Keď sa potvrdzujú nové prípady COVID-19, celosvetový tlak narastá s cieľom lepšie pochopiť faktory, ktoré sú základom šírenia choroby. Na základe údajov o lokálnych prenosoch do 23. marca 2020 sme vyvinuli súbor 200 ekologických modelov pre projektovanie mesačných zmien klimatickej vhodnosti na šírenie SARS-CoV-2 v typickom klimatologickom roku.

Aj keď sú prípady COVID-19 hlásené na celom svete, väčšina ohnísk vykazuje model zhlukovania v relatívne chladných a suchých oblastiach. Predchodca SARS-CoV-1 bol spojený s podobnými klimatickými podmienkami. Ak by šírenie SARS CoV-2 naďalej sledovalo súčasné trendy, možno očakávať asynchrónne sezónne globálne ohniská. Podľa modelov sú miernejšie teplé a studené podnebie priaznivejšie na šírenie vírusu, zatiaľ čo suché a tropické podnebie sú menej priaznivé.

Vo väčšine subsaharskej Afriky, Latinskej Ameriky a juhovýchodnej Ázie sú však modelové neistoty stále vysoké. Zatiaľ čo modely šírenia epidémie využívajú ako prediktory ľudskú demografiu a mobilitu, klíma môže tiež pomôcť obmedziť vírus. Je to tak preto, že prostredie môže sprostredkovať prenos SARS-CoV-2 z človeka na človeka a nevhodné podnebie môže spôsobiť rýchlu destabilizáciu vírusu, a teda zníženie jeho schopnosti stať sa epidémiou.

“SARS-CoV-2” skutočne mutuje do rôznych kmeňov, ktoré vykazujú veľmi špecifické schopnosti útoku na ľudské hostiteľskej bunky

Pred niekoľkými dňami vyšly na platforme “MedRvix” štúdia, ktoré naznačujú, že koronavírus “SARS-CoV-2” má potenciál sa vyvíjať do rôznych kmeňov so schopnosťou veľmi špecifickým spôsobom sa viazať sa na ľudské hostiteľskej bunky s následnými rôznorodými príznakmi infekce.110 Iba v tejto jednej novej štúdii bolo identifikovaných 49 nových kmeňov, a zvlášť jeden kmeň, ktorý bol označený “ZJ01” vykazoval veľmi výraznú odlišnosť od pôvodných kmeňov, ktoré boli prvýkrát identifikované vo Wu-chan.

Pôvodný kmeň napádal ľudské hostiteľskej bunky pomocou receptorov “ACE2”, zatiaľ čo nové kmene dávali prednosť väzbám skrze tzv. “Furinovo štiepne miesto”.

Nová koronavírusová choroba-2019 (COVID-19) sa rýchlo šírila po celom svete a WHO ju vyhlásila za pandémiu. Tu sme porovnávali distribúciu krvných skupín ABO u 2 173 pacientov s COVID-19 potvrdeným testom SARS-CoV-2 z troch nemocníc vo Wuhan a Shenzhen v Číne s distribúciou u normálnych ľudí zo zodpovedajúcich regiónov. Výsledky ukázali, že krvná skupina A bola spojená s vyšším rizikom získania COVID-19 v porovnaní s ne-A krvnými skupinami, zatiaľ čo krvná skupina O bola spojená s nižším rizikom infekcie v porovnaní s ne-O krvnými skupinami.

Toto je prvé pozorovanie spojenia medzi krvným typom ABO a COVID-19. Malo by sa však zdôrazniť, že ide o prvotnú štúdiu s obmedzeniami. V tejto chvíli by bolo predčasné používať túto štúdiu na usmernenie klinickej praxe, ale malo by povzbudiť ďalšie skúmanie vzťahu medzi krvnou skupinou ABO a citlivosťou COVID-19.

Wash Your hands, u nás, umývajte si ruky a noste rukavice. V obchode vám dajú tie lacné tenké v ktorých sa vám ruka spotí do zblbnutia.

Organic_Hand_Sanitizer

Organic Hand Sanitizer

Elektrický bicykel GT E

Elektrický bicykel GT E-Pantera Dash Gunmetal M Horský


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™