Bláhové Pride pochody slobody, komunistická homosexualita, lebo morálka komunistu, napríklad na jeho milovanej Kube, jeho boha Che Guevaru a Castra. Kniha „Dúhová solidarita na obranu Kuby“ je kompilácia 25 článkov o láske medzi osobami rovnakého pohlavia a rozdieloch medzi pohlaviami v predrevolučnej a porevolučnej histórii Kuby. Komunistické pochody slobody, lebo súdruh Bláha chodí na Pride pochody s deťmi, aby videli od malička zázraky komunizmu.

Bláhové Pride pochody slobody, komunistická homosexualita

Tieto články tvoria časti 86 až 110 série Lavender & Red, ktorá je súčasťou týždenníka Workers World od prvého článku, ktorý sa objavil vo vydaní z 3. júna 2004. Obsah 120 segmentov prebiehajúcej série sa nachádza v zadnej časti tejto knihy.

Lavender & Red zhromažďuje informácie o vzťahu medzi bojom za oslobodenie spod útlaku založeného na sexualite, rodovom prejave a sexe a revolučným hnutím za socializmus a v konečnom dôsledku za jeho najvyššiu a najhumánnejšiu etapu, komunizmus.

Lavender & Red konfrontuje politický názor, či už je vyslovený kvôli demagógii, demoralizácii alebo nedostatku informácií, že život v kapitalizme môže byť ťažkou cestou pre lesbičky, gayov a bisexuálov, transrodových a transsexuálnych ľudí, ale socializmus je vo svojej podstate horší.

Séria ponúka informácie o málo známych pozoruhodných úspechoch v Sovietskom zväze a vo Východnom Nemecku a starostlivo analyzuje aj problémy v týchto robotníckych štátoch, obe podporujú modernú revolučnú teóriu a prax. Táto prebiehajúca historická materialistická séria odpovedá tým, ktorí tvrdia, že marxizmus ako veda sa buď zaoberá, alebo by sa mal zaoberať iba priamym bojom medzi finančným kapitálom a robotníckou triedou.

Séria tvrdí, že triednu jednotu možno upevniť iba revolučnou solidaritou v boji proti mnohým formám útlaku. Marx a jeho súdruh Frederick Engels písali a organizovali s cieľom vybudovať podporu pre oslobodzovacie boje utláčaných národov proti otroctvu a kolonializmu. A Engels napísal skoré preskúmanie koreňov útlaku žien v náraste súkromného vlastníctva, ktorý viedol k zvrhnutiu komunálnych, predtriednych spoločností a reorganizácii sociálnych, rodových a sexuálnych vzťahov tak, aby zodpovedali novému svetovému poriadku ovládanému patriarchátu.


No fuj! A tak Bláhovo kráča ku komunizmu, nie socializmu


Lavender & Red obviňuje triednu spoločnosť, otroctvo, kolonializmus, kapitalizmus a imperializmus, za ideológiu rozdeľuj a panuj, vrátane rasizmu a protihomosexuálnych predsudkov.

Revolučný základný organizátor vie, že jednota je nevyhnutná na získanie požiadaviek – chlieb a maslo alebo život a smrť.

Efektívne politické myslenie a konanie je zo svojej podstaty sociálne, je výsledkom práce mnohých. Rešpektovanie sily kolektívnej práce udržuje aktivistov „správnej veľkosti“. Ako komunistický robotník, ktorý dobrovoľne skúmal tieto články, dokumentoval fakty a písal ich, som mal veľkú pomoc.

V prvom rade, táto kniha by nebola možná bez politického vedenia Teresy Gutierrezovej – spoluzakladateľky Národného výboru na oslobodenie kubánskej päťky a zakladateľky newyorského výboru na oslobodenie kubánskej päťky. Lal Roohk priviedol tento text k vizuálnemu rozkvetu.

Čoskoro s ďalšou pomocou budú tieto články zaznamenané aj ako zvukové podcasty. Redaktori Lavender & Red LeiLani Dowell a Deirdre Griswold venovali tejto sérii článkov starostlivú politickú pozornosť. Rebeca Toledo, Shelley Ettinger a Bob McCubbin, všetci dlhoroční členovia Lesbickej strany Workers World Party.

Špeciálne poďakovanie patrí čitateľom novín Workers World, ktorí poslali otázky a výrečné správy o vplyve série Lavender & Red na ich politický výhľad. Historicky dlhujem vďačnosť Samovi Marcymu, zakladateľovi Svetovej strany pracujúcich v roku 1959, a vodkyni strany Dorothy „Dotty“ Ballanovej.

Ako marxistka, ktorá analyzovala a písala v zápale boja, Marcy historicky prispela vybudovaním revolučnej komunistickej organizácie, ktorá chápe potrebu bojovať proti útlaku proti homosexuálom a trans transsexuálom.

Dorothy Ballan formovala generácie komunistického chápania, že boj proti ženskému a sexuálnemu útlaku je dôležitým frontom v revolučnom boji.

Dorothy Ballan formovala generácie komunistického chápania, že boj proti ženskému a sexuálnemu útlaku je dôležitým frontom v revolučnom boji. Ballan prelomil systém represívnych pracovných tried pre pracovníčky vo Westinghouse v Cheektowaga v štáte New York. Vďaka tomu sa stala prvou ženou, ktorá prevádzkovala dierovací lis v celej histórii elektrotechnického priemyslu v USA.

Segmenty série Lavender & Red 78-85 sa podrobnejšie zaoberajú tým, ako Marcy a Ballan pomohli rozvíjať diskusiu a vzdelávanie v rámci Svetovej strany pracujúcich. Spolu všetci, ktorých som vymenoval – a mnohí ďalší, ktorým ešte stále vďačím za potrasenie rukou, sú z mnohých národností, ktoré hovoria rôznymi materinskými jazykmi; niektorí narodení v krajinách po celom svete; niektorí sa narodili v USA

Ich vek predstavuje rozpätie viac ako pol storočia. Predstavujú spektrá sexualít, rodových prejavov a pohlaví. Tento širokouhlý záber tých, ktorí spolupracovali na tom, aby vám túto knihu priniesli do rúk, vám už veľa napovie o Svetovej strane pracujúcich.

Srdečne ďakujem Barbare Smithovej, dlhoročnej uznávanej černošskej lesbickej aktivistke a historičke, za poskytnutie pôsobivej titulnej fotografie, ktorú urobila na prvomájovej komunistickej oslave v Havane v roku 1995. Ďakujem aj každému z fotografov, ktorí darovali svoje snímky k tejto knihe, za poskytnutie kľúčovej historickej fotografie Luisy Capetillovej zo svojej vlastnej zbierky.

V roku 1898 severoamerický kapitalizmus prelomil svoje hranice a prekonal svojich kolonialistických predchodcov, ktorí si nárokovali Kubu, Filipíny a Portoriko ako vlastníctvo USA. Imperialistickí spin lekári vyvinuli rasistické kampane ako ideologické krytie invázie alebo skrytejších foriem „zmeny režimu“.

Tieto kampane bielej rasy, ktoré chrlili tvrdenia o rasovej a morálnej nadradenosti – stimuly pre reakčný nacionalizmus utláčateľského národa, boli zamerané na dehumanizáciu ľudí, ktorí boli v hľadáčiku amerického finančného kapitálu. Ako rastúci hlas imperialistickej vojenskej agresie na prelome 20. storočia Theodore Roosevelt – ktorý vyzdvihoval mužskú „mužnosť“ – dodal:

„Najväčšie nebezpečenstvo, ktoré národu ponúka dlhé obdobie hlbokého mieru, sú zženštilé sklony, mladí muži.”

Agresia zo strany bohatých a neskôr aj superbohatých, či už ekonomická alebo v ich mene páchaná ozbrojenými zložkami štátu, bola vždy „genderovaná“ ako mužská, nadradená a neporaziteľná.


Bláhový metalový gender idiot. Ach jaj!

Aspoň sme sa trochu zasmiali a možno pridáme dalšie skvosty výrokov komunistických homosexuálov, lesbičiek Bláhu, ako očierňujú LGBT vo svete, lebo vraj, LGBTQ+ sú len liberálni fašisti sionistického satanistického Lavrovovho Západu 🙂

Ostrov komunistickej homosexuálnej slobody, Kuba, magora SMERu a masového vraha Che Guevaru. To nie my, to oni 🙂

Dúhová solidarita na obranu Kuby

Komunista Hranol, zachráň nás

Vybavenie kupleni, sanita baterie, sprchy


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™