Slovo Božie na každý deň z našej online farnosti. Našli sme Jána v zaujímavom vyprávaní o Slove Božom. Vraj Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Lenže telo klamára rasistu uhríka tomu v žiadnom prípade nenasvedčuje. Lebo čo jeho Slovo to klamanie telom, hoax a klamstvo. Nebudeme sa zahadzovať debilmi s republiky, lebo o Hitlerovi sa učia vraj samé klamstvá, ale radšej hubami.

Nie uhríkovou hubou, ktorá len klame, ale tajnou hubou o ktorej sa píše ako Anunnaki Mushroom. Huby pozná predsa každý, ale kult falusu už len málokto. Tento kult bol na celom svete predchodcom kultu bláznivého dvakrát zasväteného fúzateho darebáka kotlebáka.

Na každý deň, Semeno

Šťastný Luke zase píše, že Semeno je Božie slovo. Pokračujeme slovom božím na každý deň v našej online farnosti, lebo keď idem každý boží deň síkať, tak mi časť Slova pripomína hubu, má čiapočku, nemyslím predkožku, čiapočku. A to je tá huba ktorá prináša to telo, keď zdarilo oplodní ženu nositeľku života. Tu sme sa chceli dopracovať, k tomu životu. Tak teraz čo píšu iní, v knihe Sacred Mushroom and Cross. My na žiadne náboženstvá z Jakuba a kulturblogu neveríme a ani nebudeme. Tam nie je ani Božie slovo pravdy. S muchotrávkami to nie je až také zlé, ako to vyzerá.

Slovo Božie týchto dní: Kto sa už dostal do neba, nech sa hlási u Hranola!

Žiadne náboženstvo na starovekom Blízkom východe nemožno študovať izolovane. Všetko pramení z prvej otázky človeka o pôvode života a o tom, ako si zabezpečiť vlastné prežitie. Vždy si bol veľmi dobre vedomý svojej nedostatočnosti. Akokoľvek technicky pokročil, vyrábal oblečenie, prístrešky, šetril zásoby jedla a vody atď. prírodné sily boli vždy väčšie ako on. Vetry by mu odviali prístrešie, slnko spálilo jeho úrodu, divá zver lovila jeho zvieratá: v prehratom boji bol vždy v defenzíve.

Z tohto pocitu závislosti a frustrácie sa zrodilo náboženstvo

Človek musel nejakým spôsobom nadviazať spojenie so zdrojom svetovej plodnosti a potom s ním udržiavať správny vzťah. Postupom času si vybudoval množstvo skúsenostných vedomostí o rituáloch, ktoré mohol on alebo jeho zástupcovia vykonávať, alebo o slovách na prednes, o ktorých sa predpokladalo, že majú najväčší vplyv na toto božstvo plodnosti. Spočiatku boli do značnej miery napodobňujúce.

Ak bol zdrojom Jife dážď v púštnych krajinách, potom vlhkosť z neba musí byť len hojnejším druhom spermií. Ak mužský orgán ejakuloval až do vzácnej tekutiny a vytvoril život v žene, potom nad oblohou musí byť zdrojom semena prírody mohutný penis, keďže zem, ktorá porodila jeho potomkov bola maternica. Z toho teda vyplýva, že na to, aby človek priviedol nebeský falus k úplnému orgazmu, ho musí stimulovať sexuálnymi prostriedkami, spevom, tancom, orgiastickými prejavmi a predovšetkým samotným vykonaním kopulačného aktu.

Akokoľvek ďaleko človek pokročil v ovládaní sveta okolo seba vždy tu bola nejaká neprestupná hora, nejaká vetva poznania, ktorá zostala nepreniknuteľná, nejaká choroba, na ktorú nebol známy liek. Zdalo sa mu, že ak sa mu podarilo usilovne tápať k poznaniu a šikovnosti tak ďaleko nad zvieratami, potom jeho myslitelia a remeselníci museli nejakým záhadným spôsobom čerpať zo zdroja múdrosti, ktorý nie je o nič menej skutočný ako dážď, ktorý plodil zem.

Nebeský penis teda nebol len zdrojom životodarného semena, ale bol aj pôvodom vedomostí.

Semeno Božie bolo Slovom Božím. Snom človeka je stať sa Bohom. Potom by bolo všemocné; už sa nebojí snehu v zime alebo slnka v lete. alebo sucho, ktoré zabilo jeho dobytok a spôsobilo, že zvončeky jeho detí sa groteskne nafúkli. Penis na oblohe by sa zdvihol a vytryskol svoju životnú šťavu, keď mu človek prikázal a zem pod ním by otvorila vulvu a porodila svoje mláďatá, ako to človek požadoval.

Predovšetkým by sa človek dozvedel tajomstvá vesmíru nie po kúskoch, bolestivo pokusmi a osudovými omylmi, ale zrazu nádherné osvetlenie zvnútra.

Ale Boh žiarli na jeho moc a jeho poznanie. Na nebeských miestach nemá žiadnych súperov. Ak vo svojom milosrdenstve dovolí len veľmi málo zo svojich vyvolených smrteľníkov, aby zdieľali jeho božstvo a je to len na prchavú chvíľu. Za veľmi zvláštnych okolností umožní ľuďom vystúpiť na nebeský trón a zahliadnuť krásu a slávu vševedúcnosti a všemohúcnosti.

Pre tých, ktorí sú tak privilegovaní sa zdalo, že neexistuje väčšia alebo hodnotnejšia skúsenosť. Farby sú jasnejšie, zvuky prenikavejšie, každý vnem je zväčšený, každá prirodzená sila zveličená. Pre taký záblesk neba ľudia zomreli. V snahe dosiahnuť tento cieľ sa zrodili veľké náboženstvá, zažiarili ako maják pre ľudí, ktorí stále zápasia v nerovnom boji s prírodou a potom tiež zomreli, udusení ich vlastnými pokusmi o zvečnenie evanjelizovať mystickú víziu.

Našou snahou je ukázať, že judaizmus a kresťanstvo sú takým kultovým vyjadrením tohto nekonečného úsilia človeka objaviť okamžitú moc a poznanie. Za predpokladu, že prvé tvrdenie, že vitálne sily prírody sú ovládané mimozemskou inteligenciou, sú tieto náboženstvá logickým vývojom zo starších, hrubších kultov plodnosti. S pokrokom technickej zdatnosti sa ciele náboženského rituálu stali menej ovplyvňované počasím a úrodou ako skôr dosahovaním múdrosti a poznania budúcnosti.

Slovo, ktoré preniklo cez stydké pysky lona zeme, sa stalo pre mystika menej dôležité ako Logos, o ktorom veril, že jeho náboženstvo mu umožnilo zachytiť a nadchnúť ho božskou vševedúcnosťou. Ale zdrojom bola tá istá životná sila vesmíru a kultová prax sa len málo líšila. Aby pestoval úrodu, farmár kopuloval so svojou ženou na poliach.

Aby zasvätenci do náboženských tajomstiev hľadali drogu, ktorá by poslala jeho dušu do siedmeho neba a späť, nechali svoje kňažky zviesť boha a vtiahnuť ho do svojich rúk, keď ženu fascinuje penis svojho partnera pri erekcii. Lebo cesta k Bohu a letmý pohľad na nebo boli cez rastliny sú hojnejšie vybavené Božími spermiami ako ktorékoľvek iné. Boli to liečivé byliny, ktorých veda o pestovaní a používaní bola nahromadená počas storočí pozorovania a nebezpečných experimentov.

Tí, ktorí mali túto tajnú múdrosť rastlín, boli vyvolení svojho boha; len im zaručil výsadu prístupu na nebeský trón. Nebolo to žiadne evanjelium, ktoré by bolo možné kričať zo striech: Raj nebol pre nikoho iného, ​​len pre pár obľúbencov.

Zaklínadlá a rituály, ktorými vyvolávali svoje liečivé rastliny a podrobnosti o telesných a duševných prípravách, ktoré podstúpili predtým, ako mohli požiť svojho boha boli tajomstvá kultu, ku ktorým nikto iný ako zasvätenec viazaný strašnými prísahami nemal prístup. Veľmi zriedkavo a to len z naliehavých praktických dôvodov, boli tieto tajomstvá niekedy zverené do písania. Normálne sa odovzdávali od kňaza zasvätencovi ústnym podaním.

Veríme, že takouto príležitosťou bola židovská vzbura v roku 66 n. l. Podnecovaní pravdepodobne členmi kultu, ovplyvnení ich drogovým šialenstvom veriť, že Boh ich povolal, aby ovládli svet v jeho mene, vyprovokovali moc Ríma, a šup, rýchla a hrozná akcia. Jeruzalem bol spustošený, jeho chrám zničený.

Judaizmus bol narušený a jeho ľudia boli nútení hľadať útočisko v komunitách, ktoré už boli založené na pobreží Stredozemného mora. Tajomné kulty sa ocitli bez svojho ústredného zdroja autority, pričom mnoho ich kňazov bolo zabitých v neúspešnom povstaní alebo vyhnaných do púšte. Tajomstvá ak sa nemali navždy stratiť, museli byť zapísané.

Prostriedky na prenos informácií boli po ruke a boli po tisíce rokov. Ľudové rozprávky staroveku obsahovali od najstarších čias mýty založené na zosobnení rastlín a stromov. Boli vybavené ľudskými schopnosťami a vlastnosťami a ich mená a fyzické charakteristiky boli aplikované na hrdinov a hrdinky príbehov. Niektoré z nich boli len rozprávky robené pre zábavu, iné boli politickými podobenstvami

To bolo literárnym prostriedkom na šírenie okultných vedomostí medzi veriacich. Rozprávať príbeh o rabínovi menom Ježiš a obdarovať ho silou a menami magickej drogy. Nechať ho žiť pred hroznými udalosťami, ktoré zle narušili ich životy, kázať lásku medzi mužmi, siahajúcu aj k nenávideným Rimanom.

Lesť zlyhala. Kresťania, ubíjaní a opovrhovaní, boli vyťahovaní a zabíjaní po tisícoch. Kultová studňa takmer zahynula. To, čo nakoniec zaujalo jej miesto, bol výsmech skutočnej veci, výsmech moci, ktorá dokázala pozdvihnúť ľudí do neba a dať im záblesk Boha, pre ktorý s radosťou zomreli.

Príbeh o rabínovi ukrižovanom na popud Židov sa stal historickým kolíkom, na ktorom bola založená nová autorita kultov. To, čo začalo ako podvod, sa stalo pascou aj pre tých, ktorí sa považovali za duchovných dedičov tajomného náboženstva a vzali si meno „kresťan“.

Huba bola vždy záhadou. Starovekí ľudia boli zmätení jej spôsobom rastu bez semien, rýchlosťou s akou sa objavila po daždi a rovnako rýchlym zmiznutím. Zrodený z vulvy alebo „vajca“ vyzerá ako malý penis, zdvíha sa ako ľudský orgán sexuálne vzrušený a keď sa rozšíri, starí botanici ho videli ako falus nesúci „bremeno“ ženských slabín.

Každý aspekt existencie huby bol plný sexuálnych narážok a v jej falickej podobe videli starovekí repliku samotného boha plodnosti. Bol to „syn boží“, jeho droga bola čistejšou formou božských spermií.

Bol to v skutočnosti sám Boh, prejavený na zemi

Pre mystika to boli božsky dané možnosti vstupu do neba; Boh zostúpil v tele, aby ukázal cestu jemu samému. Natrhať takú vzácnu bylinu bolo v každom bode nebezpečné. Čas pred východom slnka, slová, ktoré bolo treba vysloviť – meno anjela strážneho, boli pre operáciu životne dôležité, ale bolo treba viac. Na odčinenie zeme okradnutej o jej potomstvo bola potrebná určitá forma náhrady.

Ale taká bola božská povaha Svätej rastliny, ako sa nazývala, iba boh mohol priniesť potrebnú obetu. Aby Otec vykúpil Syna, musel poskytnúť dokonca aj „cenu vykúpenia“. Hlavným faktorom, ktorý umožnil tieto nové objavy, bolo zistenie, že mnohé z najtajnejších názvov húb siahajú do starovekej sumerčiny, najstaršieho písaného jazyka, ktorý poznáme, čoho dôkazom sú klinové texty pochádzajúce z štvrtého tisícročia pred Kristom.


Šťastný Luke uzatvára: On im povedal: „Vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ostatným hovorím len v podobenstvách, aby hľadeli, ale nevideli, aby počúvali, ale nechápali.

Tak čo teraz, plynovú masku náckom proti Covidu, alebo áno?? Covid nevideli, ale ho dostali!

Táto kniha je dlhá, kto má záujem v akých našich dnešných slovách sa skrýva slovo huba, musí si ju prečítať. Božie Slovo na každý deň v našej online farnosti končí a nezabudnite, že niet nad huby s falus vajcami 🙂

Slovo o hubách pre každý deň, The Sacred Mushroom and The Cross

Vybavenie kupleni, sanita baterie, sprchy


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™