Pre technológiu klonovania ľudí už nájdete na internete veľa článkov, lenže medzi nimi je spústa šarlatánov. Napíšeme si čo robia vlády v tejto oblasti, lebo vydali množstvo verejne dostupných publikácii, ktoré sú možno pre verejnosť neznáme, alebo nevie ako ich hľadať.

Využitie technológie klonovania na klonovanie ľudskej bytosti


Prečo je tomu tak nájdete v našich článkov v ktorých Anunnaki Anbar Anati, alebo Viktória, opisuje ako sa stretla s najvyššími tajnými vodcami USA, kde ich varovala pred spoluprácou so šedivákmi. Lenže to skočilo tým, že USA to odmietli a žiadali od Anunnaki technológiu, aby sa vraj bránili sami. Polovica tých USA ľudí, ale boli šediváci na nerozoznanie od ľudí. To mohla rozpoznať jedine Anunnaki.

Namiesto spolupráce s Anunnaki civilizáciou ju strčili do basy, lebo si mysleli, že rovnako ako šediváci dostane klaustrofóbiu a nebude sa vedieť “nabiť”. Lenže chyba lávky, dokázala sa jednoducho odtiaľ dostať, išla medzi nich do kancelárie, kde zírali ako vyjavení, ako je to možné. Dala im posledné zbohom a vyhodila to všetko do vzduchu.

Takže súdruhom infikovaným šediváckou DNA z USA nezostáva nič len sa báť ich príchodu v roku 2022. Samozrejme aj na ten príchod USA už dávno vytvorili verejne známe protokoly ako návody čo robiť. To je ten strach, keď videli čo dokázala jediná žena Anunnaki. Dáme to do iného článku.

To klonovanie ľudi to je aj USA a inými mocnosťami podpísaná zmluva so šedivákmi, že môžu unášať ľudí, zvieratá a robiť si na nich experimenty, výmenou za vojenskú a vesmírnu technológiu, ktorou si dávno lietajú po slnečnej sústave. Ľudia nemajú ani šajnu o tom, lebo ako sa vraví, vojaci sú v službe roky a politici iba 4.


Xenotransplantácia a medzidruhové infekcie mimozemšťanmi:

„Tento akčný plán sa týka procesu xenotransplantácie, čo je transplantácia, implantácia alebo infúzia živých buniek, tkanív alebo orgánov z iného ako ľudského zdroja do ľudskej bytosti. Zohľadňuje možnosť mimozemských medzidruhových infekcií a poskytuje prepisy stretnutí a dostupné dokumenty a medzinárodné informácie.

Súčasná inteligencia o mimozemšťanoch naznačuje mimoriadny sklon k experimentovaniu rôznych druhov. Ak je cieľom takéhoto experimentovania objaviť fyziológiu a viac ľudí a iných živočíchov, ktoré obývajú planétu Zem, mohla by sa použiť xenotransplantácia. Keďže ide o komplikovaný proces, ktorému mnohí nerozumejú, tento text poskytne základný úvod do tejto témy, ktorý by sa mohol hodiť.

Ako poznamenalo Centrum pre biologické hodnotenie a výskum: „Využitie technológie na klonovanie ľudskej bytosti“. Tento dokument predstavuje klonovanie ako súčasť nedávnej činnosti v oblasti vedeckého a biotechnologického pokroku.

„Predstavuje informácie týkajúce sa otázky etickej povahy potenciálneho ľudského klonu, súčasnej nezákonnosti ľudského klonovania podľa zákonov Spojených štátov a tiež uznáva, že klonovanie by mohlo viesť k medicínskemu pokroku vo výskume a praxi.

Aj keď táto technológia nebola v súčasnosti vyvinutá ani používaná na Zemi, existuje možnosť, že mimozemšťania by mohli poznať jej formy a funkcie. Tento dokument môže poskytnúť informácie o tom, čo je súčasťou procesu, a pomôcť človeku rozpoznať, či bol klonovaný on alebo iný; poznamenala Národná lekárska knižnica USA, „Genetics Home Reference“, Department of Health and Human Services.

Tento portál vedie k informáciám týkajúcim sa rôznych genetických stavov, ktoré by mohli postihnúť ľudskú bytosť. Podrobne sa diskutuje o genetike viac ako 200 rôznych stavov spolu s normálnymi funkciami a zdravotnými účinkami viac ako 300 génov.

Oficiálne vyhlásenie vlády Spojených štátov: „Mimozemšťania by sa mohli snažiť odhaliť vnútorné tajomstvá ľudstva.

Glosár predstavujúci definície medicínskych a geneticky dôležitých záležitostí. Genetika súvisí s vyššie uvedeným záznamom, pretože predstavuje spôsob, akým by sa mimozemšťania mohli snažiť odhaliť vnútorné tajomstvá ľudstva. Human Genome Project je ľudský pokus o to, ktorý by mohol neúmyselne poskytnúť pomoc nepriateľovi.

Genetické inžinierstvo je spôsob, ako pomôcť alebo brániť ľudskej rase, a je to komplikovaná téma. Ako je uvedené v Science Reference Services, “Unidentified Flying Objects (UFO)”, Library of Congress.

Zistenia vlády Spojených štátov amerických:

V prípade mimozemskej invázie by zdroj energie známy ako elektrina bol s najväčšou pravdepodobnosťou cieľom vysokej hodnoty pre nepriateľské strany.

V prípade mimozemskej invázie existuje možnosť, že povrch sa stane nevhodným pre ľudské bývanie v dôsledku rôznych udalostí. Preto by bolo vhodné použiť starostlivo skonštruované podzemné úkryty. Podzemné úkryty sa v minulosti veľmi účinne používali proti bombardovaniu z minulosti, hoci táto situácia by predstavovala nové výzvy. (Ako uvádza Science Reference Services, „Solar Energy“, Library of Congress.)

Vyhľadávač zdrojov, ktoré má knižnica Kongresu a online informácie s vedeckou reputáciou v rôznych mediálnych formátoch, ktoré obsahujú informácie o slnečnej energii.

Tieto formáty zahŕňajú knihy, referenčné práce, zborníky z konferencií, vládne publikácie, abstrakty a indexy, časopisy a články z časopisov, internetové zdroje a iné vybrané materiály. V prípade mimozemskej invázie by zdroj energie známy ako elektrina bol s najväčšou pravdepodobnosťou cieľom vysokej hodnoty pre nepriateľské strany. Preto by bolo nevyhnutné, aby ľudstvo malo prístup k alternatívnym formám energie. Solárna energia by bola v tomto prípade rozumnou voľbou.

Nedávno objavené publikácie a príručky vlády Spojených štátov amerických týkajúce sa mimozemskej hrozby:

1 – Pravdepodobná obrana proti mimozemskej invázii;
2 – Prežitie mimozemskej invázie;
3 – Mimozemšťania a príprava vlády;
4 – Núdzový plán USA pre mimozemskú inváziu;
5 – Vládny postup pri mimozemskej invázii mimozemšťanov.

Hlavné obavy vlády USA

Potreby pre psov a doplnky

Potreby pre psov a doplnky


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™