Novinky Coreyho Goode z udalosti okolo Antarktídy. O Antarktíde vieme, že tam utiekli Hitlerovi najlepší vedci a vojaci predtým ako prehrali vojnu. O Hitlerovej ezoterickej minulosti tiež vieme spústu vecí. To nebolo o Himmlerovi a spol., ale o Márii Orsič, ktorej títo nemeckí vedci pomohli utiecť na Aldebaran práve pred Himmlerom. Drag nach Osten neznamenalo Drag do Moskvy, ale Drag do Tibetu, hľadať toho ubermenša o ktorom sa dozvedel, že tu na Zemi existuje. Pridávame novšie správy Coreyho Goode na tomto webe.

Pridáme správu Coreyho Goode o Draco Reptillianoch z Orionu s ktorými sa títo Nazi Nemci v Antarktíde spojili, aby získali techonológie na cestovanie vesmírom a Bormanom upravili časovú os, ktorá nás nasmerovala k druhej vojne, ale nepriniesla žiadny technologický pokrok pre ľudí, akoby niekto očakával. To bolo najdôležitejšie, aby Vatikánske otroctvo pokračovalo.

Corey Goode, Antarktída


Pre začiatok pridáme našej správy to dôležité, neboli to prvé misie do Antarktídy na likvidáciu Draco Reptillians. Akosi sa zabudlo a nečistilo poriadne, takže toto posledné čistenie prebiehalo asi pred dvomi mesiacmi a o tom sme už písali, ako tam pomohli číňania a turci, ktorí takto zadarmo prišli k technológiám o ktorých sa im ani nesnívalo. Po poslednom čistení sa do Antarktídy nanominoval kadekto.

Táto novinka Coreyho Goode je oveľa lepšia správa ako čítať vypúlené oči Sallu, ktorý nemá ani šajnu o Anunnaki, lebo tieto veci o únosoch, dôsledných manipuláciach s unesenými, potom prepustenými a transplantáciách čipov, širením strachu poznáme z kníh Maximiliena De Lafayette o šedivákoch.

Keď toto dočítate tak sa nebude čudovať prečo sa vrátia Anunnaki Elohim a nie Nephilim, zlikvidovať práve šedivákov, ktorí si z ich “deti”, teda nás, urobili pokusné králiky s mučenim.


Správy Corey Goode: Zhrnutie prieskumu Draco Reptillian na Mesiaci, Marse a Antarktíde. Navštívili sme Mesiac, Ceres, Mars, základne super federácie okolo Jupitera a Marsu a skončili sme s Antarktídou. Aktivity vo všetkých troch lokalitách plazov boli veľmi podobné.

Plazoidi mali relatívne malé základne na Mesiaci a Marse v porovnaní s ich veľkým mestom v Antarktíde. Na Mesiaci boli dve hlavné základne, ktoré boli veľmi blízko seba (dalo by sa to považovať za komplex základní) a jedna základňa na Marse, ktorá bola vojenskou základňou.

Základne na Mesiaci a Antarktíde mali veľmi podobné činnosti a funkcie. Na obežnej dráhe okolo Zeme boli dva maskované satelity (starovekého typu), ktoré sú súčasťou projektov plazovskej mysle a nálady. V jednom zo zariadení na Mesiaci majú Reptiliáni zariadenie, ktoré je spojené s ich satelitmi a riadiacim centrom v Antarktíde, ktoré strážia svojimi najsilnejšími psychickými vojakmi.

Jeden z hlavných projektov, ktoré Reptiliáni majú, bolo použitie satelitnej technológie na ovládanie myslí a nálad ľudstva pomocou jej generovania rozbrojov a vojen, pričom udržala obyvateľstvo poslušné a menej schopné odolávať silovej štruktúre Zeme, ktorú ovládajú. Tento program im umožňuje vytvárať na Zemi plané energie a sú “Bohom AI”, ktorý ich môže konzumovať na masovej úrovni.

Pri pohľade na Reptiliánske mesto pod Antarktídou sa nám naskytol hrozný pohľad. Nedostal som číslo, ale to, čo vyzeralo ako milióny plazov, boli hlboko pod zemou v meste vytesanom z jaskýň. Istá časť mesta mala veľmi špičkové vybavenie a zariadenia, na ktorých aktívne a spoločne pracovali Reptiliáni, Bio-droidi a Ľudia. Ďalej v jaskyni sme našli ďalšie obsadenie spoločnosti plazov.

Vzhľad tejto oblasti by sa dal charakterizovať ako sparťanský a low-tech. Vyzeralo to ako starý keltský hrad s červenými, čiernymi, purpurovými a gaštanovými tapisériami visiacimi nad veľkými dverami a sochami umiestnenými v priechodoch. Na stenách bolo veľa umení s tematikou smrti, ktoré vyzerali, akoby boli namaľované alebo vytetované na niečo, čo vyzeralo ako koža z chrbtov a hrudníkov ľudí a iných bytostí, s ktorými sa stretli.

Bolo mi povedané, že každé hrozné umelecké dielo hovorí o bitke alebo konflikte. Sochy boli vyrobené zo zmesi nejakého druhu sadry, čiastočne pokrývajúcej mumifikované telá oboch plazov, starovekých ľudí a niečoho, čo vyzeralo ako predadamiti. Micca mi povedal, že tieto umelecké diela boli uvedené do prevádzky v rôznych časoch našej histórie potom, čo Reptiliáni vyhrali víťazstvá nad ľuďmi a predadamitmi a inými.

V týchto sochách boli zachovaní vodcovia ich nepriateľov. Micca uviedol, že jeho ľudia objavili veľmi podobné zariadenia na vlastnej planéte potom, čo sa oslobodili.

Oblasť velenia a riadenia je tam, kde zostávajú v kontakte a koordinujú sa so svojimi mimozemskými spojencami, loďami a rôznymi projektmi a misiami. Boli sme svedkami rýchleho high-tech Zoom hovoru medzi plazmi, hmyzom a Tall Grays, ktorý ukázal, že tieto skupiny sa koordinujú. Videl som vyskočiť symbol tesne pred začiatkom komunikácie, ktorý plával v holografickom poli, čo bol čierny trojuholník s kruhom, ktorý okolo neho vyzeral ako ohnutý svetelný lúč. Technológia v tejto oblasti je veľmi pokročilá a prístup k nej má povolený iba určitý podiel ich spoločnosti. Kvôli prítomnosti kráľovských bielych plazov sme sa príliš nesústredili na túto oblasť a jednu ďalšiu oblasť. Našu prítomnosť a prieskumnú misiu by zistili veľmi rýchlo a ľahko.

Potom sme si prezreli jednu z menej technických oblastí tohto mesta a našli sme státisíce, ak nie milióny Reptiliánov v nejakom stave hibernácie. Bola to iná trieda plazov a boli menšie a menej svalnaté, ale mali väčšie hlavy podobné pre-adamitom. Išli do hlbokého zimného spánku a svoje telá zanechali ako veľmi vysoké tieňové postavy. Každá tieňová figúrka plazov mala so sebou 3 až 8 tieňových bytostí a očividne ich ovládala. Potom sa premietali do ľudských vojenských zariadení, pracovných miest, domovov a dokonca do snov, kde umiestňovali tieňové bytosti, aby ovplyvňovali a mučili prítomných ľudí. Zbierali Loosha, ale tiež ovplyvňovali vibrácie a stav vedomia ľudí.

Niektorí z tejto hibernujúcej skupiny vyzerali ako nejaká trieda čarodejníkov a doktorov v maskách, ktoré stáli medzi zimujúcimi plazmi a predvádzali niečo, čo vyzeralo ako obrady čiernej mágie. V niektorých prípadoch obetovali ľudí pri sledovaní holografických projekcií iných ľudí na povrchu, ktorí robili zrkadlový obrad, kde obetovali aj človeka. K obetiam došlo v rovnakom čase, keď sa otvoril portál medzi týmito dvoma miestami.

Zakrytý čarodejnícky lekár typu Reptiliánov by prešiel týmto portálom a fyzicky sa postavil pred ľudí, ktorí pri uctievaní okamžite klesnú na kolená. To, čoho sme boli svedkami bolo nanajvýš desivé a držalo ma to dodnes. Vďaka týmto aktivitám bolo toto mesto zamorené tým, čo by sme nazvali nižšie, démoni strednej až vysokej úrovne a elementály negatívnej polarity. Títo démoni boli pre Reptiliánov očividne viditeľní, pretože s nimi interagovali a v niektorých prípadoch im nariadili, aby sa pripojili k určitým ľuďom alebo skupinám a nasledovali ich veľmi špecifické rozkazy, aby vo svojich cieľoch vytvorili chaos, choroby, duševné problémy a smrť.

V každej základní boli oblasti, kde boli držaní ľudia. Niektorí z nich boli Prevádzkovatelia temnej flotily, Dark Fleet, ktorí museli z programov utiecť potom, čo ich program odhalil Sigmund. Teraz boli utečencami na týchto základniach a pomáhali plazom tým, že vykonávali všetku manuálnu prácu a starali sa o väzňov, ktorí tu boli väčšinou na obetovanie alebo ako zdroj potravy. Dokázal by som si predstaviť, že títo prevádzkovatelia Dark Fleet sa dosť zaujímajú o to, čo sa s nimi stane, ak plazom dôjdu ich ľudskí otroci, ktorých tisíce dodávajú skupiny organizovaného zločinu, ktoré za týmto účelom unášajú ľudí na povrchu.

Coreyho Goode pokračuje: Tiež sme pozorovali zvláštny druh ľudí vyzerajúcich bio-androidov. Anshar a Micca vysvetlili, že tieto bio-stroje sú staré milióny rokov, ak nie sú staršie. Boli výsledkom toho, že Boh AI prevzal inú slnečnú sústavu a tieto androidy boli postavené na obraz civilizácie, ktorá ich navrhla.

AI prevzala tieto androidy a použila ich a technológiu tejto civilizácie proti nim a vymazala každú živú dušu v tejto slnečnej sústave.

Títo droidi vykonávali určitý typ programovania AI, vďaka ktorému sú veľmi užitočné a práve tieto bio-droidy navrhujú a stavajú väčšinu svojej technológie. Sú to v zásade AI Avatary, ktoré umožňujú Bohu AI vyrábať technológie, ktoré Reptiliáni nie sú schopní vyrobiť.

Corey Goode: Tiež sme pozorovali stovky 8 stôp vysokých bytostí, ktoré vyzerali veľmi ľudsky. Boli veľmi svalnatí a na každej ruke mali 6 prstov. Boli to rasy, ktoré porazili Reptiliáni a AI a teraz slúžili Bohu AI. Nebolo veľa tých, ktorí bývali, pretože boli ovládaní mysľou a zamorení Nanitmi, rovnakého typu, aký majú Reptiliáni v sebe. Tieto bytosti mali vlastnú kozmickú loď, ktorú prevádzkovali vedľa Draco a sú to tie, ktoré unášajú a experimentujú na ľuďoch pre Reptiliánov v programe zdieľanom niekoľkými ET skupinami.

V tomto mieste našej prieskumnej misie nás zistil jeden z plazov čarodejníkov a museli sme sa presťahovať na naše ďalšie miesto v Antarktíde, ktoré boli ICC a bývalé zariadenia Temnej flotily, ktoré boli veľmi aktívne a úzko spolupracovali so svojimi náprotivkami na 3 rôznych základniach na Mesiaci. Boli sme veľmi rozrušení a znepokojení tým, čoho sme boli svedkami a keď nás nabudúce delegácia Mayov/Ansharov zobrala všetkých, báli sme sa s čím sa stretneme ďalej.

Našťastie sme mohli dostať trochu nádeje, keď sme cestovali na základne super federácie a bolo nám povedané o veľkom stretnutí, ktoré sa chystá s Novými strážcami, na ktorom sa prediskutuje mandát super federácií na vykonanie právneho vyšetrovania a vyvodenie zodpovednosti voči porušovateľom kozmického zákona vo vhodnom čase. Časť toho, čo ansharská/mayská delegácia robila, bolo priniesť so sebou vhodných ľudských svedkov a zhromaždiť dôkazy o týchto budúcich kozmických skúškach.

Bolo nám povedané, že tieto skúšky nastanú po slnečnej udalosti, Big Solar Flash, a ľudstvo si zvolilo smer svojej civilizácie prvýkrát v histórii. Pozorovali sme niektoré veľmi znepokojujúce veci, ale zostala nám obrovská nádej v budúcnosť ľudstva a jeho novú kapitolu sebaurčenia.

Toľko Corey Goode.


My pridáme, že na základniach boli aj unesení Rusi, ktorých po záchrane odniesli na liečenie do Ruska a v ich telách našli cez röntgen 3-4 osadené čipy. Boli v katastrofálnom stave, koľko sa ich podarilo zachrániť ešte nevieme, lebo to nejde len tak mirnix dirnix ako v Kremľi s poslednými voľbami. Toto bol Corey Goode a nie Peškov alebo Lavrov so štetkou klamárkou Zacharkou

Obuv Dr.Martens

Obuv znacky Dr.Martens


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™