Prečo je Ježiš Syn Boží, keď sa narodil Panne Márii a nie Bohovi. Prečítali sme kopu zaručených kresťanských právd po katolíckych weboch na túto tému, ale jediný správny dôvod, ktorý sme našli, že prečo ho cirkev pomenovala aj Synom Božím bolo zadosťučinenie vykúpenia z hriechov ľudí. Prečo je Ježiš Synom Božím. Sranda, že každý tvrdil niečo iné, tak sme šupli Britannicu.

Tam sme narazili na chlapíka samozrejme svätého, Anselma z Canterbury. Na každý deň aspoň troch svätých, aby si sa neklaňal vraj modlám a iným Bohom 🙂 Ergo život kresťana v nekonečnom každodennom hriechu, klaňania sa tým “iným”.

Prečo je Ježiš Syn Boží, zadosťučinenie vykúpenia

Ak neviete, tak Panna Mária bola umelo oplodnená, lebo zázraky vo fyzike neexistujú. Umelé oplodnenie vykonala “Archanjelka” Gabriela, lebo len ženy môžu byť nositeľkami života. Na dobových kresbách vidíte ten svetelný lúč a niekde aj lietajúci tanier, Anunnaki. Umelé oplodnenie je pre Anunnaki malina, robili to státisíce rokov, kým nás nestvorili na svoj obraz.

Mne je to úplne jedno či tomu veríte alebo nie, ale fyzika zo ZDŠ nepustí.

Takže čo nám z toho vyplýva?? Aký mal pôvod vlastne Ježiš Kristus?

Pán Ježiš patril do vyvoleného židovského národa, ale nepatril do kňazského rodu Levitov. Ako každý veriaci Žid platil chrámovú daň, to píšu katolícke noviny. Ale súdruhovia vraj vyvoleného národa, židia, ho ukrižovali, lebo sa rúhal Bohu, koťuha jedna. Máme tu články o živote Ježiša a Máriou Magdalénou, tak vieme ako to bolo aj s jeho ukrižovaním a tým aká paseka potom nastala. Lebo ľudia na Zemi, zabili ich vyslanca čo im mal otvoriť oči a mysle. V Biblii je veľký rozdiel, keď čítate slová Pán a Boh, to si nikto nevšimol, to sú dve rozdielne osoby a pojmy. Hermafroditizmus psychický vo Vatikáne už 2000 rokov 🙂

St. Anselm of Canterbury

Čo nám to ten Anselmo z Canterbury vlastne vymyslel v diele Cur Deus homo? („Prečo sa Boh stal človekom?“). Ako platí základné heslo, Follow The Money. Rukopis Cur Deus homo? dokončil v roku 1099. Toto dielo sa stalo klasickým spracovaním teórie uspokojenia vykúpenia.

Podľa tejto teórie, ktorá je založená na feudálnej štruktúre spoločnosti, konečné ľudstvo spáchalo zločin (hriech) proti nekonečnému Bohu. Vo feudálnej spoločnosti sa od páchateľa vyžadovala odplata alebo zadosťučinenie tomu, kto sa previnil, podľa postavenia tejto osoby.

Zločin proti kráľovi by si teda vyžadoval väčšie zadosťučinenie ako zločin proti barónovi alebo nevoľníkovi. Podľa tohto spôsobu myslenia, konečné ľudstvo, ktoré nikdy nemohlo uspokojiť nekonečného Boha, mohlo očakávať iba večnú smrť.

Nástroj na privedenie ľudí späť do správneho vzťahu s Bohom, preto mohol poskytnúť iba niekto, kto bol Bohom, pretože Boh mohol prekonať hriech bezhriešnosťou aj človekom, pretože ľudia boli vinní hriechom.

Tento Phil Anselmo aká Pantera, zastával názor, že smrť Boha človeka ( Krista ) na kríži bola jediným racionálne zrozumiteľným spôsobom, akým mohlo byť hriešne ľudstvo zmierené s Bohom. Zmierenie je umožnené skrze Krista, ktorého zásluhou sa ľudstvo očisťuje.

Anselm odmietol názor, že ľudstvo je svojím hriechom dlžné diablovi a podstatu vykúpenia vložil do individuálneho zjednotenia s Kristom v Eucharistii (Večere Pánovej), do ktorej sa prikladá sviatosť krstu (ktorým je človek začlenený do kostola) a otvára cestu.


O tej Eucharistii nám Anselmo nič nerozprávaj, lebo vieme, že Ježiš zomrel v Marseille a jeho krv dávno vyschla. Navyše tu máme článok o baktérii Serratia marcescens, ktorý spôsobuje to vaše krvácanie ako stigmy, ktorou ste infikovali bežne omšové oplátky vyrobené z otráveného chleba touto baktériou. Špecialista na túto baktériu bol Nazi Kurt Blome, ktorý na váš rozkaz pekne dožil do roku 1969. Riaditeľ programu nacistického biologického boja!

Práve ten vyvolený národ židov o tom vedel a radšej sa dal za živa upáliť, ako prijať vašu sviatosť oltárnu a zomrieť coby dup na vnútorné krvácanie. Židia sú predsa pre katolíkov úhlavní nepriatelia, lebo sú nekresťania vášho Ignáca a dodnes vám nevydali Jeruzalem do opatery. Majú pravdu, lebo celý svet vidí tie vaše sexuálne orgie vo Vatikáne.


Anselmova teória bola významná pre predstavenie komplexného systému, ktorý sa zameriaval na vzájomný vzťah medzi Bohom, Ježišom a ľudstvom. S niektorými relatívne malými zmenami prešla Anselmova náuka o zmierení nakoniec do teológie latinskej cirkvi a vytvorila základ rímskokatolíckych aj ortodoxných protestantských predstáv o Kristovom diele.

Takže tak nám ukuchtili z Ježiška aj Syna Božieho na večnú slávu Ignáca z Loyoly.

Elektrický bicykel ENGWE 1200W

Elektrický bicykel ENGWE


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™