Význam čísla 666, číslo šelmy, správny gnostický výklad

Význam čísla 666 a jeho správny gnostický výklad. Je to síce dlhé vysvetľovanie, ale základ čísla 666 máme v Zjavení Jána „Tu je múdrosť. Kto má porozumenie, nech spočíta číslo šelmy: pretože je číslo muža; a jeho číslo je šesťsto

Gematria, Trump operácia Warp Speed, Plán očkovania

Gematria a vysvetlenie, Donald Trump Operácia Warp Speed. Predtým ako sa dostaneme k plánu očkovania, operácii Warp Speed, osviežme si svoje spomienky na rituál, na ktorom sa zúčastnil 21. januára 2020 na Svetovom ekonomickom fóre vo Švajčiarsku. V ten deň

Tuatha Dé Danann, Tír na nÓg

Tuatha Dé Danann a Tír na nÓg, čo znamená Krajina vždy mladých. Národy bohyne Dann sú mystickou rasou bytostí podobných Bohu, ktoré napadli a ovládli Írsko pred viac ako štyrmi tisíckami rokov. Moderní akademici a vedci popierajú, že niekedy existovali,

Rozprávky Pavla Dobšinského, Tuatha Dé Danann

Rozprávky Pavla Dobšinského o vílach, ale nie každý musi poznať národy bohyne Dana, Tuatha Dé Danann, ktoré v legendách boli opisované ako víly. Toto veľmi úzko súvisí práve s históriou Slovenska a stredo europskych štátov. Rozprávky Pavla Dobšinského a iných

Tuatha Dé Danann

Tuatha Dé Danann alebo “národy bohyne Dana” sú rasa nadprirodzených bytostí v natívnom mytologických a folklórnymi tradíciami Írska, Škótska a na ostrove Man. Do svojich príbehov zahrnujú mnohé božstvá a súvisiace presvedčenia galských národov severozápadnej Európy pred zavedením kresťanstva v

Prvý máj sviatok práce, Založenie Iluminátov Weishupta

Prvý máj Sviatok práce je vlastne sviatok založenia Iluminátov Adama Weishaupta, ktorí chcú cez malú skupinu ľudi, komunistov, ovládať krajiny a celý svet. Znovu urobiť komunizmus prijateľným sa javí ako jeden zo súčasných cieľov iluminátov, ktorí dnes slávia ľavicový spoločný

František Bardon

František Bardon a Aleister Crowley čo majú spoločné, keď to napíše Leo. Ako nám Leo vytĺkol z hlavy celý Hermetizmus aj s Blavatskou a spol. Komplet všetci infikovaní Jezuitmi a Iluminátmi Vatikánu na oblbnutie ľudi. Čo napíše Leo je berná

Papež si vybral meno František, svätého Františka Xaverského

Papež si vybral meno František, ale ktorý ten z Assisi alebo spoluzakladateľ jezuitského rádu Xaverský? Prečo práve toto? Jezuitský rád v skutočnosti nevychádzal s rádom františkánov, hoci v skutočnosti sa zakladateľ Ignáca Loyoly inšpiroval svätým Františkom pri samotnej konštitúcii jeho

India prepisuje históriu pomocou školských osnov

India prepíše svoje historické záznamy iným smerom. Hinduistickí nacionalisti prepisujú dejepis v indických triedach. Revízie školských učebníc a učebných osnov posilňujú hinduistické nacionalistické perspektívy. Pretože kríza s koronavírusmi spôsobuje bezprecedentné narušenie indického vzdelávacieho systému, vedie sa pomocou školských osnov a

Abrahámov opitý Boh, Ugaritské texty

Abrahámov Boh El niekedy tiež opitý a Ugaritské tabulky a texty. Opité Božstvo, Kanááncov. Abrahám je kamarát Slovenských Maltézských Rytierov, ktorý privítali na Slovensku Synov Zmluvy s Jahwem, B´nai B´rith. Zmluva s opitým bohom Elohimom a psie chlpy na hlave