Hlásené podozrenia na vedľajšie reakcie vakcín proti covid-19 zo Švedska. Posledná aktualizácia: 29. januára 2021. Zostavovanie spracovaných správ o podozreniach na vedľajšie účinky vakcín proti covid-19, ktoré sú schválené a používané vo Švédsku. Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky zo strany zdravotnej starostlivosti a súkromných osôb je jedným z niekoľkých pokusov o sledovanie účinnosti a bezpečnosti vakcín.

Najčastejšie nežiaduce účinky vakcíny sú zvýraznené v klinických skúškach vykonaných pred schválením vakcíny. Sú uvedené v písomnej informácii pre používateľov zverejnenej na webovej stránke Agentúry pre lekárske výrobky.


Máme po krk nezmyslov po slovenských weboch a šarlatánov alá mesík, Bukovský, malec a kadejakých samozvaných chytrákov, ktorí sa priživujú na Covide. Chytráci doporučujú umelé Multivitamíny z lekárni, lebo sú platení za dezinformácie hlavne BIG Farmou. Slovenská Big Farma musí zarábať na nešťastí obyvateľov Slovenska. Ak to niekoho zaujíma nech sa pozrie na zloženie napríklad Paralenu alebo Acylpirínu ktorý hltá Slovač aj ked je to umelá hmota. Paralen nevadí, lebo bukovský ani mesík o tom nepíšu po SK weboch.


Dočasné zatvorenie lekární počas koronovej pandémie vo Švédsku

Krátkodobé zatvorenie lekárne, napríklad z dôvodu dočasného nedostatku zamestnancov, nie je potrebné hlásiť Agentúre pre lekárske výrobky. Ak je potrebné, aby bola lekáreň dlhšie zatvorená, alebo ak nie je možné predvídať, kedy sa lekáreň otvorí, je potrebné to nahlásiť agentúre pre lekárske výrobky. V oznámení musí byť uvedené, kedy sa očakáva otvorenie lekárne alebo že to nemožno predvídať.


Tak takéto zatvorenie lekárni by Slovenská Big Farma neprežila, okamžite by začali podávať trestné oznámenia, nie umelé multivitamíny 🙂


Vedľajšie účinky vakcín proti covid-19, Švedsko, Pfizer / BioNTech, Moderna

Lieky vyrábané z umelých hmôt testované na zvíeratách Slovákom nevadia nikdy! Vykrádajú lekárne ako besní.

Vadí zasádne len vakcína na Covid-19! Prečo? Lebo teraz máme pandémiu Covid-19. Ked budeme mať pandémiu Hopdsahejsa-1488, tak bude vadiť vakcina na Hopdsahejsa-1488, lebo aj na tom sa dá výdatne priživiť a zarobiť.

Chudoba Slovenka pochádza od SMERu, ale všetci chvália SMER.

Comirnaty (Pfizer / BioNTech)

Počet očkovaných osôb (približne do 2021-01-27): 210 000

Agentúra pre lekárske výrobky spracúva správy od zdravotníckych služieb a spotrebiteľov o podozreniach na nežiaduce účinky vakcíny Comirnaty. Najbežnejším stavom je bolesť v mieste vpichu, horúčka, únava a svrbenie.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený celkový počet hlásených podozrení na nežiaduce reakcie na očkovaciu látku Comirnaty a to, či boli vyhodnotené ako závažné alebo nezávažné.
Celkový počet správ: 400 Neseriózne: 254 Vážne: 146

Správa môže obsahovať niekoľko podozrení na vedľajšie účinky. Nasledujúca tabuľka zobrazuje celkový počet zvládnutých podozrení na nežiaduce reakcie a či sú známe alebo neznáme.

Celkový počet hlásených podozrení na nežiaduce reakcie: 1 102, Známe: 589, Neznáme: 513

Európsky register podozrení na nežiaduce reakcie, Eudravigilance, predstavuje lieky založené na účinnej látke lieku. Pre vakcínu Comirnaty je názov látky „tozinameran“.

Viac informácií o Comirnaty

Na základe hlásených podozrení na vedľajšie účinky nie je možné vyvodiť nijaké závery o tom, ako častý alebo neobvyklý je nežiaduci účinok. V klinických skúškach, na ktorých je založené schválenie, sa počítala frekvencia (pozri Súhrn charakteristických vlastností lieku, časť 4.8).

Koronová pandémia skončila aspoň v Tanzánii. Predtým EÚ previedla 27 miliónov eur na ochranné prostriedky a vývoj vakcín a liekov. Pamätáte si, že je to prezident, ktorý nechal testovať kozy a papáju a boli pozitívne.

Vakcína COVID-19 Moderna

Počet očkovaných osôb (približne do 2021-01-27): 5 000

Agentúra pre lieky zaoberá sa hláseniami hlásenými od zdravotníkov a spotrebiteľov o podozrení na nežiaduce reakcie vakcíny COVID-19 Vaccine Moderna.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený celkový počet spracovaných hlásení o podozreniach na nežiaduce reakcie pre vakcínu COVID-19 Vaccine Moderna a to, či boli vyhodnotené ako závažné alebo nezávažné.

Celkový počet hlásených podozrení na nežiaduce reakcie Známe 13 Neznáme 10

Správy o vakcíne COVID-19 Moderna

Vakcína COVID-19 Moderna – švédska správa o podozreniach – 2021-01-29

Európsky register podozrení na nežiaduce reakcie, Eudravigilance, predstavuje lieky založené na účinnej látke lieku. Pre modernú vakcínu je názov látky „SARS-CoV-2 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414).

Viac informácií o vakcíne SARS-CoV-2 Moderna

Na základe hlásených podozrení nie je možné vyvodiť nijaké závery o tom, ako častý alebo neobvyklý je vedľajší účinok. V klinických skúškach, na ktorých je založené schválenie, sa počítala frekvencia (pozri Súhrn charakteristických vlastností lieku, časť 4.8).

Jednotlivé správy zvyčajne nedokážu odpovedať, či existuje možná súvislosť medzi liekom a hláseným podozrením. Na stanovenie toho, či existuje zvýšené riziko určitého podozrenia alebo nie, je potrebná celková veda.

Hlásené podozrenia na reakcie nemusia byť spôsobené týmto liekom, ale môžu to byť spôsobené inými faktormi.

Čo je závažné podozrenie na vedľajší účinok?

Závažný podozrenie na vedľajší účinok je taký, ktorý vedie k smrti, je život ohrozujúci, vyžaduje si nemocničnú starostlivosť alebo rozsiahlu nemocničnú starostlivosť, vedie k invalidite, spôsobuje malformácie alebo sa považuje za inú medicínsky dôležitú udalosť.

Ak reportér usúdi, že podozrenie na vedľajší účinok viedlo k čomukoľvek z toho, správa bude vážna. V prípadoch, keď reportér nevyhodnotil alebo nehodnotil podozrenie na nežiaduci účinok ako závažný, môže Agentúra pre lieky na základe vyššie uvedených kritérií klasifikovať podozrenie na reakciu ako závažnú.

Ako zistím, či je už známy vedľajší účinok?
Známy vedľajší účinok je obsiahnutý v informácii o produkte (súhrn produktu a písomná informácia pre používateľov).

Správa môže obsahovať niekoľko podozrení na vedľajšie účinky. Nasledujúca tabuľka zobrazuje celkový počet zvládnutých podozrení na nežiaduce reakcie a či sú známe alebo neznáme.

Celkový počet hlásených podozrení na nežiaduce reakcie: 13

Európsky register podozrení na nežiaduce reakcie, Eudravigilance, predstavuje lieky založené na účinnej látke lieku. Pre modernú vakcínu je názov látky „COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414).

Viac informácií o vakcíne SARS-CoV-2 Moderna

Na základe hlásených podozrení na vedľajšie účinky nie je možné vyvodiť nijaké závery o tom, ako častý alebo neobvyklý je vedľajší účinok. V klinických skúškach, na ktorých je založené schválenie, sa počítala frekvencia (pozri Súhrn charakteristických vlastností lieku, časť 4.8).

Hlásenie podozrení je dôležitým nástrojom na neustále sledovanie
bezpečnosti schválených liekov.

Jednotlivé správy zvyčajne nedokážu odpovedať, či existuje možná súvislosť medzi liekom a hláseným podozrením na vedľajšiu reakciu. Na stanovenie toho, či existuje zvýšené riziko určitého podozrenia na nežiaduce rekcie alebo nie, je potrebná celková veda. Hlásené podozrenia na nežiadúce reakcie nemusia byť spôsobené týmto liekom, ale môžu to byť spôsobené inými faktormi.

Čo je závažné podozrenie na vedľajší účinok?

Závažný podozrenie na vedľajší účinok je taký, ktorý vedie k smrti, je život ohrozujúci, vyžaduje si nemocničnú starostlivosť alebo rozsiahlu nemocničnú starostlivosť, vedie k invalidite, spôsobuje malformácie alebo sa považuje za inú medicínsky dôležitú udalosť.

Ak reportér usúdi, že podozrenie viedlo k čomukoľvek z toho, správa bude vážna. V prípadoch, keď reportér nevyhodnotil alebo nehodnotil podozrenie na nežiaduce reakcie ako závažný, môže Agentúra pre lieky na základe vyššie uvedených kritérií klasifikovať podozrenie ako závažné.


Kontaktuj nás:

Farmaceutické informácie zodpovedajú otázky týkajúce sa liekov od pacientov a širokej verejnosti
Telefónne číslo: 0771-46 70 10
Otvorené: víkendy všedné dni 08.00–18.00

Potreby pre psov a doplnky

Potreby pre psov a doplnky


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™