Sibírski kozáci cárskeho ruska nadobudli identitu, odlišnú od Ukrajinských kozákov na juhu

Sibírski kozáci po obsadozvani Sibíru nadobudli osobitnú identitu odlišnú od kozákov na juhu. Medzi rôznymi skupinami ľudí, ktorí sa sťahujú na Sibír z európskeho Ruska kozáci, slobodní obchodníci a živnostníci, obchodníci, vládni úradníci, kňazi, tuláci, utečenci, náboženskí disidenti, remeselníci, vyhnanci

Moskovská kolonizácia Sibíru v znamení predovšetkým návnady pre kožušiny

Moskovská kolonizácie území Sibíru bola hlavne v znamení predovšetkým návnady pre kožušiny, ktorých bol v to čase nedostatok. Najmä vytúženého a luxusného sobola, ktorá priťahovala ruských lovcov a obchodníkov, tesne nasledovaných alebo sprevádzaných vojenským a administratívnym personálom stále hlbšie do

Začiatky ruskej kolonizácie územia Sibíru, rodina Stroganovcov a kozák Yermak

Začiatky ruskej kolonizácie územia Ďalekého východu, Sibíru, rodina Stroganovcov a kozák Yermak. Menej známe je, že v len 90 rokov po tom, čo sa slávny janovský moreplavec plavil na západ cez Atlantik, drsný ruský kozácky dobrodruh a ataman menom Jermak

Začiatky ruskej kolonizácie územia Sibíru, ktoré im nikdy nepatrilo

Začiatky vojnovej ruskej kolonizácie územia Sibíru, ktoré Moskve im nikdy nepatrilo. Z odbornej literatúry je zrejmé, že mnoho domorodých kmeňov, civilizácií a národov, kočovných aj usadených, obývalo Sibír v skorších storočiach od paleolitu až do raného novoveku. Závery sibírskeho regionalistického

V Severnej Amerike indiáni čelili častým vojnám aj medzi prisťahovalcami z Európy

Archeologické dôkazy ukazujú, že predtým, ako došlo k európskemu osídleniu v Severnej Amerike, indiáni čelili častým vojnám a od začiatku španielskej, anglickej a francúzskej kolonizácie v Severnej Amerike civilisti pravidelne zažívali vojnu. Hoci prisťahovalcov často sprevádzali vojaci, ktorí bojovali v

Ruské čistenie hraníc od nežiadúcich elementov pred druhou svetovou vojnou

Samozrejme, okrem čistenia hraníc ZSSR od nežiadúcich elementov pred druhou svetovou vojnou pozdĺž západných a východných hraníc ZSSR v rokoch 1937 – 1938 sa podobné operácie vykonávali aj na juhu, najmä na územiach susediacich s Tureckom, Iránom a Afganistanom. Špeciálne

Kimovi Kórejci – prvé etnikum v ZSSR, ktoré bolo vystavené totálnej deportácii

Kórejci boli prvé etnikum v ZSSR, ktoré bolo vystavené totálnej deportácii. Nech tu Kim neklame ako má rád rusov. Prví Kórejci sa usadili pozdĺž riek Amur a Ussuri už v 19. storočí. Po roku 1917 sa do Prímorského kraja presťahovalo

Politika nútených deportácií ľudi a práce v druhej svetovej vojne v rôznych krajinách, Kórea, Japonsko

Politika nútených deportácií ľudi, povinné migrácie a práce v druhej svetovej vojne v rôznych krajinách sveta. Treba poznamenať, že pred druhou svetovou vojnou a počas nej bola politika nútených deportácií a práce, dosť podobná tej, ktorú uplatňovali nacisti a sovietske

Ruská politika preventívnych etnických čistiek a deportácií obyvateľtva, vidíme dnes na Ukrajine

Ruská politika preventívnych etnických čistiek a deportácií obyvateľtva ktorú vidíme dnes na Ukrajine. Kradnú jednoducho ukrajinské deti aby z nich urobili už len etnických rusov, ktorí zabudnú, že boli Ukrajinci. Realizovalo to už cárske Rusko po prvej svetovej vojne. Ruská

Súčasná história židovského národa bola sledom neustálych migrácií

Súčasná história židovského národa bola sledom neustálych migrácií, sledom masového putovania a utrpenia. Ak niekde vyháňajú židov, vždy si musíte spomenúť na katolícky Vatikán, ten rozhoduje o všetkom. Potom to bude jednoduchšie pochopiť, lebo nejde o žiadnu úžeru a podobné