Po skutočnej nemeckej kapitulácii zostalo veľa otázok nezodpovedaných, časť tretia. Druhú časť sme ukončili objavom mesta nemcami žijúcich v podzemí už vyše 400 rokov. Ak neveríte, že Zem je dutá a plná rôznych tunelov, tak Vatikán to ukazuje celému svetu, lebo vedia, že tomu neuveríte. Je to hra Jezuitov, lebo ich nemôžete obviniť, že vám niečo zatajili. Zlatý globus vo Vatikáne – Sphere within a Sphere in the Vatican Museums.

“Lepšie žiť v ľade ako medzi modernými cnosťami a inými južnými vetrami!“ −Friedrich Nietzsche, 1895, Antikrist

Naša známa postava Mária Orsič, členovia Ladies of Vril a Thule Society verili v rasu, ktorá obývala „Dutý priestor“ vo vnútri Zeme.

Po nemeckej kapitulácii zostalo veľa otázok nezodpovedaných, časť tretia

Zlatý globus vo Vatikáne - Sphere within a Sphere in the Vatican Museums.

Ponáhľali sa dovnútra tunela a povedali o tomto novom zázraku, ktorý objavili. Z tunelového systému sa vynorili ďalší jasajúci Nemci. O nejaký čas neskôr sa nadviazal kontakt s obyvateľmi tejto novej krajiny, ktorí oznámili nemeckým prieskumníkom, že zostúpili do vnútra zeme, kde žili stovky miliónov mierumilovných ľudí, ktorí sa vyhýbali obyvateľom na povrchu.

Noví Atlanťania, ktorých nazývali, sa pohybovali vzduchom v magických, tichých plavidlách s okrúhlymi krídlami a riadili štyri kolesové vozidlá bez koní a volov. Títo ľudia mali vyspelú civilizáciu, o ktorej ohromení Nemci uznali, že je o stovky rokov pred povrchovou civilizáciou, ktorú ich otcovia opustili pred rokmi. Pre Nemcov bolo úžasné aj to, že noví Atlanťania mali nestarnúce rozpätie dlhovekosti, bez viditeľných stôp staroby v ich telách, bez starodávnych rýh v črtách tváre a bez senilnosti v ich správaní. Čo chýbalo, bola prítomnosť starých ľudí, rýchlo zaznamenali Nemci.

Ešte ďalšie prekvapenie čakalo na Nemcov v tuneli. Atlantíďania alebo Atturians zavolali poradcov z iného kontinentu Vnútorného sveta menom Bodland, aby ďalej informovali nových prisťahovalcov. Keď sa Bodovia a tuneloví Nemci zhovárali, prichádzajúci tunelom explodovali vzrušením.

Bodlanderi z vnútorného sveta a novoprišlí tuneloví Nemci z Horného sveta mali rovnaký koreňový jazyk!

Neuveriteľné, Nemci v tuneli počuli príbeh o tom, ako Bodlanderi asi pred 30 000 rokmi hľadali útočisko v podzemných tuneloch, keď na nich zaútočila krutá rasa, ktorá priletela z oblohy vo vesmírnych lodiach s použitím špičkových zbraní, aby zničila ich mestá a zabila ich ľudí.

Zostalo len niekoľko tisíc ľudí, ktorí prežili a boli prenasledovaní do horských jaskýň. Ku katastrofe došlo na území dnešného Iránu, Pakistanu a Sýrie, kedysi obývanej rasou spravodlivých ľudí, ktorí si hovorili Bacchi, neskôr sa zmenili na Bods. O mnoho rokov neskôr Bodovia dosiahli Vnútorný Svet cez tunely a vrecká v zemskom plášti.

Skupina vznikajúcich tunelových Nemcov bola potom pozvaná na návštevu Bodlandu a tunelovým Nemcom bolo čoskoro zrejmé, že Bodovia boli najvyspelejšou civilizáciou, akú kedy videli. Atlantíďania, tiež nazývaní Atturians, súhlasili s tým, že povolia novej nemeckej rase usadiť sa na relatívne neobývanom kontinente susediacom s Bodlandom na južnej pologuli, kde odznova začala druhá rasa Árijcov z vnútorného sveta.


Tu nám v texte začne viac niečo nefungovať, lebo Árijci sú aj Anunnaki, ale aj napr. dnešní Afgánci, ktorí majú aj leteckú spoločnosť s názvom Ariana Afghan Airlines. Árijec preto nie je biela rasa od debilných rasistických kotlieb, mazurekov a Hitlera. Peter Moon vo svoje knihe The Black Sun vysvetľuje, ako sa okolo roku 1926 nemecká nacistická strana Adolfa Hitlera považovala za potomkov Árijcov, ktorí žili okolo 200 rokov pred Kristom v krajine medzi Európou a Áziou.

Peter Moon vo svoje knihe The Black Sun vysvetľuje, ako sa okolo roku 1926 nemecká nacistická strana Adolfa Hitlera


Vyžadovalo sa len jedno ustanovenie, tuneloví Nemci musia žiť v mieri a priateľstve a nikdy sa nevrátiť do vonkajšieho sveta.

Migrovali počas troch generácií do vnútra zeme, kde sa 250 pôvodných párov znovu zrodilo v národ, ktorý je dnes známy ako Šesť saských kráľovstiev. V priebehu rokov boli prebytoční ľudia z miest uzavretých v plášti nútení migrovať do vnútrozemia a usadiť sa v jednom zo šiestich vnútorných kráľovstiev.

Nakoniec v roku 1900, každá rodina v tunelovom systéme mala povolené len dve deti, pretože hustota obyvateľstva bola diktovaná veľkosťou dutiny, v ktorej sa každé mesto nachádzalo. Začiatkom roku 1700 bola staršia germánska rasa Bodov presvedčená členmi novej nemeckej kráľovskej rodiny, aby previezli svojich najstarších synov späť do Nemecka na štúdium na univerzitách.

Títo mladí muži najprv odprisahali mlčanlivosť a za menej ako pol dňa leteli do vlasti svojich predkov v lietadlách Bodland. V samotnom Nemecku boli títo Nemci zo stratenej civilizácie predstavení ako synovia bohatých nemeckých vlastníkov plantáží pozdĺž Amazónie. Viac ako 200 rokov týmto spôsobom získavali tieto nemecké kniežatá strateného sveta svoje pokročilé vzdelanie v oblasti umenia a histórie Horného sveta na popredných európskych univerzitách.

Po návrate do svojej vnútornej domoviny vo vnútri zemského plášťa a vnútrozemia títo mladí Nemci ukázali tovar a rozprávali o technickom pokroku vo vonkajšom svete, ktorý navštívili. Tak sa napríklad tí, ktorí sú nižšie, dozvedeli o takých procesoch Horného sveta, ako je tlačiarenský lis vyrobený v Nemecku, ktorý prvýkrát priniesol do vnútra korunný princ von Luckner.

Napriek tejto izolácii nemecké komunity v tuneloch tiež počuli, že vonkajšia civilizácia, ktorú opustili ich predkovia, bola opäť kontaktovaná. Ale keďže vyrástli a prosperovali vo svojich nových tunelových lokalitách, rozhodli sa tam zostať. Pôvodná trasa migračného tunela zasiahla mnohé slepé uličk a hoci sa vďaka použitiu jediného vozňa na drevených kolesách a dráhe dosiahli podstatné zlepšenia, tunel stále sledoval prirodzené trhliny, z ktorých mnohé sa zdvojovali ako kľukatý potok.

V roku 1853 sa Nemci v tuneli vzdali svojej zdržanlivosti voči cudzincom z horného povrchu a priviedli nemeckého inžiniera z povrchu, aby vylepšili systém. Na jednom mieste skrátil okružnú dĺžku 273 míľ vyvŕtaním nového trojmíľového úseku. V rámci tohto trojmíľového vrtu narazili na veľkú miestnosť s rozlohou viac ako míľu krát trištvrte míle. V tejto dutine neskôr vybudovali železničné dielne, nádražie, skladové koľaje, budovy atď.

Pokračovaním v razení tunelového systému sa opakujúce sa zákruty a zákruty narovnali a stará dĺžka 3000 míľ sa značne skrátila. Požičiavaním technológie a materiálov z Bodov vo vnútri zeme sa vyvinul systém jednokoľajnej elektrickej železnice, ktorý tuneloví Nemci každoročne zdokonaľovali. Vstup do tunela na hraniciach s Brazíliou a Peru bol však dobre stráženým tajomstvom.

Pre tých Nemcov, ktorí sa nakoniec usadili v strede zeme, bola vnútorná klíma pohostinná a na prelome 20. storočia ich počet dosiahol desať miliónov. Kvôli zvýšeným návštevnostiam prenikli správy o pobytových kniežatách aj v samotnom Nemecku. V tom čase nemecký inžinier rozprával o svojej práci medzi stratenými nemeckými mestami v tuneli. Nakoniec v 1. svetovej vojne Nemci v tuneli vyslali dobrovoľnícky pluk do boja so svojimi rodnými bratrancami.

V tomto bode skúmaného vzťahu medzi podzemnými Nemcami a vlasťou, pluk prvej svetovej vojny našiel mnoho nezvestných príbuzných, od ktorých boli ich predkovia oddelení pred 14 generáciami. Vnútorní svetoví Nemci sa však nezúčastnili horných svetových vojen. Radili jej bratranci germánskeho podsvetia, ktorí navštívili Nemecko počas prvej svetovej vojny, aby upustila od opatrnosti a odhalili existenciu podsvetia?

Odpoveď je áno, čiastočne, plus ďalšie úvahy. Dokumenty amerického ministerstva zahraničných vecí z decembra 1914 a od januára do marca 1915, ktoré opisujú mierové úsilie Ameriky ukončiť 1. svetovú vojnu, jasne načrtávajú usilovné úsilie Nemecka zabezpečiť voľný prístup k ich podzemnému národu. Jedna z ich najprísnejších požiadaviek, aby mohli podpísať prímerie, bola nasledovná:

“Imperiálne Nemecko požaduje voľný prístup cez Antarktídu cez južný pól do vnútornej zeme za účelom budúcej kolonizácie.”

Zástupca amerického ministra zahraničných vecí plukovník House neskôr ukázal túto klauzulu britskému premiérovi Lloydovi Georgeovi. Zasmial sa a povedal: “Dajte Nemcom tú ľadovú krajinu tuleňov a tučniakov. Nie je to nič iné ako obrovská ľadovňa. Nemci sa zbláznili.”

Pokiaľ ide o vnútrozemie, premiér Lloyd George navrhol plukovníkovi Housovi, že ho niekto ťahá za nohu. Je zrejmé, že už v roku 1915 si nemecký minister zahraničných vecí gróf Zimmerman viac ako 88 spojencov uvedomoval, že planéta Zem je vo svojom strede dutá.

Do roku 1930 sa opäť nadviazal obmedzený kontakt a komunikácia s tunelovými Nemcami a rozvinul sa riedky obchod, no Nemci z Horného sveta neboli nikdy odvedení do podzemných lokalít alebo do vnútorného sveta. Ale aj napriek ich izolácii bola prítomnosť stratených nemeckých civilizácií spájaná a zaznamenávaná nemeckými úradmi vo vlasti.

Na žiadosť Adolfa Hitlera predstavitelia nacistického Nemecka starostlivo a precízne zhromaždili všetky tieto fakty nemeckej Walhaly. Avšak Hitlerove ambície ako demagóga postaviť Nemecko na vojnovú základňu a v prípade potreby prejsť k totálnemu európskemu konfliktu zbraní, nezostali bez povšimnutia germánskych bratrancov z vnútorného sveta – najmä Bodlandovcov, ktorí boli v mieri 30 000 rokov.

Bolo to v roku 1936, keď sa Hitler, podnietený bezprostrednými a neznámymi dôvodmi, rozhodol vyslať prieskumný tím do Vnútorného sveta (pravdepodobne letecky). Bodlandčania zvnútra Zeme celú cestu sledovali horných Nemcov a nakoniec pozvali tím do hlavného mesta Bod, kde sa s Hitlerovými hornými svetovými Nemcami zaobchádzalo kráľovsky pred návratom domov. Kráľ Bodlandu bol pozvaný na opätovnú návštevu nemeckej Tretej ríše a v októbri 1936 kráľ Bodlandu Haakkuuss Tretí z vnútorného sveta zareagoval a tajne pricestoval do Nemecka prostredníctvom svojej súkromnej vesmírnej lode.

Po rozhovore s hornosvetovými Nemcami naňho zapôsobil ich národný duch a odhodlanie, ale tiež uznal, že sú náchylní na vojnu a postavili sa smerom k totálnej vojne. Kráľ Haakkuuss vzal Hitlera a niektorých jeho dôstojníkov stranou a povedal: “Varujem vás ako dávno strateného nemeckého brata, že ste na pokraji kolosálnej vojny, ktorá dovedie Nemecko iba ku katastrofe. Vyzývam vás, aby ste zastavili toto šialenstvo a prehodnotili to skôr, než Druhýkrát v tomto storočí zvediete svoj národ na zlú cestu. Vojna je nenávisť, plná negatívnej karmy a národnej agónie. Vypracujte mierovú politiku pozitívnym spôsobom.”

Potom vysvetlil, že jeho vlastné spravodajstvo naznačilo, že americký prezident je tiež mocne orientovaný a rád by ovládol svet. Ruský Stalin bol tiež naklonený svetovláde. Potom kráľ prorokoval, že ak Hitler presadí svoje sny o nemeckej expanzii vojnou, nakoniec ho rozdrvia armády Ruska a Spojených štátov a Británie a jej spojencov. Hitler, samozrejme, ignoroval túto múdru radu od vládcu iného nemeckého národa, ktorý nebol vo vojne tridsať tisícročí a vybudoval najväčší národ na svete.

Po oficiálnej návšteve kráľa Bodlandu dal Hitler svojmu generálnemu štábu pokyn, aby okamžite spustil kombinovanú námornú a leteckú operáciu vedúcu k otvoreniu na južnom póle, pomocou ktorej mali v úmysle opäť lokalizovať stratenú nemeckú civilizáciu vo vnútri Zeme.

Toto pátranie v rokoch 1937-38 vyšlo najavo v roku 1945, keď americkí a britskí spravodajskí dôstojníci v Londýne začali skúmať zachytené nemecké záznamy. Boli odhalené detaily nemeckého prenikania do Antarktídy pod vedením kapitána Ritschera, ktorého prieskumné tímy sa rozprestierali, aby odhalili 89 tajomstiev subkontinentu – kedysi tropického.

Jedno nemecké meno, Kurt Von Kugler, skúsený horolezec, vyniklo. V skutočnosti zostúpil so svojou nemeckou posádkou cez dve míle ľadu v blízkosti miesta zvaného “Dúhové mesto” a našiel dôkazy o starovekej, ale vyspelej civilizácii staršej” než je všetka meraná minulosť človeka. Nemci tam strávili viac ako mesiac a v tejto oáze horúcich prameňov našli tropické stromy, melóny a iné šťavnaté ovocie. Tento nález podnietil nemecké tímy k vynaloženiu väčšieho úsilia a našli sa ďalšie stratené údolia a vypracovali sa údaje o Antarktíde.

100-stranová správa a 300 fotografií, ktoré si spojenci prečítali o aktivita tohto jedinečného prieskumníka bola úžasným objavom. Tieto záznamy o nemeckom dobytí Antarktídy v čase mieru boli nakoniec odovzdané Spojeným štátom, kde boli rýchlo uložené vo washingtonskom Polar Archives v budove National Archives Building pod nedávnym opatrovníctvom Franklina Bircha, ktorého úlohou je poprieť, že existujú a tiež zabrániť verejnej kontrole. Nemci nechali mapy s trasami a letecké fotografie.

Keď ich Amerika našla, informovala Britániu o ich náleze a poslala admirála Byrda do Antarktídy, aby vystopoval nemecké cesty. Byrdova expedícia bola zložená z Američanov, Britov a Kanaďanov, jedným zo slávnych Britov bol Sir Robert Scott, s ktorým autori viedli rozhovor. V roku 1938 nemecké tímy zložené z vojenských špecialistov a vedcov konečne našli dlhé údolie na južnom póle.

Pozemné aj vzdušné skupiny začali prenikať. Keď vstúpili do 125 míľ širokého antarktického otvoru, záhada sa odhalila. Cestou ďalej sa údolie prehĺbilo a o 500 míľ neskôr, keď dno údolia naďalej klesalo, sneh a ľad zmizol. Nakoniec, bez úplného vedomia, pozemné tímy (dodávané kvapkami vzduchu) zostupovali do šiškovej diery do vnútra zeme. Nemecké letecké družstvo letiace na Dornier-Wal zostúpilo.

Zvyšok je história. Leteli na sever do vnútrozemia a pristáli tisíce míľ ďaleko – medzi rasou ľudí, ktorí sa podobali na samotných leteckých prieskumníkov a hovorili starým nemeckým dialektom. Našli sa potomkovia tých nemeckých žoldnierov, ktorých predkovia zmizli v Amazónii Horného sveta v roku 1572. Zachytené bonnské záznamy hovoria, ako sa Hitlerove zálohy stretli so svojimi dávno stratenými príbuznými a boli radostne privítaní. Radujúci sa vnútrozemskí Nemci potom pridelili neobývané priľahlé územia Nemcom z Tretej ríše a podpísali šesť okupačných zmlúv, jednu pre každé autonómne Nemecké kráľovstvo.

Počas návštevy dobrej vôle sa však vyskytol problém, ktorý bránil úplnému prijatiu novej politickej orientácie. Keď Nemci z Horného sveta navštívili susedný kontinent a národ Bodland, ktorí boli tiež germánskeho pôvodu, prví osadníci z Vnútorného sveta ich odmietli. Bodovia kategoricky informovali svojich príbuzných z horného sveta, že nebudú vpustení nižšie okrem jedinej zmluvy uzavretej s parlamentom Bodlandu a že akékoľvek územia, ktoré budú pridelené na budúcu kolonizáciu ľudí z Tretej ríše z Horného sveta, budú výlučne na zvážení senior Inner World Bodland power a žiadny iný národ.

Ultimátum bolo jasné. Akákoľvek nemecká imigrácia z horného sveta by bola za podmienok iného nemeckého národa, ktorý si v priebehu mnohých tisíc rokov vytvoril politickú štruktúru vlády, ktorá vylučovala vojnu. Ak chceli Nemci z horného sveta žiť v tomto cudnom prostredí, bolo im povedané, že musia byť nanovo indoktrinovaní počas celej škály svojej existencie od preučenia perspektívy rodiny, školy a vysokej školy smerom k novému pohľadu na život v dospelosti.

Akákoľvek imigrácia Nemcov z Horného sveta, ktorí plánujú ďalšiu svetovú vojnu, by si teda vyžadovala úplné zrieknutie sa ich základných deštruktívnych návykov predtým, ako by sa mohli spojiť s ľuďmi z vnútorného sveta, ktorých stálym cieľom bol mier.

Nemecký Dornier-Wal bol natankovaný chemickou látkou lepšou ako benzín a povrchoví Nemci odleteli domov. Našli svoje staroveké Thule, ale nezažili tlieskajúci obdiv, ktorý sa očakával od ich dávno stratených príbuzných.


To je tá Merkelovej, Thule Society 🙂 Od toho sa odvíja názov planétky Ultima Thule, ktorej názov je aj Arrokoth a to je blízko názvu Akakor.

Neuschwabenland Antarktída


Horná svetová vojna začala bez oddychu. V septembri 1939 Hitlerove légie neporaziteľnosti napadli Poľsko. Británia, Francúzsko a ich koloniálne ríše vyhlásili vojnu Nemcom. V roku 1940 sa Nemci postavili proti Rusom av roku 1941 Američania pod vedením Roosevelta prišli na stranu spojencov. Proroctvo o splnení varovania z roku 1936 kráľom Haakkuussom III. sa malo rozvinúť.

V roku 1943 si Hitler uvedomil, že napriek pokročilej nemeckej pripravenosti nemôže viesť vojnu na troch frontoch proti nepriateľom s nevyčerpateľnými zásobami ľudí a materiálu. Preto Tretia ríša zmenila svoj plán dobytia sveta. Začiatkom roku 1943 vyslal Adolf Hitler dole delegáciu neznámych vyslancov, aby požiadali kráľa Haakkuussa III. z Bodlandu, aby predal nejakú nevysporiadanú pôdu v blízkosti vstupu na vnútorný južný pól.

Kráľ im odmietol predať akékoľvek územie na expanziu, ale ako bratský nemecký národ privítal, aby Hitlerov ľud prišiel dolu a obsadil polopúšť bez náhrady, za predpokladu, že súhlasia s podpísaním zmluvy o večnom mieri s Bodlandom a pokojným bývaním s druhým. národov. Hosťujúci hornosvetoví Nemci súhlasili, načo kráľ Bodland zvolal mimoriadne zasadnutie parlamentu a pozval naň delegáciu emisárov Tretej ríše.

Kráľ Haakkuuss otvoril mimoriadne zasadnutie parlamentu a predniesol nasledujúci prejav, ktorý vysielala televízia celému národu:

“Občania Bodlandu: Ako už viete, delegácia nemeckých príbuzných z horného povrchu Zeme navštevuje vodcov nášho národa. Títo hosťujúci germánsky hovoriaci ľudia z povrchu sa nazývajú občanmi Tretej ríše, majú spoločné pôvod s nami siahajúci minimálne 30 000 rokov do minulosti, keď sme spolu žili na povrchu, kde naša história učí, že sme od dávnych čias žili predovšetkým ako veľký národ tam, čo sa nazýva Perzia (a v súčasnosti sa volá Irán). Naši predkovia okupovali aj ďalšie priľahlé krajiny v tejto oblasti sveta vrátane toho, čo sa dnes nazýva India, Pakistan, Afganistan, Sýria atď., z ktorých všetky sú teraz obývané negermánskymi národmi.

“Kolíska našej rasy bola, samozrejme v Antarktíde, odkiaľ naši predkovia migrovali do Perzie (Irán), keď oblasť Antarktídy pomaly zamrzla ľadom, ktorý je teraz hrubý dve míle.” Viete, že náš povrchový národ bol zničený a naši ľudia lovili a zabíjali milióny, keď medzi nami z kozmickej lode pristála zákerná rasa z inej planéty menom “The Serpent People”.

Mnoho našich predkov bolo vyhnaných do jaskýň, aby prežili, kde zostali dlhé roky. Nikdy sa nemohli vrátiť do svojich rodných krajín okupovaných mimozemskými votrelcami, o ktorých naši astronómovia verili, že pochádzajú z podivnej planéty, ktorá prenikla do našej slnečnej sústavy a tiež spôsobila skoršiu dobu ľadovú nad našimi pôvodnými krajinami.

Zatiaľ čo naši predkovia boli v jaskyniach a tuneloch, zvyšok z nich sa oddelil od Bodlandových predkov a nakoniec sa toto zoskupenie dostalo späť na povrch cez jaskyňu v tom, čo sa dnes nazýva Čierny les v Bavorsku. Stali sa z nich novodobí povrchoví Nemci a ich príbuzní roztrúsení po celej severnej pologuli hore.

Ako vy poslucháči viete, my Bodlandčania sme druhou časťou perzského exodu, ktorý nakoniec migroval cez jaskyne a tunely do stredu Zeme a vyšiel v týchto horách Bodlandu cez tunely, z ktorých sa ešte stále môžeme spojiť so skrytými východmi na hornom povrchu s našimi rýchlymi magnetickými vlakmi a autami. Na záver histórie kapsúl by som podotkol, že jazyky horných a dolných Nemcov sú dnes trochu odlišné, ale naše koreňové slová a naše zvyky a dokonca aj naša hudba sú navzájom identifikovateľné.“

„Spoluobčania, téma, ku ktorej sa venujem svojim hlavným poznámkam, je jednoducho toto: Naši bratia na povrchu sú zapojení do vojny, ktorá môže znamenať iba ich zničenie ako národa, keďže ich do tejto katastrofy priviedol jeden muž – hlúpy vodca (Adolf Hitler), ktorého som sa snažil varovať pred jeho zlým konaním tri roky pred začiatkom vojny, ale moju radu odmietol. V tom čase som predpovedal jeho pád, ak by mal zapojiť svoj národ do vojny, pretože dvaja ďalší povrchové národy, ktorých vodcovia tiež chceli ovládnuť celý horný svet, by sa spojili a zničili nemeckého vodcu.“

Hovorím o Franklinovi Delano Rooseveltovi zo Spojených štátov a Josifovi Stalinovi zo sovietskeho Ruska.“ „Naši bratia na povrchu prehrávajú vojnu. Je len otázkou času, kedy bude väčšina krajiny Nemecka ako národa porazená a zničená podľa plánov svojich nepriateľov. Delegácia našich povrchových príbuzných aj dnes sedí na galérii pre návštevníkov parlamentu. Prišli v mene svojich vodcov, aby nás prosili o pomoc. Bez toho, aby sme sa s nimi spriatelili, sú ich ľudia hore stratení.

Ich hlúpy vodca, napriek svojim zlým činom, stále má predpoklady stať sa veľkým mužom, ak je vedený správnym smerom, a preto je súčasťou môjho návrhu, aby mu bolo umožnené vstúpiť do Vnútorného sveta ako katalyzátorom na opätovné zjednotenie exodu jeho ľudu za nasledujúcich podmienok: „Že im pridelíme naše južné pustatiny na nové sídla. Že im pomáhame pri prestavbe týchto rozsiahlych území na úrodnú pôdu a mestské centrá.”

Nakoniec Bodovia vyvŕtali 1800 artézskych studní vo vyprahnutých krajinách pre prichádzajúci nemecký príliv zhora a tiež postavili prvé železnice a vytýčili nové mestá. Neskôr môžu nováčikovia zostať v pokoji alebo sa vrátiť na povrch. Že dáme všetky svoje služby, aby sme pestovali ich začiatky ako veľkého národa, akým sme my.

Ale predtým, než sa zapojíme do našej mozgovej sily a práce, aby sme im pomohli, musia ich vodcovia podpísať chartu, v ktorej budú súhlasiť s tým, že sa zrieknu vojny a nevyvolajú žiadny konflikt, kým budú medzi nami. Každý nový príchod by podpísal takúto prísahu predtým, ako bol prijatý ako občan Vnútorného sveta. Že Bodland bude dohliadať na všetky nové stavby a zabezpečiť, aby nezačali žiadne vojnové začiatky, kým boli na pridelených územiach.

Tí z Horných Nemcov, ktorí prejavujú vojnový postoj a chcú pokračovať v druhej svetovej vojne neskôr, by sa nemohli nechať usadiť medzi nami, a preto by sa akékoľvek nové vojnové začiatky museli odohrať na povrchu planéty, ktorými je už teraz neslávne známa”

“Že Bodlandova vláda preverí všetkých prisťahovalcov a tento dohľad nad imigrantmi bude trvať 30 rokov, ktoré sa skončí v roku 1973.”

O tri dni neskôr bola zmluva navrhnutá a schválená Bodlandským parlamentom na podpis kráľom. Hosťujúcim Nemcom ukázali kópiu návrhu v jazyku Bodlandovcov, ale horno svetskí Nemci nedokázali text rozlúštiť.

Kráľ vzal Horných Nemcov nabok a povedal im, že ak porušia zmluvu vojnou, všetci budú zlikvidovaní tak rýchlo, že sotva budú mať čas na to, aby sa ich životy pred nimi mihli, tak rýchle a zničujúce by bolo ich zničenie Bodskými zbraňami. Keď sa delegácia vrátila na povrch, predložili zmluvu Hitlerovi. Nahnevane zúril a žartoval, ale podpísal dokument.

Po príchode kráľ Haakkuuss povedal Hitlerovi: “Dovolili sme ti emigrovať, pretože budeš slúžiť ako katalyzátor, ktorým sa znovuzrodí Nové Nemecko. Svoje dobré nápady by si si mal ponechať a rozvíjať. Zlé musia byť odstránené. Nenávistné aspekty tvojho charakteru sa nikdy nesmú presadiť tu dole a bez ohľadu na váš odporný záznam zla voči blížnemu ľudstvu veríme, že ako národný vodca môžete nasmerovať svoju snahu pozitívnym smerom.”

Kráľ dodal: “Ale vaši nacistickí kumpáni zhora ako Borman, Himmler, Göring atď. sa nikdy nemôžu dostať dole. My (Bodovia) osobne skontrolujeme každý príchod.”

Na záver dodal: “Bude trvať tri generácie, aby ste napravili svoje (Hitlerove) minulé chyby a šesť generácií bude potrebných na úplné pochovanie národných inštinktov agresívnej a márnotratnej vojny.”


Tento príbeh pokračuje návštevou USA admirála Byrda vo vnútornej Zemi, lenže tento je prísne utajený a všetko bolo ináč ako píše Google web. Či je tento príbeh o Bodlandoch presný sme nezistili, zatiaľ sme našli len jedného autora.

O The Serpent People, hadích ľuďoch rozprávaju aj legendy indiánov Hopi – Journey of the Serpent People: Hopi Migrations and Star Correlations, v ktorom píšu, že Indiáni Hopi stretli rasu obrov. Existuje aj Hadí vrch. Čiňania majú zase legendu Fuxi. Všetky legendy sa musia na seba podobať, lebo sa stali na Zemi.

Ale títo autori ako Hancock a spol. z podvodníckeho History kanálu Ancient Aliens nemajú ani poňatie, ktorú sú Anunnaki a že naša Zem sa nachádza v galaktickom území rasy reptilánov z Orionu. Samozrejme že to nie sú reptiláni Ickeho, anglická kráľovna a podobné bludy.

Oni označujú aj Anunnaki za reptiánov, lebo vraj majú krídla. Nečítali knihy Lafayetta, ktorý tých okrídlených presne pomenoval, boli to hybridy, ktorých Anunnaki naklonovali ako sluhov.

Obuv Dr.Martens

Obuv znacky Dr.Martens


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™