Návrat Anunnaki Elohim, bohov Zeme v roku 2022 sumerské, akkadské a asýrske klinové hlinené tabuľky vôbec nespomínali. Prvé čo uvidíme na oblohe v roku 2022 bude ale hnedý trpaslík a drahí veriaci zošalejú, že vraj prichádza Zjavenie dementa kotlebu a štyria párnokopytníci Apokalypsy. To je ten Vatikánsky červený trpaslík, ktorý mení svoju polohu, akoby ho niekto riadil a je zodpovedný za Gréta klimatické zmeny. Našťastie bude výron energie zoslabený na “požadovanú úroveň”. Anunnaki nie sú žiadni bohovia, ako si myslíte po vatikánsky.

Návrat Anunnaki na Zem, 2022

Maximillien De Lafayette, Landing Areas of the Return of the Anunnaki: Nuž, vypočujme si „príbeh“ Anunnaki Ulema a prečítajme si ich „Tanabiyaat“ (predpovede) z Knihy Ramadosh a navštívime to, čo nazývali „miesta pristátia“ návratu Anunnaki v roku 2022. A nakoľko presné a spoľahlivé sú tieto predpovede?

Anunnaki sú súčasťou Kozmickej federácie siedmich galaxií. Toto nie je takzvaná federácia svetla alebo kozmického poriadku, ako tvrdí ufológia nového veku. Čo je také zvláštne na federácii Anunnaki, sú rôzne typy mimozemských civilizácií a galaktických rás, ktoré sa spojili, čo znamená rôzne bioorganické entity, ktoré sú úplne odlišné od entít podobných ľuďom, fyzicky, organicky, emocionálne a mentálne.

Ale päť rukopisov spomínalo príchod Anunnaki v roku 2022:

1 – „Ilmu Al-Donia Scrolls or Kitab“ (Kniha vedy sveta, napísaná v arabčine a turečtine).

2 – „Ramadosh Kitbu“ (Kniha Ramadosh, napísaná v Ulemite-Ana’kh).

3 – „Anamidra Scroll alebo Kitbu“ (Kniha Anamidra napísaná starobabylonským klinovým písmom a ulemitom/Ana’kh). Anunnaki Ulema sú jedinými správcami týchto troch archaických rukopisov a zvitkov.

Tieto vzácne a vzácne zvitky boli napísané v štyroch jazykoch:

a – starobabylonský.
b – preislamská arabčina v štýle „Jahiliya“.
c – Ana’kh, čo je ulemitský jazyk.
d – turečtina (staroveké turecko-osmanské písmo).

4 – „Anunnaki Matrix „Al Anaaki Nizamu“ (napísané v Ulemite/Ana’kh). Matrix Anunnaki je mimoriadne komplikovaný, pretože je napísaný v kódoch, symboloch, geometrických formách, chemických vzorcoch, teorémoch. Inými slovami, je to kozmická knižnica, archívy a depozitár všetkých vedomostí a udalostí za päť miliárd rokov, čo je odhadovaný dátum začiatku Zeme.

Okrem toho Matrix podrobne popisuje Anunnaki v roku 2022 a odkazuje na oblasti pristátia (Body, miesta, krajiny) ich návratu na planétu Zem. Rovnako dôležité sú zmienky o stvorení ČLOVEKA z hliny bohyňami Annaki v rôznych básňach a bez poznania a pochopenia Anunnaki dôvodu stvorenia ľudskej rasy (Bašára) by nebolo pre nás možné úplne pochopiť, prečo takýto vyspelá galaktická civilizácia sa o nás stále zaujíma a plánuje vrátiť sa na planétu Zem.

Preto som do tejto knihy zahrnul príslušné pasáže z mezopotámskych hlinených tabuliek pôvodne napísaných klinovým písmom a poskytol som vám presný a akademický preklad uvedených textov.

5 – Dielo Madame Blavatsky: Podľa Madame Blavatsky sa Anunnaki vrátia do Benares v Indii na konci tretieho cyklu evolúcie človeka.

6 – Osobné dokumenty Nicolasa Flamela: Nicolas Flamel (1330-1418?) bol slávny alchymista a Anunnaki Ulema. Predpokladá sa, že sa narodil v Pontoise, ale väčšinu svojho života strávil v Paríži, kde začal podnikať v stánku na predaj svojich rukopisov. Jeho podnik prosperoval a nakoniec si kúpil dom a používal ho v Rue de Marivaux, pričom prízemie využíval na podnikanie. Nicolas Flamel najal ďalších pisárov, prepisovačov a iluminátorov a dával hodiny písania členom šľachtických rodín, ktorí sa chceli učiť.

Roky po jeho smrti bolo v Marseille vo Francúzsku objavené jeho úplne neznáme dielo o „Bytiach svetiel“ (Anunnaki). Flamel vo svojej eseji písal o nebeských bohoch (Bohoch), ktorí stvorili „Prvého človeka“ a o alchýmii, ktorú vykonávali Feničania v starovekej Fénicii a Sýrii. Flamel bol veľký alchymista a veril v Anunnaki príchod, no bol viac známy ako „Majster minerálov“ než Anunnaki Ulema.

Nebola to ani tak premena kovov na zlato, čo by ho zaujímalo, aj keď to by bolo tiež dobré, ale myšlienka objavovať tajomstvá prírody, nesmrteľnosti, múdrosti, čo ho oslovilo. Počul, že tajomstvá sú niekde zapísané v knihe a mal oči otvorené pred každým tajomným rukopisom, ktorý sa mu dostal do cesty.

A jedného dňa mu chudobný muž, ktorý očividne potreboval peniaze, predal útlu knižku zviazanú so starým medeným obalom s nejakou zaujímavou rytinou. Listy boli vyrobené zo starého pergamenu, na ktorom bolo zreteľne písané. Mal iba dvadsaťjeden strán, rozdelených na tri časti, každú oddelenú prázdnou stranou, všetky olemované zlatom. Rozumel len niektorým slovám, no mnohé boli napísané v jazyku, ktorý nikdy nevidel.

Prvá strana bola jasná knihu napísal istý Žid Abrahám, ktorý bol kniežaťom svojho ľudu, Levita (kňaz alebo sluha v chráme), astrológ a filozof. Jedno slovo, ktoré sa stále znova a znova objavovalo v cudzom jazyku, bolo maranatha. Vzácne slovo, ktoré sa v Biblii vyskytuje iba raz, v aramejčine. Samo o sebe, bez toho, aby Písmo pridávalo slovo anathema, to znamená „Náš Pán prichádza“. Čo to tu znamenalo? V krátkom odseku sa dozvedáme o ďalších „bohoch“, ktorí stvorili človeka a ktorí sa vrátia na Zem, aby tam vyniesli konečný súd.

Mohlo to byť varovanie pred, alebo výzva na čítanie. Potreboval tlmočníka a uvedomil si, že ho nenájde v Paríži, kde v tom čase Židia neboli vítaní. Musel odísť do Španielska, kde našiel veľa židovských učencov. Legenda hovorí, že Flamel tiež našiel zvitok, ktorý obsahuje texty v ana’kh odkazujúce na vrátenie sa „bytostí svetiel“ (Anunnaki) do Fenície, Sýrie a časti Anatólie.

Cestovanie bolo nebezpečné a riskantné a účel jeho cesty nebol taký, o ktorom by sa mohol s nikým rozprávať, a tak dal všetkým jasne najavo, že ide na púť. Obliekol si pútnický odev, pretože v kresťanských krajinách poskytoval určitú ochranu, a aby vzácnu knihu neohrozil, nechal ju doma pod Pernellinou starostlivosťou a zobral si so sebou len pár okopírovaných strán.

Odišiel do Galície v Španielsku, kde si splnil svoje pútnické povinnosti, a potom sa začal túlať po Španielsku a hľadal židovského prekladateľa, ktorý by vedel čítať Ana’kh. Žiadne nenašiel. Židia sa báli kresťana s takou zvláštnou požiadavkou, podozrivou, že prináša problémy s úradmi. A nemohol zostať príliš dlho, mal na starosti prácu a nerád nechával Pernelle dve dlho samu. Cestou domov sa jeho šťastie zmenilo a cez francúzskeho známeho, s ktorým sa stretol v hostinci, ho zoznámili s židovským tlmočníkom Anunnaki Ulema; niektorí hovoria, že sa volal Maestro Canches, ale to nie je isté.

Muž vedel o záhadnej knihe „Ilmu Al Donia“ a Ana’khovi a veľa počul o Židovi Abrahámovi. Nielenže preložil stránky, ktoré Flamel priniesol, ale dobrovoľne sa s ním vrátil do Paríža a preložil zvyšok. Vydali sa na cestu, no prekladateľovo chatrné zdravie a vysoký vek ho dostihli a cestou zomrel, možno v Orleanse, hoci sa to nezistilo.

Ale počas času, ktorý spolu strávili, sa Flamel od starého muža veľa naučil a teraz bol pripravený pustiť sa do serióznej práce, ktorou je rozlúštenie zvyšku knihy Ana’kh sám.

Trvalo to tri roky, ale dokázal to a mohol sa dozvedieť o dátume nového príchodu Anunnaki a o pristávacích oblastiach.

Svoje posledné roky strávil sám prekladaním textov Ana’kh a písaním kníh o alchýmii. Hovorí sa, že zomrel v roku 1418 a niektorí hovorili, že chcel zomrieť, aby sa mohol pripojiť k svojej milovanej Pernelle.

Ale je tiež možné, že vtedy nezomrel. Tu stojí za zmienku, že Flamel navrhol svoj vlastný náhrobok. Hovorí sa, že vykrádač hrobov, ktorý vedel o alchymistických aktivitách, sa rozhodol hrob vykradnúť, ale na jeho počudovanie nenašiel žiadne zlato, ba dokonca ani telo. Hrob bol prázdny.

To dalo dôveryhodnosť myšlienke jeho údajnej nesmrteľnosti vďaka kameňu mudrcov. Veľká debata o jeho nesmrteľnosti sa začala za vlády Ľudovíta VIV. Niektorí Ulema tvrdili, že Flamelova dlhovekosť alebo „nesmrteľnosť“ bola „vyrobená použitím Anunnaki Ulema Maharit“, ktorý sa našiel v Arwade, Amrite a Ugarite. Kráľ poslal archeológa Paula Lucasa, aby priniesol nápisy a dokumenty pre nový vedecký projekt, o ktorý sa kráľ pokúšal.

Nanešťastie, Lucasa okradli piráti, stratil všetky svoje nálezy a z jeho cesty zostala iba poviedka, ktorú publikoval v roku 1719. Zrejme sa stretol s tureckým filozofom, ktorý pôsobil nestarnúco a vysoko inteligentný. Dvaja učenci sa rýchlo spriatelili a Lucas zistil, že jeho turecký priateľ bol členom skupiny filozofov, ktorí sa považovali za občanov sveta a všade cestovali za poznaním.

Stretávali sa každých dvadsať rokov na vopred určenom mieste. Títo ľudia dosiahli extrémny vek, keď sa dozvedeli, že človek môže žiť aspoň tisíc rokov, ak by poznal kameň mudrcov. Kameň im dal oveľa dôležitejší úžitok ako obyčajná transmutácia kovov, ktoré im dal elixír života. Lucasovi jeho priateľ povedal, že Flamel bol jedným z nich a že sa o jeho tajomstvách dozvedel z Knihy Abraháma Žida.

Objavil spôsob prípravy Elixíru života, dal ho Pernelle a nafingoval jej pohreb. Neskôr predstieral vlastnú smrť. Spolu odišli žiť do Indie, aby sa pridali k skupine adeptov. Ďalší príbeh, ktorý rozprával abbé Vilain, hovorí, že v sedemnástom storočí navštívil sám Flamel významného francúzskeho veľvyslanca, Monsieur Desalleurs.

Okrem toho roky po jeho smrti vyšli knihy v jeho mene, ale to nič nedokazuje, pretože, samozrejme, mohli byť falošné, ale jeho dedičstvo zostalo a zachoval si svoju zaujímavú povesť natoľko, že ho počas storočí spomínali také významné osobnosti ako Victor Hugo a Eric Satie. Dokonca aj moderné knihy ako Harry Potter a Da Vinciho kód ho spomínajú.

Automatické sondy Anunnaki Elohim už monitorujú Zem
Pristávacie plochy sú dávno známe

Nabudúce článok prečo práve číslo 2022 🙂

The Story of Nicolas Flamel (The Immortal Philosopher) - Harry Potter Explained

Nicolas Flamel bol blízkym priateľom a partnerom bývalého riaditeľa Rokfortu Albusa Dumbledora. Za svoj značný vek vďačil elixíru života, ktorý bol vyrobený z kameňa spolu so svojou manželkou Perenelle. V roku 1992 mal viac ako šesťsto rokov, bol jedným z najstarších čarodejníkov v histórii.

Potreby pre psov a doplnky

Potreby pre psov a doplnky


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™