COVID-19 je spojený so zvýšeným rizikom rozvoja psychiatrických porúch podľa vedcov z Oxfordu. Vedci z Oxfordskej univerzity s využitím neidentifikovaných údajov z TriNet zistili, že každý piaty pacient s COVID-19 dostane psychiatrickú diagnózu do 90 dní; pacienti s existujúcimi psychiatrickými poruchami majú väčšiu pravdepodobnosť výskytu COVID-19.

To je jasný dôkaz, prečo je okamžite nutné zaočkovať členov a sympatizantov jednej Slovenskej politickej strany o ktorej sa ruské média vyjadrili ako o neofašistickej už v roku 2016. Títo magori totiž Covid-19 považujú za výmysel a odmietajú aspoň nosiť rúška! Alebo už boli nakazení Covidom. Určite sa boli testovať medzi prvými zo strachu, že už sa nebudú môcť isť modliť k Tisovmu hrobu. Strach je veľký iniciátor a to povedal aj môj kamarát H.P. Lovecraf. Preto máme hore na webe jeho citát o strachu.

COVID-19 a zvýšené riziko výskytu psychiatrických porúch

Spoločnosti Pfizer a BioNTech vyvinuli svoju očkovaciu látku bez pomoci operácie Warp Speed, čo je obrovské úsilie USA o urýchlenie sledovania vakcín COVID-19, hoci spoločnosti súhlasili s predajom vláde 100 miliónov dávok.

Malo rozhodnutie Pfizer aj BioNTec niečo spoločné s voľbami?

Pfizer aj BioNTech to odmietajú. Vedci Sahin a Jansen sú v tomto bode dôrazní. Sahin hovorí, že FDA im nikdy nedával tušiť, že sa jedná o načasovanie volieb, a rozhodnutie spoločností usilovať sa o zmenu protokolu nemalo nič spoločné s politikou.

“Toto bolo naše rozhodnutie,” hovorí Sahin. Keď čítal Trumpove tweety, pokrčil plecami. “To jednoducho nie je pravda.”

Cambridge, MA, 9. novembra 2020 – Spoločnosť TriNetX, globálna sieť pre výskum v oblasti zdravia, ktorá prináša revolúciu v klinickom výskume a umožňuje objavy prostredníctvom generovania skutočných dôkazov (RWE), oznámila najnovšie zverejnenie údajov o klinickom výskume využívajúcich sieť spoločnosti. Výskum uskutočnený na Oxfordskej univerzite a publikovaný, zistil zvýšené riziko nepriaznivých následkov na duševnom zdraví u osôb s diagnostikovanou COVID-19 a skutočnosť, že psychiatrická porucha zvyšuje šance na získanie COVID-19. Toto je prvý rozsiahly dôkaz o tom, že pozostalí po COVID-19 sú vystavení zvýšenému riziku psychiatrických porúch.

„Ľudia sa obávali, že preživší pacienti s COVID-19 budú vystavení väčšiemu riziku psychiatrických porúch a naše nálezy vo veľkej a podrobnej štúdii to potvrdzujú,“ uviedol Dr. Paul Harrison, profesor psychiatrie na Oxfordskej univerzite. Vedúci – NIHR Oxford Health Health Biomedical Research Center (BRC), ktorý štúdiu viedol.

„Služby musia byť pripravené poskytnúť starostlivosť, najmä preto, že naše výsledky budú pravdepodobne podhodnotením skutočného počtu prípadov. Naliehavo potrebujeme výskum, ktorý by vyšetril príčiny a určil nové spôsoby liečby.“

Už číňania vedia že duté kotlety sa musia očkovať! Infekcia vo Wuhanskom centre duševného zdravia, asi 80 lekárom a pacientom diagnostikovali novú koronárnu pneumóniu. Zapnite si translátor, drahí čitatelia, lebo vy viete na rozdiel od fúzatého darebáka Gottlieba, ako to funguje 🙂
Link je hrubými písmenami, ak by ste už náhodou ten Covid prekonali 🙂

V Číne žije 173 miliónov ľudí s poruchami duševného zdravia.

Vedci tiež zistili, že u ľudí s predtým existujúcou psychiatrickou diagnózou bola o 65% vyššia pravdepodobnosť diagnostikovania COVID-19 ako u osôb bez nej, aj keď sa zohľadnili známe rizikové faktory pre COVID-19.

“Toto zistenie bolo neočakávané a je potrebné ho ďalej preskúmať,” uviedol Dr. Max Taquet, akademický klinický pracovník NIHR, ktorý vykonal analýzy. “Medzitým by sa psychiatrické ochorenie malo pridať na zoznam rizikových faktorov pre COVID-19.”

Štúdia, ktorú podporilo združenie NIHR Oxford Health BRC, využila sieť TriNetX na prístup k neidentifikovaným údajom elektronických lekárskych záznamov (EMR) od 62 254 pacientov s diagnostikovanou COVID-19 v období od 20. januára 2020 do 1. augusta 2020. Autori štúdie zistili, že diagnóza COVID-19 bola spojená so zvýšeným výskytom prvej diagnózy úzkosti, depresie alebo nespavosti v priebehu nasledujúcich 14 až 90 dní v porovnaní s akoukoľvek inou skupinou pacientov.

Štúdia tiež odhalila zvýšenie rýchlosti demencie a viac relapsov u ľudí s anamnézou psychiatrických problémov u pacientov s COVID-19. Celkovo takmer každý piaty pacient dostal psychiatrickú diagnózu do 90 dní od získania COVID-19. Duté kotleby máte 90 dni. Už minule som písal článok, že Covid-19 vracia mentálne človeka o 10 rokov dozadu. Skrátka ohlúpne o 10 rokov.

O spoločnosti TriNetX

TriNetX je globálna sieť pre výskum zdravia, ktorá spája svet objavovania a vývoja liekov od farmaceutickej spoločnosti po miesto štúdie, a od výskumníka k pacientovi zdieľaním údajov z reálneho sveta, aby bol klinický a pozorovací výskum ľahší a efektívnejší. TriNetX kombinuje prístup k pozdĺžnym klinickým údajom v reálnom čase s najmodernejšou analytikou s cieľom optimalizovať návrh a uskutočniteľnosť protokolu, výber miesta, nábor pacientov a umožniť objavy generovaním dôkazov v reálnom svete.


Takže teraz si Trump môže veselo zaočkovať vakcínou DARPA Fauci Moderna svojich fanúšikov v USA. False Flag sú zmarené voľby. Ak Trump vyhrá, všetci prijmú jeho rozhodnutie o Moderne. Jak prosté, ako Anthony patch a Jezuitský falošný spasiteľ! Kto chce tam pomôžme mu tam, lebo aj Hiden Biden by urobil to isté! Takže v čom sa líšia pri Covide? V ničom!

Mikročip má väzby na Gatesa, má a tiež väzby na koronavakcíny. Okrem založenia MicroCHIPS Robert Langer je spoluzakladal spoločnosti Moderna, významného výrobcu vakcín COVID. Americká vláda si predobjednala 100 miliónov dávok od augusta. Langer v súčasnosti sedí v správnej rade a vedeckej poradnej rade spoločnosti Moderna. Nie teraz po voľbách, ale už v auguste 2020!!

Bill Gates tiež financoval spoločnosť Moderna a doposiaľ vyplatil 20 miliónov dolárov s možnosťou budúcich 80 miliónov dolárov .

Gatesov antikoncepčný projekt

Antikoncepčné mikročipy dodávajú užívateľom antikoncepčné tablety levonorgestrel až šestnásť rokov a môžu byť bezdrôtovo ovládané z lekármi. Ale to už z roku 2014!

Podľa MIT Technology Review prišli Bill Gates a niektorí jeho spolupracovníci do Langeru niekedy v roku 2012 a pýtali sa na dlhodobé implantáty na diaľkovú antikoncepciu.

Náš WHO šialenec terorista z Tigraj – V 70. rokoch Rockefellerova nadáci financovala spolu s WHO vývoj špeciálnej vakcíny proti tetanu, ktorá obmedzovala populáciu tým, že žena nebola schopná udržať tehotenstvo, a to doslova po samotnom ľudskom reprodukčnom procese. Čistá depopulácia ako víno! Asi dvadsať rokov potom, čo boli WHO a Rockefellerova nadácia a ostatní vystavení nelegálnemu poskytovaniu vakcín proti tetanu proti plodnosti miliónom žien v Mexiku, Nikarague a na Filipínach, sa tajne pokúsili urobiť to isté v Keni, možno veria svetu má krátku pamäť. Rok 2014!

Idiot nácek kuffa by tieto nešťastné ženy odsúdil na doživotný žalár, ako to kvičal v SK parlamente v navrhovanom zákone, 25 rokov basy!

WHO bola založená v roku 1945 a okamžite prijala myšlienku, že „plánovanie rodiny“, alias kontrola populácie, neskôr označované ako „plánované rodičovstvo“, je nevyhnutnosťou pre „svetové zdravie“. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) bola objavená pri trestnom čine tajnej hromadnej sterilizácie v Keni pod zámienkou podávania iba ženám proti tetanu. Keňská asociácia katolíckych lekárov objavila vo vakcínach proti tetanu antigén, ktorý spôsobuje potraty. Vo vakcíne ktorúWHO a UNICEF podávajú 2,3 miliónu dievčat a žien. Nie je to prvýkrát, čo sa WHO pokúsila o tajné prenatálne masové vraždenie v rozvojových krajinách.

Dnes sa to volá Agenda 21, 2030 “Trvalo udržateľný rozvoj”, už od čiar Močiara 🙂
A nikto odvtedy ani nepípol ani necekol na Slovensku, lebo poslanecký plat a Monsanto GMO vynášajú oveľa viac!

Daré Bioscience Antikoncepčný program podporený z grantového financovania až 20,5 miliónmi dolárov od Nadácie Billa a Melindy Gatesových.

SAN DIEGO, 21. novembra 2019, Spoločnosť Microchips 100% dcérskou spoločnosťou spoločnosti Daré. Spoločnosť Microchips vyvíja inovatívnu, bezdrôtovú a užívateľom riadenú technológiu dodávania liekov s potenciálnym využitím vo viacerých terapeutických oblastiach vrátane antikoncepcie. Táto technológia je navrhnutá na ukladanie a presné dodávanie stoviek terapeutických dávok v jednom implantáte počas mesiacov alebo rokov a má umožňovať zmeny v úrovniach dávkovania pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača. Aplikáciu tejto technológie pri vývoji antikoncepčného prípravku podporila Gatesova nadácia v podobe približne 17 milionov dolárov.


Zatial hrdý sovietský človek korčuluje s Covidom piruety a brušné tance.

COVID-19 a zvýšené riziko psychiatrických porúch,  Krylatskoye Ice Palace

Krylatskoye Ice Palace, hore sa týči gigantická obrazovka, teraz slúži na premietanie filmov pacientom, ktorí sa liečia. Stallone Rambo každý deň 5x, lebo Sputnik 5.

Elektrický bicykel GT E

Elektrický bicykel GT E-Pantera Dash Gunmetal M Horský


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™