Albert Pike nikdy neplánoval 3 svetové vojny, je to výmysel konšpirátorov ako William Guy Carr, lebo nikdy nič také nenapísal v takzvanom liste Mazzarimu. Táto záležitosť sa zaoberá údajnou predpoveďou „troch svetových vojen“ od slávneho slododomurára, veľkého veliteľa panovníka škótskeho ritu Alberta Pikeho. Podvodnik William Guy Carr bol kľúčovým dodávateľom príbehu, čo bolo prinajmenšom podozrivé. Ale pritom si stačí prečitať takzvaný list Pikeho, Mazzinimu a zverejniť jeho úplný preklad 🙂

Tak si to rozoberieme, ako Albert Pike neplánoval 3 svetové vojny
V roku 2003 Angličan menom Michael Haupt svoju webovú stránku threeworldwar v reakcii na džihádistický terorizmus a americkú inváziu do Iraku. Na základe poznatkov získaných z konšpiračného pohľadu na históriu a zjavnej hroziacej kataklizmy sa zdalo, že slová Williama Guya Carra, pripisované Albertovi Pikeovi, presne predpovedajú katastrofické situácie na Strednom východe.

Vraj: Jednu správu, ktorú dostal Albert Pike od svojho „sprievodcu duchom“ a ktorú v skutočnosti poznáme ako démonické videnie, opísal v liste, ktorý napísal Mazzinimu z 15. augusta 1871. Tento list graficky načrtol plány pre tri svetové strany. Vojny, ktoré sa považovali za nevyhnutné na dosiahnutie jednotného svetového poriadku, a môžeme sa čudovať, ako presne predpovedal udalosti, ktoré sa už odohrali. Nie je to preto, že by diabol mal proroctvo, ale preto, že sa jeho agenti zaviazali manipulovať politické udalosti, aby dôsledne sledovali jeho zámery.

Tento list bol na krátky čas vystavený v Knižnici Britského múzea v Londýne a bol prekopírovaný Williamom Guy Carrom, bývalým spravodajským dôstojníkom kráľovského kanadského námorníctva

Albert Pike

Albert Pike neplánoval 3 svetové vojny,  je to výmysel konšpirátorov ako William Guy Carr, v diele Le Diable au XIXe siècle od Michela Berchmansa: La mystification du Dr Bataille
Všimnite si citáty pripísané Carrovi, ktorý údajne doslovne cituje Pikeho. Aj keď neexistuje žiadna citácia Haupta, napr. Kniha a číslo stránky, bolo celkom ľahké zistiť, odkiaľ pochádza. „Prvá svetová vojna musí …,“ „Druhá svetová vojna musí …,“ a „Tretia svetová vojna musí …,“ je parafrázovaný výňatok z knihy William Guy Carra, Pawns in the Game str. Xv-xvi (a dotlač edície z roku 1958). Iba Carr nepoužíva úvodzovky, aby naznačil priamu citáciu z listu, pretože Haupt považoval za potrebné vložiť všetko sám. Prvý z nich skutočne tvrdí, že v liste boli prorokované tri svetové vojny, ale v skutočnosti nejde tak ďaleko, aby okolo nich uvádzal citáty, aby tieto konkrétne slová definitívne pripísal ako vyskytujúce sa doslovne v uvedenom liste.


Carr udržuje kuriózny stred. Dodržiavajte nasledujúce pokyny:

V rokoch 1859 až 1871 vypracoval podrobnosti o vojenskej modrotlači pre tri svetové vojny a tri hlavné revolúcie, ktoré podľa jeho názoru podporia sprisahanie do jeho konečnej fázy počas dvadsiateho storočia.

[…] Pikeov plán bol taký jednoduchý, ako sa ukázal ako efektívny. Vyžadoval, aby bol organizovaný komunizmus, nacizmus, politický sionizmus a ďalšie medzinárodné hnutia a použité na podnietenie troch globálnych vojen a troch veľkých revolúcií. Prvá svetová vojna sa mala viesť tak, aby umožnila iluminátom …..

Svetovej vojny malo byť podnietené využitím rozdielov medzi fašistami a politickými sionistami. Táto vojna sa mala viesť tak, aby bol zničený nacizmus a zvýšila sa moc politického sionizmu, aby sa v Palestíne mohol ustanoviť zvrchovaný štát Izrael. Počas druhej svetovej vojny sa mal budovať medzinárodný komunizmus, až kým sa svojou silou nevyrovnal zjednotenému kresťanstvu….

Tretia svetová vojna má byť podnietená využitím rozdielov, ktoré vyvolávajú agenti iluminátov medzi politickými sionistami a vodcami moslimského sveta. Vojna má byť vedená takým spôsobom, aby sa islam (arabský svet vrátane mohamedánstva) a politický sionizmus (vrátane štátu Izrael) zničili, …..

– William Guy Carr, Pawns in the Game (Vydanie vydavateľa CPA Book Publisher nd; Carr však podpisuje svoj úvod 13. októbra 1958), s. XV.


Albert Pike by nikdy v živote neplánoval komunizmus!! Albert Pike bol slobodomurár!!

Ako je zrejmé, nejde o priame ponuky, ale iba o reklamu.

A tieto odhalenia tiež nie sú citované: Kedy presne Pike údajne vyložil svoje hlavné sprisahanie? A kde si možno prečítať celý neupravený originál?


V roku 1896 vyšla v Paríži kuriózna publikácia s názvom Le Diable au XIXe Siècle. Bol to útok na slobodomurárstvo, ktorý vyšiel po častiach a ilustroval ho grotesknými a odpudivými rytinami.

Názov na titulnej stránke je Dr. Bataille, ale v katalógu Britského múzea sa uvádza, že skutočnými autormi boli Gabriel Jogand-Pagès a Charles Hacks.

Teraz je zabudnutá a napriek tomu obsahuje veľa vecí, ktoré je možné overiť z iných zdrojov a niektoré veci, ktoré sa zdajú byť overené nedávnymi udalosťami.

Bol to útok na slobodomurárstvo, ktorý vyšiel po častiach a ilustroval ho grotesknými a odpudivými rytinami. Názov na titulnej stránke je Dr. Bataille

Konkrétne existuje list – alebo údajný list -, ktorý údajne napísal Albert Pike, „zvrchovaný veľkňaz slobodomurárstva“, za pomoci Desiatich starovekej Veľkej lóže Najvyššieho orientu v Charlestone, „samému slávnemu bratovi “ Giuseppe Mazzinimu.

Tento list je datovaný (v slobodomurárskom štýle) 15. augusta 1871 a predstavuje protiklerikálnu politiku, ktorú má Mazzini v Taliansku dodržiavať. Navrhované opatrenia, vrátane sekulárneho vzdelávania, vylúčenia náboženských rádov atď., nás nemusí zadržiavať. Čo je naším účelom, nastáva na konci listu na strane 605 (zväzok ii.).

Poďakovanie preto patrí spoločnosti „Hercule“ – na výskumnom fóre v Rennes-le-Château všetkých miest! – ktorý po prijatí e-mailu zverejnil celú kapitolu z dielne Le Diable, v. II, ktorá sa týka výmeny Pike / Mazzini z roku 1871.

V diele Le Diable au XIXe siècle od Michela Berchmansa: La mystification du Dr Bataille [Diabol v 19. storočí: Podvod Dr. Batailleho] (Marabout, 1973), ktorý obsahuje dlhé výňatky spolu s kritický úvodom a preto tu uvedieme len záver, lebo nám ide o pointu a nie klamstvá, ku ktorým sa nakoniec autor sám priznal, že sa z toho váľal od smiechu.


Tu tretiu vojnu predpovedala totiž Mária Orsič 🙂


Diabol v 19. storočí, autor Dr. Bataille, zväzok 2, kapitola XXXV, strany 594-606.

„Plán tajných náčelníkov“

Začiatkom augusta 1871, teda necelý rok po zavedení palladizmu (najvyššieho obradu), dostal „učený luciferiánsky veľkňaz“ Albert Pike dôležitý list od Mazziniho. Vedúci politickej akcie pre slobodné murárstvo vyzval najvyššieho dogmatického vodcu sekty, aby vypracoval jasný plán smerujúci k zničeniu rímskeho katolicizmu.

“Jednota Talianska, povedal, sa nikdy nepovažoval za cieľ, skôr za prostriedok.”

V slávnostné hodiny zhromaždil Albert Pike svojich desať poradcov, členov najpokojnejšej Veľkej vysokej školy zmierených murárov, a predložili na zváženie otázku, ktorú položil veľmi slávny brat Giuseppe Mazzini.
Nasleduje dlhočízny text obviňovania Pikeho slobodomurárov z Luciferiánstva a podobných bludov a zvrhnutí papeža, ala ani slovíčko o 3 svetových vojnách!
….„Preto, keď sa autokratická ríša Ruska stane citadelou pápežského adonaizmu, rozpútame revolučných nihilistov a ateistov a vyprovokujeme hrozivú spoločenskú kataklizmu, ktorá bude vo všetkých svojich zdeseniach jasne demonštrovať národom účinok absolútnej nevery, matka divokosti a najkrvavejšej poruchy. Potom všade občania, povinní brániť sa pred šialenou menšinou revolucionárov, vyhladia týchto ničiteľov civilizácie; a nespočetní rozčarovaní adonaiti, ktorých deistická duša do tej doby zostala bez kompasu, túžiaci po ideáli, ale nevediac, ktorý Boh si zaslúži poctu, dostanú skutočné svetlo prostredníctvom univerzálneho prejavu čistej luciferiánskej doktríny, konečne zverejnené,

„Zrod náboženstva Dobrého Boha Lucifera, zavedeného a bezkonkurenčného na zemi, nemôže byť okamžitou operáciou ani za jeden rok, ani za celé storočie. Trvalým úspechom je úspech, ktorý sa dosahuje pomalým pokrokom. Devätnáste storočie prinieslo koncepciu pravého a dobrého katolicizmu; dvadsiate storočie bude storočím tehotenstva a vrcholí pôrodom na pevnom konci v Knihe nebies (po dokončení 29. septembra 1996 n. l.).

„Napísané a prednesené pod Slávnostným oblúkom a podpísané na úpätí posvätného paládia zvrchovaným veľkňazom univerzálneho slobodomurárstva a desiatimi staršími, ktorí tvoria najpokojnejšiu Veľkú kolégium pre blahoslavených murárov v Najvyššom oriente Charlestonu, v drahocennom údolí Božského Majstra, 29. a posledný deň Mesiaca Ab, rok 000871 Pravého svetla (15. augusta 1871, éra vulgaris.

[str. 606]


Toto je tajný plán a vzorec, ktorý sumarizuje taktiku a túžby slobodomurárskej a luciferiánskej sekty.

Presne to, čo sa William Guy Carr snažil z toho vytiahnuť sa nikdy nedozvieme. Možno ste teraz sklamaní, že ste nenašli nič o predpovedi troch svetových vojen, komunizmu, nacizmu a sionistických iluminátov – ani nič podobné. Namiesto toho viete, že je to sprostá fantázia podvodníka Léo Taxila aka Dr Bataille, ktorý profitoval slušne a zároveň má milión a smeje na úkor oboch. Ten sa priznal, že celý svoj konkurz protimauronických diel trvajúci dvanásť rokov a predstavujúci tisíce stránok bol úplným a úplným podvodom; kolosálny ešte smiešne absurdný podvod.

Stačí ukázať na takzvaný list Pike / Mazzini a poskytnúť jeho zverejnenie.

Taxil aka Dr Bataille, zase typickou formou pripustil :

“Verejnosť ma urobila tým, čím som; arciklamár z tohto obdobia, “priznal Taxil,„ pretože keď som prvýkrát začal písať proti slobodomurárom, môj predmet bol zábavnou čistou a jednoduchou zábavou. Zločiny, ktoré som spáchal u ich dverí, boli také groteskné, také nemožné a také prehnané, že som si myslel, že všetci uvidia ten vtip a dajú mi zásluhu na vytvorení novej línie humoru. Ale moji čitatelia by to tak nemali; prijali moje bájky ako pravdu evanjelia a čím viac som klamal, aby som ukázal, že klamem, tým viac sa presviedčali, že som vzorom pravdivosti.

“Potom mi došlo, že ako Munchausen správneho druhu je veľa peňazí a dvanásť rokov som im ich dával horúce a silné, ale nikdy príliš horúce.” Keď som naznačoval takú brečku, ako je príbeh o diablovom hadovi, ktorý koncom chvosta napísal na Dianin chrbát proroctvá, niekedy som si hovoril: „Vydrž, ideš príliš ďaleko,“ ale neurobil som to. Moji čitatelia sa dokonca láskavo rozhodli pre priadzu diabla, ktorý sa, aby sa oženil so slobodomurárom, zmenil na krokodíla a napriek maškaráde úžasne dobre hral na klavíri.

“Jedného dňa, keď som prednášal v Lille, som svojim poslucháčom povedal, že som práve mal zjavenie Nautila, najodvážnejšieho znevažovania ľudskej dôveryhodnosti, aké som doteraz riskoval.” Ale moji poslucháči nikdy nezanevreli ani na vlások. “Počujte, doktor videl Nautuliusa,” povedali s obdivnými pohľadmi.

Samozrejme, nikto nemal jasnú predstavu o tom, kto Nautilus je, ja sám som to nebol, ale predpokladali, že je diabol.

Ah, veselé večery, ktoré som strávil so svojimi kolegami autormi, vymýšľal nové zápletky, nové, neslýchané zvrátenia pravdy a logiky, každý sa snažil prekonať toho druhého v organizovanej mystifikácii. Myslel som, že sa zabijem smiechom z niektorých navrhovaných vecí, ale všetko šlo.

Taxil aka Dr Bataille: There is no limit to human stupidity


Je len smutné, že spústa webov ktorá piše o týchto Pikeho 3 svetových vojnách na Slovensku alebo v čechách dodnes neprejavila záujem si overiť tento nezmysel.

3. apríl, takže, Na Zdravie!

Jack Daniels

Potreby pre psov a doplnky

Potreby pre psov a doplnky


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™