Ranní maďarskí židia žiaľ nezanechali svoje vlastné dokumenty, takže väčšina dostupných informácií o ich existencii pochádza z vládnych dokumentov. Pripomíname, ako sa Hasdai ibn Shaprut zmienil o existencii židovskej komunity v Maďarsku v 50. rokoch 9. storočia vo svojom liste kráľovi Jozefovi. The Jews of Khazaria, Third Edition, by Kevin Alan Brook. Kam zmizli Chazari.

Zedekiah ben Abraham ha-Rofe Anav z rímskej kompilácie z trinásteho storočia Shibbolei ha-Leket zahrnul časť pojednávajúcu o dvoch nemeckých židovských bratoch Abrahámovi a Yaakovovi, ktorí okolo roku 1050 cestovali z Kyjevskej Rusi cez Maďarsko a prišli do maďarského mesta vedľa Dunaja, ktoré mal židovskú komunitu a synagógu a rabín ich potrestal za znesvätenie sabatu.

Maďarskí židia, Kevin Alan Brook, Kam zmizli Chazari

Mnoho vedcov tvrdí, že nemenovaným mestom bol Ostrihom. Je známe, že Židia žili v meste Budín do roku 1217. Etnické pozadie týchto Židov nie je v záznamoch bližšie určené. Často sa objavoval názor, že raní maďarskí Židia mali chazarský pôvod, pretože migrácia Chazarov do Maďarska už v roku 896 je dobre známa. Nora Berend však tvrdila, že židovské obyvateľstvo stredovekého Maďarska nepochádzalo z Chazarov, a poznamenala, že neexistujú dôkazy o tom, že by chazari v Maďarsku boli Židia.

Maďarské náboženské a židovské komunity

Podľa Berendu boli maďarskí Židia od desiateho storočia prisťahovalcami z nemeckých a západoslovanských oblastí. Do trinásteho storočia žili Židia v mestách západného Maďarska (vrátane Budína, Ostrihomu, Fehérváru, Vasváru, Nyitry, Trencsénu, Körmendu a Poszony – posledná je dnešná Bratislava na Slovensku) a dediny Üreg. Židia sa tiež približne v rovnakom čase usadili v Šoprone (Ödenburg) na severozápade Maďarska a žili na rovnakej ulici ako kresťanské rodiny.

Židovská synagóga v meste Šopron ktorá dodnes žije, bola postavená na začiatku východoeurópskych a stredoeurópskych Židov po desiatom storočí štrnásteho storočia v gotickom architektonickom štýle s juhonemeckými vplyvmi.

Korene prvých Židov v Šoprone tak treba hľadať v Bavorsku a Rakúsku a môže odrážať pôvod väčšiny zvyšku maďarských Židov, hlavne Ashkenazi, prichádzajúcich z hraničných oblastí na západe.

Nie je možné tvrdiť, že maďarskí Židia majú iný pôvod ako ostatní stredo a východoeurópski Židia. Bohatý židovský obchodník menom gróf Teka, obyvateľ Budína (polovica modernej Budapešti), sa stal finančným správcom a vicekniežaťom uhorského kráľovstva v roku 1211. Mince, ktoré údajne razil, ale ktoré sa pravdepodobne skutočne vydávali iba v rámci jeho prenájmu v mincovni, boli označené hebrejským začiatočným písmenom jeho mena.

V roku 1233 bol prinútený utiecť do Rakúska, ale neskôr sa vrátil a vrátil sa do svojej kancelárie, kde pôsobil až do svojej smrti v roku 1245.

Teka bol identifikovaný ako Chazar v dielach Alfreda Posselta a Arthura Koestlera, ale v skutočnosti jeho predkovia pochádzali z Rakúska a Nemecka. Mnoho vedcov uviedlo tvrdenie, že niektorí maďarskí Židia slúžili ako skutoční raziči mincí. Kupfer a Lewicki napríklad tvrdili, že Yehudah ben Meir ha-Kohen z Mainzu napísal, že maďarská kráľovná Gisela na začiatku jedenásteho storočia oprávnila dvoch Židov raziť strieborné mince.

Ale podľa Nory Berendovej vieme o maďarských židovských nájomcoch mincovne, ale nie o žiadnych maďarských židovských razičoch: Texty obsahujú výslovné odkazy iba na nájomcov mincovne. Neexistujú dôkazy o existencii židovských mincovní. Mince boli razené v kráľovských mincovniach a boli na nich latinské legendy a meno kráľa. Ich dizajn zahŕňa typické vzory, ako sú kráľovské busty a rôzne zvieratá. Okrem hebrejského listu sa nelíšia od ostatných kráľovských mincí štýlom.

Už v jedenástom storočí sa medzi kresťanskými vodcami Uhorska začali presadzovať protižidovské nálady. Maďarskí šľachtici a náboženskí vodcovia, ktorí sa zúčastnili na sneme v Szabolcsi, napísali protižidovské zákony v roku 1092. Rada uviedla, že pracovné nástroje Židov im majú byť odobraté, ak pracujú v nedeľu, a okrem toho, že kresťanské ženy a otroci mali byť odvezení všetkým Židom, ktorí ich vlastnili.


Pripomenieme to spásonosné Biblické kresťanské: Miluj blížneho svojho, ako seba samého! A znova pridáme, že Vatikán nenávidí židov preto, lebo ortodoxní židia nesúhlasili s dobývaním Jeruzalema pre vatikánských darmožráčov. Stačí si pozrieť aspoň 40 posledných papežov, všetci boli židia a Jezuiti. Čo to asi znamená?? Vatikánsku pokladničku, Demiurgov mamon!

Jezuiti sú zase cryptožidia Ignáca z Loyoli, armáda Vatikánu, na presadzovanie jediného katolickeho náboženstva. Všetci musia byť poddaní otroci “lásky plného” Vatikánu, ktorý vo svojej histórii povraždil najviac ľudi z lásky k blížemu svojmu.

Jeremiah 51: Ty si moja bojová sekera a bojové zbrane, lebo s tebou rozbijem národy na kusy a s tebou zničím kráľovstvá;

.. tebou rozdrvím muža i ženu, tebou rozdrvím starca i chlapca, tebou rozdrvím mládenca i pannu.


O niekoľko rokov neskôr vydal kráľ Kálmán (vládol 1095–1116) svoju vlastnú sériu protižidovských zákonov. Kálmánove protižidovské obmedzenia zahŕňali ustanovenia o požičiavaní peňazí a nákupe tovaru a tiež bránili Židom v kúpe alebo predaji akýchkoľvek kresťanských otrokov. Pretože Židia už nesmeli používať týchto otrokov na poľnohospodárske práce, boli nútení opustiť poľnohospodárstvo a intenzívnejšie sa zapájať do iných profesií, najmä do pôžičiek peňazí.

Napriek pokračujúcim obmedzeniam typov povolaní, do ktorých by mohli byť Židia zapojení, maďarskí Židia zostali výbercami daní a nájomcovia mäty počas celého trinásteho storočia. Situácia sa zmenila k lepšiemu za kráľa Bélu IV. (Vládol 1235–1270). Béla IV chcel, aby sa Židia z Nemecka a iných krajín usadili v Maďarsku. V decembri 1251 teda nariadil sériu tridsaťjeden práv pre Židov, sústredených na súdne konania.

V rámci týchto ochrán mal Žid platiť rovnakú úroveň ciel, akú by platil ktokoľvek iný, kresťania, ktorí zranili alebo zabili Žida, boli potrestaní a bolo od nich požadované odškodnenie, každý, kto narušil synagógu, bol povinný zaplatiť pokutu pre Židov, únos židovských detí nebol prípustný a nikto nesmel nútiť Židov, aby porušovali svoj náboženský zákaz práce počas židovských sviatkov.

Židovské komunity v Maďarsku

Endre III (vládol 1290 – 1301), posledný kráľ dynastie Árpádovcov, písomne ​​uviedol, že Židia žijúci v meste Pressburg (Bratislava) „by mali mať rovnaké slobody ako ostatní občania“.

V nasledujúcich storočiach maďarskí panovníci opäť zaujali tvrdé protižidovské postoje. Kráľ Lajos I. (vládol v rokoch 1343–1382) sa pokúsil obrátiť Židov na katolicizmus, ale keď to nefungovalo, boli všetci maďarskí Židia vylúčení z jeho kráľovstva.

Podľa kronikára Jánosa Túrócziho vyhnaní Židia odišli do Rakúska a Čiech. Časť vyhnaných Židov zo severného a severovýchodného Maďarska odišla do Poľska. Hoci boli Židia okolo roku 1364 prijatí do Maďarska a mnohí sa vrátili, niektorí z nich sa rozhodli zostať v Rakúsku.

Židia opäť tvorili spoločenstvá v Pressburgu, Budíne, Šoprone a inde v celom uhorskom kráľovstve. V Budíne sa k nim pridal malý počet frankofónnych židovských utečencov, ktorí boli z Francúzska vykázaní nariadením kráľa Karola VI. Z roku 1394, ako to zaznamenal cestovateľ Bertrandon de la Broquinière.

Dnešné židovské komunity v Maďarsku


Dnes sa milý Orbán nevie dočkať stretnutia s Netanjahuom a Chabadom Lubavitch. Časy sa menia zajtra dovidenia. Kedže podľa Fomenka a spol. sú maďari Rusi, tak sa nečudujme, že sa kamaráti s Chabadom Lubavitch, ktorý je Ruský.

Niekde som čítal, že Maďari sú Slovania, takže sú to Slovania, ktorí prestúpili na Judaizmus. Akurát, že skoro žiadny dnešný Slovák nerozumie maďarčine.

Az appát mindenit prečo? Veď sú to Rusi! .. Attila bol rus, ako sme sa dočítali u Orbiniho 🙂 ..písal azbukov od malička! 🙂

Dnes milý Orbán, sa nevie dočkať stretnutia s Netahnjahuom a Chabadom Lubavitch


Na záver doporučenie pre Slovákov, ktorí vedia po maďarsky: Keď ste v Maďarsku nikdy nepriznajte, že viete po maďarsky, potom budete vedieť, čo si o vás myslia tí maďarskí rusi od rusa Attilu s ruským ataman turbanom na hlave.

Dnes máme situáciu aj takú, že niektorí rusofili na Slovensku by najradšej predali Felvidék Maďarom len preto, že sa idú očkovať ruským Sputnikom 5, Covid-19 robí divy 🙂

Alászolgája, pronárodní neonacistickí LSNS Slováci a rusofili.

Žiarislav ideš! Pozdravujeme Hranola, Skutok sa stal 🙂

…. kľudne pozdrav celú vládu, spýtaj sa či ešte vládzu, či ich svet nie je maličký..

Elektrický bicykel ENGWE 1200W

Elektrický bicykel ENGWE


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™