„Kitab At-Tawhid: Kniha monoteizmu“ je významná náboženská učebnica v islamskej tradícii, ktorá skúma koncept monoteizmu a jeho rôzne aspekty. Aj keď sa kniha primárne zameriava na záležitosti súvisiace s vierou v jedného Boha, dotýka sa aj určitých sociálnych otázok vrátane otroctva. Napísal to Muhammad ibn Abdul-Wahhaab (1703–1792)

Skúmanie diskusie o otroctve v náboženskej učebnici
Kitab At-Tawhid, Kniha monoteizmu

“Otroctvo je súčasťou islamu… Otroctvo je súčasťou džihádu a džihád zostane, kým bude existovať islam.”
(Sheikh Saleh Al-Fawzan, autor náboženskej učebnice At-Tawhid)

Pozor, toto je ale náboženská učebnica 🙂

Skúmanie diskusie o otroctve v náboženskej učebnici Kitab At-Tawhid: Kniha monoteizmu

Sheikh Saleh Al-Fawzan je významný islamský učenec a právnik zo Saudskej Arábie. Narodil sa v roku 1933 v meste Al-Qassim v Saudskej Arábii. Sheikh Al-Fawzan je známy svojimi rozsiahlymi znalosťami islamskej právnej vedy a svojimi príspevkami do oblasti islamských štúdií.

„Kitab At-Tawhid“ je komplexná učebnica, ktorá sa ponorí do princípov monoteizmu, islamskej viery a uctievania Alaha. Zahŕňa rôzne aspekty viery, vrátane jednoty Boha, odmietnutia polyteizmu a dôsledkov monoteizmu v rôznych aspektoch života. Hoci sa primárne zameriava na teológiu, text uznáva existenciu sociálnych problémov a poskytuje návod na ich chápanie v islamskom rámci.

Uznanie otroctva

V rámci „Kitab At-Tawhid“ sa otroctvo spomína v kontexte jeho existencie za čias proroka Mohameda a raného islamského obdobia. Text uznáva, že otroctvo bolo rozšírené v predislamskej Arábii a naďalej existuje počas Prorokovej éry. Toto uznanie odráža historickú realitu doby a pripravuje pôdu pre diskusiu o súvisiacich záležitostiach.

„Kitab At-Tawhid“ zdôrazňuje etické zaobchádzanie s otrokmi a zdôrazňuje dôležitosť láskavosti, súcitu a spravodlivého zaobchádzania s nimi. Text povzbudzuje moslimov, aby si plnili svoje povinnosti ako vlastníci otrokov tým, že zabezpečia blaho svojich otrokov, vrátane adekvátneho jedla, oblečenia a prístrešia. Podporuje tiež prepustenie (oslobodenie) otrokov ako cnostný čin a prostriedok na odčinenie určitých priestupkov.

Islamský pohľad na otroctvo:

Zatiaľ čo „Kitab At-Tawhid“ uznáva existenciu otroctva, je dôležité poznamenať, že text výslovne neschvaľuje ani nepropaguje túto inštitúciu. Skôr poskytuje návod na humánne zaobchádzanie s otrokmi v spoločenskom kontexte tej doby. Je dôležité pochopiť, že islamské učenie a interpretácie sa vyvíjali po stáročia a súčasný konsenzus medzi učencami je taký, že otroctvo už nie je prípustné alebo zlučiteľné s princípmi spravodlivosti, rovnosti a ľudských práv podporovaných v islame.

„Kitab At-Tawhid: Kniha monoteizmu“ sa zaoberá témou otroctva v kontexte jeho historickej existencie počas raného islamského obdobia. Hoci text uznáva otroctvo a poskytuje návod na etické zaobchádzanie s otrokmi, je dôležité poznamenať, že súčasné islamské perspektívy odmietajú a odsudzujú otroctvo ako inštitúciu.

Džihád, pojem často spájaný s ozbrojeným bojom alebo svätou vojnou, má v islamskej teológii širší význam. Zahŕňa rôzne formy boja vrátane osobného rozvoja, sebaobrany a sociálnej spravodlivosti. Samotný výraz „džihád“ sa v arabčine prekladá ako „usilovanie sa“ alebo „bojovanie“. Zatiaľ čo ozbrojený konflikt je jedným z aspektov džihádu, je dôležité si uvedomiť, že islam kladie prísne smernice a etické princípy na vedenie vojny.


Stačilo 🙂 Ak nejaká učebnica islámu poskytuje etické princípy vedenia vojny, tak sa slovenskí rusofili milujúci Kadyrova majú načo tešiť. No a čo si myslíte o dnešných skromných miliardároch ropných šejkoch a ich rodinách to už necháme na vás 🙂

Hnusný kapitalistický, vykorisťovateľský islám a žiadny Korán. Na svoje bohatstvo neminuli ani cent, strieka im zo zeme, ktorá má patriť všetkým pozemšťanom!

Vybavenie kupleni, sanita baterie, sprchy


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™