Súhvezdie Alpha Centauri a astronóm Thomas Henderson, ktorý sa narodil práve dnes 28. decembra, ale v roku 1789. Tohto pána možno nikto nepozná, ale my poznáme aj ich hviezdy Proxima. Thomas Henderson bol známy tým, že bol prvým človekom, ktorý zmeral vzdialenosť k Alpha Centauri, hlavnej zložke najbližšieho hviezdneho systému k Zemi. Na Alpha Centauri majú svoju základňu aj Anunnaki Elohim.

Súhvezdie Thomasa Hendersona, Alpha Centauri

Viackrát sme písali, že na Proxima Centauri došlo k veľkému slnečnému záblesku aký čaká aj nás pozemšťanov, preto nás to zaujíma. Šťastie je vrtkavé a doplatil nato aj Thomas Henderson. Preto jeho miesto patrí aj na náš web!

V roku 1832 bol odporučený na post astronóma na Myse dobrej nádeje v Južnej Afrike. Bol tam len niečo vyše roka, ale za tých 13 mesiacov urobil obrovské množstvo pozorovaní, vrátane mnohých hviezd Alpha Centauri. Alpha Centauri bola pre astronómov 19. storočia dvojitá hviezda, ktorú ako časť južnej oblohy nemožno vidieť z Edinburghu ani z Londýna.

Asistent ho upozornil, že Alpha Centauri má veľký správny pohyb, čo znamená, že sa pohybuje vo vzťahu k hviezdam v pozadí. Keďže sa zdalo pravdepodobné, že rýchlejšie sa pohybujúce hviezdy sú hviezdy v popredí, bližšie k Zemi ako hviezdy okolo nej, Henderson si myslel, že systém alfa Centauri by mohol mať merateľnú ročnú paralaxu.

Paralaxa je zdanlivý pohyb spôsobený pohybom pozorovateľa. Zem na obežnej dráhe okolo Slnka zmení svoju polohu vo vesmíre za 6 mesiacov o približne 186 miliónov míľ, čo je priemer svojej dráhy. Ak pozorujeme hviezdu, ktorá nie je príliš ďaleko, táto hviezda by mala vykazovať paralaxu, to znamená, že by sa mala zdať, že posunula svoju polohu v porovnaní so vzdialenejšími hviezdami.

Ukázalo sa, že detekcia hviezdnej paralaxy vyžaduje meranie uhlov menších ako jedna oblúková sekunda, pričom sekunda je 1/60 minúty, 1/3600 stupňa, čo je veľmi ťažké zistiť.

Astronómovia chceli zmerať paralaxu hviezdy, pretože ak poznáte paralaxu hviezdy, môžete vypočítať jej vzdialenosť.

Nikto ešte nepoznal vzdialenosť k jedinej hviezde, okrem Slnka. Henderson mnohokrát pozoroval polohu Alpha Centauri a nazhromaždil množstvo pozorovaní, ale na Myse dobrej nádeje nemal čas na výpočty.

V roku 1834 sa Henderson musel vrátiť domov do Edinburghu kvôli zlému zdraviu, kde mal to šťastie, že bol vymenovaný za kráľovského astronóma Škótska, čo bola novovytvorená funkcia, ktorú zastával ako prvý. Začal s intenzívnym pozorovacím programom na observatóriu Calton Hill, ale našiel si čas na prácu na svojich pozorovaniach v Kapskom Meste, najmä na pozorovaniach Alpha Centauri.

Zistil, že došlo k čistému celkovému posunu pozície hviezdy len o 1 sekundu, čo by poskytlo vzdialenosť k Alpha Centauri 3,25 svetelných rokov. Henderson si však nebol istý presnosťou niektorých nástrojov, ktoré používal v Juhoafrickej republike a tak s publikovaním otáľal, a ako sa ukázalo, otáľal len trochu príliš dlho.

Friedrich Wilhelm Bessel, hviezdy v súhvezdí Labute

Koncom roku 1838 Friedrich Wilhelm Bessel oznámil, že zmeral paralaxu 61 Cygni, hviezdy v súhvezdí Labute, pričom zistil, že má paralaxu 0,3 sekundy, čo dáva vzdialenosť 11 svetelných rokov. Henderson predstavil svoje vlastné výsledky o niekoľko mesiacov neskôr, začiatkom roku 1839, a boli publikované v roku 1840 v Memoirs of the Royal Astronomical Society v Londýne.


A viete čím je zaujímavá práve labuť? Na Internete nájdete celé porno okolo toho!

Leda and The Swan, Michelangelo

Leda and The Swan
Všetko so všetkým súvisí. Tí Pre-Adamiti v Antarktíde boli aj Androgyny. Kresba Leonarda da Vinci zobrazujúca androgyna s dvoma hlavami. Pre-Adamiti mali dvojité pohlavné orgány. Keď vidíte sochu Achnatona, ste doma, trafili ste sa!


Nie je jasné, či Henderson vedel, že Besselov dokument vychádza a bol vyzvaný, aby dokončil svoj vlastný, alebo či si nebol vedomý a mal len smolu, že ho jeho opatrnosť stála privilégium byť prvým, ktorý zistil hviezdnu paralaxu a zmeral vzdialenosť hviezda.

Napriek tomu Henderson zmeral paralaxu najbližšej hviezdy, a aj keď sa ukázalo, že mal pravdu s nepresnosťou niektorých juhoafrických prístrojov a jeho vypočítaná vzdialenosť k Alpha Centauri sa musela zvýšiť z 3,25 na 4,3 svetelných rokov, zaslúžil si viac uznania, ako sa mu dostalo. Čo nebolo prakticky žiadne.

Bessel je v každej učebnici ako prvý na meranie hviezdnej paralaxy a Henderson, ktorý ako prvý meral vzdialenosť k našej najbližšej hviezde, nie je v žiadnej.

Koleso šťastia zdvihlo Bessela a nechalo Hendersona visieť hore nohami. Taká je sláva a také bohatstvo. Nepomohlo ani to, že Henderson, nikdy v dobrom zdraví, zomrel v roku 1844 vo veku 45 rokov.


A prečo sa to súhvezdie volá práve Kentaur, koňočlovek, by vedeli povedať známi Igigi, ktorí prišli s Anunnaki. Boli známi tým, že nevedeli dobre klonovať skoro nič. Aj o tom sme písali, mapa mundi Hereford. To je Gobekli Tepe, ktoré slúžilo ako pohrebisko rôznych nevydarených klonovaných netvorov.

Igigi hybridy a klony, Kentaur, Gobekli Tepe

A sme zase doma, filmy neklamú, len im nikto neverí, cicuš Xena a Kentauri!
Film, seriál Xena a Alpha samec Kentaur

Elektrický bicykel ENGWE 1200W

Elektrický bicykel ENGWE


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™