Naverbovaní agenti KGB v západných krajinách. Nábor agentov NATO v spravodajských komunitách krajín západu bolo jednou z najvyšších priorít rumunského Ceausesca a to nielen pre splnenie jeho povinností Varšavskej zmluvy, ale najmä pre ochranu jeho najprísnejšie tajného tajomstva s kódovým označením „Horizon“. Išlo o operáciu náboru agentov NATO s obrovským vplyvom, ktorú osobne riadil, aby získal západnú politickú podporu, peniaze a technológie. Všetko sa to začalo večer 22. februára 1972, keď Ceausescu osobne prevzal vedenie DIE. Tajní agenti NATO.

RED HORIZONS – Ion Mihai Pacepa


Na začiatok si pripomenieme, že aj dnešný šef NATO Stoltenberg bol agetom ruského KGB, sám to priznal vo svoje knihe. Agent “Steklov” Stoltenberg 🙂

Takže nech nám tu rusofili netrieskajú sprostosti, že chcú zaútočiť na Rusko. Stoltenberg je nórsky komunista ako vyšitý a bol členom Norskej komunistickej strany.
NATO vzniklo ako reakcia na Stalina, ked chcel po vojne obsadiť západný Berlin a pokračovať až do Lisabonu v šírení komunizmu. ZSSR od Lisabonu po Vladivostok, ale plné Gulagov jeho odporcov. Berlínska blokáda bola blokáda, trvajúca od 23. júna 1948 do 12. mája 1949. Organizácia implementuje Severoatlantickú zmluvu, ktorá bola podpísaná 4. apríla 1949


Agent západu v službách KGB, Securitate Rumunsko

„Naše skúsenosti ukazujú, že dnes je Západ chvályhodne ochotný podporovať sebemenší náznak nezávislosti v sovietskom bloku. Využime ich dychtivosť, “ povedal cynicky Ceausescu v pamätnom prejave, ktorý predniesol v ten večer vo svojej kancelárii pred predstavenstvom DIE.

“Musíme urobiť chytrosť našou národnou črtou.”

Prestaňte na západ ukazovať zamračenú, zamračenú tvár a zaťatú päsť. Začnite nám dávať pocítiť súcit a uvidíte, ako rýchlo sa západné bojkoty zmenia na veľkodušnosť.

“Predstavme si Rumunsko ako latinský ostrov v slovanskom mori. Naše tisícročné tradície nezávislosti sú teraz proti moskovskému politickému centrizmu. Pešiak medzi dvoma superveľmocami … “.

Ceausescu, ako to už bolo vo zvyku, nadviazal na svoju lekciu filozofie príkazmi na jej praktické použitie: DIE by malo zahájiť ofenzívu organizovaného vplyvu proti Západu. Malo by to opatrne zasadiť malé náznaky nezávislosti bez toho, aby to malo vplyv na základy komunizmu, a potom ich zatĺcť, aby sa podnietil súcit Západu s Rumunskom a získal jeho politickú a hospodársku pomoc.

Agenti vplyvu DIE by mali pomôcť Rumunsku získať politické a ekonomické výhody na Západe, premeniť vlády tretieho sveta na politických spojencov, transformovať nepriateľských emigrantov na priaznivcov, ovládnuť medzinárodné spravodajské médiá.

Títo agenti by tiež mali využiť novú prestíž Rumunska na odomknutie dverí otvárajúcich sa do vysoko utajovanej technológie zakázanej komunistickým krajinám. Rumunsko by malo podstatne zvýšiť svoj príspevok k obrane nielen Varšavskej zmluvy, ale aj Pekingu a celého komunistického sveta.

Deň po tomto historickom prejave Ceausescu zvýšil organizačnú tabuľku DIE z približne 700 na viac ako 2 800 Intelli a tiež zvýšil svoj rozpočet vyplácaný v tvrdej mene viac ako osemnásobne. Tradičné zahraničné spravodajské činnosti DIE odsunul na zadné sedadlo a za hlavnú úlohu DIE ustanovil vplyvové operácie.

„Horizon“ bolo krycie meno, ktoré dal Ceausescu tejto operácii, jednej z mnohých majstrovských operácií podvádzania a ovplyvňovania, ktoré sám od seba muroval od roku 1972. Jeho účelom bolo poskytnúť Západu ilúziu, že jeho Rumunsko je nový druh komunistickej krajiny, nezávislý od všetkých ostatných, vrátane Moskvy, ktorá si zaslúžila podporu Západu, aby vytvorila trhliny v múroch okolo sovietskeho bloku.

Ceausescov „Horizon“ mal všetko: otvorenú a skrytú propagandu na Západe; náznaky spadli do skrytých mikrofónov objavených na rumunských veľvyslanectvách na Západe a zostali v platnosti pre zasielanie zavádzajúcich správ; dokumenty „podpísané“ hlavami zahraničných vlád, sfalšované v Bukurešti a „náhodne stratené“ v luxusných hoteloch alebo unikli na Západ iným spôsobom.

Spravodajskí dôstojníci pôsobiaci pod rúškom veľvyslancov a arcibiskupov; účty švajčiarskych bánk odmeňujúce vysoko postavených, skorumpovaných obyvateľov Západu, ktorí súhlasili s predstavením Rumunska ako „divného človeka“; spravodajskí dôstojníci prezlečení za milencov, ktorí verbovali západných úradníkov ako agentov vplyvu.

„Horizon“ obsiahnutý v niekoľkých objemných súboroch usporiadaných podľa geografických oblastí bol jediným miestom, kde bolo možné nájsť destiláciu celkových a konkrétnych cieľov Ceausesca pre každú nekomunistickú záujmovú krajinu, počnúc Spojenými štátmi a končiac centrálnymi Africkej republiky, ako aj údaje o najdôležitejších faktoroch vplyvu, ktoré v priebehu rokov vytvoril DIE.

Kompromitujúce videá, odposluchy sa stali zbraňou proti kapitalizmu

“Šesťdesiatdva, hlás sa k Zero jedna.” Opakovanie: šesťdesiatdva, okamžite sa hláste na Zero “

Na vrchu schodiska ma čakal Manea.

“Dobrá správa, šéfe je, že búrka skončila a súdruh sleduje s Andreim jeden z porno filmov od Mogy. “

Generálporučík Gheorghe Moga bol vedúcim riaditeľstva pre kontrašpionáž Securitate a Stefan Andrei, novovymenovaný minister zahraničných vecí.

“Zlá správa je, že súdružka Elena je s nimi.” 🙂

V Ceausescovej kancelárii boli nakreslené ťažké zamatové závesy. Ceausescu, ktorý sedel za konferenčným stolom medzi svojou manželkou Elenou a Andrejom, sledoval farebný film, ktorý Moga premietal na prenosnú obrazovku. Až príliš som poznal také kompromitujúce filmy, ktoré natočilo riaditeľstvo Counterespionage zo skrytých kamier a mikrofónov.

Keď ma Ceausescu videl, ako vchádzam, zrazu vstal a vyštartoval ku dverám.

Ceausescu svojím spôsobom ešte stále rozvážnym roľníkom nenávidí sexuálnu zvrátenosť.


Už vieme prečo mám hrdý sovietský človek zakázal sledovať porno. Odporný terorista zo západu by nás mohol nachytať a vydierať. Možno aj agent Stoltenberg mal porno príhodu, fuj 🙂

Ale horkýže, že Fuj? Slíže? Nie prepytujem. Ked som za odporného socíku bol na dovolenke v Rumunsku išli sme na odpornú teroristickú nuda pláž. Čuduj sa svete, ale presne nad nuda plážov, bola kadibudka plná hrdých ruských vojakov, ktorý sledovali či sa Stoltenbeg neplaví ako vlna tsunami cez Čierne more na Rumunsko.

Čo sa mohlo diať v tej kadibudke hrdého sovietského človeka v službe obrany socialistického tábora, ochrany socialistického vlastníctva a záhradôčky plnej sádrových Brežnevov, to si ani neviem predstaviť.


“Poď so mnou do domu” Vodič, bezpečnostný plukovník, ktorý s ním bol viac ako desať rokov, sa nemusel pýtať, kam ideme. Štartoval krkolomným tempom cez prázdne ulice, premávka sa vždy úplne zastavila zakaždým, keď Ceausescu opustil svoje bydlisko alebo kanceláriu.

Po ceste sa nenápadne po sebe ukazovalo niekoľko stoviek bezpečnostných úradníkov v prestrojení za bežných chodcov, ktorí pravidelne hliadkovali na trase medzi Ceausescovou kanceláriou a jeho bydliskom a signalizovali, že všetko je pod kontrolou.

Ceausescu sediac na prednom sedadle bol ako obvykle mrzutý a mlčanlivý, pohltený vlastnými myšlienkami. Normálne sa nepozerá z okna auta, pretože ľudia na ulici sa ho nijako netýkajú.

„Poďme pešo,“ povedal Ceausescu. To bol vždy znak toho, že mal chúlostivé záležitosti, aby ma priviedol. Najradšej diskutuje o veľmi citlivých veciach vonku, nie vo svojej kancelárii alebo bydlisku.

Ako niekto, kto si nainštaloval mikrofóny do mnohých domácností a kancelárií, veľmi dobre si uvedomuje ich nezvyčajnú schopnosť preniknúť aj do najhlbších myšlienok človeka.

Jeho ružová záhrada je miestom, kde sa prijímajú najdôvernejšie rozhodnutia týkajúce sa rumunských spravodajských služieb a zahraničnej politiky. Okamžite vyrazil, tak rýchlo, ako ho jeho krátke nohy unesú, cez svoju nesmiernu záhradu, rozprestierajúcu sa na niekoľkých akroch a naplnenú ružovými kríkmi a artézskymi fontánami a osvetleným al giorno.

“Zhasnite všetky svetlá.” Nechaj si iba mojich ‚trpaslíkov‘, velil jednému z osobných strážcov, ktorí sa rojili všade naokolo. Keď vo svojej záhrade rozoberá tajomstvá, vždy ho dráždi neprístojné neónové svetlá, ktoré na všetko šíria mŕtve biele svetlo. Cesty zrazu začali jemne obrysovať stovky malých lampičiek ukrytých medzi kríkmi.

“Čo je nové?” Spýtal sa Ceausescu. Diskusie so mnou začal vždy rovnako, aj keď ma videl desaťkrát za deň. Často hovoril, že jeho zahraničná spravodajská služba by mala mať vždy niečo nové, čo musí hlásiť.

“Práve som dostal správu z Washingtonu, stanica získala kópiu telegramu horúceho z drôtu od amerického veľvyslanca v Bukurešti pred ministerstvom zahraničia. Od „ W-12’P “, to bolo krycie meno agenta na ministerstve zahraničia.

“Áno, súdruh.” Otočil dekódovaný telegram, ktorý práve prišiel od ich veľvyslanca v Bukurešti.

“Čo hovorí idiot?” Ceausescu nenávidel Rudolpha Aggreyho v domnení, že ministerstvo zahraničia ho urazilo vyslaním černocha ako veľvyslanca v Bukurešti.

“Návrhy na vašu návštevu vo Washingtone. Máte nejaké znamenie, že majú podozrenie na Horizon? ”

“Žiadny údaj. Washington tiež uvádza, že “Richard “ poskytol správu CIA o Rumunsku. Richard bol vysoko postaveným úradníkom na ministerstve poľnohospodárstva Spojených štátov, ktorého DIE taktiež prijal ako agenta.

„Nič o Horizonte, začal už Nicolae nábor agentov vplyvu?“ Má pár prípadov na ministerstve zahraničných vecí. Nicolae M. Nicolae bol vynikajúci inžinier, ktorý strávil väčšinu svojho života na ministerstve zahraničného obchodu. V roku 1972 z neho Ceausescu urobil tajného plukovníka v spravodajskej službe a v máji 1976 ho poslal ako veľvyslanca do Spojených štátov.

“Držte nohy pri ohni.”

“Poznali ste niektorú z tvárí v porno filme Mogu? “
“To si nemysli, súdruh Ceausescu, je to manželka amerického veľvyslanca, ale jeho predchodcu”
“Nikdy predtým sme nemali amerického veľvyslanca s kurvou pre manželku.”

“Aká je jeho práca teraz? “
“Vedúci personálu vo Foggy Bottom.”
“Nemôže to byť lepšie.”


Dnes sa situácia mení a zrazu je každý zahraničný subjekt v Rusku označený ako zahraničný agent, kto sa Moskve nepáči. Čím to je??


Elektrický bicykel GT E

Elektrický bicykel GT E-Pantera Dash Gunmetal M Horský


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™