Bude vodík palivo budúcnosti? V praxi sú veci zložitejšie. Vodíkové médium, odvodené od najhojnejšieho prvku vo vesmíre, je čisté, flexibilné a energeticky účinné. Aktuálne prognózy naznačujú, že do roku 2030 by mohlo mať vodíkové hospodárstvo hodnotu 500 miliárd dolárov. Napriek tomu mala vodíková energia historicky hrboľatú jazdu a stále existuje prekážka v rozšírení adopcie.

Mohli by nedávne inovácie, snahy o dekarbonizáciu energetického sektora a globálny záujem dosiahnuť svet „čistej nuly“ konečne urobiť vodík komerčne životaschopným?

Vodík ako palivo budúcnosti? Voľná enegia

Ročne sa vyrobí asi 90 miliónov ton tohto tovaru, čo predstavuje príjmy viac ako 150 miliárd dolárov – čo sa blíži príjmom ropnej a plynárenskej spoločnosti ExxonMobil. To sa deje takmer výlučne spaľovaním fosílnych palív vzduchom a parou proces, pri ktorom sa spotrebuje 6% svetového zemného plynu a 2% uhlia a vypúšťa sa viac ako 800 miliónov ton oxidu uhličitého, čím sa emisie tohto odvetvia dostanú na rovnakú úroveň. ako tí z Nemecka.

Vytvorenie vodíkového hospodárstva je obrovská úloha

Jeho životne dôležitá povaha pochádza z jedného z nasledujúcich použití plynu. Vodík sa nielenže používa na spracovanie ropy v rafinériách a na výrobu metanolu na použitie v plastoch, ale zásadne sa používa aj na výrobu takmer celého priemyselného amoniaku na svete. Amoniak je hlavnou zložkou umelých hnojív, ktoré predstavujú významnú časť svetových výnosov plodín. Bez neho by poľnohospodárska produktivita prudko klesla a stovky miliónov ľudí by čelili hladu.

Zajtrajší vodíkový biznis bude podľa plánovačov zelenej politiky na celom svete zásadný iným spôsobom: ako prostriedok na dekarbonizáciu tých častí hospodárstva, na ktoré iné priemyselné transformácie nedosiahnu, a tým umožní krajinám dosiahnuť stanovený cieľ stabilizácie. klíma. Ale aby bol tento zásadný cieľ splnený, musí sa zmeniť všetko ostatné v tomto odvetví. Už nemôže zostať malý.

Investičná banka Morgan Stanley počíta s tým, že ak vlády budú svoje ekologické záväzky brať vážne, dnešný trh by sa do roku 2050 mohol viac ako päťnásobne zvýšiť na viac ako 500 miliónov ton, pretože tieto nové aplikácie rastú. A musí sa vyčistiť a obmedziť emisie oxidu uhličitého na nulu.

Čistý vodík je celkom pravdepodobný. Súčasný spôsob výroby z fosílnych palív je možné kombinovať s technológiou, ktorá oddeľuje uvoľňovaný oxid uhličitý a ukladá ho pod zem, čo je možnosť známa ako zachytávanie a skladovanie uhlíka (ccs). Alternatívne by sa z tohto procesu mohli úplne vylúčiť fosílne palivá. Elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov alebo z iného čistého zdroja by sa dala použiť na roztrhnutie molekúl vody na kusy, čím by sa uvoľnil ich vodík a kyslík, čo je proces nazývaný elektrolýza.

Jednou z možností, ako tieto technológie rýchlo zlacniť, je dostatočne vysoká cena uhlíka, aby ich súčasné odvetvie prijalo. To vyzerá veľmi nepravdepodobne. V jeho neprítomnosti sa vlády pokúšajú podnietiť dopyt po kapacite čistého vodíka prostredníctvom priemyselnej politiky a dotácií, skôr ako podnietili rast obnoviteľných zdrojov.

Ako uvádza vodíková stratégia Európskej únie:

Od roku 2030 a do roku 2050 by obnoviteľné vodíkové technológie mali dosiahnuť zrelosť a vo veľkom rozsahu ich využívať vo všetkých ťažko dekarbonizovateľných odvetviach“.

No nič proti tomu, ale rok 2030 je veľmi ďaleko a my veríme, že hlavnú úlohu bude mať aj tak voľná energia, ktorá je dostupná všade a je zadarmo. Zariadenia na výrobu voľnej energie možno aj alá Tesla, budú predstavené už v roku 2022 a ich zavedenie by vraj trvalo iba 3-4 roky.

Zaujímavý je tento graf kde zase vidno že rus potrebuje fosílné palivá, aby ďalej vydieral Európu. Reči KGBáka Putina o vodíku sa minuli realite. Odporná Západna liberálno-fašistická technológia je oveľa vpredu, čo je logické, lebo je odporná a Západná, ako to píšu debili čarnoguráka v proruských weboch na Slovensku. Toto je graf The Economist a nie The Kremeľ.
Obnoviteľné vodíkové technológie mali dosiahnuť zrelosť a vo veľkom rozsahu, Voľná enegia alá Tesla zvíťazi

Jeff Bezos, zakladateľ Amazonu, absolvoval pred rokom v Británii prvý let v lietadle komerčnej veľkosti na palivové články.


Nútiť priemysel na úroveň vyspelosti, ktorá umožní, že rozmiestnenie je nastavený, aby nasiakli $ 100 miliárd, 150 miliárd na verejných peňazí po celom svete v budúcom desaťročí 2030. Niektoré $ 11 miliárd z toho budú vynaložené v tomto roku.

Problémom všetkého je, že vodík nie je ako elektrina z obnoviteľných zdrojov, zelená transformácia, na ktorej sa snaží stavať. Zelená elektrina pomáha klíme jednoducho tým, že nahrádza špinavú elektrinu. Vodík väčšinou pomáha klíme, iba ak je použitý na nové účely a v novej súprave. Aby spoločnosti mohli túto súpravu postaviť alebo kúpiť, musia mať istotu, že bude k dispozícii dostatok a cenovo dostupný čistý vodík.

Aby spoločnosti vyrábali čistý vodík vo veľkom, musia vedieť, že budú existovať používatelia, ktorým ho budú predávať. To je dôvod, prečo sa verejné peniaze čerpajú na podporu ponuky aj dopytu.

Hydrogen Council, priemyselné konzorcium, odhaduje, že na celom svete prebieha asi 350 veľkých projektov na rozvoj výroby čistého vodíka, zariadení na distribúciu vodíka a priemyselných závodov, ktoré budú využívať vodík na procesy, ktoré v súčasnosti využívajú fosílne palivá. Budú mať požiadavky na elektrickú energiu v desiatkach a stovkách gigawattov, čo je rovnaké ako vo veľkých krajinách, a do roku 2030 by mali dostať verejné a súkromné ​​investície vo výške 500 miliárd dolárov.

Tieto výdavky by mohli viesť k zahanbeniu vlád a k ohúreniu akcionárov, ak dnešné vysoké očakávania nevychádzajú.

Praktický sprievodca bezplatnými energetickými zariadeniami, Čo to hovoríte - neustály pohyb je nemožný?

Praktický sprievodca bezplatnými energetickými zariadeniami. Vodík ako palivo budúcnosti?

Elektrický bicykel ENGWE 1200W

Elektrický bicykel ENGWE


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™