Sovietska tajná služba “OGPU” a utajená dokumentácia o mieste Šambala v Tibete
Leonid Ivašov Generálplukovník

Protokol výsluchu obvineného Blumkina 30. októbra 1929, OGPU

Otázka: O akých zbraniach, ktoré ste objavili v Tibete, ste hovorili s Nemcami? Na akých miestach ste sa s avizované zbrojný technológiou stretol? Aká bola charakteristika ich účinkov?

Odpoveď: Ako som už povedal svojmu vyšetrovateľmi, na služobnej ceste do Tibetu v roku 1925 s rozkazom hlavy tibetského štátu – “Trinásteho dalajlámu” (Thubtän Gjamccho) ma vzali do akýchsi hlbokých podzemných sál a ukázali mi niektoré artefakty, ktorým hovorili “zbrane bohov” . Tibetskí lámovia mi oznámili, že pochádza z obdobia 15-20 tisíc rokov pred našim letopočtom. Zbraňové mechanizmy boli uložené v oddelených priestoroch. Podrobne som o tom písal vo svojich správach. Jedna bola napísaná rukou, druhá na písacom stroji, každá o rozsahu 20-25 strán. Kde sa tieto správy nachádza teraz – neviem. Charakteristiky zbraní sú nasledujúce:

1) “Obrie kliešte” – “Vajaru”. Pochopil som, že s ich pomocou je možné roztaviť prakticky akýkoľvek kov. Ak sa zlato roztaví pod teplotou 6000 stupňov C (čo je povrchová teplota Slnka), začne po dobu 70-tich sekúnd vydávať svetelné záblesky a potom sa premení do práškovej podoby. Tento prášok býva používaný pre transport obrovských kamenných platforiem. Ak sa táto forma práškového zlata zmieša v určitom pomere s tekutinou, ktorá mi nebola známa a následne sa takto vzniknutá esencia rozprestrie po povrchu kamennej platformy, potom počas niekoľkých nasledujúcich minút dôjde u takého objektu k neutralizácii hmotnosti na minimum. Bolo mi oznámené, že táto prášková forma zlata bola používaná aj v medicíne pri liečbe zdanlivo nevyliečiteľných chorôb. Tibetská elita ho tiež často používala na predĺženie života.

2) “Zvon” – “Shu dzi”. Technológie, prostredníctvom ktorej bolo možné v priebehu okamihu oslepiť aj veľkú armádu bojovníkov. Deštruktívne efekt bol evokované transformáciou elektromagnetických vĺn pri určitej frekvencii, ktoré ľudské ucho nevníma, ale mozog na príslušnú frekvenciu reaguje tak, že jej transformuje do zrakového vnemu extrémne silného svetla. Ide o veľmi zvláštne zbraň s ktorej pomocou Ardžuna vraj vyhral veľké bitky, pričom nepriateľa dohnal k panike.

Ako táto zbraň funguje, som na vlastné oči nemal možnosť uvidieť. Videl som iba jednotlivé kusy tejto zbrane veľmi starostlivo uložené v rozsiahlych podzemných priestoroch. Člen tibetskej rady priebežne podával Blumkinovi detailné vysvetlenie technických charakteristík. A tieto informácie som odovzdal Nemcom, presnejšie povedané zástupcovia nemeckej vojenskej spravodajskej služby, pánovi von Stilhe. V Európe som sa stretol so Stilhem v rámci vopred pripravenej pracovnej ceste. Okrem technických charakteristík dvoch vyššie uvedených zbraňových technológií, som von Stilhe odovzdal informácie ešte o jednom druhu “zbrane bohov”.

Tieto zbrane údajne pochádzali z obdobia 8-11 tisíc rokov pred našim letopočtom a boli nájdené v podzemných sídlach hlboko pod pevninskou časťou Antarktídy v lokalite dnešnej “Krajina Kráľovnej Maud”. Tibetskými lámu mi bolo oznámené, že aby bolo možné sa do tohto podzemného sektoru dostať, je potrebné mať k dispozícii “kľúč” umožňujúce priechod, pretože celá oblasť je chránená veľmi sofistikovanú energetickú bariérou. Tu nachádzajúce sa technológia sa môžu pohybovať ako pod vodou, tak aj vo vzduchu obrovskou rýchlosťou. Design týchto starovekých plavidiel nie je ani zdanlivo podobný nám známym lietadlám. Technické vlastnosti týchto objektov som tiež oznámil Stilheovi.

On v reakcii na to navrhol uskutočniť vedeckú výpravu do Tibetu a Antarktídy. Súhlasil som, ale nemal som v úmysle utiecť, lebo som o týchto kontaktoch a úmysloch informoval svoje vedenie. To bola moja práca. Tiež som informoval Stilheho o objektoch, ktoré sa nachádzajú vo vnútri horských masívov v rôznych častiach sveta. Bolo mi oznámené, že za pomocou všetkých týchto objektov by v jednom okamihu bolo možné zničiť všetky mestá a priemyselné centrá všetkých krajín na našej planéte, bez ohľadu na štátnu, alebo sociálny systém.
Otázka: Kto iný vie o vlastnostiach týchto objektov a zbraní mimo vás?

Odpoveď: Moji nadriadení na OGPU. Takmer všetci boli mnou informovaní. Často sme sa na túto tému medzi sebou hovorili. V iných štátoch mimo Nemecko by nemal mať nikto tieto informácie k dispozícii aj keď častokrát sondujú situáciu. Moji nadriadení a ja vychádzame zo skutočnosti, že by ZSSR namiesto toho, aby zbytočne utrácalo peniaze a ľudí na bezvýznamné projekty, sa malo zasadiť o spoločnú výpravu s Nemeckom, ktoré bolo navyše ochotné výpravy financovať.

Otázka: Přiznáváte vinu za špionáž?

Odpověď: Ne, nepřiznávám. Jednal jsem podle svého plánu a chtěl jsem, aby Němci financovali novou expedici. Slíbili, že na to vyčlení zhruba 500 milionů rublů zlata. Necítím se vinným.

———————————————-

To je skrátená verzia celého výsluchu

Pán Leonid Ivašov dodáva: Tak to je senzácia! Blumkin priviezol z Lhasy jedinečné informácie, ktoré by pri správnom použití mohli zo ZSSR urobiť nedobytnú pevnosť a zabrániť II. svetovej vojne. Svet by sa s najväčšou pravdepodobnosťou vyvíjal úplne iným spôsobom, v novom technologickom a vedeckom usporiadanie, bez kríz a vojen. Mohlo by sa vyriešiť veľa problémov so zásobovaním, energiou, medicínou atď.

Ľudstvo by samozrejme muselo radikálne zmeniť svoj dominujúcou svetonázor, zmeniť svoj doterajší pohľad na históriu, vykonať zásadné zmeny v metodológii vedeckého výskumu. Nakoniec by bola nadviazaná komunikácia a úzka interakcia s predstaviteľmi inej rozvinutejšie civilizácie žijúci hlboko pod povrchom našej planéty a pravidelne navštevujúci naše hektické, a nie celkom zrozumiteľné stanovište na povrchu planéty.

Ivašov bol jedným z organizátorov pochodu ruských parašutistov do Prištiny v roku 1999. Po jeho odchode do dôchodku v roku 2001 Leonid Ivašov písal veľa o vojenstve a geopolitike. 2004-2014 bol prezidentom Akadémie geopolitických problémov. Po ročnej prestávke bol znovu zvolený prezidentom na konci akadémie marca 2015. On bol údajne zapojený do Základy geopolitiky, knihy Alexandera Dugina.

Dňa 5. decembra 2011 oznámil svoj úmysel zúčastniť sa na prezidentských kampani prostredníctvom seba nominácie. Ústredná volebná komisia však jeho nomináciu z administratívnych dôvodov odmietla

Len dodám, tento človek sa mal stať prezidentom RF, úplne ináč by sa veci vyvýjali

Elektrický bicykel GT E

Elektrický bicykel GT E-Pantera Dash Gunmetal M Horský


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™