Ako sa Európa vyrovná, ak Rusko preruší dodávky plynu? Lepšie, ako by ste si mysleli. Roky sa od Európskej siete prevádzkovateľov prepravnej sústavy pre plyn vyžaduje, aby vykonala simuláciu katastrofických scenárov. V poslednom takomto cvičení minulý rok ENTSOG premysleli 20 odtieňov katastrofy a dospeli k záveru, že „Európska plynárenská infraštruktúra poskytuje členským štátom EÚ dostatočnú flexibilitu na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu“.

Ak Rusko zruší dodávky plynu, bude lepšie akoby sme si mysleli

Potešujúce slová. Plynári však nebrali do úvahy strašidlo, ktoré teraz straší Európu. Čo sa stane, ak Vladimir Putin znova napadne Ukrajinu, Západ zasiahne Rusko sankciami a KGB Putin sa pomstí tým, že zatvorí všetky ropovody vedúce ruský plyn na Západ?

Už dlho sa tradovalo, že úplné odstavenie plynu z Ruska, ktorý tvorí zhruba tretinu páleného v Európe, je nemysliteľné. Thane Gustafson, autor „Klimat“, premyslenej knihy o ruskej energetike, poznamenáva, že ani na vrchole studenej vojny Sovietsky zväz nezastavil vývoz plynu. A počas najostrejšieho sporu Ruska o plyn s Ukrajinou, v roku 2009, bol prerušený iba plyn prúdiaci cez túto krajinu a potom len letmo.

Ale vypnutie už nie je nemysliteľné. Gustafson teraz hovorí: “Nemyslím si, že je vôbec nepravdepodobné, že by Putin skutočne siahol po plynovom kohútiku nad Ukrajinou.” Na rozdiel od svojich sovietskych predchodcov si ruský prezident môže dovoliť náklady na krátky energetický šok. Jaime Concha z Energy Intelligence, priemyselného vydavateľa, stlačil čísla. Bez započítania akýchkoľvek pokút a za predpokladu priemernej dennej ceny zaznamenanej v roku 2021 sa domnieva, že úplné zatvorenie plynovodu do Európy by stálo Gazprom 203 až 228 miliónov dolárov denne v strate výnosov. Ak by teda takéto embargo trvalo tri mesiace.

Pákový efekt Putina sa stratí na jar, keď dopyt po plyne v januári klesne len na 60 %, stratené tržby by dosiahli približne 20 miliárd dolárov.

Ak Rus zruši dodávky príde o svoje prachy a skončí nekonečné zbrojenie!
Ak Rus zruši dodávky, Rusi skapú od hladu!
Ak Rus zruši dodávky, oligarchovia zastrelia KGBáka, lebo skrachujú 🙂

KGBák dodnes nepochopil čo to je keď bývalý komunista čo nemal nič len holú riť, sa zadarmo dostane k peniazom. Bude vraždiť, keby mal one prísť!

Strata takej veľkosti by bola zničujúca pre vratkú sovietsku ekonomiku, ktorá sa vo veľkej miere spoliehala na tvrdú menu získanú predajom na Západ. Ale Rus má dnes vo svojich rezervách centrálnej banky asi 600 miliárd dolárov a takýto úder by ľahko zvládol. A by mohlo dokonca finančne vyjsť vpred, aspoň v krátkodobom horizonte. Obyčajné štrnganie šabľami o Ukrajinu už vyhnalo ceny a ropy (posledné tvoria väčšinu ruských energetických príjmov, nie plyn). Bez vojny banka JPMorgan Chase predpovedá, že vyššie ceny povedú k tomu, že Gazprom v tomto roku zarobí viac ako 90 miliárd dolárov v hrubom prevádzkovom zisku, čo je nárast z 20 miliárd dolárov v roku 2019.

Ak by RF ovládala plynovú zbraň, ako veľmi by to poškodilo Západ?

Ak by sa prerušenie obmedzilo na plyn prechádzajúci cez Ukrajinu, ako v roku 2009, zvyšok Európy by to zvládol v pohode.

Po prvé, Gazprom už znížil tok plynu cez Ukrajinu. Banka Citigroup počíta s polovičnou úrovňou v porovnaní s minulým rokom a štvrtinou v porovnaní s rokom 2019.

A čo scenár nočnej mory, v ktorom KGB Putin odstaví všetok plyn do Európy? Nie je prekvapením, že by bolo pravdepodobné nejaké okamžité narušenie. Najvýraznejšie by to pocítilo Slovensko, Rakúsko a časť Talianska, odhaduje David Victor z Kalifornskej univerzity v San Diegu. Z veľkých európskych krajín je najzraniteľnejšie Nemecko. Kvôli klimaticky motivovanému tlaku na ukončenie prevádzky uhoľných elektrární a neuváženému rozhodnutiu predčasne odstaviť svoje jadrové elektrárne, prijatému po katastrofe vo Fukušime, zostáva od zemného plynu viac závislá, ako by bolo potrebné. Je najväčším spotrebiteľom v Európe, ktorý predstavuje zhruba štvrtinu celkovej spotreby energie, pričom Rusko dodáva viac ako polovicu jeho dovozu.

Európski a americkí diplomati sa snažia zabezpečiť zvýšenú produkciu skvapalneného zemného (LNG), ktorý sa má prepravovať do Európy od veľkých energetických firiem v Amerike a Katare, ale toto je väčšinou politické divadlo. Michael Stoppard z IHS Markit, výskumnej firmy, počíta s tým, že mimo Ruska je málo voľných výrobných kapacít a že „dodávka rýchlej odozvy“ dostupná v Amerike nemôže Európe veľmi pomôcť, pretože jej „exportné zariadenia už fungujú naplno“.

Dobrou správou je, že európsky energetický systém je odolnejší ako počas krízy v roku 2009. Andreas Goldthau z Erfurtskej univerzity v Postupime poukazuje na niektoré užitočné zmeny. Opatrenia podporujúce hospodársku súťaž (ako je zákaz „doložiek o určení“, ktoré zakazujú ďalší predaj) oslabili priľnavosť Gazpromu. Hustá sieť plynových prepojení teraz spája predtým izolované krajiny.

Ďalším zdrojom povzbudenia je LNG. Veľké investície do zariadení na opätovné splyňovanie v celej Európe znamenajú, že región má dostatok nevyužitej kapacity. Citigroup odhaduje, že s historickou mierou využitia týchto zariadení, ktoré bežia na 50 % kapacity alebo menej, môže región teoreticky zvládnuť dosť na to, aby nahradil takmer dve tretiny dovozu z Ruska.

Limitujúcim faktorom teda nie je kapacita spätného splyňovania, ale dostupné zásoby LNG. Keďže rozšírenie novej výrobnej a exportnej kapacity trvá dlho, najväčšou nádejou Európy by bolo získať existujúci náklad LNG pôvodne určený inde.

Počas nedávnej energetickej krízy jeden investor poznamenáva, že keď európske ceny v období medzi októbrom a decembrom minulého roka vystrelili trojnásobne, „armáda LNG“ vyplávala do Európy, pretože náklad bol odklonený z Ázie. Tento prílev kompenzoval pokles dovozu ruského. Trhové povesti naznačujú, že prichádza nová armáda.

Čínske štátne energetické firmy, ktoré hľadia na rýchle zisky z vysokých európskych cien plynu, chcú predať desiatky dodávok LNG.

Massimo Di Odoardo z poradenskej spoločnosti Wood Mackenzie dodáva, že keďže cesta z Ameriky do Európy je kratšia ako cesta do Ázie, tankery na skvapalnený zemný plyn môžu absolvovať viac jázd čo predstavuje ďalších približne 10 % exportnej kapacity do Európy. Celkovo si myslí, že dodatočný LNG by mohol vyplniť 15 % deficitu, ktorý by vyplynul z úplnej ruskej odstávky.

Ďalším zdrojom odolnosti je množstvo v sklade. Minuloročná krutá zima spolu s neochotou Gazpromu naplniť zásobníky, ktoré kontroluje v Európe, spôsobili, že zásoby boli na úrovni nižšej ako päťročná norma. Napriek tomu Rystad, spoločnosť zaoberajúca sa energetickým výskumom, vypočítava, že pokračovanie normálneho počasia túto zimu by do jari ponechalo dostatok na vykompenzovanie dvoch mesiacov strateného ruského exportu. Niektorí analytici sa domnievajú, že prebytok by mohol dokonca pokryť štyri mesiace prerušenia, hoci chladné počasie by túto rezervu rýchlo znížilo.

Európa má aj tajnú zbraň. Di Odoardo poukazuje na jej masívne, ale málo diskutované zásoby „plynu“.

Z technických a bezpečnostných dôvodov regulačné orgány trvajú na tom, že skladovacie jednotky, ako sú soľné jaskyne a vodonosné vrstvy, uchovávajú obrovské množstvo plynu, ktoré nie je bežne dostupné na uvedenie na trh. Analytici Wood Mackenzie predpokladajú, že až desatina tohto vankúša sa dá bez problémov použiť. Ak by regulátori dali povolenie, ako by to mohli urobiť v prípade krízy vyvolanej vojnou, predstavovalo by to viac ako mesačný objem ruského dovozu.

Pán Stoppard užitočne veci zjednodušuje. Vývoz ruského plynu do Európy v súčasnosti predstavuje približne 230 miliónov metrov kubických za deň (cm/d). Predpokladá, že nadbytočná kapacita spätného splyňovania by mohla predstavovať asi 50 miliónov cm3/d. Posilnenie uhoľnej a jadrovej energie, napríklad opätovným spustením nedávno zastavených elektrární alebo zvýšením koeficientov zaťaženia v nedostatočne využívaných, by mohlo pridať ekvivalent ďalších 40 miliónov cm3/d.

To stále ponecháva deficit 140 m cm/d. Vypočítal, že ak počasie zostane normálne, množstvo uskladneného pokryje zvyšných 140 miliónov cm3/d na štyri a pol mesiaca. „Je to skôr cenová kríza ako kríza fyzických dodávok,“ uzatvára.

Stručne povedané, Európa utrpí, ak Rusko odstaví plyn; ale táto cena bude zaplatená z vrecka a nie cez fyzické utrpenie. Tieto náklady sa ešte zvýšia, predpovedá Jonathan Elkind z Kolumbijskej univerzity, pretože „Európa nezačína pokojom, ale trhom na okraji“. Energetické trhy na kontinente práve prešli cenovým šokom zo začiatku zimy a cenový výhľad pre všetky energetické komodity je škaredý.

JPMorgan Chase predpovedá, že aj bez prerušenia dodávok v Rusku vynaloží Európa tento rok na energiu približne 1 bilión USD, oproti 500 miliardám USD v roku 2019. Ak bude región nútený spotrebovať svoje zásoby, aby prežil odstávku v Rusku, to by potom muselo počas leta míňať ešte viac, horúčkovito obnovovať svoje zásoby, aby sa budúcej zime vyhlo energetickej kríze.

To je nepríjemná vyhliadka. Z dlhodobého hľadiska by však Rusko zaplatilo väčšiu cenu. Jeden zdroj z odvetvia poznamenáva, že Gazprom bude pravdepodobne čeliť „masívnym“ komerčným výpadkom, od pokút splatných zákazníkom až po zastavenie toku dolárov v dolároch do Ruska za zmluvné platby. Gazprom by po takomto prejave agresívnej nespoľahlivosti len ťažko dokázal zabezpečiť nejaké dlhodobé kontrakty v Európe. A plynovod Nord Stream 2, ktorý si KGB Putin tak vážil, by určite zapadol prachom. Odstávka môže dokonca presvedčiť Čínu, ktorá teraz opatrne dováža viac ruského, že jej dlhodobé obavy o ruskú spoľahlivosť sú opodstatnené.

Ako tvrdí Victor, takéto drzé použitie energetickej zbrane by pravdepodobne viedlo Európu k tomu, že by sa oveľa viac snažila znížiť svoju závislosť od ruského vývozu plynu „menej preto, že sú neisté, a viac preto, že príjmy sú to, čo financuje zlé správanie Ruska“. Pán Gustafson to vyjadruje úboho:

Ak chcel Putin zničiť Gazprom v Európe, nemohol by na to ísť lepšie

Tak, Do Toho KGBák!!

Potreby pre psov a doplnky

Potreby pre psov a doplnky


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™