Vysvetlenie škodlivosti koronavirusu Covid-19 na ľudský organizmus. Toto je lahôdka pre dementov, ktorí dodnes považujú Covid-19 za chrípku. No keby to bola chrípka, tak ani drbnutí rusi nevymýšlajú Sputnik 5. Nevyhadzovali by peniaze, ktoré potrebujú na armádu, aby ochránili ruský islám a judaizmus vo svoje krajine 🙂 … kde už nie je stopy po slovanoch dávno pradávno. Islám je predsa neodeliteľnou súčasťou ruskej kultúry, nie Slovenskej, drahí švihnutí rusofili zo Sputnik Hlavných Správ 🙂

Vysvetlenie koronavirusu Covid-19 podáva ten, kto vraj ochraňuje KGBáka a dodali Rusku tie nové vojenské technológie. Tí tam zhora! …vraj!

On vraví: Ale v súvislosti s vašou žiadosťou o vysvetlenie týkajúce sa koronavírusu, ktorý skúmame od februára minulého roka od jeho prvých fáz a o ktorom sme získali určité vedomosti sa pokúsim vysvetliť niektoré veci bez použitia technických termínov. Týmto môžem opäť stručne vysvetliť to, čo som vám už 30. novembra vysvetlil súkromne, menovite skutočnosť, že neustále sa šíriaca korónová choroba je pľúcna infekcia, ktorá je však u infikovaných osôb najskôr za určitých okolností rozpoznateľná iba v pozadí a ťažko alebo vôbec nie je lekársky rozpoznateľná; v dôsledku toho sa až po určitom čase objaví skutočne rozpoznateľné ochorenie, to znamená skutočné ochorenie pľúc, ktoré sa dá zistiť.

Napriek tomu sú pľúca základným faktorom útoku koronavírusu, preto musíme hovoriť o pľúcnej infekcii, ako ste už predvídali v roku 1995. Preto patogén z neustále sa šíriacej korónovej choroby ako vysoko agresívny vírus útočí na pľúca s infekciou niekedy za určitých okolností iba veľmi slabo, a preto je ťažko alebo vôbec nezistiteľný; v dôsledku toho môžu terestrickí lekári ťažko alebo vôbec detekovať pľúcnu infekciu, iba v prípade silnejšej infekcie.

Na jednej strane je to preto, že o tom nevedia nič z dôvodu ich stále nedostatočného lekárskeho vedomia a na druhej strane nemajú potrebné nástroje na jeho odhalenie. Ak však dôjde k účinnému ochoreniu pľúc spôsobenému koronavírusovým zápalom, potom to spôsobuje komplikácie, najmä zapríčinenie zápalu rôznych ciev a napadnutia dýchacích ciest, ktoré sa celkovo ťažko lieči, v skutočnosti často bez šance na uzdravenie, pretože pľúca už nie sú zásobované krvou, najmä v dôsledku zapálených ciev, ktoré bránia prenosu krvi a tým aj zásobovaniu kyslíkom.

Na jednej strane koronavírus útočí na primárny endogénny imunitný systém, v tomto prípade sa však pľúca v zásade používajú ako hostiteľské médium založené na impulzoch. To však znamená, že v dôsledku procesu iba impulzov sa to dá ťažko zistiť alebo sa nedá zistiť dnešným pozemským lekárskym vedomím; na druhej strane sa dá zistiť iba vtedy, keď dôjde k veľkej infekcii pľúc.

Toto je skutočnosť, ktorá je stále úplne neznáma v celej oblasti pozemnej lekárskej vedy. Z hostiteľského média, to znamená z pľúc, vírus prenikne na cievy všetkých orgánov a začína svoju skutočnú deštrukčnú prácu tak, že vyvoláva poruchy v mikroregióne v obehu orgánov; v skutočnosti je nezávislý od zápalu pľúc. Následkom toho dochádza k životu ohrozujúcim poškodeniam, pri ktorých sa napríklad vyskytujú infarkty ciev v čreve a mozgu, ako aj problémy so srdcom, zlyhanie srdca a pľúcna embólia atď., Ktoré môžu nakoniec viesť k smrti.

Sekundárny imunitný systém tiež zohráva dôležitú úlohu v celom procese, ktorý však pozemská lekárska veda v rozhodujúcej miere nepovažuje za druh alebo formu a teda nie je tak účinný pri chorobe, ako by bolo potrebné. Ak sa má vysvetliť komplexná okolnosť koronavírusu, potom v zásade zodpovedá čiastočne mutujúcemu zárodku a v rôznych formách zárodku, ktorý sa stáva nebezpečnejším, ktorý skutočne útočí na pľúca preukázateľne v impulznej forme zvyčajne ich však nepostrehnuteľne používa iba ako prechodného hostiteľa, aby potom zaútočili na cievy iných orgánov v život ohrozujúcej zápalovej forme, ktorá potom často vedie k smrti.

Obzvlášť kritickým aspektom koronavírusu je skutočnosť, že mutantne vyvoláva zmeny vo všetkých cievach, ale tiež útočí na ochrannú bunkovú vrstvu vnútorných povrchov rôznych orgánov a má na ne ničivý účinok. V takom prípade dôjde k odumretiu orgánov a tkanív; v dôsledku toho sa tieto, podobne ako krvné cievy a lymfatické cievy, stanú nefunkčnými, a teda nevyhnutne dôjde k bunkovej smrti. Preto v poslednej fáze nejde o pľúcne ochorenie ako také, ale o ochorenie postihujúce celý orgánový systém, to znamená o život ohrozujúci zápal všetkých alebo mnohých ciev orgánov.

V tomto ohľade môžu byť postihnuté najskôr iba jednotlivé orgány, ale potom môžu byť zasiahnuté veľmi rýchlo všetky orgány, čo znamená, že v jednom prípade môžu zlyhať jednotlivé alebo viaceré orgány, a vo vážnom prípade dokonca môžu zlyhať prakticky všetky naraz. Preto napríklad u človeka môže akútne črevné zlyhanie a zlyhanie pľúc viesť už k smrti alebo k zlyhaniu obličiek, pečene, sleziny, mozgu alebo žalúdka, ale tiež k zlyhaniu pankreasu.

Je potrebné spomenúť aj kardiovaskulárne problémy, ktoré vedú k náhlemu zlyhaniu srdca, rovnako ako môžu zlyhať rôzne orgány súčasne. To tiež znamená, že rôzne ľudské bytosti môžu mať rôzne príčiny smrti a preto neexistuje jednotnosť. Tiež krvné cievy, tepny a žily a dokonca aj pokožka sú veľmi citlivé na koronavírusy, rovnako ako rohovka očí, ako aj chuťové poháriky, pretože vírus môže priamo napadnúť a infikovať všetky uvedené orgány a poškodiť ich zápalom až po zlyhanie orgánov, následne sa poškodí funkcia ciev a to všetko vedie k smrti.

VAŠ JOR HENDS

Výňatok zo 730. kontaktnej správy zo 6. januára 2020 🙂


Nabudúce o Apolo 11 a Apollo 13!!

Question: Did NASA fake the moon landings? Have we been to the moon since then? Are there secret space programs? Is this why the Space Force was created?
>>3094804
False, moon landings are real.
Programs exist that are outside of public domain.
Q

Elektrický bicykel GT E

Elektrický bicykel GT E-Pantera Dash Gunmetal M Horský


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™