Nemecko potrebuje imigrantov a pekne súrne. Žiadne bludy o kríze s energiami a krachu. Šéf hlavnej nemeckej opozičnej strany nedávno v televízii tvrdil, že mnohí z 1 milióna Ukrajincov, ktorí tento rok zaplavili Nemecko, neprišli ako utečenci, ale ako „sociálni turisti“, aby využili vládne výhody.

Nemecko zase potrebuje imigrantov, veľmi súrne

Mal to vedieť lepšie. Dokonca aj jeho vlastní kresťanskí demokrati ( cdu ) povedali, že ich vodca prekročil hranicu. Bol nútený sa ospravedlniť. Nebol to však len zlomok politického úsudku. Či sa to pánovi Merzovi páči alebo nie, Nemecko potrebuje znovu imigrantov. Potrebuje ich súrne. Aj keď ruský energetický tlak tlačí najväčšiu európsku ekonomiku do recesie, objavuje sa akútny nedostatok pracovnej sily.

Dvojica prieskumov v druhom štvrťroku tohto roka ilustruje trend. Inštitút pre výskum zamestnanosti, vládna agentúra, odhadol počet voľných pracovných miest v Nemecku na rekordných 1,93 milióna, čo je o 66 % viac ako minulý rok. Medzitým ifo, think-tank v Mníchove, zistil, že 49,7 % nemeckých spoločností nedokáže zabezpečiť dostatok kvalifikovaných pracovníkov, čo je nárast oproti 30 % v roku 2019 a najvyššia úroveň od začiatku prieskumov v roku 2009.

Nával nebude krátkodobý, hovorí Herbert Brücker z Humboldtovej univerzity v Berlíne. Bez zmien v miere participácie, dátumoch odchodu do dôchodku alebo imigrácii sa nemecká pracovná sila do roku 2060 zníži o 15 až 16 miliónov. „Nikdy sme nemali takúto situáciu od začiatku 70. rokov,“ hovorí pán Brücker s tým, že zvyšovanie veku odchodu do dôchodku resp. začlenenie väčšieho počtu žien do pracovného procesu by len málo prispelo k zvráteniu problému.

“Za predpokladu, že chceme namiesto toho udržať stabilnú zamestnanosť a udržať nízky pomer závislosti, jedinou odpoveďou je viac prisťahovalectva.”

Súčasná ľavicová koalícia si túto výzvu uvedomuje. Prinieslo myšlienku vytvorenia bodového systému v kanadskom štýle na hodnotenie prisťahovalcov, uvoľnenia pravidiel pre odbornú kvalifikáciu a nechať kvalifikovaných prisťahovalcov hľadať si prácu v Nemecku, namiesto toho, aby trvali na tom, že najskôr uzatvoria pracovné zmluvy.

Žiadna z týchto zmien však ešte nebola vykonaná. Nie je jasné ani to, že pohrávanie sa s pravidlami určenými do značnej miery na to, aby neeurópski občania zostali mimo a aby sa zabránilo opakovaniu vlny sýrskych utečencov v roku 2015, ktorá vyvolala obavy z Überfremdung (zahltenia cudzincami), môže priniesť skutočne potrebný objem prisťahovalcov.

Nemecko nie je jedinou bohatou krajinou, kde viac ľudí odchádza do dôchodku, ako vstupuje do pracovného procesu. V dôsledku vážnych zmien v populačnej dynamike po druhej svetovej vojne však čelí osobitnej výzve. Po zníženej pôrodnosti v 50. rokoch 20. storočia nasledoval rýchly nárast na 1,4 milióna pôrodov ročne v roku 1964 a potom prudký pokles na polovicu v porovnaní s rokom 1975, vysvetľuje Wido Geis-Thöne, ekonóm z Institut der Deutschen Wirtschaft v Kolíne nad Rýnom.

Opuchnutá generácia baby-boomu teraz odchádza do dôchodku, rovnako ako deti „vychudnutej“ generácie 70. rokov, ktoré sa narodili v 90. rokoch, hľadajú svoje prvé zamestnanie.

Štúdia z roku 2020 ukázala, že na každých 100 Nemcov vo veku 60 – 64 rokov, ktorí sa blížia k odchodu do dôchodku, pripadala zodpovedajúca kohorta iba 82 v rozmedzí 20 – 24 rokov. Ešte alarmujúcejšie je, že na každých 100 vo veku 55-59 rokov pripadalo iba 59 vo veku 15-19 rokov a na každých 100 Nemcov vo veku 50-54 rokov pripadalo len 56 budúcich pracovníkov vo veku 10-14 rokov. Pre porovnanie, priemery v celej eú boli 83, 74 a 72 na 100.

Pri prirodzenej miere poklesu by nemecká pracovná sila prepustila približne 350 000 až 400 000 ľudí ročne, čo je klesajúci trend, ktorý podľa Dr Brückera potrvá desať rokov, kým sa spomalí. Národný štatistický úrad súhlasí a predpovedá, že bez prisťahovalectva by sa počet obyvateľov Nemecka mohol v priebehu nasledujúcich 40 rokov prepadnúť takmer o 25 %, z 85 miliónov na 65 miliónov.

To by zaťažilo nielen výrobnú kapacitu, ale aj schopnosť krajiny podporovať starších ľudí.

Môže importovaná pracovná sila vyplniť medzeru? Marcus Winter si je istý, že môže. Zo 750 zamestnancov miestnej outsourcingovej a servisnej firmy, ktorú vedie v prosperujúcej južanskej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko, sú už tri štvrtiny narodených v zahraničí. To zahŕňa nielen nekvalifikovanú pracovnú silu, ale aj vrcholových manažérov, čo je trend, ktorý je v celej krajine čoraz bežnejší.

Výskum Dr Geis-Thöne ukazuje, že zatiaľ čo 51 % všetkých upratovačiek a 35 % zamestnancov reštaurácií je narodených v zahraničí, rovnako ako štvrtina lekárskych a prírodovedných fakúlt na nemeckých univerzitách. Približne 58 % námezdne zarábajúcich ľudí s pôvodom v Indii zastáva prácu vyžadujúcu odborné zručnosti alebo vysokoškolské vzdelanie, čo je dvojnásobok oproti pôvodným Nemcom.

Pán Winter by rád zamestnal ďalších prisťahovalcov. Ale pracovníci z chudobnejších okrajových častí Európskej únie, ktorí môžu vstúpiť do Nemecka bez víz, sú doma čoraz potrebnejší. Kvalifikovaní potenciálni prisťahovalci z krajín ako Brazília alebo Bangladéš stále čelia prekážkam napriek imigračným reformám zavedeným v roku 2000, ktoré mali z Nemecka urobiť magnet talentov ako Kanada alebo Austrália.

Nízkokvalifikovaní pracovníci, ktorých Nemecko tiež potrebuje, majú málo legálnych spôsobov, ako prísť. „Zákony sú príliš tvrdé,“ hovorí pán Winter.

“Do Nemecka môžu prísť len vtedy, ak majú porovnateľnú kvalifikáciu, ale náš systém je veľmi špeciálny a zahraničné tituly neakceptujeme.”

Latka je nastavená príliš vysoko pre spoločnosti aj pracovníkov, súhlasí Julia Beise-Gehrmannová, ktorá vedie program na pomoc pri integrácii zahraničných pracovníkov v relatívne chudobnom štáte Meklenbursko-Predpomoransko v bývalom východnom Nemecku. Pozitívom je, že sa podľa nej uvoľnili postoje k zahraničným pracovníkom.

Miestne spoločnosti, ktoré boli skeptické voči najímaniu outsiderov, teraz vidia, že nemajú inú možnosť. Ich novou starosťou je udržať ich šťastných.

Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™