Duchovné cvičenia Ježišovej skupiny Jezuitov a ich nasledovníkov v umení. Ak si myslíte, že kolonádu vo Vatikáne alebo mesto Washington DC, navrhli a postavili slobodomurári, tak ste na veľkom omyle. Geometriu stavieb navrhli Jezuiti a oddaný služobnik Bernini to vykúzlil. Tajomstvá Spoločností Ježišovej v umení a tajomstvá duchovných cvičení Ignáca. Správny slobodomurár vie, že žiadny Boh neexistuje, ale všetko “riadi” kvantová fyzika a nie Vatikán zo svojim Čiernym Papežom. Akurát v dnešnom živote je to úplne naopak.

Tajomstvá Spoločností Jezuitov v umení, duchovné cvičenia

Tak si dáme najväčšieho fanatika Jezuitov, Gianlorenzo Bernini, autor kolonády vo Vatikáne! Našli sme aj knihu “Moc a tajomstvo jezuitov” pekne preloženú do Chabad Lubavitch Babišovej čestiny, môžte si nakúpiť, Boh vám nebráni, máte slobodnú vôľu, tak to využijte, aby ste vedeli trochu viac ako doteraz. Idú zimné večery, Covid-19 zúri, papuče pod stromček a šup do knihy.

Antivaxeri bez masiek budú robiť Vianočných koledníkov, lebo im tajomstvá Covid-19 nevadia. Dvere prepytujem neotvárať, lepšie je knihu dočítať doma ako na JIS, tam vám ju nedajú.

Cryptožid Ignác bol obyčajný podvodník a manipulátor. Lenže žil v čase, keď ľudia nemali napríklad internet a nemohli si vygooogliť, že doobeda bol kresťan katolík, ale večer doma si bil o hlavu Hannukah Menoru so zapálenými sviečkami, aby lepšie videl na klamstvá ktoré písal. Písal tie duchovné cvičenia na manipuláciu ľudí, napríklad strašením pekla! Bál sa totiž inkvizície milovaných kresťanov. Stačí si prečítať prísahu Jezuitov a sme doma.

Potom sa tým kresťanom katolíkom pomstil tak šeredne, že ich aj Papež musel zakázať a zovšadial ich vyhnali lebo bili, mlátili, mučili kresťanov katolíkov k najvyššej poslušnosti Generálovi. Vrátili sa zadnými dverami a sú to dodnes a sám Bergolio je jezuita. Ach jaj, to boli dôsledky toho duševného cvičenia naťahovaním nevinných kresťanov katolíkov a neveriach na škripec. Dnes škripec nemáme, trest smrti sme zakázali a preto je Ignác stále tu. Naša chyba.

Teraz bude nasledovať chvála z jedného webu určite zanieteného katolíka a jezuitu, ktorý dodnes asi nepochopil, že nie Boh rodí umelcov, ale jeho umelecké nadanie a DNA. A nepochopil, že žiadne Ignácovo cvičenie Berninimu nepomohlo.


Takže všetko na slávu Božiu, kolonáda vo Vatikáne!
kolonáda vo Vatikáne
„Bernini bol najúčinnejším obhajcom Spoločnosti Ježišovej“ napísal historik umenia, Adolfo Venturi. Spomína niektorých väčších umelcov, ktorí boli spoločníkmi jezuitov a mimoriadne oddaní duchovným cvičeniam Ignáca Loyolu. Clarke hovorí o Berninim: „Ako žiadny iný umelec v histórii, tento najväčší tvorca obrazov storočia bol schopný realizovať obrovský dizajn v obrovskom rozsahu počas dlhého obdobia, čo viedlo k jednote dojmu, ktorá neexistuje nikde inde na svete.”

Clarke veril, že veľký výbuch tvorivej energie, aký sa odohral v Ríme v rokoch 1620 až 1640, nemohol byť výsledkom negatívnych síl, ako je strach z autority. Moderných pozorovateľov prekvapuje, keď zisťujú, že všetci veľkí umelci tej doby boli úprimní, prispôsobovaní kresťania.

Bernini často chodil na duchovné cvičenia a praktizoval duchovné cvičenia sv. Ignáca. Rubens chodil na svätú omšu každý deň pred začiatkom práce.

Táto zhoda sa nezakladala na strachu z inkvizície, ale na úplne jednoduchom presvedčení, že viera, ktorá inšpirovala veľkých svätcov predchádzajúcej generácie, bola niečím, čím by mal človek riadiť svoj život. Polovica šestnásteho storočia bola v rímskej cirkvi obdobím posvätnosti.

Takí ľudia ako svätý Ignác Loyola, vizionársky vojak, ktorý sa stal psychológom. Človek nemusí byť praktizujúci katolík, aby cítil úctu k polstoročiu, ktoré mohlo vyprodukovať týchto veľkých duchov. Ignác, Terézia, Filipo Neri a František Xaverský boli kanonizovaní v ten istý deň, 12. marca 1622. Bolo to ako krst obnoveného Ríma.

S Pánom Bohom a zlé preč, samé bludy

Rímskych návštevníkov udivuje množstvo architektonických a sochárskych majstrovských diel pripisovaných sochárovi, architektovi a maliarovi Gianlorenzovi Berninimu narodenému v Neapole a pochovaný v S. Maria Maggiore v Ríme. Nazývaný jedným z najuniverzálnejších umeleckých géniov všetkých čias je zodpovedný za veľkú vatikánsku kolonádu pred kostolom sv. Petra s 284 obrovskými stĺpmi usporiadanými v troch radoch s priemerom deväť stôp.

Cattedra a Baldacchino vo vnútri kostola sv. Petra, nádherné kaplnky S. Andrea al Quirinale a S. Maria della Vittoria Cornaro, mnoho rímskych fontán a verejných sôch a slonie mláďa, ktoré prevyšuje egyptský obelisk pred kostolom S. Maria sopra Minerv, kde Bernini prežil takmer celý život a vychoval jedenásť detí, je plný jeho umeleckých výtvorov. Čo mohlo motivovať človeka, aby dosiahol všetky tieto veci?

Bernini mal veľa jezuitských priateľov a svoju katolícku vieru bral vážne. Po vykonaní duchovných cvičení zasvätil svoj život ignaciánskym princípom a cítil sa poslaním využiť svoj obrovský talent na vyzdvihnutie krás Božieho stvorenia, na uchopenie lekcií z cvičení a na pomoc ľuďom nájsť Boha v ich životoch.

Komentátori jeho života zdôrazňovali, ako sa zvyčajne zameriaval na duchovné cvičenia. Nešlo len o to, že sa denne modlil v jezuitskom kostole Gesù, ale aj o to, že jeho umenie odrážalo ústredné miesto evanjelia v jeho živote.

Berniniho úplné pochopenie týchto duchovných cvičení demonštruje vo svojej slávnej soche veľkej španielskej karmelitánskej reformátorky Terézie z Avily. Nachádza sa v kaplnke Cornaro v Santa Maria della Vittoria v Ríme.

Berniniho dar súcitnej predstavivosti, vstúpiť do emócií druhých dar nepochybne posilnený jeho praktizovaním Ignácových duchovných cvičení sa používa na vyjadrenie toho najvzácnejšieho a najvzácnejšieho zo všetkých emocionálnych stavov, stavu náboženskej extázy. Opisuje vrcholný okamih jej života: ako anjel s planúcim zlatým šípom opakovane prebodol jej srdce. Bolo to pohladenie duše od Boha.

Howard Hibbard tiež poukazuje na to, ako duchovné cvičenia, ktoré Bernini nosil vždy so sebou, ovplyvnili jeho sochy. Pri porovnaní špeciálne ignaciánskej formy modlitby známej ako Aplikácia zmyslov, Hibbard uvádza príklad extázu Terézie z Avily. Svoju extázu opísala vo svojom slávnom Živote a rozpráva o tom, ako jej srdce prepichol horiaci šíp Božskej Lásky. Bernini pochopil, ako interpretovať Terezinu bolestnú radosť. Z Terezinho opisu zážitku bol Bernini schopný urobiť svoju víziu hmatateľnou použitím ignaciánskej metódy modlitby.

Nad jej ochabnutým telom stojí vo víťaznom postoji anjel, v pravej ruke držiaci šíp, ktorým ako vyjadrenie preniknutia Božou láskou prebodol mníškino srdce; súčasne sa odkláňa, akoby sledoval účinok svojho činu.

Zabil mníšku vrah jeden a ešte sleduje či dokonala. Márnosť šedivá!

Obyčajná kabalistka Tereza!

bernini Teresa


Svätice Terézie z Ávily, zakladateľky rádu karmelitániek. Španielska mystička, ktorej dielo predstavuje jeden z vrcholov španielskeho mysticizmu. KA-BA-LA!. Tosúúú mi veci, taká Extáza bolesti od Boha, to musí bolieť viac ako vo Fatime. Nabudúce Terezka nech nevyžiera byliny alebo šalené huby z lesa, ktorým nerozumie, ako to robil Puharich pri muchotrávkach. On bol vedec a Terezka nevedec nič nešípila so žiadnym šípom.
Winetú so šípom žil v Amerike, poznal Manitua, nie Ignáca z Loyoly. Punktum Karel Šip a tomahawk do lebene Terezky, nech vypľuje tie huby!


Vízia je taká, akú máme privolať na kontempláciu sv. Ignáca vo svojich Duchovných cvičeniach, ktoré praktizoval Bernini. Svätý Ignác nás vyzýva, aby sme si každú náboženskú udalosť predstavovali v jej prostredí a aby sme si vytvorili obraz svätej osoby, aby sme sa s ňou mohli zhovárať. Táto túžba po vizuálnej, dokonca hmatovej realite sa skrýva za Terezinou víziou a Berniniho reprezentáciou.
Fülöp-Miller, kniha, Moc a tajomstvo jezuitov
Fülöp-Miller v knihe Moc a tajomstvo jezuitov cituje niektorých z prvých Berniniho životopiscov, Venturiho, Baldinucciho a Chevaliera de Chantelou, a každý z nich zdôrazňuje silný vplyv, ktorý mali duchovné cvičenia na život a dielo Berniniho, že Venturi, renomovaný historik talianskeho umenia, opisuje Berniniho ako najmocnejšieho obhajcu Jezuitov.

Nikto nevedel lepšie ako on, ako dať ľudskému telu výraz, ktorý ho akoby spájal s nadprirodzenom 🙂

Bernini sa nikdy neusiloval o krásu pre seba, ale zdalo sa, že ju hľadá len ako prostriedok na nasmerovanie pozorovateľa do sveta za ním. Jeho charakteristický sklon k propagandistickému účinku, často, skutočne možno povedať, že je jezuitský. Bol to aj on, kto najmä v „Cattedre“ svätopeterskej architektúry prelínal architektúru, maliarstvo a sochárstvo tak, aby pôsobili priam divadelne.

Berniniho osobné náboženské presvedčenie sa denne upevňovalo a prehlbovalo a jeho pobožnosti v jezuitskom kostole sa stali dôležitým každodenným cvičením. Veľmi dobre si uvedomoval smrť a napriek spojeniu s európskou šľachtou žil jednoduchým životom. Rudolf Wittkower vo svojom životopise cíti, že nie je možné oddeliť Berniniho názory na umenie od jeho náboženského presvedčenia. Táto jednota jeho umeleckých, racionálnych a zbožných aspektov jeho života je evidentná vo vitalite jeho výtvorov.

Bol pevne presvedčený, že je Božím nástrojom, že jeho umenie k nemu prišlo z Božej milosti.


Tak sme sa dopracovali k tomu kam vedie fanatizmus šialencov, ktorí neveria vo vlastné schopnosti a dajú sa oblbnúť jezuitmi a Vatikánom. Čest tvojej tvorivej práci. Je to pekne Jezuitské a dodnes obdivované, ale návrhy vypočítali Jezuiti a nie slobodomurári.

Na záver len toľko, že dnešní Jezuiti v USA, ktorí úplne zlikvidovali celý štát a svet, šeredne dopadnú po decembri 2022, Anunnaki Elohim!
Prečitať si koľko Jezuitských škôl a ich katolíckych organizácii funguje v USA to je hotový galimatiáš na čele s Trumpom. Toto nie sú kapitalisti, ale kovaní Marxovi komunisti.

Všetci vo vysokej politike, obchode USA musia najprv prejsť jezuitskými školami. Jezuita zároveň vstúpi do akejkoľvek politickej strany, aby boli pri moci a prijme akékoľvek náboženstvo, aby rozvracal iné!

Ministerstvo spravodlivosti „prehralo“ prípad Farnese!! To je tá rodina Farnese Pentagon z Talianska o ktorej sme písali vedľa! Po sotva jednom dni rokovaní porota oslobodila senátora Larryho Farnese spod obžaloby z úplatkárstva, ktoré proti nemu vznieslo ministerstvo spravodlivosti. Larry Farnese, Member of the Pennsylvania State Senate!!

Náboženská extáza Ignáca z Loyoly!

Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™