Abrahámov Boh El niekedy tiež opitý a Ugaritské tabulky a texty. Opité Božstvo, Kanááncov. Abrahám je kamarát Slovenských Maltézských Rytierov, ktorý privítali na Slovensku Synov Zmluvy s Jahwem, B´nai B´rith. Zmluva s opitým bohom Elohimom a psie chlpy na hlave trpiaceho človeka. Dávajte pozor v tomto texte sa hovorí o Božstvách, nie o jednom Bohovi, ktorý je vraj večný, čiže existovali dááááávno pred Jezuitmi Vatikánu a nášho smiešného KDH, plného Maltézských Rytierov. Abrahámov odkaz.

Aj “Je to pod psa”, sa asi odtiaľ vzalo.

Abrahámov syn Lamech, ten mal na starosti čarovanie, to bola perepuťa ako vyšitá!
The Book of the Sacred Magic of Abramelin the Mage.

Abrahámove slová Lámechovi: “Ak budeš dokonale dodržiavať tieto pravidlá, tvoj Svätý Anjel Strážca ti udelí všetky nasledujúce Symboly a nekonečnosť ostatných; ty tak žiješ pre česť a slávu pravého a jediného Boha, pre svoje dobro a dobro svojho blížneho. Nech je bázeň Božia navždy pred očami a srdcom toho, ktorý bude vlastniť túto Božskú múdrosť a posvätnú mágiu.”

Abrahámovi nasledovníci, ktorí sa venovali mágii sa chceli spojiť so svojim Strážnym Anjelom, pomocou týchto kúziel, a asi pokecať čo a ako. Nebol to nikto iný ako Anunnaki! Abrahámovi sa totiž zjavil jeden z Anunnaki ako ten El, Elohim, Yahwe atd,atd s menami. Všetky tieto príbehy naschvál domotal, dokrútil oklamal Vatikán v 1488x prepisovanej Biblii, aby sme neverili v mimozemšťanov a nemohli k nim utiecť pred terorom, ktorý spustili Jezuiti Vatikánu monoteizmom. Budeš slúžiť len jedinému a to Čiernemu Papežovi!


Ako píše Biblia aj Tora v množnom čísle – Stvorili sme vás na svoj obraz … preto slovná hračka “opitý pod obraz Boží”, tiež pochádza odtiaľ. Huráááááááá 🙂 Konečne sme múdrejši vďaka Ugaristským textom a tabuľkám. Nepi Jano vodu, voda ti je len na škodu.

Ergo, žiadny jeden jediný Boh, ale množné číslo pre tupé uhorčiky a kotleby, ktoré neovládajú slovenčinu len ruštinu. Momentálne prebiehajú na Slovensku preteky, ktorý neonacista LSNS sa viac strčí do zadku Rusovi, či to budú Uhorčikovci alebo Kotlebáky s Maltézským Rytierom.

Najviac sa nám páči ako pokladník Uhorčik zvalil šeky 1488 Eu na Kotlebáka, čim jasne priznal, že čislo dali naschvál! To bolo kecov od lehotského, gdovina a smradov z hlavných správ Maltézského Rytiera o číslach. Ach jaj. 🙂


Mýtus vychádza z tradičného prostredia pitia, ktoré sa v ugaritčine nazýva mrzḥ. V Ugarite bolo mrzḥ združením elitných mužov, ktoré sa podľa jedného právneho textu mohlo konať v dome jednej z jeho vedúcich osobností. Porovnávacie dôkazy naznačujú, že sa tiež mohlo konať v miestnosti vo svätyni alebo chráme. Dve biblické pasáže, Jeremiáš 16: 5 a Amos 6: 7, ukazujú spojitosť pitia s touto inštitúciou (v hebrejčine marzeaḥ), ktorá je doložená až do grécko-rímskeho obdobia.

Abrahámov opitý Boh, Ugaritské texty

Text sa začína Elom, ktorý sa pripravuje na svoju hostinu, ktorú si potom božstvá užívajú. Prípravky sú pozoruhodné pre účasť na divine, ktorá bola lovená. Takáto hra nie je zahrnutá v zoznamoch obetí ponúkaných bohom v rituálnych textoch Ugaritu; tu to rezonuje s neskorším popisom bohyní, ktoré idú zháňať ingrediencie na vyliečenie Elinho opitého stavu.

Stvorili sme vás na svoj obraz

Potom sa objaví boh Mesiac, v inak bezkonkurenčnom opise ako pes. Božstvá spojené s týmto bohom – bohyne Astarte a Anat – mu poskytujú mäso, ale strážca Elinho domu im za to vyčíta. Aj keď porovnanie Mesiaca so psom zapadá do spojitosti s „vlasmi psa“ v predpise na konci textu, nie je jasné, ako porozumieť tomuto podobenstvu, ako aj zvyšku jeho popisu. Dôležitosť podrobností o jeho kŕmení je takisto nejasná.

Jedna interpretácia je, že mrzḥ je pohrebná hostina, ktorá robí Mesiac týmto spôsobom, pretože sa predpokladalo, že boh Mesiaca je vo dne v podsvetí. Pohreby však boli v čase mrzḥ pravdepodobne iba jednou z niekoľkých funkcií a úlohe Mesiaca v podsvetí chýbajú dôkazy. Ďalším názorom je, že zjavne negatívny portrét Mesiaca odráža polemiku proti uctievaniu boha Mesiaca v Ugarite.

Aj keď je to možné, v ugaritských textoch má malý základ. Mesiac je rovnako ako Astarte známym astrálnym božstvom; Môže to byť tiež Anat, aj keď to je menej jasné. Za touto inak záhadnou pasážou môže ležať nejaký aspekt mesačnej povahy ako astrálneho boha.

Text sa ďalej zmení na Elov stav. Vrátnik pokarhá Ela, ktorý potom sedí vo svojom mrzḥ. Pije, kým nie je „mŕtvy opitý“ (všimnite si obrázky v riadkoch 21–22) a vyžaduje si dve božstvá, ktoré mu pomôžu dostať sa domov. Slúžia tu v jednej z klasických rolí, ktoré má syn vykonávať pre svojho otca. Na začiatku Aqhata Danel uvádza, že medzi mnohými povinnosťami jeho syna je „držať ho za ruku, keď je opitý, podporovať ho, keď je plný vína.“

Recept na opicu Elohima Abraháma, Nepij Jano Č. vodu

Na ceste je El konfrontovaný s neobvyklým pohľadom. Postava Habayu, ktorá je v tejto časti opísaná ako „pán rohov a chvosta“, je v ugaritských textoch inak neznáma. Väčšina vedcov si myslí, že El sa znečisťuje vlastnými výkalmi a močom, ale nedávno sa tvrdilo, že opitý El znečisťuje Habayu. Neskôr sa v lekárskych predpisoch používa hnoj, ktorý môže byť uvedený v lekárskom predpise na konci textu.

Presnejšia identifikácia Habayu je zložitá; môže to byť Resheph, ktorý je jediným západosemitským bohom zobrazeným s chvostom, a jeho náprotivok v mieste Emar, Nergal, sa nazýva „pán rohov“. Resheph bol bohom spojeným s ničením (ako to vidno na úvodnej scéne Kirty), rovnako ako so smrťou a podsvetím. Strašidlo postavy s rohmi a chvostom môže byť predchodcom oveľa neskorších obrazov diabla.

Na konci mýtu sú Anat a Astarte na love, aby našli ingrediencie, ktoré pomôžu vyliečiť Elimu kocovinu, čiže opicu!

V tomto okamihu sa text prerušuje, až kým sa obe bohyne nevrátia, zjavne s prísadami v ruke. Inde sú tieto bohyne spojené s lovom; v Aqhate chce Anat luk hrdinu pre seba.

Posledné riadky textu predpisujú liečenie kocoviny. Prvú časť tvoria psie chlpy, ktoré sa majú položiť na hlavu trpiaceho človeka. Pqq v druhej časti predpisu môže byť odborný výraz, možno rastlina, alebo hnoj. Nech už je to čokoľvek, má sa to zmiešať s olivovým olejom a potom sa aplikovať alebo prehltnúť, napríklad na upokojenie žalúdka opitého alebo na zvracanie. Opis olivového oleja ako „čerstvého“ naznačuje, že koncom leta alebo začiatkom jesene je ročným obdobím mýtu. To sa hodí aj na pitie, pretože „nové víno“ sa vyrábalo z hrozna zozbieraného v tomto ročnom období.

Niektoré zložky v predpise zodpovedajú prvkom v rozprávaní a opitosť je všeobecným predmetom oboch častí. Ďalej v mýte ide o bohyne Astarte a Anat, ktoré chodia na prísady, a predpis uvádza tieto položky. Psie chlpy navyše všeobecne zodpovedajú opisu Mesiaca ako psa. Ak je to slovo pqq, jedná sa o hnoj, zapadalo by to do exkrementov uvedených v mýte. S týmito korešpondenciami mýtus popisuje, čo liek predpisuje. Možno, ako v inej starodávnej lekárskej literatúre z Blízkeho východu, aj v texte mal byť recitovaný s vydaním receptu.

Elektrický bicykel GT E

Elektrický bicykel GT E-Pantera Dash Gunmetal M Horský


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™