Distribúcia fluorizovanej vody obyvateľstvu. Východ USA je najviac postihnutý koronavirusovej epidémií. V tejto oblasti prebieha najvýraznejša distribúcia fluorizovanej vody. Táto informácia je zaujímavá, ale nadobúda podstatne väčší význam vo chvíli, keď zistíme, že po stopnutí v Spojených štátoch sa tento výskum presťahoval, do čínskeho Wu-chan !!

Ruskí vedci postupne dochádzajú k hypotéze, že tento variant koronavírusu, ktorý stojí za súčasnou pandémiou môže obsahovať zložku, ktorá ho robí smrtelnějším pre tých, ktorí konzumujú fluoridovú vodu v dôsledku rýchleho vyčerpania kyslíka v krvi.

V Číne zakázané, štát neumožňuje fluorizáciu pitnej vody.!!!

Wikipedia – Fluoridácia je v Číne zakázaná. Prírodne vysoké hladiny fluoridov vo vode sú v Číne vážnym problémom. Od roku 2003 v Číne nedochádza k fluorácii vody. Fluidácia vody sa začala v roku 1965 v mestskej oblasti Guangzhou. V rokoch 1976 – 1978 bola prerušená z dôvodu nedostatku fluoridu sodného. To bolo obnovené iba v okrese Fangcun kvôli námietkam a bolo zastavené v roku 1983. Hladiny fluoridov mohli byť nastavené príliš vysoko a nízka kvalita vybavenia viedla k nekonzistentným a často nadmerným koncentráciám fluoridov v tele.

V tejto súvislosti si mnohí všímajú neuveriteľne nízkeho počtu úmrtí registrovaných v Číne oproti Spojeným štátom.

Samozrejme, že je potrebné brať do úvahy logicky možné falšovanie reálnych dát zo strany čínskej komunistickej vlády, ale napriek tomu sa tu ponúka istá zvláštna okolnosť. Na rozdiel od Číny všetky veľké mestá v Spojených Štátoch svojmu obyvateľstvu distribuujú fluorizovanú vodu.

V súčasnej dobe sú k dispozícii aj konkrétne štatistické dáta pochádzajúce zo Spojených štátov, ktorá preukazujú, že priebeh ochorenia “COVID-19” má najťažšie formu u tých jedincov, ktorí z rôznych dôvodov nemajú možnosť si kupovať balenú vodu. Na druhej strane sú rovnako tak k dispozícii údaje naznačujúce, že tí Američania, ktorí pijú prirodzenú pramenitú vodu, sú novým typom koronavírusy postihnutí najmenej.

Fluoridation by country

Covid-19 a fluorizovaná voda v USA

Tak ako deň za dňom postupuje celosvetová kríza pandémie, je odhaľovaných stále viac a viac dôkazov, ktoré naznačujú, že sa jedná o veľmi špecifickú formu “biologické zbrane”. Stále však nie je jasné, ktorá mocnosť sveta stála za jej vývojom. Logicky prichádza do úvahy Čína a Spojené štáty na druhej strane sveta. Je možné, že sme svedkami celkom nového druhu globálneho konfliktu, bez toho sme si to verejne pripustili.

Podľa šialencov z Jakuba alá dement a klamár čislo 1 na Slovensku, Uhorčik, je Covod-19 vraj Hoax! Ach jaj, SK fašos akí ste tupí, ako Tisova dutá hlava, ked si trasie ruku s Mazurekovým miláčikom a Kotlebákovým Hitlerom.

Elektrický bicykel GT E

Elektrický bicykel GT E-Pantera Dash Gunmetal M Horský


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™