Predstavujeme Narrenturm: prvá svetová nemocnica pre duševne chorých. Pred koncom 18. storočia sa tí, ktorí boli duševne chorí, nepovažovali za pacientov, avšak v roku 1784 v Rakúsku bol Narrenturm založený; budova určená na liečbu duševne chorých. V roku 1784 bola Narrenturm, známa tiež ako „Veža Bláznov“, prvou psychiatrickou liečebňou na svete.

Nemocnica sa nachádzala vo Viedni v Rakúsku a bola symbolom pokroku, čo poukazuje na meniace sa vnímanie toho, že „blázni“ alebo „bláznivá“ boli v skutočnosti duševne chorí a vyžadovali lekárske ošetrenie. Fools Tower, ktorá je dnes prestavaná na národné múzeum, obsahuje množstvo historických artefaktov, zbierok a poznatkov; a vďaka partnerom, MPS Austria, teraz môžeme získať hlbšie pochopenie histórie Narrenturmu, výhod, ktoré priniesli obyvateľom Rakúska, a podmanivých artefaktov, ktoré má múzeum v súčasnosti.

Narrenturm: prvá svetová nemocnica pre duševne chorých

Rakúska spoločnosť MPS, poskytuje neoceniteľnú podporu ľuďom žijúcim a postihnutým zriedkavým ochorením, s vdaka nej sa môžete dozvedieť o historickej budove Narrenturmu, ale tiež upozorniť na významné lekárske pokroky dosiahnuté v liečbe duševne chorých pacientov v čase, keď takáto liečba bola nedostatočná.

Akosi mi táto budova pripomína Bláhove kubánske Presidio Modelo, už len zistiť, kedy to odkopirovali:)) Tam by sa bývalý kandidát za Presidia SK, fúzatý darebák určite citil lepšie ako v Jakube.

Museo-Presidio-Modelo

Edward Munch The Scream Invitations

Vybavenie kupleni, sanita baterie, sprchy


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™