Vysvetlíme si megahoax dnešnej vlády, náckov, magora Dr.Liptáka, rusofilov o 72 rodoch alebo vraj pohlaviach, všetko proti PS, ktorí to ani nemajú v programe. Vysvetlenie je veľmi jednoduché. Strach o prehru vo voľbách 2023 a antisemitizmus slovenských falošných kresťanov Vatikánu, ktorí vraj majú radi svojho blížneho 🙂

Hnutie Progresívne Slovensko vo svojom volebnom programe nehovorí o počte pohlaví. Nevyjadruje sa ani k unisex záchodom a nepresadzuje, že sa deti na školách majú učiť „úchylnosti“.

72 pohlaví, rodov, megahoax dnešnýchv dezinformátorov v službách SMERu

Samozrejme to platí pre celý svet, nevymyslelo sa to na Slovensku. Ale nejdeme politizovať, len radi čítame knihy a hľadáme súvislosti. Takou knihou je The 72 Names of God: The 72 Keys To Transformation od Baala Kadmona.

72 pohlaví, rodov ako megahoax dnešných dezinformátorov službách SMERu

Vo všetkých mystických tradíciách sa hovorenému a písanému menu venuje obrovská úcta. Nielen meno Boha, ale aj ľudí. Poznanie mena niekoho alebo nejakej sily môže byť rozdiel medzi hojnosťou a chudobou. Mená sú mocné.

V budhistických a hinduistických tradíciách; Mená bohov sa často používajú. V skutočnosti sú chrbtovou kosťou meditačných praktík v týchto tradíciách. Mená božstiev skandujú tisíce a tisíce krát denne jednotlivci, ktorí sa opájali blaženosťou, ktorú tieto mená môžu vyvolať.

V židovských mystických tradíciách je chrbtovou kosťou VŠETKÉHO, Meno Boha. Celé knihy, ako napríklad Sepher Yezirah, sú venované sile písmen a slov a tomu, ako ich Boh použil na vytvorenie vesmíru. Vybraná skupina mystikov použila Božie meno a písmená Božieho mena na zmenu udalostí v čase a na prepichnutie samotnej štruktúry vesmíru.

Hovorí sa, že ak by niekto dokázal rozlúštiť pravé meno Boha, mal by moc vrátiť celý vesmír späť do pôvodného stavu bytia.

Nikto nepozná pravé meno Boha. To však neznamená, že nemôžeme dešifrovať ostatné mená Boha prostredníctvom jeho duchovných tradícií. V tejto knihe využijeme Božie meno na vytvorenie vnútornej a vonkajšej transformácie. Budete poznať mená bohov 72 a tak budete môcť nasmerovať silu týchto mien na zmenu vášho života zvnútra von. Tieto mená, ako som už povedal, možno nájsť v texte Exodu.

Každá úroveň biblickej exegézy presahuje, ale zahŕňa prvú a nikdy nebude v rozpore s druhou. V tejto knihe sa ponoríme do hlbokého konca vody, tajného a ezoterického významu. Odhalíme tajomstvá hebrejskej biblie. Presnejšie 3 verše z knihy Exodus. Vtedy sa anjel Boží, ktorý išiel pred vojskom Izraela, pohol a odišiel za nimi, a oblakový stĺp sa pohol spred nich a zastal za nimi, prichádzajúci medzi vojsko Egypta a vojsko Izraela.

A bol tu oblak a tma. A rozsvietilo sa v noci bez toho, aby sa jeden približoval celú noc.
Potom Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin zahnal more silným vetrom celú noc a urobil more suchou zemou a vody boli rozdelené.” Exodus 14:19-21

V tomto texte sa skrýva niečo hlboké a skryté. V tomto texte sú kľúče k duchovnému a materiálnemu, transformácia. V tomto texte sa skrýva tajomstvo tajomstiev. V texte sa skrýva 72 Božích mien.

72 Božích mien je odvodených z Exodus 14:19-21.


V skutočnosti je 72 Božích mien v podstate 1 meno zložené z 216 písmen. Takže v tomto zmysle je to názov so 72 časťami. Meno sa delí na triády, čo znamená, že každé meno sa skladá z 3 písmen. Aby ste vytvorili prvé meno, spojte prvé písmeno verša 14:19, posledné písmeno verša 14:20 a prvé písmeno verša 14:21. Budete v tom pokračovať, kým nepoužijete všetky písmená v týchto veršoch.


Anglický preklad nie je pôvodný jazyk, a preto ho nemožno použiť na zistenie 72 mien. Tieto mená budeme musieť získať z hebrejského originálu týchto veršov. Nepotrebujete vedieť hebrejsky, aby ste využili 72 Božích mien. Všetko, čo budete potrebovať, aby ste sa pozreli na sväté a mocné mená, a to bude stačiť. Ale predtým, ako sa ponoríme do mien, pochopme, prečo je hebrejčina takým dôležitým jazykom na čerpanie Božej moci.

Prečo títo dezinformátori Bláhu, Liptáka, Sopka Hlavných Správ, infovojny nepoužili počet 71 alebo 73, je dôkazom ich šialenstva a strachu o voľby 2023.

Čiže žiadnych 72 pohlaví, rodov, ale len jediné menom Yahwe, Boh. A aj to len pre náboženských fanatikov. Zároveň to platí len pre Hebrejcov Abraháma, lebo Starý Zákon platil len pre nich, pred rod Abraháma. Bola to len zmes vraždenia, zabíjania všetkých, ktorí neboli označení. Dopustili by toto Boh, ktorý má rád všetkých?? Nie!

Moderní židia sa dnes len smejú ako môžu byť vyvoleným národom, keď podľa Nového zákona Boh má rád všetkých.

No a čo sa týka strachu z LGBT, tak LGBT sú Homo Sapiens, akurát niektorých ich šialencov treba dať do laty.

Komunisti ako Bláha rád chodí na Pride, Raši má rád Pride Košice, Ftáčnik Pride Bratislava, lebo transgender vymysleli Marxovi komunisti vo Weimarskej republike 🙂

Náboženstvá a komunisti sú pliagou ľudstva a pokroku 🙂

Vybavenie kupleni, sanita baterie, sprchy


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™