Historia Anunnaki ich tajný svet, čo vlastne znamená v spojení s ich návratom na Zem v roku 2022 je témou 10 tich edicií kníh pod názvom Codex. Po celé storočia nás sledovali, sledovali naše aktivity, počúvali naše hlasy, boli svedkami našich vojen, brutality, chamtivosti a ľahostajnosti k sebe. Ale nezasahovali. Ale teraz budú, pretože sa obávajú dvoch vecí, ktoré by mohli zničiť Zem a zničiť ľudskú rasu:

1 – Ovládnutie Zeme a ľudskej rasy Šedými; Greys
2 – Zničenie ľudského života a planéty Zem z rúk ľudí.

Šedí žili na Zemi milióny rokov dávno predtým Anunnaki vytvorili ľudské rasy.

Pochopenie civilizácie Anunnaki

Anunnaki môžu ľahko zaseknúť akékoľvek komunikačné a prenosové zariadenie na Zemi a okamžite deaktivovať akékoľvek vojenské a vedecké prístroje a zariadenia. Mimozemšťania najmä Anunnaki a Šedí, veľmi dobre poznajú všetky raketové inštalácie a polohy na zemi, či už na povrchu, pod vodou alebo v podzemí. Môžu deaktivovať doručovacie systémy za zlomok sekundy.

Anunnaki a ich návrat na Zem v roku 2022
Obava o ľudskú rasu pred Šedivákmi, Greys

Dobyli zákony o antigravitáci, môžu ohýbať čas a priestor. Môžu navigovať vesmírom a dosiahnuť nepredstaviteľné ciele a prekonať veľké vzdialenosti za použitia „Babs“, hviezdnych brán a červích dier. Môžu transponovať a prepraviť na niekoľko miest súčasne a súčasne sa objaviť na viacerých miestach, pričom si vždy zachová svoje vlastnosti a fyzicko duševné schopnosti.
Najprv dôvod: Vyššia rada sa dozvedela, že mimozemšťania majú v úmysle zaútočiť na Zem v masívnom meradle. K veľkej konfrontácii s mimozemšťanmi dôjde, ale dôsledky nie sú úplne jasné ani predvídateľné. Nastanú však mimoriadne udalosti vrátane globálnych ekologických zmien, mimoriadneho pokroku v medicíne, globálneho jednotného menového systému, ktorý zjednotí trh 125 krajín, ale USA sa na ňom odmietnu zúčastniť a toto odmietnutie by mohlo viesť ku kolapsu amerického finančného vplyvu na celom svete a prinútiť pobočky amerických bánk v zahraničí ukončiť činnosť.

Najdôležitejšia je skutočnosť, že odhaľuje možný návrat a najstrašnejšiu transformáciu, ktorú by priniesli na Zem. Ak sa to stane, bude zničené obrovské množstvo ľudí na Zemi, tých, ktorí sú hrubo kontaminovaní Greys DNA. Viete, o koho ide – detskí vrahovia, násilníci, tí, ktorí mučia, tí, ktorí týrajú, atď. Áno, všetci vieme o koho ide. Ale nemajú vôbec žiadnu falošnú sentimentálnosť, nebudú tolerovať ani strednú úroveň kontaminácie DNA.

Pokiaľ sa v rámci tolerancie nasledujúcich štrnástich rokov nebudú jedinci usilovať o to, aby sa vyčistili, zničia sa aj kontaminácie strednej úrovne. Tí, ktorí by sa do istej miery dokázali vyčistiť sami, môžu byť schopní (ale bez akejkoľvek záruky) uniknúť pred horiacou Zemou prostredníctvom špeciálnych portálov zvaných Ba’abs, Hviezdnych brán. O takomto niečom hovoria všetky tzv. Zjavenia, len Vatikán a náboženskí vodcovia ovládajúci masy ľudi im podávajú neschvál nesprávne vysvetlenia.

Iba tí, ktorí sú prirodzene nekontaminovaní a tí, ktorí sa dokázali úplne vyčistiť, budú vzatí cez bublinu antihmoty so zvieratami a určitými dôležitými budovami a neživými umeleckými a kultúrnymi predmetmi a budú udržiavaní v bezpečí, kým nebude Zem opäť čistá. Takýto scenár je, prinajmenšom pre šedivákov ale aj pre nás znepokojujúci.

Návrat Anunnaki v roku 2022 je spojený s vyčitením ľudskej DNA
od geneticky modifikovaných ľudi tzv. šedivákmi, Greys.

Čiže ako je správne uvedené vyššie, tá zloba v našej civilizácii pochádza od ľudí geneticky modifikovaných šedivákmi a môže to byť človek akéhokoľvek náboženstva alebo rasy. Šediváci, ktori unášali ľudi robili pokusy s každým druhom na Zemi.

Niektoré základné pojmy:

Mah-RIT je raná forma, vzorec ľudstva, ktorý dnes nazývame steroidy; raný genetický produkt, ktorý vytvorili Anunnaki v starodávnom fénickom meste Amrit v Sýrii a ktorý spoločne vyrobili zvyšky Anunnaki a raných Féničanov z Týru a Sidonu.

Amrit je jedno z najzáhadnejších a najtajomnejších miest v zaznamenanej histórii. Bola to etapa kozmickej vojny medzi mnohými starými národmi; zrod „olympiád“; a prvé anunnaki- fénické lekárske stredisko na svete. Ale nedávne archeologické vykopávky na ostrove Arwad odhalili, že na tomto ostrove sa zrodili „olympiády“, a nie Amrit, ako to navrhovali historici. Mah-RIT prvýkrát použila Inanna, keď vytvorila prvých 7 prototypov ľudskej rasy. Feničania používali Mah-Rit pomerne často. Dodávali ho kňazi boha Melkarta.

Čo je ME.nou-Ra?
MEnour „ME.nou-Ra“ je akési svetlo (plazmový laser), ktoré používajú na čistenie tela a myšlienok. Všetci ich študenti, ktorí vstupujú do triedy Academy, si musia očistiť svoje telo a myseľ. K čisteniu dochádza v malej miestnosti, ktorá je celá vyrobená z trblietavého bieleho mramoru.

V strede miestnosti je umývadlo vyrobené z rovnakého materiálu a naplnené látkou zvanou Nou-Rah Shams; elektroplazmatická látka, ktorá sa javí ako „kvapalné svetlo“. V Anachu to v skutočnosti znamená kvapalina svetla. Nou alebo Nour alebo niekedy Menour alebo Menou-Ra znamená svetlo. Shams znamená slnko. Nour v arabčine znamená svetlo. Rovnaké slovo používajú pri svojom otváracom ceremoniáli aj Ulemovia v Egypte, Sýrii, Iraku a Libanone. Slovo Nour sa niekedy stáva Nar, čo znamená oheň. Je to zámerné, pretože Ulemovia, rovnako ako Feničania, verili v oheň ako symbolický postup na očistenie myšlienok.

Svetlo – Veľký slnečný záblesk

Čo je kódex?

Kódex je účinným nástrojom na predvídanie nadchádzajúcich udalostí v bezprostrednej a dlhodobej budúcnosti. Výraz alebo termín „predvídať“ sa v anacharčine a mimozemšťanoch nikdy nepoužíva, pretože nepredvídajú a nepredpovedajú. Iba vypočítajú a formulujú. Z priestorového hľadiska ani nemeria veci a vzdialenosti, pretože čas a priestor neexistujú ako dve samostatné „prítomnosti“ v ich dimenziách.

Ak chcete „vypočítať a formulovať“ informácie a získať údaje, obráťte sa na „Kódovú obrazovku“. Kontrola na obrazovke znamená: Čítanie „Sekvencií udalostí“. Každá jedna udalosť vo vesmíre v ktorejkoľvek dimenzii má kód; nazývajte to zatiaľ „číslo“. Vo vesmíre sa nič nedeje bez dôvodu. Vesmír má svoju logiku, ktorej ľudská myseľ nedokáže porozumieť. V mnohých prípadoch „logika čísel“ diktuje a vytvára udalosti. A nie všetky vytvorené udalosti mimozemšťania chápu. Preto sa uchýlili k „obrazovke s kódexom“.

Je to pravda že stvorili človeka?

Sumerské texty nám hovoria, že sa veľmi snažili vytvoriť dokonalého „pracujúceho človeka“. Prvých 7 prototypov človeka, ktorý vytvorili nebolo dokonalých. Ľuďom chýbala inteligencia. Nedokázali pochopiť pokyny stvoriteľov. Pôvodným zámerom bolo vytvoriť druh ľudí schopných vykonávať fyzické úlohy bez toho, aby sa spochybňoval ich pôvod, povaha ich tvorcov a dôvod ich vzniku. Chceli produkovať druhy, ktoré by mohli plniť príkazy v raných fázach ich podnikania na Zemi. Nikdy nemali v úmysle vytvoriť veľmi „inteligentného“ človeka. Potrebovali iba „primitívnych pracovníkov“, ktorí by pochopili jednu vec: Robte prácu a postupujte podľa pokynov!

Spojili svoje gény s DNA existujúcej ľudskej rasy a naopak. Niekoľko pasáží zo sumerských textov však rozpráva iný príbeh; ranní ľudia boli vytvorení z DNA, ktorý mal hodnosť kráľa, vládcu alebo „boha“ a ktorý bol zmiešaný s hlinou hojne sa vyskytujúcou v Sumeri (súčasný Irak)

Prišli na Zem ťažiť zlato? Nie! Oni veľmi vyspelé rasy. Môžu premieňať kovy na zlato, kedykoľvek chcú. Pre ich vedcov je to hračka. Okrem toho, Ash.Ta.Ti (Nibiru), je skutočné meno ich planéty bohaté na zlato.
Prečo pôvodne prišli na zem?

Skupina vedcov na Ashtari, ktorá sa v histórii svojho času jednomyseľne, vrátane Inanny, Sinhar Enki, Anu, Enlila (Ilil) atď., rozhodla rozšíriť svoje experimenty pri vytváraní biologických, živých foriem. Potrebovali na to dobrý plán. Mali však jednu podmienku. Vedci mohli začať pracovať ale ​​ich laboratórium však muselo byť mimo planéty.
Rada mala podozrenie, že zavedenie nových foriem života, dokonca aj v izolovaných laboratórnych podmienkach, by mohlo predstavovať hrozbu pre všetkých, ktorí sa už nachádzajú na Aštari. Rada dodala, že pochopili, že by bolo vhodné vytvoriť planétu v Mliečnej dráhe pre ľahké cestovanie, ale pre každý prípad musí byť v dostatočnej vzdialenosti od Aštari.

A tak sa vedci vydali na okraj galaxie a spôsobili výbuch hviezdy a vytvorenie slnečnej sústavy.

Tieto poznatky, bohužiaľ, prenikli k Šedým v Zeta Reticuli a rozhodli sa použiť ľudí a niekedy aj dobytok pri svojich odsúdených pokusoch zameraných na záchranu svojej vlastnej mizernej rasy.

Mrzačenie dobytka sa na Zemi vykonáva dodnes. Máte internet, zístíte si to ľahko. Pritom kontaminovali čistý genetický materiál, ktorý tak starostlivo pripravovali a výsledný človek už nebol vhodný na štúdium. To bol dôvod, prečo Anunnaki opustili svoj výskum na Zemi. Je však známe, že sú najzodpovednejšou a súcitnou rasou, nestratili záujem o svoje výtvory a nikdy nás celkom neopustili k Šedivým. Najdôležitejšie je, že v dôsledku niektorých ďalších poznatkov, ktoré im boli odhalené za posledných štyridsať rokov, plánujú návrat na Zem.

Nie je jasné, či majú v úmysle pokračovať vo výskume, alebo či je ich príchod iba benevolentným pokusom očistiť Zem od všetkého Šedého genetického materiálu a získať nás späť ako lepších ľudí, ale tak či tak budeme šťastnejší, láskavejšie a pohodlnejšie po návrate. Naučili našich predkov, ako písať, ako rozprávať, ako hrať hudbu, ako stavať chrámy, ako sa orientovať, ako aj geometriu, algebru, hutníctvo, zavlažovanie, astronómiu, čo si len spomeniete.

Ľudské rasy ich však sklamali, pretože rané ľudské bytosti boli kruté, násilné, chamtivé a nevďačné. Anunnaki sa nás teda vzdali a opustili zem.
Tých pár zostávajúcich žijúcich v Iraku a Libanone zabili divoké vojenské légie z Grécka, Turecka a ďalších národov regiónu. Anunnaki navždy opustili Zem.


Na Zem prišli ďalšie mimozemské rasy, ale títo nebeskí návštevníci neboli priateľskí a ohľaduplní ako naši predkovia. Noví mimozemšťania mali iný plán pre ľudstvo a ich program zahŕňal únosy žien a detí, mrzačenie zvierat, genetické experimenty na ľuďoch, vytváranie nových hybridných rás atď.


Čo je to Hayya’h
Keď spojíme dve slová: An + Hayya’h alebo Hayat, dostaneme toto: Začiatok; Úplne prvý; Konečný; Pôvod; Voda + život; Tvorba; Ľudia; Zem, kde bola stvorená prvá; Žena. A celý význam sa stáva: Pôvodom stvorenia a prvou vecou alebo osobou, ktorá stvorila život ľudí, bola žena (Eva; Hawwa) alebo voda.

Na nás celkom nezabudli. Koniec koncov, veľa ich žien bolo vydatých za ľudí a veľa našich žien bolo za nich vydatých . Tieto udalosti zaznamenala dávna história Takže predtým, ako nás opustili aktivovali v našich bunkách nekonečne neviditeľný multimikroskopický gén An-Hayya’ha. Bol implantovaný do nášho organizmu a stal sa životne dôležitým zložením našej DNA.

Ľudia si to ešte neuvedomujú, pretože sme si neboli vedomí existencie našej DNA. S pokrokom našej medicíny, vedy a techniky budeme jedného dňa schopní objaviť tú malú, neviditeľnú, nezistiteľnú An-Hayya’h presne tak, ako sme objavili našu DNA. An-Hayya’h zatiaľ nie je možné zistiť v našich laboratóriách. Je to cesta mimo náš dosah a naše chápanie. Je mimoriadne silný, pretože je to samotný zdroj našej existencie.

Prostredníctvom An-Hayya’ha s nami zostali v kontakte Každý človek na povrchu Zeme je prostredníctvom An-Hayya’ha spojený s vonkajším svetom, e to spojenie rýchlejšie ako rýchlosť svetla. K ním sa to dostáva cez hviezdne brány.

Ich spoločnosť je rozdelená do dvoch tried: nižšia trieda a vyššia trieda. Oba sú pod kontrolou „Sinhar“ alebo „Baalshalimroot-An’kgh“. Baalshalimroot-An’kgh znamená: Najväčší vodca. Sinhar znamená: Vodca alebo Vládca.

1 – Nižšiu triedu tvoria Nephilim.
2 – Vyššiu triedu tvorí Sinhar-Harib.
3 – Baalshalimroot-An’kgh je najväčší vodca. Vládne v oboch triedach.

Jeho meno znamená toto:
a – Baal: Boh; Tvorca; vedúca sila stvorenia;
b – Shalim: priateľské pozdravy; Správa vodcu; Mier; Root: The Way; Smer víťazstva;
c – An’kgh: Večnosť; Múdrosť; Oko veľkého poznania; nekonečný; večne trvajúca energia.

Druhým veliteľom je Adoun Rou’h Dar, tiež Adon-Nefs-Beyth.

Jeho meno znamená toto:
a – Adoun alebo Adon: Pán; Boh; The Ultimate One;
b – Rou’h alebo Nefs: Duch; Originálna tvorivá sila; duša; myseľ;
c – Dar, Beit alebo Beyth: bydlisko; dom Pána. Členovia vyššej triedy majú 9 stôp. Ich životnosť je v priemere 350 000 – 400 000 rokov.

Nižšia vrstva je Nefilim, aj keď ich mnohí historici nazývajú niekedy Anakim alebo Elohim. Vyššej triede vládne Baalshalimroot a jeho nasledovníkom alebo sa hovorí „Shtaroout-Hxall Ain“, čo znamená obyvateľov domu poznania, alebo „tí, ktorí vidia jasne“. Ain: Slovo „Ain“ si neskôr adoptovali prví obyvatelia Arabského polostrova. „Ain“ v arabčine znamená „oko“.

Veria v „Boha?
Ich Boh nie je ten istý „Boh“, ktorého uctievame na Zemi. Veľký vodca (nazývaný tvorcom energie) a ďalší králi a velitelia prvých troch expedícií na Zem boli ranými ľudskými rasami uctievaní ako bohovia. Neveria v Boha rovnakým spôsobom ako my, hoci boli tými, ktorí vytvorili a vytvorili rané formy všetkých našich náboženstiev na zemi.

Avšak tí, ktorí priniesli na zem náboženstvo, boli z nižšej triedy, Anakh.

Boh (Yah-Weh), ktorého priniesli na zem a zasadili do mysle primitívnych ľudí, bol pomstychtivý a desivý boh; skutočnosť, ktorú si gnostici a raní vedci koptskej cirkvi v Egypte plne uvedomovali. Ich doktríny ukazujú, ako pohŕdajú takýmto bohom, a preto ho nazývali „Stvoriteľom zla a temnoty“.

Neskôr v histórii začali gnostici rozširovať informáciu, že túto zem nestvoril Boh Cirkvi, ale skôr zlý poloboh. Demiurg. Feničanom a Sumerom odhalili sedem pozitívnych a silných mien, atribútov Veľkého vodcu (nazývajte ho Bohom z pozemského hľadiska). Pokročilejšie ľudské bytosti, ktoré interagovali s nimi zdieľali podobné viery. Dnes ak by sa ľudia o tomto všetkom dozvedeli, by bolo najťažšie zosúladiť náboženský aspekt našej viery. Členovia ranej expedície do Fenície učili Feničanov ako rozvíjať svoj jazyk a prezradili im tajné silné mená a atribúty Baalshalimroot. Ak sa tieto slová budú dobre používať, môžu priniesť prosperitu, dobré zdravie a záchranu vo chvíľach ťažkosti a zúfalstva.

Žiadne z týchto slov sa neobjavilo na údajnej hieroglyfickej meracej páske, ktorú Američania našli na mieste havárie UFO v Roswelle. Symboly a geometrické znaky, ktoré Američania našli v Roswelle, boli biochemické symboly.

Tiež skoré mená hebrejského Boha boli mimozemského pôvodu. Je pravda, že staroveké sumerské texty a záznamy spomínali mená niektorých vodcov ako Utu, Ningishzida, Ninki, Marduk, Enki, Enlil, Inanna, ale najväčšie meno zo všetkých bol Baalshalimroot, označovaný tiež ako „Baalshalimroot- An’kgh. “ Nevyobrazovali ho ako boha. Terah, otec Abraháma omylom uctieval Baalshalimroot-An’kgh ako „Boha“.

Ranní Semiti urobili rovnakú chybu, keď uctievali vodcov ako bohov, neskôr nazývaných Bene Ha-Elohim, čo znamená deti bohov. Anunnaki sa nikdy nepredstavovali ako bohovia.

Židovské slová „El Elyon“ a „Jahve“ boli prevzaté priamo z písaného jazyka Anunnaki. Pôvodné slovo bolo „Yah’weh-El ‘Ankh“ a El Elyon bol „Il Ilayon-imroot“. Niektorí vedci stotožňovali a Nephilim. To nie je úplne správne. Nižšou triedou sú Nephilim, aj keď ich mnohí historici nazývajú niekedy Ana-KIm alebo Elohim.

Elohim bol interpretovaný ranou ľudskou rasou vrátane hebrejčiny ako „BOH“ alebo „Môj Pán“. Elohim je množné číslo Eli. A Eli sa stal „bohom“ v mnohých semitských jazykoch vrátane hebrejčiny a aramejčiny. Rovnaký význam má v aramejčine, hebrejčine, fénike, akkadčine a arabčine. A často sa používalo v súvislosti s Bohom. Aj Ježiš Kristus to používal.

Na kríži Ježiš aramejsky povedal: „Eli, Eli, Lama Shabaktani“, čo znamená: „Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil?

Bohužiaľ, dezinformovaní autori písali kapitoly po kapitolách, kde popisovali, ako a ich (Nizlatské) zvyšky na Zemi ovládajú našu myseľ a narúšajú poriadok v našich spoločnostiach, pretože majú zlomyseľný program. Pravdou je, že nezasahujú do ľudských záležitostí. Zem opustili pred stáročiami. Tí, ktorí unášajú ľudí, sú „Šedí“.

Ich jazyk sa učili raní Feničania, ktorí žili v starodávnych mestách Tire, Sidon, Byblos, Afka a Batroun. Fenícia si požičala svoju abecedu od Anunnaki. Sedem mocných mien a atribútov veľkého vodcu dostali raní Féničania počas rituálneho obradu v Tyre.

Špičkoví americkí vojenskí vedci, ktorí pracujú na tajných vojenských základniach a v mimozemských laboratóriách na Zemi, majú mimozemský lexikón a používajú ho neustále. V tomto lexikóne alebo slovníku nájdete variácie fenických a sumerských symbolov. Niektoré písmená predstavujú námorné a nebeské symboly a miery. Skutočnosť, že Američania stále používajú tento mimozemský jazyk, by mala stačiť na to, aby vás presvedčila, že USA sa zaoberajú mimozemšťanmi a potomkami Zeta Reticuli žijúcimi medzi nami.

Na niektorých manifestoch vojenských častí používaných v antigravitačných tajných laboratóriách v podzemí v USA bolo niekoľko listov požičaných od „Enuma Elish“ zo Sumerie a pravidelne sa objavovali v pravom hornom rohu každého dokumentu. V osemdesiatych rokoch boli tieto sumerské čísla nahradené amerikanizovanou verziou.

Slovo Nour sa niekedy stáva Nar, čo znamená oheň. Je to zámerné, pretože Ulema, rovnako ako Feničania, verila v oheň ako symbolický postup na očistenie myšlienok. Tak vzniklo slovo Min-Nawar, čo znamená osvietený alebo obklopený svetlom. Ak poznáte nejakú hebrejčinu, možno si spomeniete, že Menora znamená lampa. Je to všetko spojené. Neskôr to využili aj ilumináti.

Hrozba pre ľudstvo: Vyššia rada sa dozvedela, že mimozemšťania majú v úmysle zaútočiť na Zem v masívnom meradle.

Elektrický bicykel GT E

Elektrický bicykel GT E-Pantera Dash Gunmetal M Horský


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™