Slobodomurári Henryho Kissingera v Číne, superlóža Three Eyes. Bude to práve počas svojich ciest v júli a októbri 1971, kedy sa slobodomurár Kissinger pripojí k „trom očiam“ veľmi vysokým makom čínskej nomenklatúry, ako je Zhou Enlai (predseda vlády) a niektorí jeho spolupracovníci, zatiaľ čo mystický k Deng Xiaopingovi až v roku 1973.

Slobodomurári Henryho Kissingera v Čínskej republike, superlóža Three Eyes

K ďalším kooptáciám predstaviteľov čínskeho establishmentu v mocnej na východ orientovanej Ur-Lodge došlo počas plavby Richarda Nixona vo februári 1972 (pod dohľadom mladého, ale autoritatívneho Kissingerovho bratského spolupracovníka ako Winston Lord), ako aj v nasledujúcich rokoch, keď sa Henry Kissinger kamarát Adolfa Putina a Lord a nový prezident Gerald Ford (ktorý už bol v Čínskej republike v roku 1972 ako vodca republikánov v Snemovni reprezentantov) mohli vrátiť do krajiny Draka.

Neoddeliteľnou súčasťou politicko-diplomatických a hospodársko-finančných dohôd uzavretých dôverne, v tieni štvorca a kompasu, medzi emisármi „troch očí“ a členmi čínskej nomenklatúry, bol vstup Čínskej ľudovej republiky do OSN (november 1971) namiesto Čínskej republiky (Taiwan) a ustanovenie tých zmlúv z januára 1973 (v Paríži), ktoré fakticky odovzdali Vietnam komunistickej hegemónii, aj keď by v nasledujúcich rokoch existovala podmienená politická vojenská trenica medzi Čínou a Vietnamskou socialistickou republikou.

Toto všetko bolo súčasťou plánov vyvinutých v rámci neoaristokratického slobodomurárskeho okruhu, ktorého „Three Eyes superlóža“ bola prípadne ideologickou a operačnou avantgardou, ale v niektorých špecifických Ur-Lodge z tej istej siete boli trochu nevítaní – „Geburah And „Leviathan“ – najmä so záujmom o predĺženie vojensko-ekonomického záväzku americkej administratívy vo Vietname na ďalšie roky.

Stručne povedané, „Tri oči“ a väčšina ostatných oligarchických nadnárodných workshopov, ktoré sme spomenuli („Compass Star-Rose“, „Edmund Burke“, „Joseph de Maistre“, „Pan-Europa“, „Der Ring“, „ Valhalla “,” Parsifal “) súhlasili s predstavou iných typov politických a ekonomických ziskov, ktoré sa majú dosiahnuť prostredníctvom postupného mierového prenikania ich záujmov do Číny a na Ďaleký východ (v kontexte postupného odstraňovania čínskeho giganta v západnom svete).

Na druhej strane „Geburah“ a „Leviathan“ sa o takúto perspektívu menej zaujímali a zameriavali sa na pokračovanie vojny vo Vietname, aby si zachovali svoje stratosférické zisky spojené s mimoriadnou vojnovou produkciou a inými ekonomickými výmenami so Saigonským režimom.

Tento konflikt medzi konzervatívnymi superlóžami sa prirodzene týkal aj paramurára Richarda Nixona, amerického prezidenta s ktorým sa každý zo súťažiacich snažil presadiť svoj názor.

Pacifisti vyhrali, ale Nixonova poslušnosť voči nim vyprovokuje bezohľadnú pomstu Ur-Lodges „Geburah“ a „Leviathan“, ktorí budú za veľkými manévrami, škandálom Watergate (1972-1974), ktorý nakoniec povedie k rezignácii prezidenta 9. augusta 1974.

Vybavenie kupleni, sanita baterie, sprchy


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™