Pohorie Bucegi a dôkazy, že rumunčina je najstaršim jazykom Európy, je jedna kapitola knihy Radu Cinamar, Peter Moon, Secret Parchment Five Tibetan Initiation Techniques. Tomuto sa venuje Radu Cinamar po objavení tajnej, neznámej podzemnej lokácie v pohori MASIVUL ŞUREANU v Rumunsku. Táto pozemná komora bolo zhodu okolností skoro celá vytvorená zo zlata. Obsahoval nejakú obrovskú zasadaciu miestnosť v ktorej bol “nábytok” z čistého zlata.

Nazvali to hora plná zlata.

Nachádzal sa tam neznámy nápis: KR – IO; SAL-MOŞ, AICI ESTE VEŞNIC, LUMILE SE ÎMPREUNĂ. Nápis začali študovať a prišli na veľmi zaujímavé skutočnosti z dejin Europy po dobe ľadovej. Tieto veci ako tam píšu by vyvolali búrky v celom svete, čo sa týka klamstiev v oficiálnych historických záznamoch a bludov ktorými vatikánskí Jezuti v učebniciach ťahajú za nos svoje ovečky od svojho vzniku demetom cryptožidom Ignácom z Loyoly. Každý papež bol Jezuita, Ináč by sa papežom nemohol stať.

Tak sa na vec pozrieme bližšie v podaní Ceasara ktorý je hlavnou osobou okolo Bucegi a všetkého čo sa toho týka a rumuských jazykovedcov a historikov, ktorí s nim spolupracovali. Pointa je v tom, že v Bucegi je veľká sála v ktorej sú umiestnené “nahrávky” celej našej histórie do roku 500 n.l. Ergo, v pohode si to vedia skontrolovať. Doporučujem Vatikánskym magorom na SK ako Kufffa, Kotlebák a podobne, hlavne časť ukrižovania Ježiša a následných udalostí ktoré nastali. Tieto informácie boli prezentpvané aj Vatikánu, ktorý tam bol pozvaný a majú to tiež v záznamoch 🙂 M-L-Č-I-A.

To je asi to jediné čo môžu urobiť, aby nevypukol Self Armagedon aj bez Covidu-19 🙂 2000 rokov klamstva!

Peter Moon, Secret Parchment Five Tibetan Initiation Techniques Capitul 5
Bucegi, rumunčina je najstaršim jazykom Európy

Slovo Dacia je totálny nezmysel pre názov Rumunska. Tieto veci sú tak tajné, že by úplne zmenili chápanie civilizácie a jej starovekého osidľovania od Indie po Lisabon. Stredom Europy je Rumunské Sedmohradsko a nie dnešná Stredná Europa. Ak sa pozriete na mapu, uvidíte, že táto oblasť Karpát a Sedmohradsko, je približne rovnako vzdialená od Španielska, pohoria Ural a severného konca. Nachádzame sa v strede Európy a ironizujeme „špecialistov“, ktorí napísali Encyklopédiu Britannica, ktorá hovorí, že Karpaty sú pohoria v juhovýchodnej Európe.

Dacia Felix

Profesor Constantin bol dobrým historikom a jazykovedcom. Intenzívne študoval minulosť Dacie, aj keď, úprimne povedané, nikdy neexistovala krajina s týmto menom. Takto nazvali Rimania oblasť po jej dobytí: Dacia Felix. Je zrejmé, že boli šťastní alebo felixoví, lupiči. Ale nemáme dôkazy, že by to naši predkovia tak volali.

Jazyk starých rumunských pastierov a roľnikov sa od svojho začiatku nikdy nemenil. A práve tento jazyk nájdete v iných jazykoch a nie NAOPAK. Z toho vychádza, že osídľovanie začalo z Rumunska do Indie a nie naopak. Všetko je naopak, ako moje odľúbené “Všetko je podvod”. Všetko závisi od toho, kto si ako meria a pusúva, aby mu to vyhovovalo!

Tak kniha, máš slovo:

Caesar ma pozval, aby som išiel do jeho kancelárie. Otvoril osobný trezor a vybral špeciálnu skrinku zo sklenených vlákien obsahujúcu spis CRONOS.

„Nikto vtedy prípad nepoznal.“ Jednoducho to nebol prípad, ale bola to štátna otázka, najvyššia otázka národnej bezpečnosti. Bola to výlučná úloha Najvyššej rady národnej obrany, preto okamžite prijali súbor drastických opatrení

KR – IO; SAL-MOŞ, AICI ESTE VEŞNIC, LUMILE SE ÎMPREUNĂ – „Tu sa kombinujú prvky lingvistiky s prvkami štúdia civilizácií a kultúr, pretože sa navzájom vysvetľujú,“ uviedol. Hlavná myšlienka, zdôraznená v niektorých veľmi kompetentných štúdiác miestnych lingvistov, z ktorých jedna osobitne upozorňuje je, že rumunčina je primárny jazyk, prakticky jediný jazyk v Európe.

– Dobre, ale ktokoľvek môže považovať toto tvrdenie o rumunskom jazyku za rúhanie alebo si z neho aspoň robiť srandu a vysmievať sa mu, povedal som.
– Samozrejme, že áno, tu sú aspekty, ktoré zahŕňajú na jednej strane neznalosť mnohých zahraničných a rumunských „bádateľov“ a na druhej strane štátne a geopolitické záujmy, ktoré sa týkajú zložitých vplyvov.

Kto by si myslel, že rumunčina je pôvodným jazykom všetkých Indoeurópanov?!

Popremýšľajte, čo by to znamenalo pre pýchu a „veľkosť“ veľkých impérií alebo kultúrnych tradícií; ako by vládcovia týchto národov vysvetlili svoje národné dejiny a „hrdosť“, ktorá bola často základom pre získanie veľkých ekonomických výhod, diplomatického alebo dokonca územného vplyvu? Najmä pre tieto národy by uznanie takejto skutočnosti bolo skutočnou katastrofou, kolapsom „dôstojnosti“ štátu, neprijateľným faktom. Vytvoria dva alebo tri „kompetentné“ názory niektorých prestížnych akademikov, potom infiltrácia tejto teórie do všeobecného akademického prostredia. Je známe, že myslenie detí sa formuje v škole a že to, čo sa tam naučí, sa považuje za pravdivé.

Boli by ste ohromení, keby ste zistili, o aký boj na tejto úrovni ide a o aké záujmy ide. Nehovorili sme však o tomto, ale o tom, že rumunský jazyk sa považuje za „náhradný“ výsledok latinských, gréckych, slovanských, maďarských, tureckých a mnohých ďalších vplyvov.

– Ak pôjdem k počiatkom. Napríklad slovo „x“ sa nachádza aj v rumunčine, ale aj v nemčine. Kto komu dal? Je ľahké povedať, že Rumuni sú hlúpi a že vždy brali druhým. Presne tak som ti povedal, že sa to volalo v slovníku. Ale pozrite sa, v rumunskom jazyku bol objavený veľmi dôležitý prvok štruktúry, ktorý dokazuje pravý opak, teda pravdu.

– O akom prvku hovoríš? Spýtal som sa zvedavo.

– O tom, že jazyk sa vyznačuje dvoma základnými aspektmi: musí mať svoju vlastnú organickosť a musí mať aj svojich radikálov.
– Čo to znamená? Čo myslíte svojou vlastnou organickosťou?

– To znamená, že jazyk vysvetľuje akýkoľvek prvok svojich vlastných zdrojov bez toho, aby sa uchýlil k iným jazykom alebo vplyvom. A radikál je vždy asimilovaný základným prvkom, niečím prapôvodným z ktorého vychádza a z ktorého sa utvára slovo rodiny. Z toho, čo je doteraz známe, je rumunský jazyk jediný, ktorý má tieto základné charakteristiky. To nám dáva jedinečnú komplexnosť populárneho jazyka a čo je najdôležitejšie, je založený na jeho vlastných radikáloch, to znamená na koreňoch, z ktorých sa jazyk formoval.

Na porovnanie, v mnohých ďalších moderných jazykoch z ktorých je dobrým príkladom francúzština – existuje veľká chudoba ich vlastných výrazov, pokiaľ ide o vyjadrenie ich myšlienok, práve preto, že tieto jazyky nemajú svoj základ. Ale samozrejme sa to odovzdáva v tichosti alebo jednoducho ignoruje.
„Chceš tým povedať, že nemajú vlastných radikálov?“
Áno, nemajú základné korene, nenájdu ich v jazykových prostriedkoch. Neexistujú žiadne také podstatné častice, z ktorých by sa začalo formovať slovné rodiny. V rumunčine ich však nájdeme.
„Myslíš, že sa z týchto radikálov vytvorili slová?“

– Áno, dokonca aj rodiny slov rozdelené do kategórií týkajúcich sa okamžitých pomôcok, ako je trávenie, ukladanie. Radikálna metóda umožňuje zistiť, ktorý jazyk je základný a viedol k objaveniu sa slova v jednom alebo druhom jazyku. Ukázalo sa teda, že rumunský jazyk je základom všetkých indoeurópskych jazykov. Toto je skutočne „úder“, ale všetci sa mu snažia vyhnúť.
– No, je to prirodzené. Povedia, že to možno nie je radikál pre dané slovo alebo skupinu slov. Možno ste ho stiahli, aby sa stal takým.

„To nemôžu urobiť, pretože tento radikál je samotným koreňom roľníckeho jazyka.“ Iba populárny sedliacky jazyk je autentický. Naši roľníci nekonali kongresy, aby vymýšľali slová.

Roľníci hovoria slová, ako chcú, pretože v rumunčine je význam zachovaný. V skutočnosti nerozbíjajú slová, pretože to, čo hovoria, je slovo, nie jazyk. Reč má zložitejší význam ako hovorený jazyk, je jemnejšia, viac súvisí s pôvodom. To sa dá vysvetliť, iba ak existuje jeho organickosť, iba ak existuje v zásade sám osebe. To isté platí pre tému vo vete: v rumunčine môžete slová otáčať, ako chcete, a zoradiť ich do ľubovoľného poradia, pretože nakoniec sa význam nezmení. V iných jazykoch to tak nie je.

– Veľa štátov prišlo s „moderným“ jazykom oproti tomu starému, populárnemu. Prečo to bolo potrebné?

– To nebolo vôbec potrebné; boli len záujmy. Pre všetkých obyvateľov, ktorí tvorili ľud, musel existovať takzvaný „spoločný“ jazyk, pretože do tej doby bolo na povrchu tejto krajiny veľa dialektov a ľudia si navzájom nerozumeli. Keď sa štáty začali centralizovať, začalo to spôsobovať administratívne problémy, pretože bolo ťažké ich skoordinovať a nechať sa pochopiť v desiatkach dialektov alebo frazém, to znamená v rôznych komunikačných jazykoch.

„Museli však z niečoho pochádzať.“

– Samozrejme. Majú spoločný pôvod, ale časom sa to stieralo, pretože dialekty nie sú organické, nevysvetľujú sa, ale vždy sa zakladajú na niečom, čo bolo pôvodne. Z tohto dôvodu sa časom rozchádzajú, vzďaľujú sa od pôvodného stavu, ktorý bol základom ich formovania. Žiadny dialekt nie je samozrejmý, všetky však majú svoj pôvod. V určitom okamihu to spôsobuje problémy, a potom prišli a umelo realizovali takzvaný spisovný jazyk, ktorý si oficiálne vynútili. Toto je prípad francúzštiny, nemčiny, angličtiny atď. Mnohokrát sa musel literárny jazyk vnucovať takmer násilím, pretože to bol „jazyk kráľa“ a kto ho neovládal, nebol dobre viditeľný.

– Takže ich jednoducho prinútili, museli sa naučiť jazyk … Francúzi uspeli, ale pre nich bol postup iný. Nenahradili jedno nárečie druhým, ale rozdrvili normanský jazyk, ktorý sám bol dialektom.

– Dnešní Gréci nie sú potomkami tých starých Grékov, etnicky povedané. Nevedia starogréčtinu. Je to ako hovoriť po latinsky v Taliansku; čakali by ste, že vám všetci budú rozumieť, pretože každý vie, že to bol úradný jazyk Rímskej ríše a napriek tomu ľudia tento jazyk nepoznajú. Zatiaľ čo my ako Rumuni všetkému rozumieme. Zvládneme všetky románske nárečia; rozumieme aj starej francúzštine, teda tej z roku 1000, ešte lepšie ako francúzštine. Potrebujú na to slovník. V skutočnosti sa aj dnes v niektorých regiónoch Francúzska stále hovorí po rumunsky.

– Presne tak. Pretože v skutočnosti ide o starorumunský jazyk. To nemôžu povedať, ani ich to nenapadne, ale nakoniec uvidíte, že táto predstava zvíťazí. Nemôže to byť inak, pretože je to tak. Spoločným európskym jazykom je rumunský sedliacky jazyk. Inde neexistuje sedliacky jazyk; takmer všetky rodiny slov v iných jazykoch pochádzajú z jazykových koreňov rumunského jazyka. Preto sa hovorí, že je to primárny jazyk, materinský jazyk všetkých indoeurópskych jazykov.

– Rumunsko je jedinou oblasťou v Európe, kde obyvatelia na celej svojej ploche hovoria rovnakým jazykom bez toho, aby hovorili umelo. Vždy. Pokiaľ je známe, hovoria Moldavčania, Olteniani a Sedmohradčania rovnakým jazykom. Kde inde sa s takouto vecou stretávate?

U nás nie sú dialekty; máme prízvuky, ale nie nárečia. Všade inde v tomto ohľade existuje katastrofa: v Nemecku existuje niekoľko stovák dialektov; v Taliansku niekoľko tisíc; aj v Anglicku. Je to však lepšie ako v niektorých afrických krajinách; tam si niekedy obyvatelia nemôžu rozumieť z jednej ulice na druhú, kvôli rôznym dialektom.


A teraz nastúpi wiki – Rumunčina sa delí na 5 základných dialektov, niekedy považovaných za samostatné jazyky: Istrorumunčina, Meglenorumunčina, Arumunčina a Dákorumunčina, niekedy delená na vlastnú Rumunčinu a Moldavčinu = PODVOD, už len preto. že Dacia neexistovala!

Toto je jasný priklad ako rozoštavať obyvateľstvo národnostnými šarvátkami, kto je väčši rumum Istrorumunčin alebo Meglenorumunčin??
Figu borovú pôvod majú jediný a to rumunský od čias starých pastierov rumunov.


Ovidius teda o našich predkoch povedal, že sú trochu hlúpi, pretože prišiel a rozprával sa s nimi a celý čas sa smiali. V skutočnosti vtedajší Dáci veľmi dobre rozumeli tomu, čo hovoril, ale smiali sa jeho rozpadávajúcej sa reči vo vzťahu k materinskému jazyku, ktorým hovorili.

– Keď sa vzdialite od tohto centra, všetko: jazyk, kultúra, ľudia sú čoraz rozdrobenejší. Iba tu je a zostáva jednotný.

Jazyk by sa mal posudzovať podľa jeho koreňov, ktoré dávajú slovám zmysel. Nemenia sa. Ale to je presne ten charakteristický znak rumunského jazyka: ten si ponechal svoje vlastné zdroje

„Dobre, ale tieto korene možno poznačiť jazykovými transformáciami, až kým sa nestanú veľmi ťažko rozpoznateľnými alebo vôbec,“ tvrdil som. Je to možnosť.
– To sa nestalo s rumunským jazykom. Nielen, že pretrval tisíce rokov v takmer nezmenenej pôvodnej podobe, ale aj malé zmeny, ktoré sú spojené s prechodom cez tisícročia, sú také malé a také ťažké, že sú takmer bezvýznamné. Napríklad niektoré hlasnejšie spoluhlásky sa zmenili na jemnejšie.
Napríklad s je úsilie navyše; je ľahšie vysloviť ş ako s.

Touto krajinou prešli desiatky barbarských národov, ktoré k nám vtrhli v rôznych fázach našej histórie; každý prišiel s vlastným jazykom a kultúrou, viac-menej primitívnou. Tieto národy neskôr zmizli a nezanechali nič zo svojho jazyka a kultúry. Rumunský jazyk alebo valašský jazyk, ako bol známy si od nich nepožičal slová, hoci bol vždy v kontakte s jazykmi týchto národov.

Napríklad neexistuje jediné maďarské slovo, ktoré je bežné v rumunčine. Za 800 rokov okupácie Rakúsko-Uhorska nebolo nášmu jazyku vnuknuté absolútne nič z maďarského jazyka. Rakúsko-Maďari bojovali 800 rokov a zlyhali. Jazero Balaton sa v staroveku volal Bălătău, pretože v tom čase bol hovorený jazyk jedinečný, rumunský. V sanskrte sa nachádza veľa rumunských slov, niektoré sú dokonca totožné.

Rumunský roľník nikdy nepociťoval potrebu a ani teraz to nepociťuje zmeniť svoj jazyk, pretože má v sebe všetky základy a zdroje; na vyjadrenie si nepotrebuje nič požičiavať z iného jazyka, pretože už má všetko vo svojej vlastnej lexike. Dalo by sa ale prísť s argumentom, že sme tu neboli, takže nemali sme čo meniť.

– Ale potom, koho dobyli Rimania? Latinské kroniky ich nazývajú Dákmi; Kroniky v gréčtine ich volajú Getae, od ge, čo znamená zem, čo znamená „tie zemské“. To v skutočnosti znamená roľník: človek na zemi, pozemský.

„Hovoril som ti, romanizácia je nemožná.“ Rumunčina nie je novolatinským jazykom. V skutočnosti nemali čo meniť, pretože na ľudovej úrovni hovorili Rumuni rovnakým jazykom, teda rumunčinou. A keď vám hovorím tieto veci, vedzte, že ich zo seba nevyberám, pretože v tejto súvislosti už existuje veľa štúdií a odkazov, ktoré svedčia o pravde.

– Povedal som, že je to hlavne záujem cudzích mocností zmocniť sa jedného alebo druhého územia. Pretože ak nemôžete dokázať, že predtým, ako prišli na toto územie, už ste tu boli, znamená to, že ste prišli neskôr a teraz musíte odísť alebo poslúchnuť. Teda územné nároky so všetkým, čo to obnáša. Ale vedelo sa, že to bolo úplne inak a že Rumuni boli jediní ľudia v Eurázii, ktorí prežili v rovnakom lone tisíce rokov.

Odpovedal som Caesarovi, že starí Gréci boli tiež blond s modrými očami, ako napísal Platón.
„Je to asi 2 000 rokov pred naším letopočtom,“ uviedol. Odvtedy sa však stalo veľa vecí. Predkovia Grékov sú odtiaľto, z týchto krajín. S určitosťou vieme, že medzi 10 000 pred naším letopočtom a súčasnosťou je tu najstaršia civilizácia. Pred 10 000 nevieme nič, čo by bolo nejakým spôsobom potvrdené.
„A ako vieme, že je najstarší?“
„Pretože inde niet ani stopy, a tak funguje aj veda.“ Napríklad teraz máme ďalšie metódy vyšetrovania, ktoré viete, ale napriek tomu ich nemožno oznámiť masám. Ale výskum smerovania najstaršej civilizácie, od ktorého to všetko začalo, sa začal pred niekoľkými desaťročiami.

Potvrdili to mapy a archeologické objavy a zistili, že tu presne v Sedmohradsku a v karpatskom priestore v Rumunsku, je to najdôležitejšia oblasť. Ľudia odtiaľto neodchádzali tisíce rokov, až kým sa nezačalo tzv. rojenie, skrátka veľké množstvo obyvateľov, ktorých už nemohlo uživiť poľnohospodárstvo, asi 3 – 3000 rokov pred naším letopočtom. To znamená, že populácia zostala v Transylvánii od 9000 do 10 000 rokov pred naším letopočtom 3000 rokov. Ako však ideme v čase ďalej, obývaná oblasť sa redukuje iba na Sedmohradsko. Nie je to možná iná možnosť.

– Ale čo tá migrácia? Opýtal som sa.
– Prvý, kto to vyšetril je University of Cambridge vo Veľkej Británii, asi pred 100 rokmi. Vydali sa do histórie Indie, pretože India bola vtedy britskou kolóniou, a hľadali argumenty vo Védach, aby určili priestor odchodu Árijcov.
– A ako to dokázali?
– Zobrali Védy a pozreli sa na to, akoje popísaná flóra, aká fauna, aké zamestnanie majú títo ľudia. A našli: niet ťavy, slona ani tigra; ale je to napríklad brest a je to kačka.

A potom sa pozreli: máme to v Indii? V Indii to nemáme! To teda nie je to, čo povedali Védy a ich eposy.

Snažili sa zistiť, kde sa všetky tieto prvky stretávajú, aby ľudia mohli robiť napríklad pastierstvo aj poľnohospodárstvo, a mohli mať napríklad brest. Ide o to, že našli všetky druhy prvkov, ktoré vedú približne do priestoru medzi Karpatmi a Čechami, že iba tu existujú tieto stromy; iba tu sa môžete pásť a venovať sa poľnohospodárstvu, iba tu sú uvedené zvieratá uvedené vo Védach, ktoré však v Indii v skutočnosti neexistujú.

„No, to znamená, že migrácia je v skutočnosti obrátená, že odtiaľ odišli do Ázie a pricestovali do Indie,“ predpokladal som
– Presne tak. Vedzte však, že ani v súčasnosti nie je táto možnosť akceptovaná, aspoň nie úplne. Manipulácia je hrozná.

Ale aj napriek tomu tieto štúdie ponechali bokom, pretože inak by museli uznať konečnú myšlienku, že rojenie národov sa vlastne začalo tu, v našom karpatskom priestore, so všetkým, čo z toho vyplýva o prvotnosti; to sa im vôbec nehodilo.

Niektorí hovorili, že Árijci pochádzali z náhornej plošiny Altaj, kde je známe, že 11 mesiacov v roku sú vonku 3 stupne. Čo poľnohospodárstvo robí v týchto podmienkach? Aká fauna a flóra, ktorú tam nájdete, sa podobajú tým, ktoré sú opísané vo Védach? Tento príklad som vám dal, aby ste videli, ako ďaleko dokážem zájsť špekuláciami, len aby som nepovedal, že všetko sa začalo odtiaľto, v Rumunsku.

V 70. rokoch 20. storočia Marija Gimbutasová navštívila všetky veľké archeologické ústavy a všetky prestížne múzeá v Európe a pýta sa: máte stopy od roku 5000 pred naším letopočtom? A tí vo Francúzsku odmietajú, tí v Taliansku odmietajú rovnako ako v Nemecku, Švédsku atď. Potom vytvorí mapu tých, ktorí odpovedajú áno a pomenúva, aké výsledky sú: Stará Európa. Inak všade biela. Nič, nikde.

Okrem dôvodov, ktoré som už uviedol predtým, sú rovnako silné aj ďalšie. Najskôr sa zamyslite, že vyľudnenie tohto územia by znamenalo nedostatok zdrojov solí v celej Európe, ktoré sa napájali odtiaľto zložitým procesom ľudského úsilia. Na povrchu inde nie sú žiadne ložiská soli. Bez soli sa nikto nemôže udržať.

– Soľ? Nevidím súvislosť, povedal som užasnuto.

Sú to soľné hory s povrchovým vyťažením. Toto územie sa nazýva „soľnička Európy“. Pre porovnanie, v iných oblastiach napríklad na juhu kontinentu je soľ dosť zriedkavá.

– Je to veľmi dôležité. Ako by bolo možné zabezpečiť život a prácu ľudí v iných častiach Európy a dokonca aj v Ázii bez toho, aby ľudia využívali obrovské zdroje soli, ktoré naša krajina mala a stále má? Soľ je vďaka svojmu špecifickému zloženiu nevyhnutná v ľudskom živote. Bez kontinuity Rumunov v Sedmohradsku a v karpatskom priestore by nemohlo prežiť nič naokolo, v perikarpaticko-patickej oblasti, do ktorej sú zahrnuté aj ďalšie krajiny.

A hovoria, že sme rýchlo vyprázdnili krajinu a modlili sa na juhu Dunaja, v oblasti, kde by sme bezpochyby vymreli, pretože neexistovali dobré životné podmienky. V prípadoch nespočetných invázií, ktorým sme boli vystavení, som hovoril, ako konali: časť obyvateľstva bojovala proti útočníkom a zvyšok sa utiahol do hôr, do lesa. Žiadny útočník sa tam neodvážil.

Existujú však aj ďalšie historické nezrovnalosti, ktoré podporujú maďarskí historici. Opakovane hovoria, že si nás podmanili, ale ak bolo rumunské obyvateľstvo už na juh od Dunaja, ako sa tiež hovorí, a krajina bola bez ľudí, tak koho dobyli v Sedmohradsku? Ale aj keby to tak bolo, stále neexistuje dokument alebo zmienka o dobytí Maďarska týmto územím alebo jeho obyvateľmi.

– Takže to je hlavný dôvod, prečo im nevyhovuje …

– Áno. Nemôžete však prísť zamiesť Rumunov, aj keď to naozaj chcete, jednoducho povedať, že Sedmohradsko patrí Maďarom, Muntenia Bulharom, Moldavsko Rusom a to je všetko, Rumuni nie sú. Nemôžu povedať, že tu Rumuni neboli, že sú Benátčania, úplne vymazať národ z povrchu zemského.

Rumuni neopustil svoje lono, neopustil dedinu, nerozšíril sa do ďalších krajov. V zásade zostal na rovnakom území tisíce a tisíce rokov. Vyzerá to ako vidiecka komunita v pravom slova zmysle.

– To je správne. Iba agrárna civilizácia so silnými vidieckymi akcentmi má šancu na kontinuitu. Neskôr mestský rozvoj rýchlo podlieha skaze, a nemôžeme hovoriť ani o civilizácii na tejto úrovni. Prichádza a odchádza, pretože je v nepretržitej transformácii, ktorá je daná špecifikami jej technologického vývoja, konzumného života, konkurencie.

Ale agrárna komunita je niečo úplne iné. Je priviazaná k zemi, ktorú stotožňuje so svojou kráľovnou. Preto sme si hovorili Getae, teda ľudia na zemi, čo malo ešte jemnejší význam, kontinuitu, veľmi veľkého staroveku. Už len tento argument by stačil na vyriešenie problému nášho pôvodu na tomto území. Asi do roku 1900 spravidla muž neopúšťal svoju lokalitu, svoju dedinu, pretože nemal dôvod.

„Pozri, niektorí to dokázali povedať.“ Obyvateľstvo sa pred útočníkmi oveľa ľahšie uchýlilo do lesov Transylvánie a našich hôr, ako by malo úplne opustiť krajinu do oblasti, ktorá neposkytovala väčšiu bezpečnosť.

– Ale prečo niekdy odišli? Opýtal som sa. Pochopil som, že na to nemali dôvod.

– Máte pravdu, ale keď sa vyskytne takýto jav, je to motivované hlavne dvoma vecami: či sa životný priestor príliš zúžil pre rastúcu populáciu, čo spôsobuje problémy s potravinami; alebo preto, že chcú niečo robiť. Tento druhý prípad je zvláštny iba pre veľmi duchovne vyspelé národy, ako sú naši ľudia. Chceli presunúť duchovné centrum, ktoré tu existovalo, ďalej na východ, ale táto hypotéza si nenachádza veľa priaznivcov.

„A prečo migrovať na východ?“ Opýtal som sa.

– Ide o ezoterický význam, ktorý sa spája aj s kardinálnym smerom. Jeden z veľkých ezoterikov uviedol, že v staroveku sa toto územie nazývalo Čierna zem, pretože to bola krajina, kde bol uctievaný Cronus, a symbolickou farbou času je čierna.
– Cronos? No, to je spis, zvolal som.

„Áno, a nie náhodou som ho tak pomenoval.“ Súvisí to s objavenými nápismi, ktoré vidíte na fotografii. Rozbor textu je možné korelovať iba s tým, čo bolo objavené neskôr, a s prvkami veľmi vysokej duchovnosti, ktoré boli typické pre obyvateľov tohto územia.

– Do akého obdobia umiestnili objav?

– Nikto nevie. Nemal som nijaké tušenie a fotografie a vyjadrenie učiteľa ukazujú, že všade je len zlato. Ako ste povedali, je to hora zlata. Text, ktorý by sa dal preložiť, ponúka niektoré, ale neurčité pamiatky. Grafické znaky nie sú presne známe; je to mierne pozmenené písmo v porovnaní so skorým dáckym písmom, ale stále zrozumiteľné. To ho radí medzi 500 až 1 000 pred n. Poskytli 90% -nú istotu prekladu. Jeho význam je však znepokojujúci. Ale s ostatnými postavami nie je možné datovať, pretože sú úplne neznáme.

– Spolupracoval som na tom s ústavom pre štúdium indoeurópskych civilizácií vo Francúzsku, pretože jazykové aspekty sú kombinované s ezoterickými významami. Môže to súvisieť iba s hlbokou duchovnou podstatou. Ten, kto to myslel vážne, tak tvrdí, že je ním samotný Cronus, ktorý bol uctievaný ako Pán času. Musí to byť teda metaforické stvárnenie s hlbokou duchovnou symbolikou.

– Ak je preložený nápis starý takmer 3000 rokov, kedy bolo napísané neznáme? A kým? Asi sa to nikdy nedozvieme. Skúšal som to s prístrojom na cestovanie v čase, ale je to najsilnejšia priehrada, akú som doteraz zažil. Nijako sa tam nemôžem dostať.

S najväčšou pravdepodobnosťou ten, kto urobil túto poznámku, bol kňaz, ľudská bytosť, ktorá dosiahla duchovnú dokonalosť. Z tohto pohľadu by mohol existovať význam. Potom však nasleduje niečo nepochopiteľné: starec. Toto bol jediný bod, kde prekladatelia kmitali, pretože to spôsobovalo problémy. Naši poukazovali na horlivosť namiesto na sálu a ja s nimi skôr súhlasím. Cronus, ktorý bol archaickým strážnym božstvom Rumunov, sa volal Starý muž.

Na záver nápis hovorí, že toto bolo sväté miesto, kde Cronus, čo znamená boh času – bol živý, prítomný a zjednotil svety. Táto posledná časť nám ukazuje, že toto miesto bolo považované za reprezentáciu samotného pôvodu času. Hovoril som vám, že skutočnosť je sama o sebe znepokojujúca, pretože koreluje s myšlienkou že tu, dokonca aj v tomto karpatskom priestore, sa to považuje za kolísku civilizácií a národov, ktoré dnes existujú, a že aj odtiaľto vznikol primordiálny jazyk, ktorým je rumunčina, jediný prirodzený jazyk v Európe.

Fenomenálny objav v masíve Şureahu nám ukazuje aj skutočný rozmer tejto pravdy. Je známe, že z ezoterického hľadiska obrovské ložiská zlata vždy označujú oblasť, kde duchovnosť ľudí dosiahla veľmi vysoké vrcholy. Ale to už nie je o vkladoch v podobe zlatých rúd, nech sú tie nugetky akokoľvek bohaté. Je to skutočná hora zlata alebo aspoň jeho veľká časť.

Prítomnosť tejto hory zlata sa nedá geologicky vysvetliť alebo tomu aspoň neverím. Museli existovať aj iné javy, o ktorých nevieme. Nakoniec to mohla byť kombinácia duchovného a geologického pôsobenia. Neviem. Je to zďaleka niečo mimoriadne a že jeho význam je veľmi hlboký. Tento objav nemôžete považovať za číre obrovské ložisko zlata. Je to veľmi fenomenálne duchovné pole, ktoré podporuje nás, tento ľud a núti nás uchovať si niečo z toho, čo bolo už dávno.

Obrovský koncentrátor duchovnej energie, ako impozantný magnet veľmi vysokých jemných energií, podporuje okolo seba mimoriadne pokročilú kultúru z duchovného hľadiska, aj keď ako fyzický prejav bol veľmi jednoduchý a zaoberal sa poľnohospodárstvom a pastierstvom. Obyvateľstvo, ktoré sa tu tvorilo, sa svojím spôsobom neustále kúpalo v týchto veľmi vysokých vibráciách, čo viedlo veľmi rýchlo k rozvoju najvyššej duchovnosti.

Vďaka tejto fenomenálnej koncentrácii duchovnej energie, zmagnetizovanej v Şureanu obrovským množstvom zlata, ktoré tu existuje, došlo k ďalším javom časopriestorového skreslenia, o ktorých sa dozviete o niečo neskôr.

Elektrický bicykel ENGWE 1200W

Elektrický bicykel ENGWE


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™