Konšpiračná teória QAnon, Trumpovcov a kto je vlastne osoba Q je ďalším príspevkom z našej online farnosti, Slovo Božie na každý deň. Zalistovali sme zase v múdrych knihách slovenských antivaxerov, kresťanov katolíkov, ktorí o tom samozrejme nemajú ani páru, aj keď ich ten debil kotlebák zasvätil proti ich vôli a nikoho sa nepýtal či s tým súhlasí. To sú tí fašisti čo neuznávajú našu ústavnú slobodu v náboženstve.

To je klasický čistý fašizmus slovenského kresťana katolíka pod patronátom a ochranou Maltézského Rytiera. To sú presne tí fašisti, čo prstom ukazujú na druhých z kresťanskej lásky k blížnemu svojmu, že to oni sú tí zlí fašisti, lebo o Hitlerovi sa vraj učia samé klamstvá.

Apropó, a nechceli ste náhodou vystúpiť z NATO a EÚ, banda klamárov 🙂

Dali sme si predslov, lebo to Q sa týka práve kresťanov a ich konca v Zjavení Jánoša.

Konšpiračná teória QAnon, Kto je to Q

Tieto veci sa týkajú jedine toho nekonečného čakania na Apokaplysu a konečný súd aj pre antivaxerov, to sú úryvky z knihy New Testament apocalyptic literature, drahí veriaci. Prečo ale práve Trumpa a QAnon to už vieme, lebo je sluha Vatikánskych katolíkov Jezuitov Ignáca a OPUS DEI.

A teraz kto je to Q, keďže katolíci QAnon. Väčšina vedcov ale nie všetci verí, že autori Matúša a Lukáša sa opierali o dva literárne zdroje, Evanjelium podľa Marka a hypotetický zdroj, ktorý sa nám teraz stratil nazývame Q.

Podľa tohto modelu Q predstavuje materiál, ktorý je spoločné pre Matúša a Lukáša, ale Marek ich nezdieľa 250 veršov. Podobne ako Tomáš, aj Q by sa do značnej miery rovnal zbierke Ježišových výrokov. Podľa niektorých návrhov Q vzišlo z procesu skladania. Niektorí tlmočníci tvrdia, že apokalyptické obavy chýbajú v prvých vrstvách Q, ale iní učenci tomuto návrhu odporujú.

Ešte raz:

Q predstavuje pôvodné Ježišove slová, zachované v synoptických evanjeliách.

Iní, ako napríklad Alan Kirk, sa pokúsili rozdeliť Q do redakčných vrstiev, pričom určili, v akom poradí sa Q formovalo a ako jednotlivé vrstvy hovoria o rôznych obavách ranej kresťanskej cirkvi. Neexistuje však žiadna zachovaná kópia Q.

Na určitej úrovni by sa k Q malo pristupovať ako k vedeckému nástroju, nie ako k zaručenému zisteniu kritického učenia Nového zákona. Q je užitočný spôsob, ako sa dostať do bludiska synoptických evanjelií, pričom sa pokúša odhaliť zdroje, ktoré sa skrývajú za evanjeliami, v snahe presne pochopiť, ako súvisia s najstaršími kresťanmi.

Sííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííír, Konšpiračná teória QAnon!

Áno drahí bratia v Kristu Q je Ježiš a to pekne katolícky z Vatikánu. To píšu oni, múdrejši ako my 🙂

A teraz vieme, prečo všade QAnon okiadzal demokratov, ktorí nie sú katolíci. Nebojte sa bratia a sestry odrbal aj nás, uverili sme, že príde zmena, ale tá neprišla a nikto v base neskočil!

Markovo evanjelium okamžite dobre skočilo, takmer okamžite do Ježišovej kariéry. Neexistuje žiadna genealógia, žiadny detský príbeh. Namiesto toho my čitatelia vstupujeme do zvláštnej scény: vonku na púšti Ján Krstiteľ krstí ľudí v rieke Jordán „na odpustenie hriechov“.

Jánov vzhľad umocňuje zvláštnosť okamihu, má na sebe odev z ťavej srsti a kožený opasok a pozornosť upúta aj jeho strava so kobylkami a medom. Najmä kožený opasok pripomína čitateľom Eliáša, najväčšieho z izraelských prorokov. Potom prichádza Ježiš, aby prijal Jánov krst.

Hollywoodska produkcia môže začať inak. Nebolo by zaujímavé začať kontroverziou, v ktorej by kritici obviňovali Ježiša z porušenia zákona uzdravovaním v sobotu?

Stále prevláda názor, že Marek je najskoršie zo zachovaných evanjelií a že Matúš a Lukáš jednotlivo použili Marka ako základ pre svoje vlastné príbehy. Tento model uznáva, že Matúš a Lukáš tiež zdieľajú významný blok materiálu, ktorý u Marka chýba. Tlmočníci zvyčajne pripisujú tento materiál teraz stratenému, a teda hypotetickému zdroju, ktorý nazývame Q skratka pre nemecké Quelle, čo jednoducho znamená „zdroj“.

Tento model na vysvetlenie vzťahov medzi Matúšom, Markom a Lukášom nazývame hypotéza dvoch zdrojov: Mark a Q prišli ako prví, potom Matthew a Lukáš postavili svoje príbehy okolo Markovho rámca, pričom vložili materiál Q na rôzne miesta.

Predpokladáme Markovu prioritu, vieru, že Marek poskytuje rámec pre Matúša a Lukáša. Len veľmi málo učencov odmieta myšlienku, že Marek poskytuje rámec pre Matúša a Lukáša. Čoraz väčšia menšina však myšlienku zdroja Q odmieta. Podľa tejto skupiny Marek ovplyvnil Matúša a potom Lukáš pracoval od Matúša a nie od Q.

Ak možno preukázať závislosť Lukaša na Matúšovi, potom sa Q stáva zbytočným postulátom a možno ho odstrániť Occamovou žiletkou.

Zdroj Q

Nie všetky evanjeliá zdieľajú Markov základný príbeh. Marek začína Jánom Krstiteľom a jeho posolstvom o bezprostrednom pokání, predstavuje Ježiša prostredníctvom vizionárskeho zážitku, ku ktorému došlo pri jeho krste, demonštruje svoju identitu a moc tým, že mu ukazuje, ako prekonal pokušenie na púšti a začína svoju službu vyhlásením, že nastal čas a kráľovstvo Božie je blízko.

Zdroj Q, hypotetický dokument, ktorý obsahuje materiál spoločný pre Matúša a Lukáša, ale chýba Markovi, obsahuje veľa apokalyptického materiálu, ale skôr rozpracúva Ježišovo učenie, než aby nasledoval Markov naratívny smer.

Máme synoptickú dejovú líniu, ktorá je úplne apokalyptická, čo sa týka zápletky aj dôrazu, čomu čelia rôzne orientácie Q, Jána a Tomáša. Všetky tieto zdroje sa točia okolo postavy Ježiša. Táto rôznorodosť nás vedie k otázke, koľko toho môžeme vedieť o Ježišovi a jeho vzťahu k apokalyptickej reči.

Q obsahuje pomerne veľa eschatologického materiálu vrátane apokalyptických tém. Ako sme videli, Q poskytuje oveľa plnšie správy o Jánovi Krstiteľovi a Ježišovom pokušení ako Marek a verzie Q umocňujú apokalyptické tóny oboch scén.

Ján Krstiteľ hrozí súdom. „Sekera je už pri koreni stromov“; zlé stromy a plevy budú vyrúbané a hodené do ohňa. A tam, kde vás Markov Ježiš bude krstiť Duchom Svätým, v Q krstí „Duchom Svätým a ohňom“.

V Q sa tu a tam objaví niekoľko apokalyptických tém, no málokedy nájdeme nejaké koncentrované dávky. Q prejavuje malý záujem o Ježišovu smrť alebo o jeho vzkriesenie. Vyzýva učeníkov, aby vzali svoje kríže, ale nezaoberá sa konkrétne Ježišovým krížom.

Ani Q nehovorí priamo o Ježišovom vzkriesení, niektoré pasáže Q predpokladajú konečné vzkriesenie a súd.


Takže sa tešte kotlebákovi antivaxeri, ani plynové masky vám nepomôžu a za tie hoaxy a klamstvá vás Q odsúdi do pekla!

To je čo, vy idioti v plynových maskách z Vranovského kostola 🙂

Mark 13: Brat vydá na smrť brata a otec svoje dieťa. Deti sa vzbúria proti svojim rodičom a dajú ich zabiť. Modlite sa, aby sa to nestalo v zime.

Ak vydá čas pridáme do kázania inú, aby ste uverili, vy neveriaci Tomáši falošnej pandémie, ale s prekonaným Covidov v plynových maskách!

Teraz ukážeme prečo bol Trump Q úplne zbytočný. Umelo vytvorená búrka ale…
Skoro rovnaké video bez búrky bolo tohto roku nad Polskom, ale youtube vymazal!

Taktické vojenské jednotky Anunnaki – „Baal-Sham-Root RAM“!

Naše kázanie nie je povinný prijať nikto, to je neskutočná výhoda tejto online farnosti, lebo my vieme čo je to Free Will!

Potreby pre psov a doplnky

Potreby pre psov a doplnky


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™