Ako sa komunistické Československo stalo svetovou veľmocou vo výrobe LSD? LSD Made In ČSSR. Ako je možné, že hlboko za železnou oponou, v prostredí totalitného štátu, prebiehali slobodné experimenty s halucinogénmi, ktorých sa zúčastnili tisíce ľudí? Dokumentárne pátranie po slovenských stopách silného halucinogénu, ktorý pod názvom Lysergamid vyrábala továreň SPOFA. Svedectvo podáva trojica psychiatrov, ktorí výskum viedli – Stanislav Grof, Miloš Vojtěchovský a Ján Srnec. Pomocou experimentov s LSD chceli psychiatri pochopiť, ako fungujú duševné poruchy.

Lysergamid Spofa

Verili, že nájdu liek na schizofréniu, depresie, závislosti a neurózy. Vlastné pokusy vykonávali aj vojaci, ktorí v LSD videli modernej zbraň hromadného ničenia. Dobrovoľníkov pre výskum sa stávali nielen študenti medicíny, psychológie či filozofie, ale hlavne umelci, dnes často známe osobnosti – napr. Herci Boris Hybner a Petr Oliva, maliari Jiří Anderle a Ivo Medek, sociologička Jiřina Šiklová, Martin Kratochvíl alebo japonolog Martin Vačkář. Dokumentárny film Pavla Kremena umožňuje nahliadnuť do duše intoxikovaného človeka nielen vďaka osobným príbehom účastníkov pokusov, ktorým zážitok zmenil život, ale aj špeciálnym vizualizáciám.

Ústav pro studium totalitních režimů CT 2
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10463665003-lsd-made-in-cssr/21456226510/

Dokumentární film Pavla Křemena o tom, jak se komunistické Československo stalo světovou velmocí ve výrobě LSD
Na jeseň 1952 – presne v okamih, keď paranoidne podozrivý vodca ZSSR Joseph Stalin rozpútal očistu medzi lekármi v Kremli a obvinil ich zo sprisahania, aby ho zavraždili a ďalších vodcov – niekoľko mladých psychiatrov v Prahe po prvý raz pohltilo záhadnú látku ktorá bola odoslaná z laboratória v Bazileji. Takto sa začalo československé dobrodružstvo s LSD. Látka pricestovala do Prahy úplne legálnym spôsobom. Štandardnú zásielku od farmaceutickej spoločnosti Sandoz poslali Dr. Jiří Roubíček, docent na Psychiatrickej fakulte Lekárskej univerzity v Prahe.

Obsahoval ampulky s mastnou, priehľadnou látkou označovanou ako „dietylamid kyseliny lysergovej“, látku, ktorú prvýkrát syntetizoval v roku 1938 švajčiarsky vedec Albert Hofmann. LSD, pôvodne považovaná za zbytočnú, pritiahla pozornosť majiteľov spoločnosti po tom, ako Hoffman náhodne testoval jej účinky na seba 19. apríla 1943. O štyri roky neskôr bola vydaná prvá štúdia, ktorá zhrnula výsledky testov LSD zahŕňajúcich zdravých dobrovoľníkov a pacientov v psychiatrických liečebniach. Článok bol priložený k balíku, ktorý pristál na Roubíčkovom stole.

“Lekári v topánkach svojich pacientov” Roubíček bol uznávaným výskumníkom javov súvisiacich s mozgovou vlnou a autorom priekopníckeho výskumu v oblasti uplatňovania encefalografických metód v psychiatrii. Od švajčiarskej spoločnosti pravidelne dostával rôzne balíčky, ale táto bola obzvlášť zaujímavá. V popise sa uvádza, že záhadná látka vyvolala halucinácie charakteristické pre duševné choroby. Po sérii testov na zvieratách sa Roubíček rozhodol podať látku skupine zdravých dobrovoľníkov a preskúmať, ako by LSD ovplyvnil ľudský mozog. Počiatočné experimenty sa uskutočnili v psychiatrickej liečebni v pražskom okrese Bohnice.

Účastníci dostali minimálne dávky – lekári už vedeli, že iba jeden gram látky bude stačiť na vyvolanie halucinácií na 10 000 ľudí. Každý dobrovoľník vypil pohár vody zmiešaný s halucinogénmi a bol zamknutý v čalúnenej miestnosti vybavenej jednosmerným zrkadlom. Lekári potom začali látku testovať sami. „Bol som jedným z prvých v Československu, ktorý vzal LSD,“ pripomenul si o 60 rokov neskôr významný psychiater profesor Jan Srnec. „Bolo to niečo neuveriteľné. Po prvé, bolo výnimočné, že taká malá dávka by mohla spôsobiť úplné rozpadnutie psychiky. Po druhé, LSD malo úplne odlišný vplyv na rôznych ľudí. V mojom prípade to bol stav čistej eufórie, nadšenie. “

Vďaka LSD sa psychiatri mohli umiestniť do topánok svojich pacientov. V kontrolovanom prostredí mohli zažiť podmienky, ktorým čelia ľudia s nevyliečiteľnými duševnými chorobami. Mnoho ortopédov zdieľalo skúsenosti pacienta so zlomenou rukou alebo nohou. Ako však môže niekto súvisieť so stavom človeka so závažnými schizofrenickými klammi, ak sami nemajú problémy s duševným zdravím? Ako môže psychiater pomôcť takému pacientovi? LSD boli dverami, cez ktoré československí lekári vstúpili do sveta klamov a psychóz, a nechali to dokorán pre tých, ktorí sú ochotní preskúmať. Ako prví využili túto príležitosť umelci, najmä maliari a grafici.

Roubíček mal známosti v kruhoch umeleckej bohémie. Prišiel s myšlienkou vyzvať niektorých z nich, aby sa zúčastnili experimentu. Na oplátku mali vyjadriť vizuálnymi prostriedkami, o čom mohli ostatní dobrovoľníci len hovoriť. Tento efekt predčil všetky očakávania. Umelecké vyobrazenia halucinácií a vízií boli veľmi sugestívne a medzi nekonformnými československými umelcami sa rýchlo šírili správy o mimoriadnej podstate. Jedným z nich bol Vladimír Boudník, tvorca inovatívnej grafickej techniky známej ako „výbuch“. Od polovice päťdesiatych rokov minulého storočia legendárny gentleman Barbarian – titulný charakter románu Bohumila Hrabala z roku 1973 – vytvára výtlačky pomocou náhodne roztrúsených pilín na priemyselnom plechu a potlačených v grafickej tlači.

Týmto spôsobom získal mimoriadne vizuálne efekty pripomínajúce vízie vyvolané liekmi. Okrem LSD podávaného pod dohľadom psychiatrov z Bohnice, Boudník nebral žiadne iné drogy ani halucinogénne látky. Výsledkom bolo toľko ľudí, ktorí sa chceli zúčastniť experimentov, že Roubíček a jeho kolegovia sa rozhodli vyškoliť skupinu asistentov. Sotva by sa dokázali vyrovnať s dopytom sami. Každé sedenie trvalo asi šesť hodín a len za pár rokov sa v Bohniciach uskutočnilo až 130 stretnutí za účasti 76 dobrovoľníkov. Roubíček sa obrátil na svojich študentov o pomoc.

Jedným z nich bol 23-ročný Stanislav Grof – v súčasnosti jeden z najznámejších a najkontroverznejších vedcov rôznych stavov vedomia. „V roku 1954 som sa prvýkrát zúčastnil psychedelických sedení,“ spomína si Grof. „Spočiatku som bol len pozorovateľ, pretože úrady fakulty nám zakázali aktívnu účasť na experimente. Musím priznať, že som nemohol čakať na ukončenie štúdia, aby som mohol vziať LSD sám. “ O tri roky neskôr, Grof – už ako zamestnanec kliniky Bohnice – zažil svoju prvú cestu LSD za pomoci svojich kolegov. „Táto udalosť ma úplne zmenila. Bolo to moje duchovné prebudenie, “hovorí. “Všetko, čo nasledovalo, celá moja akademická kariéra, bolo dôsledkom tejto mimoriadnej skúsenosti.”
Viera v zázraky vedy Až do konca 50-tych rokov 20. storočia sa štúdie využívajúce LSD uskutočňovali na niekoľkých psychiatrických klinikách v Československu, na ktorých sa zúčastnilo niekoľko desiatok dobrovoľníkov.

Toto číslo však čoskoro malo dosiahnuť stovky alebo dokonca tisíce. V roku 1961 sa pražským farmaceutom podarilo vytvoriť československý ekvivalent LSD. Od tohto momentu mali psychiatri prístup k prakticky neobmedzenému množstvu látky. Významný psychiater Miloš Vojtěchovský pripomenul, že každý z jeho piatich kolegov, ktorí nezávisle vykonávali výskum LSD v rôznych inštitúciách v krajine, dostal 100 dávok halucinogénneho agenta. Práce na jeho aplikácii boli v plnom prúde.

Takáto dôvera bola obzvlášť silná v krajinách východného bloku, kde (podobne ako v ZSSR) bol výrazne propagovaný kult scientizmu a početné literárne a filmové diela zobrazovali vedcov takmer ako proroci alebo dokonca svätí. Mimoriadne zaujímavým príkladom je československý populárny vedecký film z roku 1962 Hľadanie toxínu X, ktorý obsahuje zábery z autentickej série LSD. Dávku látky dostali dobrovoľník (študent pražskej hereckej školy, Petr Oliva), ako aj celá filmová štáb, vrátane kameramana. “Koniec koncov, museli sme sa sami presvedčiť, čo sa stane s človekom,” vysvetlil Oliva o pol storočia neskôr.

Tvorcom sa podarilo presvedčivo ukázať priebeh experimentu. Vďaka špeciálnym efektom ho mohli diváci vidieť aj z pohľadu herca halucinácie, pod dohľadom lekára (vyššie uvedený Stanislav Grof). Hlavnou témou filmu je hľadanie rovnomenného „toxínu X“, ktorý je podľa všetkého zodpovedný za všetky mentálne poruchy. Protagonisti veria, že LSD čoskoro pomôže nájsť. Jednou z najúžasnejších častí filmu je zdanlivo triviálna scéna, v ktorej stovky ampúl LSD opúšťajú výrobnú linku. Bola to skutočne prorocká vízia. O štyri roky neskôr farmaceutický závod Spofy v Komárove začal s stabilnou výrobou LSD pod miestnym názvom Lysergamid. V prvej dekáde boli milióny kusov LSD bezplatne vyrobené a distribuované do čs. Kliník a psychiatrických liečební.

Aj keď takéto nádeje boli nepravdivé, ukázalo sa, že LSD je skutočným zlatým teľaťom, alebo prísne vzaté, veľkým zdrojom cudzej meny. Veľká časť produkcie spoločnosti Spofa sa vyvážala na západ, so ziskom predaja lyzergamidu do západnej Európy, USA a Kanady, pod dohľadom štátnej bezpečnosti od samého začiatku. Najprv bol vývoz látky úplne legálny. Na Západe bol zákaz držby LSD postupne zavedený od polovice 60. rokov (v USA v roku 1966). Československí komunisti sa nechceli vzdať svojich ziskov z obchodu, takže až do polovice 70. rokov riadili pravidelné pašovacie operácie (v jednom prípade bol LSD poslaný do USA v knihách so stránkami nasiaknutými halucinogénnymi látkami).

Z tohto dôvodu CIA dospela k záveru, že v skutočnosti išlo o diverzitné činnosti zamerané na samotné základy americkej spoločnosti. To sa samozrejme týkalo najmä americkej mládeže, pre ktorú sa užívanie LSD (alebo upúšťania kyseliny) stalo generačnou skúsenosťou. Neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by československá štátna bezpečnosť zámerne presunula obrovské množstvá LSD na západ na iné účely ako na dosiahnutie finančného zisku. Československé ministerstvo vnútra si však bolo určite vedomé dôsledkov svojho konania – nevykonávalo žiadnu činnosť bez dohody s Moskvou. Na koniec československého LSD paradoxne prispel vazalský postoj Prahy k ZSSR.

V roku 1974, krátko po tom, čo sovietsky vodca Leonid Brežněv podpísal prvú dohodu o odzbrojení s americkým prezidentom Richardom Nixonom, zastavilo Československo výrobu LSD a na základe príkladu ostatných krajín zakázalo používanie tejto látky.

——————————————————————————————————————–
LSD made in ČSSR
——————————————————————————————————————–

Na tomto webe je opísané obširnejšie! A Communist LSD Trip

Lsd – Česká armáda na drogách

Potreby pre psov a doplnky

Potreby pre psov a doplnky


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™