KGBák Putin sa vyhráža pápežovi, ak pôjde do Kyjeva, keďže ruská televízia oznámila, že 3. svetová vojna by mohla byť čoskoro rozpútaná a bola by jadrová. Adolf Putin sa považuje za veľkého obrancu pravoslávnej viery na globálnej scéne a konflikt na Ukrajine je do istej miery zápasom o to, aký druh pravoslávia prevládne – ekumenická, dialogická vízia konštantínopolského patriarchu Bartolomeja I., tradične „prvý medzi rovnými“ v pravoslávnom svete – alebo Kremľom podporované protizápadné moskovské pravoslávie.

KGBák Putin sa vyhráža pápežovi, ak pôjde do Kyjeva

Ak je náboženstvo súčasťou problému, potom sa zdá prirodzené dúfať, že môže byť aj súčasťou riešenia. To vysvetľuje, prečo sa od začiatku konfliktu zameriaval na to, čo pápež František a jeho vatikánsky tím hovoria a robia – alebo v niektorých prípadoch na to, čo nehovoria a nerobia.

Ruská vláda si neželá, aby pápež František prijal pozvanie Volodymyra Zelenského ísť do Kyjeva, a dala Vatikánu na vedomie, že cesta môže spôsobiť bezprecedentné napätie vo vzťahoch medzi Moskvou a pápežským Rímom. „Ak by teraz navštívil Ukrajinu, urobil by láskavosť nie tak Zelenskému, ale Spojeným štátom,“ znelo posolstvo odovzdané Štátnemu sekretariátu Vatikánu so slovami podráždenými aj znepokojenými.

Návšteva Bergoglia v ukrajinskom hlavnom meste, ktoré je teraz obklopené ruskými jednotkami, by, samozrejme, dala zmysel medzinárodnej izolácii, ktorú už KGBák po svojej vojenskej agresii takmer obsedantne prežíva. A aj keď je cesta vysoko nepravdepodobná z dôvodu nebezpečenstva, ktorému by Bergoglio mohol čeliť, napriek ubezpečeniam Kyjeva o možných opatreniach na jeho ochranu by bolo potrebné „prímerie“ na pokračovanie, a to je po vyhlásení Ruskej federácie takmer nemožné. ktorý nasledoval po telefonáte medzi pápežom Františkom a ukrajinským prezidentom.

Na jednej strane sa Francis nechal počuť, že je pripravený urobiť čokoľvek, aby podporil vyjednávanie, ktoré zastaví vojnu. Na druhej strane odchod do Kyjeva by sa nevyhnutne považoval za podporu Putinových nepriateľov zo strany Svätej stolice, ktorá sa doteraz márne snažila sprostredkovať a zostať neutrálna.

Existuje tiež riziko zavlečenia katolíkov do prebiehajúceho stretu medzi ukrajinskými a ruskými pravoslávnymi, čo je ďalším faktorom napätia v tomto politicko-náboženskom spore. V skutočnosti by bol František vnímaný ako strana s protiruskou časťou pravoslávneho sveta.

Z tohto dôvodu sa v posledných hodinách upustilo od možnosti návštevy Kyjeva Františkom spolu s ruským patriarchom Kirillom, najmä preto, že Kirill plne podporuje Putinovu inváziu na Ukrajinu a jezuiti Nového sveta chcú obviniť patriarchu Kirilla z vojnových zločinov.


Predtým vo svojom prvom verejnom vyhlásení po ruskom útoku z 24. februára 2022 Kirill povedal, že „kŕdeľ sa nachádza v Rusku, na Ukrajine a v iných krajinách“.

Leo Zagami pre Kirilla: „Ruský a ukrajinský národ majú spoločnú stáročnú históriu, ktorá sa datuje od krstu Ruska kniežaťom sv. Vladimírom rovným apoštolom. Verím, že táto Bohom daná spriaznenosť pomôže prekonať rozpory a nezhody, ktoré vznikli a ktoré viedli k súčasnému konfliktu. Vyzývam celú plnosť Ruskej pravoslávnej cirkvi, aby predniesla špeciálnu, vrúcnu modlitbu za rýchle obnovenie mieru.

Jezuitmi ovládaný doktor Stephen Minas z The International Law Institute si však myslí niečo iné:

„Na Kirillovom hlase záleží ako na čele najväčšieho náboženského orgánu v Rusku, ktorý si nárokuje Ukrajinu za svoje „kanonické územie“, v ktorom je hlboko prepojený s programom Putina a jeho režimu. Kirillovo dvojité rozprávanie o „udalostiach, ktoré sa odohrávajú“ nie je len odsúdeniahodné, mohlo by to dokonca predstavovať medzinárodný zločin. Je to kvôli dôležitosti náboženskej propagandy a podnecovania v tejto vojne. Kirill a jeho podriadení roky šírili tvrdenia o sprisahaní prenasledovania cirkvi Moskovského patriarchátu na Ukrajine po udelení autokefálie (nezávislosti) pravoslávnej cirkvi Ukrajiny ekumenickým patriarchátom so sídlom v Istanbule.


Štátna televízia Adolfa Putina medzitým odvysielala šokujúcu varovnú správu, že by mohlo dôjsť k „priamej zrážke“ medzi Ruskom a Západom – a jadrové zbrane by bolo potrebné použiť „či sa nám to páči alebo nie“.

Oľga Skabejevová, moderátorka štátnej relácie Rossija 1 60 minút, povedala: „Ak členovia NATO pošlú mierové jednotky na Ukrajinu… Mali by pochopiť, že to bude predstavovať priamy stret medzi ozbrojenými silami Ruska a NATO.

Apokalypsa sa odohráva pred našimi očami a len Boh a Mesiáš nás môžu zachrániť, nie pápež František alebo ruský patriarcha Kirill – L. L. Zagami

Adolf KGBák Putin sa vyhráža celému svetu, lebo Kirilov homosexuálny kŕdeľ sa nachádza aj v iných krajinách!

Vypnite konečne ten hologram KGBáka a Bláhu

hologram KGBáka

Vybavenie kupleni, sanita baterie, sprchy


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™