Tajná vojenská jednotka 10003 v Rusku. V roku 1989 sa začala medzi Západom a Východom tajná „vojna PSI“, o ktorej skutočnej podstate sa dnes ešte málo vie. V posledných rokoch perestrojky sa skupina psychikov obrátila na ministerstvo obrany ZSSR, ktoré celkom presvedčivo zaručilo pomoc pri riešení mnohých problémov: hľadania nezvestných lodí a lietadiel, predchádzania rôznym mimoriadnym udalostiam, liečby ťažko chorých a ťažko zranených vojakov. Bola vykonaná dôkladná analýza ich návrhov.


Keďže rusom neveríme ani nos medzi očami a sme trochu sčítaní, tento dôvod je blbosť, takéto tajné jednotky sa zakladajú výlučne na vojenské účely. Armáda má vždy prednosť pri každom technickom “vynáleze” v každom štáte na svete! O tom vie každý trochu sčítaný, okrem dementného rusofila a Maltézskeho rytiera z Hlinkovej gardy na Slovensku 🙂

Keby to malo pomáhať ľudom, tak to nie je tajné a Rus bliaka po celom svete ako mu záleží na ožratom mužíkovi.


Vojenská jednotka 10003 v Rusku, PSI-wars, Dezinformačná kampaň

Výsledkom bolo, že náčelník generálneho štábu, generál armády Michail Moiseyev, navrhol vytvorenie nového oddelenia vojenskú jednotku 10003. Plukovník Alexej Savin bol na základe osobného rozkazu menovaný za veliteľa a bol mu pridelený štatút generála. Počet zamestnancov zahŕňa najjasnejších a najtalentovanejších vojenských špecialistov s rozsiahlym a mimoriadnym myslením. Je zaujímavé, že takmer mystická a „pseudovedecká“ parapsychológia, ktorou sa to všetko začalo si vyžadovala utajenie.

K takémuto neobvyklému rozhodnutiu došlo možno preto, že v Spojených štátoch amerických pod záštitou Pentagónu a v úzkom kontakte s CIA v tom čase proti ZSSR pracovala skupina vynikajúcich vedcov na riešení problému používania neobvyklých ľudských schopností. schopnosti v záujme spravodajských služieb a armády USA v rámci hviezdnej brány .

Môžeme povedať, že v decembri 1989 sa začal takmer fantastický boj medzi našimi a americkými špecialistami o priority v podvedomí, ktorý otvoril vyhliadky na nové typy bitiek, ktoré sa v Amerike nazývali „mozog“ alebo „psi-vojny“.

Oddelenie 10003 bolo pôvodne nastavené na najvyšší stupeň utajenia. Savin dostal právo podriadiť sa priamo iba náčelníkovi generálneho štábu. Ani ministri obrany nemali podrobné informácie o činnosti tohto útvaru iba dômyselne zorganizovali jeho hierarchickú podriadenosť. Schéma financovania vojenskej jednotky 10003 bola osobne vyvinutá ministrom financií ZSSR Valentinom Pavlovom a tak, aby fungovala bez problémov až do konca roku 2003.

O tom, čo urobili jeho zamestnanci, je možné hovoriť dlho a vzrušujúco. A to všetko nie je fikcia, ale skutočné fakty podložené dokumentmi, aj keď ich prácu dodnes mnohí vnímajú ako istý druh hlúposti od toho zlého.

Medzitým v 90. rokoch došlo k revolúcii v rôznych oblastiach psychológie a filozofie. Objasnilo sa najmä veľa tajomstiev fenomenálnych javov v ľudskej psychike, bolo možné vytvoriť jedinečnú metódu odhaľovania mimoriadnych schopností ľudí, a to aj v oblasti parapsychológie.

Savinovi sa podarilo vyvinúť špeciálnu techniku ​​a zaviesť do vojsk, dalo by sa povedať, masový výcvik psychiky. Toto sa nikde na svete neurobilo. Koniec koncov, verí sa, že super schopnosti človeka sú elitou! Aleksey Jurijevič však dokázal teoreticky doložiť a dokázať v praxi, že každý prirodzene normálny človek dokáže bez problémov objavovať a rozvíjať skutočné superveľmoci.

Ako Savin pripomína, začiatkom 90. rokov boli prijaté psychické informácie o možnom jadrovom výbuchu v oblasti Glasgowa. Na tieto informácie sa chytro dostali Briti. Podivne uverili, skontrolovali to, a skutočne doslova na poslednú chvíľu dokázali zabrániť veľmi vážnej ľudskej a ekologickej katastrofe pre nich i celú západnú Európu. Ako sa ukázalo, výbuch mal nastať v jednom z jadrových zariadení NATO.


Tu len pripomenieme, že všetky jadrové hlavice sú okamžite deaktivované a o to sa starajú Šedi. Oni považujú planétu Zem za svoju, pretože ju osídlili dávno pre príchodom Anunnaki. O týchto vecach sme písali a článkoch Maximiliena De Lafayette. Podobne konali Šedí aj pri Černobyle, kde klesla rádioaktivita zázračne rýchlo, behom niekoľkých hodín. Zrazu sa tam zjavilo nejaké UFO. O tomto tiež málokto vie. Ak by k tomu nedošlo, tak vďaka debilnému hrdému ruskému človeku voniame margaréty zospodu. Rus samozrejme všetko na začiatku zatajil, ako to má vo zvyku a myslel si že oklame celý svet.

Nikdy never rusovi, ani nos medzi očami
Nikdy never ničomu, kým to Kremeľ nepoprie!


Špecialisti vojenského útvaru 10003 aktívne pracovali počas celej protiteroristickej operácie na severnom Kaukaze. Navyše okamžite určili a predniesli najvyšším orgánom, že konflikt môže byť uhasený v zárodku, a navrhli vlastný plán, ako sa dostať z začínajúcej krízy. Najvyšší vrchný veliteľ bohužiaľ ignoroval ich odporúčania. A tu boli psychici bezmocní.

Savinovi podriadení v Čečensku otvárali tajné mínové polia militantov, určovali umiestnenie ich tajných veliteľských miest a smery teroristických útokov. Všeobecne si jednotka 10003 v Čečensku počínala veľmi dobre. Potvrdzuje to skutočnosť, že v roku 1997 sa vojenská jednotka, ktorá bola oddelením generálneho štábu, transformuje na špeciálne oddelenie, to znamená, že sa výrazne zvýšil štatút jednotky. Savinovi bola udelená hodnosť generálporučíka, mnohým zamestnancom boli udelené vojenské rozkazy.

Rozsah úloh, ktoré treba vyriešiť, sa výrazne rozšíril. Jednotka 10003 pri svojom výskume prišla s výsledkami, ktoré boli skutočne nad možnosti zamračenej ľudskej mysle. Do všeobecnej práce bolo zapojených asi sto akademických ústavov a rôzne špecializované výskumné ústavy. Na konci roku 2003 sa však dospelo k záveru, že tajná vojenská jednotka splnila svoje úlohy a mala by byť zlikvidovaná.

Jednotka 10003 existovala asi pätnásť rokov. 🙂 Zámorský projekt „Stargate“ fungoval o niečo dlhšie. Výsledky ich činnosti sú trochu podobné, v mnohom sa líšia. Jedna vec však spája bývalých vodcov tajných programov: doba vojen, podľa ich jednomyseľného názoru, na planéte skončila. Svet 21. storočia by sa nemal budovať silou ozbrojených síl, ale silou sily jednoty pri prekonávaní bežných problémov, ktoré presahujú štátne hranice a stavajú planétu na pokraj prežitia.

Tu však platí príslovie: keď diabol zostarne, ide do kláštora. Navyše, človek, ktorý je náš, teda Američan, je zvyčajne bohatý na spätný pohľad. Veteráni psi-wars, samozrejme, chápu nebezpečenstvo neoprávnenej invázie do ľudského podvedomia a snažia sa uvažovať s tými, ktorí rozhodujú. Po uzavretí spravodajského smeru programu Hviezdna brána však Pentagón napriek negatívnemu postaveniu veľmi vážených vedcov prudko zintenzívnil prácu na vytváraní technických psychotronických zbraní a týmto smerom sa posunul veľmi dôrazne do zámoria. Na vytváraní podobných zbraní sa pracuje v ČĽR, a to nie menej úspešne ako v Spojených štátoch.


Tomu že tento ruský projekt skončil, neuverí ani debil. Psychotronici nevymreli, ale rodia sa ďalší a ďalší a výskum napreduje! Toto je článok z ruského webu takže dezinformáciam z Kremľa nikto z nás nenaletí! Preto existuje tento web 🙂

Vybavenie kupleni, sanita baterie, sprchy


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™