Paralelný vesmír, multidimenzionálna realita a vyššie dimenzie nášho sveta je témou, ktorú Leo Zagami začal študovať v dvadsiatich rokoch, v období, ktoré sa zhodovalo (t. j. typický prípad synchronicity) s uvedením filmu s názvom Hviezdna brána v réžii Rolanda Emmericha. Tento film bol prístupom Hollywoodu, ktorý mu pripadal osvetľujúci, pretože Boh neexistuje iba na jednom mieste a vy tiež.

Preto je v takzvanom egyptskom slobodomurárstve starodávneho a primitívneho obradu Memphis a Misraim Boh známy ako Veľký architekt vesmírov, nie ako Veľký architekt vesmíru, ako vo všetkých ostatných slobodomurárskych obradoch.

Paralelný vesmír a multidimenzionálna realita
Veľmajster lóže Leo Zagami

Leo Zagami je veľmajster slobodomurárskej lóže P2. Leo Zagami a jeho kniha Invisible Master: The Puppeteers Hidden Power. Toto je o kvantovej fyzike a nie o pojašených pseudoiluminátoch dneška o ktorých vypisujú média, že chcú zničiť tento svet Covidom a podobnými sprostosťami. Toto je originál slobodomurársky text multidimenzionálnej reality a paralených svetoch. Žiadny Puppet Master Šoroš alebo dement KGBák z Kremľa. O väčšine týchto veci máme aj my články a nie sme slobodomurári od Covidu, ale od základov kvantovej fyziky.


Leo Zagami: Ľudia, ktorí skutočne manipulujú s celou vecou, sú obvyklé rodiny „iluminátov“ a Vatikánu, ktorý ich podporuje. Títo ľudia, ktorí chcú implementovať Nový svetový poriadok, pochádzajú z radu „rytierov“ uznávaných Vatikánom, ako napríklad „Rytieri svätého hrobu“, „Maltézski rytieri“, „Rytieri svätého Jána“. Všetci títo „rytieri“ sú súčasťou tajných služieb: CIA, MI6, MI5 v Anglicku. Títo ľudia, ktorí patria do spravodajských služieb, majú dvojitú lojalitu nielen voči krajine, ale aj voči „Svätému rádu“, ku ktorému patria, ktorý je pod kontrolou pápeža a rôznych vodcov týchto „rytierskych rádov“. ….čarnoguráka 🙂


V poslednej dobe sa objavili správy o radikálnej novej teórii, ktorá navrhuje, aby vesmír začal od hyperdimenzionálnej čiernej diery a už viac ako desať rokov skupina vedcov z rôznych odborov vedy podporuje teórie, ktoré sa týkajú možnej existencie hyperdimenzionálneho vesmíru. Najmä pokiaľ ide o ufológiu, známi odborníci, ako napríklad harvardský psychiater John Mack a astrofyzik Jacques Vallée, vybrali problém paralelných dimenzií na základe výskumu v kontroverznej a fascinujúcej oblasti únosov.

Paralelný vesmír, Mysterious Porta Alchemica Alchemy Door Rome Italy

Mysterious Porta Alchemica Alchemy Door Rome Italy

Iní stále tvrdia nie kvôli svojmu osobnému názoru, ale kvôli hlbokému poznaniu príčiny, že aj keď mimodimenzionálny pôvod mimozemšťanov nie je istý, určite sú schopní cestovať dimenzionálne, to znamená, že určité rasy ET pochádzajú z rôznych úrovne našej reality, nie vzdialených galaxií.

Paralelný vesmír a multidimenzionálna realita. Ako som už spomínal, interdimenzionálne cestovanie by mohlo byť bránou do vzdialených svetov. V skutočnosti je príliš veľa prípadov, keď sa zdá, že sa predpokladaný ET javí unesenému na miestach so zatvorenými dverami a oknami alebo dokonca s cementovými stenami a potom krátko nato zmizne v riedkom vzduchu a nezostane po ňom žiadna stopa. Navyše, stroje, ktoré definujeme ako UFO, sa tiež javia byť schopné objaviť sa a zmiznúť z cudzích svetov alebo paralelných realít a zmiznúť z nich pomocou fyzikálnych zákonov, ktoré nám ešte nie sú známe.

Vo sci-fi filmoch sa často diskutuje o myšlienke paralelného rozmeru, ale ako si človek v určitých prípadoch uvedomí, nejde o fantáziu, pretože všetko je založené na konkrétnych vedeckých postulátoch, ktoré sa vyskytujú vo fyzike. Elektromagnetické polia poznal škótsky matematik a fyzik James Clerk Maxwell (1831–1879) z konca 19. storočia. Paralelný vesmír a multidimenzionálna realita je dávno známa vec.

Sloboda myslenia a konania je však neodcudziteľné právo ľudstva, ktoré nám všetkým poskytuje náš Stvoriteľ, nikdy na to nezabudnite.

Keby to tak nebolo, človek by nebol lepší ako bezduchý robot bez možnosti vývoja do vyššieho stavu niečo, čo sa okultná elita snaží zastaviť skôr, ako stratia kontrolu nad materialistickou realitou.

Môžete namietať, že niektorí ľudia nie sú slobodní, napríklad tí vo väzení, alebo tí, ktorí sú tak či onak zotročení v súčasnej ľudskej existencii. Ale ak sa nad tým zamyslíš, budeš súhlasiť s tým, že niekedy v niečom alebo inak či už v tomto alebo predchádzajúcom živote, využili svoju slobodnú vôľu na uskutočnenie svojich súčasných okolností.

Podmienky, v ktorých sa nachádzame, sú v každom prípade výsledkom našich vlastných činov v tomto alebo bývalom živote, témy, ktorej som sa podrobne dotkol v mojej potlačenej a dnes už vzácnej knihe Úpadok západného iniciálneho systému a vzostup satanizmu v našej spoločnosti. Vyššie dimenzie sú mimo náš klasický rozsah vnímania, takže rozšírenie nášho vedomia o vedomosti, ktoré vám poskytujem, je podľa môjho skromného názoru, najlepším spôsobom, ako si postupne viac uvedomovať a uvedomovať, že sme multidimenzionálne bytosti žijúce v multi rozmerný vesmír.

Počas novších štúdií sa zistilo, že extrémne nerovnomerné správanie atómov súvisí s elektrónmi, ktoré namiesto vykonania správnej obežnej dráhy okolo jadra akoby zmizli z jedného bodu a znovu sa objavili záhadne v druhom. Takéto zjavenia a zmiznutia elektrónov sa nazývali kvantové skoky. Takže kvantovým skokom je miesto, kde elektrón na stupnici X jednoducho zmizne a okamžite sa objaví na stupnici X + 1, bez toho, aby niekedy prešiel priestor medzi nimi.

Leo Zagami paralelný vesmír a vyššie dimenzie náško sveta

To je dôvod, prečo sa tento skok nazýva diskontinuálny a prečo sa kvantový skok nielenže považuje za prekvapivý a zaujímavý z klasického akademického hľadiska, ale aj kvôli oveľa širším dôsledkom súvisiacim s interdimenzionálnym cestovaním alebo dokonca s cestovaním v čase. Nezabudnime na Quantum Leap, americký sci-fi televízny seriál, ktorý sa pôvodne vysielal na stanici NBC päť sezón, od marca 1989 do mája 1993.

Dnes najavantgardnejší vedci – vrátane spomenutých Jacka Sarfattiho a Freda Alana Wolfa dospeli k záveru, že jediný spôsob, ako vysvetliť toto bizarné správanie novej vedeckej teórie založenej na vlnovej funkcii v kvantovej fyzike, je teória Interpretácia mnohých svetov, ktorú pôvodne sformuloval v roku 1957 fyzik a matematik Hugh Everett III (1930–1982) pôsobiaci na Princetonskej univerzite. V roku 1954 prišiel mladý doktorand na Princetonskej univerzite Hugh Everett III s radikálnou myšlienkou:

„Že existujú paralelné vesmíry, presne ako náš vesmír.

Všetky tieto vesmíry súvisia s tým našim; vskutku, odbočujú od nášho a náš vesmír je odbočený od ostatných.

V týchto paralelných vesmíroch mali naše vojny iné výsledky ako tie, ktoré poznáme.

Vyvinuli sa druhy, ktoré v našom vesmíre vyhynuli a sa vyvinuli a prispôsobili iným. V iných vesmíroch by sme my ľudia mohli vyhynúť.

Táto myšlienka zmätie myseľ a napriek tomu je stále zrozumiteľná iba pre pár privilegovaných, ktorí pre ňu majú pochopenie. Giuseppe Vatinno, ktorý bol členom talianskeho parlamentu do roku 2013, v jednej chvíli označil za „prvého transhumanistického politika na svete“, profesor fyziky s bydliskom v Ríme. Po podivnej a neúspešnej politickej kampani založenej na jeho knihe Transhumanizmus: nová filozofia pre človeka 21. storočia (Il Transumanesimo. Una nuova filosofia per l’uomo del XXI secolo), Vatinno, ktorého osobne poznám, v roku 2012, bol účastníkom zvláštnej polemiky v parlamente, keď položil otázku o existencii UFO.

Neskôr mi povedal, že to urobil preto, aby vyzval taliansky parlament, aby prehĺbil svoje vedomosti o mimozemskom fenoméne. Táto neobvyklá udalosť však vyvolala následnú hádku na sociálnych sieťach, ktorá nakoniec viedla jedného z dvoch členov talianskeho transhumanistického združenia, ktoré ho predtým podporovali, k tomu, aby sa výslovne dištancoval od svojich aktivít a zároveň Giuseppe Vatinno dostal na twitteri správy ohrozujúce život po ktorom nasledovalo policajné vyšetrovanie.

Niekomu sa zjavne nepáčilo, že v talianskom parlamente spochybňoval fenomén UFO. Nakoniec sa vrátil k predchádzajúcemu zamestnaniu univerzitného profesora. Vatinno, ktorý je priateľom vyššie spomínaného Jacka Sarfattiho, ma upozornil, že kvantová interpretácia Mnohých svetov je súčasťou všeobecnejšej kategórie paralelných vesmírov vypracovanej v teórii superstrún.

Paralelný vesmír, Michio Kaku je slávna televízna osobnosť, teoretický fyzik, autor a pedagóg prírodných vied, ktorý je spoluzakladateľom Teórie strunových polí, vysvetľuje existenciu vo vesmíre jedenástich dimenzií. No, to je zaujímavé, ak pripojíte iluminátsku fixáciu pre toto číslo, ktorú vybral Aleister Crowley ako kľúč ku všetkým rituálom. Keď sa vrátim k profesorovi Giuseppe Vatinnovi, povedal mi tiež v súkromí, že kategória paralelných vesmírov sa v posledných rokoch stáva v kozmológii obzvlášť dôležitá.

To číslo 11 je vyrazené aj na tom diely, ktorý prišel z paraleného vesmíru a objavili ho na Bahamách, po katastrofálnom zlyhaní Ruských diletantov s experimentmi s paralelným vesmírom, v ktorom je ale iné zloženie hmoty a to sa prieči našej hmote, ako ju poznáme. Vyrazili ho tam rusi z paralelného vesmíru, kde k takejto nehode nedošlo.

11


Puppet masters

Veľmi známi vedci, ako napríklad Hawking, Gell-Mann, Weinberg a Feynman, nasadili v prospech interpretácie Mnoho svetov, obvykle označovanej skratkou M.W.I. Okrem toho Vatinno špecifikuje, že existujú paralelné vesmíry vybavené rovnakými našimi fyzikálnymi zákonmi, v skutočnosti existujú (a nemali by sme si ich mýliť) dokonca aj paralelné vesmíry generované počas Bing Bangu, ako to učí teória bublinových vesmírov Andreja Linda. a ďalšie, ktoré môžu byť generované ničím (teória nepretržitej inflácie); ale tieto druhy vesmírov nemusia mať rovnaké fyzikálne zákony ako ten náš.


Podľa teórie multiverza (alebo multiverza) existuje množstvo paralelných vesmírov, takže každé rozhodnutie, ktoré každý z nás prijme na tomto svete, by vytvorilo nové v inom. Na základe tejto interpretácie by napríklad existoval svet, v ktorom tretia ríša vyšla víťazne z druhej svetovej vojny, a ďalší, v ktorom je Hitler neznámym maliarom. Môže to znieť ako scenár k filmu, ale fyzici študujú tieto scenáre najmenej päťdesiat rokov a existujú zložité a elegantné matematické výpočty, ktoré ich môžu popísať.

Podľa najnovšieho výskumu publikovaného v časopise Physical Review X 14, keď som písal túto knihu v októbri 2014, sa zúčastnil tím z Kalifornskej univerzity v Davise (tiež označovaný ako UCD, UC Davis alebo Davis) a jeden z Austrálčanov. Griffithova univerzita uviedla, že nielenže existujú paralelné vesmíry, ale môžu dokonca vzájomne interagovať.


Dôkaz podáva ten náhradný diel do ruského kazisveta s ruskou azbukou na Bermudách v piesku. Akurát že je na ňom vyrazený dátum 4. 1. 2022! Dnes máme aký dátum??


Niet divu, že vo svojej knihe Klopanie na nebeské dvere z roku 2011 známa teoretička Harvardovej univerzity Lisa Randallová skúma, ako sa môže fyzika skutočne transformovať s najnovšími objavmi celého nášho chápania základnej podstaty sveta.

Ako uvádza Smithsonian: „Myslí si, že v blízkosti našej známej reality môže existovať ďalší rozmer, skrytý až na bizarné oslabenie gravitačnej sily, ako ju vidíme. Zamýšľa sa tiež nad zložením tmavej hmoty, neviditeľnými časticami, ktoré formovali rast celého vesmíru. Tieto myšlienky, ktoré boli kedysi jedinou provinciou spisovateľov beletrie, čelia skutočným testom novej generácie experimentov.

Potreby pre psov a doplnky

Potreby pre psov a doplnky


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™