Územie záhrady Eden a kde vlastne bola rajská záhrada. Pri tomto bádaní musíme mať na pamäti, že na Zemi žili ľudia aj pred Veľkou vraj biblickou potopou. Čiže aj pred biblický Adam a Eva sa tiež museli niekde narodiť do vzniknutého sveta. Poloha Rajskej záhrady, Stratený kontinet MU. Tak nám to povie stratená krajina Lemúria národa MU. Ten názov pozná skoro každý sčítaný človek, ale jeden chlapík to pozná lepšie. Ak čítate indov tak, krajina sa volala vraj Kumari Kandam v Indickom oceáne.

Teraz z iného konca, z tabuliek zvaných Naacal tablets.

Rajská záhrada, Lemúria, Naacal tablets

Na dvoch starých naacalských tabuľkách, z ktorých jedna je v Indii a druhá v Tibete, sa uvádza, že človek sa objavil na Zemi v krajine Mu asi pred 200 000 rokmi.

Čuduj sa svete, okamžite sme narazil na Bibliu. Ako sme písali, aj Biblia musela čerpať z rovnakých zdrojov, lebo iné neboli doteraz objavené. Takže sa írski mnísi pustili do práce, aby oblbli polku sveta aj s Zjavením pomäteného Jána a debilom kotlebom.
O sedemhlavej beštii, ktorá príde, keď nás zaočkujú vakcínami mRNA 🙂 Ach jaj.

Sedemhlavá Beštia Jána, Angkor Vat:)
Sedem hláva Beštia Jána, Angkor vat

O výklade čísla 666 gematriou sme už písali, že má úplne iný význam ako debil kotleba celý aj s magorom rostasom.

Takže máme Lemúriu a nie Vranovský kostol plný ruských trolov.

Vraj – “Z mora sa vynára šelma so siedmimi hlavami a desiatimi rohmi. Ďalšia šelma s dvoma rohmi vychádza zo zeme”.

Nám stačí tá prvá, lebo sa vynára z vody a bez vody niet u nás života. Pod Zemou je možno viac vody ako v dnešných oceánoch, vytvára sa sama a neustále.

Naacal tabuľky píšu dááávno pred magorom Jánom od Revelation:

“Pôvodne bol vesmír iba dušou alebo duchom. Všetko bolo bez života pokojné, tiché, bez zvuku. Prázdnota a tma bola nesmiernosť vesmíru. Iba Najvyšší Duch, veľký Samoexistujúca sila, Stvoriteľ, Sedemhlavý had, sa pohyboval v priepasti temnoty.

Teraz stvoríme svet, za čuduj sa svete tiež na 7 dní. Tieto “dni” museli byť pochopiteľne dlhé stáročia, lebo fyzika nepustí.

„Prišla k Nemu túžba vytvoriť svety a On stvoril svety; a túžba prišla k Nemu stvoril zem so živými vecami na nej a On stvoril zem a všetko, čo je na nej.”

“Sedem superlatívnych intelektov Sedemhlavého hada dalo sedem príkazov.” (použijeme ezoterické významy Naacal, keďže sú pre čitateľa najzrozumiteľnejšie)

Prvý intelektuálny príkaz bol:

„Nech sa plyny, ktoré nemajú formu a sú rozptýlené priestorom, spoja a vyjdú von nechali sformovať zem.“
Plyny sa potom zhromaždili do formy vírenia“.

Druhý príkaz bol:

“Nechajte plyny stuhnúť, aby vytvorili zem.”
Potom plyny stuhli; objemy zostali na vonku, z ktorých mala vzniknúť voda a atmosféra; a objemy boli zahalené do vnútra nového sveta. Zavládla tma a nebolo počuť žiadny zvuk, pretože zatiaľ nebola ani atmosféra, ani vody“.

Tretí príkaz bol:

“Nech sa oddelia vonkajšie plyny a nech vytvoria atmosféru a vody.”
A plyny boli oddelené; jedna časť išla tvoriť vody a vody sa usadili na zemi a zakryl si tvár tak, že sa nikde neobjavila zem. Vznikli plyny, ktoré netvorili vody, atmosféra a: „Svetlo bolo obsiahnuté v atmosfére. A slnečné lúče sa stretli so lúčmi svetla v atmosfére a zrodili svetlo. Potom bolo svetlo na tvári zeme;

„Teplo bolo obsiahnuté aj v atmosfére. A slnečné lúče sa stretli s lúčmi tepla v atmosfére a dali jej život. Potom bolo teplo, aby zohrialo povrch zeme.“

Štvrtý príkaz bol:

“Nech plyny, ktoré sú v zemi, zdvihnú krajinu nad hladinu vôd.”
Potom požiare podzemia zdvihli zem, na ktorej spočívali vody, až kým sa neobjavili nad tvárou vôd a toto bola suchá zem.

Piaty príkaz bol:

“Nech vychádza život vo vodách.” A lúče slnka sa stretli s lúčmi zeme v bahno vôd a tam sa z častíc bahna vytvorili kozmické vajíčka (zárodky života), mimo tieto kozmické vajcia ožili, ako bolo prikázané.“

Šiesty príkaz bol:

„Nech sa na zemi objaví život.” A lúče slnka sa stretli s lúčmi zeme v prachu zeme a z neho sa vytvorili kozmické vajcia; a z týchto kozmických vajec vzišiel život na zemi, ako bolo prikázané.“

A keď sa to všetko stalo, siedmy intelekt povedal: “Urobme človeka podľa našich predstáv a dajme mu moc vládnuť tejto zemi.”

“Potom Narayana, Sedemhlavý Intelekt, Stvoriteľ všetkých vecí v celom vesmíre, stvoril človeka a vložil do jeho tela živého, nehynúceho ducha a človek sa stal ako Narayana v intelektuálnej sile. Potom bolo stvorenie dokončené.”

Sedem príkazov nepochybne tiež označuje sedem časových období.

Obdobie sa nemeria žiadnym konkrétnym počtom rokov. Môže to znamenať deň, rok alebo milióny rokov. Tieto tablety teda neurčujú žiadnu konkrétnu dĺžku času na vytvorenie. Možno to zabralo milióny alebo desiatky miliónov rokov na dosiahnutie toho, čo bolo zaznamenané v tabuľkách. Uvádza sa len, že Zem bola stvorená za sedem časových období, nie za sedem dní, ako je zaznamenané v biblickej legende.

Kde bola rajská záhrada s rajčinami, bez masla Rajo

Autor pokračuje:

Rajská záhrada nebola v Ázii, ale na teraz potopenom kontinente v Tichom oceáne. Biblické príbeh o stvorení epos o siedmich dňoch a siedmich nociach, prišiel nie z národov z Nílu, údolia Eufratu, ale z tohto už ponoreného kontinentu, Mu, Vlasť človeka.


Nie v Indickom, ako hovoria Indovia, ale v Tichom oceáne

Tieto tvrdenia možno dokázať zložitými záznamami, ktoré som objavil o dávno zabudnutom posvätnom tabletov v Indii spolu so záznamami z iných krajín. Rozprávajú o tejto zvláštnej krajine 64.000.000 obyvateľov, ktorí pred 50.000 rokmi vyvinuli civilizáciu prevyšujúcu mnohé iné. Opísali okrem iného aj stvorenie človeka v tajomnej krajine z Mu.

Porovnaním tohto písma so záznamami o iných starovekých civilizáciách, ako sú napísané dokumentov, pravekých ruín a geologických javov som zistil, že všetky tieto centrá o civilizácia čerpala svoju kultúru zo spoločného zdroja – Mu.

Môžeme si byť teda istí, že biblický príbeh o stvorení, ako ho poznáme dnes sa vyvinul ako pôsobivá správa zhromaždená z tých starovekých tabuliek, ktoré súvisia s históriou Mu 500 storočí staré. Spôsob, akým tento originálny príbeh o stvorení vyšiel najavo, tvorí príbeh, ktorý nás vezme späť viac ako päťdesiat rokov.

V Indii bol hladomor. Pomáhal som pri pomocných prácach veľkňazovi z kolégia chrám. Hoci som to najskôr nevedel, mimoriadne sa zaujímal o archeológiu a iné záznamy o staroveku a mal o týchto témach lepšie znalosti ako ktorýkoľvek iný žijúci človek.

Keď jedného dňa videl, že sa snažím rozlúštiť zvláštny basreliéf, začal sa o mňa zaujímať. To prinieslo jedno z najpravdivejších priateľstiev, aké som kedy poznal. Ukázal mi ako ich vyriešiť, skladačku z tých zvláštnych nápisov a ponúkol mi, že mi dá lekcie, ktoré by sa mi ešte hodili na ťažšiu prácu.

Viac ako dva roky som usilovne študoval mŕtvy jazyk, za ktorý sa považoval môj kňazský priateľ pôvodný jazyk ľudstva. Informoval ma, že tomuto jazyku rozumejú len dvaja ďalší vysokoškoláci kňazov v Indii. Veľký problém vyplynul zo skutočnosti, že mnohé zo zdanlivo jednoduchých nápisov mali skrytý význam, ktorý bol navrhnutý špeciálne pre Svätých bratov Naacals, kňazské bratstvo poslané z materskej krajiny do kolónií, aby vyučovalo posvätné spisy, náboženstvo a vedy.

Jedného dňa v zhovorčivej nálade mi povedal, že v tajomstve je množstvo starých tabuliek v archíve chrámu Bratstvo Naacal. Nevedel z čoho pozostávali. Hoci bol v pozícii preskúmať spisy, nikdy to neurobil boli to posvätné záznamy, ktorých sa nebolo treba dotknúť.

Pri diskusii o týchto tajných spisoch pridal niečo, čo moju zvedavosť posunulo na novú úroveň. Už spomínal legendárnu vlasť človeka, tajomnú krajinu Mu. Teraz ma ohromil priznaním, že mnohí verili, že vzácne tabuľky Naacals, boli napísané buď v Barme, alebo v samotnej zmiznutej vlasti.

Netrpezlivo som ich chcel vidieť, keď som sa dozvedel, že spisy sú iba fragmentmi obrovskej zbierky prevzatej z jedného z ich sedem Rishi (posvätných) miest Indie. Verilo sa, že väčšina z nich sa stratila. Stále tu zostala táto príležitosť vidieť ich. Deň čo deň som sa pokúšal objaviť nejaký spôsob, ktorým by som mohol získať prístup k skrytému pokladu, ale môj priateľ, hoci mimoriadne zdvorilý, bol neoblomný vo svojom odmietaní nechať ma vidieť ich.

“Syn môj,” povedal s nádychom smútku v hlase, “chcel by som, aby som mohol uspokojiť tvoju túžbu, ale to nemusí byť. Sú to posvätné relikvie, ktoré sa nesmú vyberať z nádob, asi nesplním tvoje prianie.”

Prešlo šesť mesiacov. Zvedavosť alebo úzkosť o ich stave vyhrala súťaž nad mojím kňazom, jedného večera na stole pred ním ležali dve zo starých tabuliek a plátno.

Bratstvo Naacal, ktoré existovalo 70 000 rokov. Toto Bratstvo sa sformovalo vo vlasti, keď boli z Mu posielaní odborníci na náboženstvo a kozmické vedy do jej rôznych kolónií. Títo traja boli jediní, ktorí zostali v Indii, ktorí rozumeli jazyku vlasti, jej symbolom, abecede a formám písma.


O Mu, Lemúrii, vie veľa aj Matias De Stefano!
Teraz naklušú Vatikánski archeológovia a vek tabuliek odhadnú na 15. augusta 1534, dátum založenia Jezuitov Ignáca 🙂

Na celej Churchwardovej práci sú najzaujímavejši Ujguri! Ale fyzické vlastnosti Naacalov zodpovedajú bielej rase. V Mexiku existuje veľmi stará tradícia, ktorá hovorí, že „prví kolonizátori krajiny boli biela rasa“.

Tradícia ďalej hovorí: Túto bielu rasu dobyla iná s tmavou pleťou, ktorá ju vyhnala z krajiny. Potom belosi vzali svoje člny a vydali sa do ďalekej krajiny na východe, smerom k vychádzajúcemu Slnku, kde sa usadili. A táto tradícia sprevádza nasledujúce proroctvo: V určitom bode v budúcnosti sa biela rasa vráti a získa späť a dobyje svoje staré územie.

Guatemalská tradícia o tejto bielej a blonďavej rase, prvých obyvateľoch Ameriky, je nepochybne najvýraznejšia a najistejšia zo všetkých, keďže hlavné mesto Quetzal bolo práve v tejto krajine. Hovorí sa takto: Keď kráľ Quetzalcóatl s bielou rasou bol porazený inváznou temnou rasou / imho, Olmékovia /, odmietol sa vzdať a povedal, že nemôže žiť v zajatí; neprežil by. Potom sa s toľkými svojimi ľuďmi, koľko mohli niesť jeho člny, vydal do ďalekej krajiny, smerom k vychádzajúcemu Slnku, kde sa usadili.

Tam sa im darilo a stali sa skvelými ľuďmi. Počas veľkej bitky mnohí utiekli a utiekli do lesov, pričom sa o nich viac nevedelo. Zvyšok bol zajatý a podrobený otroctvu dobyvateľov».

A na záver, aby ste to mali všetko po hromade, lebo všetko so všetkým súvisí:

Sforza family, Quetzalcóatl Black Nobility! 🙂

kráľ Quetzalcóatl, Sforza Family, Alfa Romeo Logo

Elektrický bicykel GT E

Elektrický bicykel GT E-Pantera Dash Gunmetal M Horský


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™