Nedávno zomrel známy herec na leukémiu. Andy, to čo sa skrýva za leukémiou nám dokáže súdny proces v Taliansku a Vatikáne. Vedecké dôkazy o škodlivosti elektomagnetického žiarenia a vplyv na leukémiu. Vedel o nich Andy, alebo to Slovenské media vraj Boha milované kresťanské nevedia?? Pričinou je hromadná elaktrifikácia. Sám Macroni mal z v živote 14 infarktov. Čim sa zaoberal Marconi? Vysielanie rádiových vĺn! Elektomagnetický smog. V roku 1922 sa začala pravidelná prevádzka rádiového vysielania z Marconiho výskumného centra v Writtle pri Chelmsforde.

Rakovina a hladomor života a náš Andy. Mal Andy v živote pri sebe kopu mobilných telefónov a SMARt technologie? Ak mal Andy tieto zariadenia a použival ich, vedel o človeku menom Otto Warburg?

“Ak je narušené dýchanie rastúcej bunky,” napísal Warburg 1930, spravidla bunka zomiera. „ Ak nezomrie, vznikne nádorová bunka. “

My trolovia tohto webu sme úhlavní nepriatelia Mobilov, lebo dávno vieme ako škodi WiFI. A tie SMSky ktoré musíte všetky potvrdiť, aby sa identifikovali kadetade po internete, sú zasielané naschvál, aby ste si kúpili hoci aj ten najlacnejší WiFI Mobil. Ďakujem Vatikánu, že nás pekne pomaličky vraždi ako to dokázal nasledujúci súdny proces. Áéééééémen, leukémia!

Na začiatku dvadsiateho storočia sa na lekárskom horizonte črtá veľký problém príčin nádorov, ako je obrovská sfinga.
W. ROGER WILLIAMS, Fellow of the Royal College of Surgeons, England, 1908

Andy zomrel na leukémiu, Vatikán, Otto Warburg

24. februára 2011 najvyšší taliansky súd potvrdil trestné odsúdenie kardinála Roberta Tucciho, bývalého prezidenta riadiaceho výboru Vatikánskeho rozhlasu, za vytváranie obťažovania verejnosti znečisťovaním životného prostredia rádiovými vlnami. Vatikánske vysielanie do sveta vysielané v štyridsiatich jazykoch vychádza z päťdesiatich ôsmich mocných rozhlasových veží zaberajúcich viac ako tisíc akrov pôdy obklopených prímestskými komunitami.

Obyvatelia týchto komunít po celé desaťročia kričali, že rádiové prenosy ničia ich zdravie a spôsobujú epidémiu detskej leukémie.

Na žiadosť prokuratúry v Ríme, ktorá uvažovala o vznesení obvinenia Vatikánu za zabitie z nedbanlivosti, nariadila sudkyňa Zaira Secchi oficiálne vyšetrovanie Milánskym národným onkologickým ústavom. Výsledky zverejnené 13. novembra 2010 boli šokujúce.

V rokoch 1997 až 2003 sa u detí vo veku od jedného do štrnástich rokov, ktoré žili medzi šiestimi a dvanástimi kilometrami od anténnej farmy Vatikánskeho rozhlasu, vyvinula leukémia, lymfóm alebo myelóm osemkrát rýchlejšie ako deti, ktoré bývali ďalej. A dospelí, ktorí žili medzi šiestimi a dvanástimi kilometrami od antén, zomreli na leukémiu takmer sedemkrát rýchlejšie ako dospelí, ktorí žili ďalej.

Treťou civilizačnou chorobou, ktorú Samuel Milham spojil s elektrifikáciou, je rakovina.

Otto Heinrich Warburg, M.D., Ph.D. (1883-1970)

Na prvý pohľad červenanie nie je zrejmé, o čo ide. Porucha metabolizmu cukrov určite súvisí s cukrovkou a porucha metabolizmu tukov so srdcovými chorobami. Ako však zapadá rakovina? Kľúč poskytol vedec, ktorý pred viac ako sto rokmi vo svojom laboratóriu študoval vajcia morského ježka.

Bol rodákom z toho istého mesta, kde o storočie neskôr malo tri tisíc lekárov podpísať výzvu do sveta, v ktorej sa okrem iného uvádza, že rádiové vlny spôsobujú leukémiu.

Miera rakoviny v celej Európe sa od jeho narodenia zdvojnásobila a rozhodol sa venovať svoj život hľadaniu dôvodu a dúfal, že aj vyliečiť. V tejto súvislosti sa vrátil do školy a v roku 1911 získal titul M.D. na univerzite v Heidelbergu. K akým zásadným zmenám podľa jeho názoru došlo v tkanive, keď sa normálna bunka stane rakovinovou?

“Líši sa metabolizmus nádorov,” spýtal sa,

“rastú neorganizovane, od metabolizmu usporiadaných buniek, ktoré rastú rovnakou rýchlosťou?”

Otto Warburg, pod dojmom, že nádory aj skoré embryá pozostávajú z nediferencovaných buniek, ktoré sa rýchlo množia, začal svoje celoživotné dielo štúdiom oplodnených vajíčok. Uskutočnil medzníkové experimenty pomocou spektrofotometrie, ktorá dokázala, že časť enzýmu, ktorá reaguje s kyslíkom v bunke, je identická s časťou hemoglobínu, ktorý viaže kyslík v krvi. Táto chemikália, ktorá sa nazýva hém, je porfyrín viazaný na železo a enzým, ktorý ho obsahuje, ktorý existuje v každej bunke a umožňuje dýchanie, je dnes známy ako cytochrómoxidáza.

Za túto prácu bol Warburgovi udelená Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu v roku 1931. Medzitým v roku 1923 Warburg pokračoval v výskume rakoviny a pokračoval tam, kde pred pätnástimi rokmi skončil. „Východiskovým bodom,“ napísal, „bola skutočnosť, že dýchanie vajíčok morského ježka sa zvyšuje šesťnásobne v okamihu oplodnenia,“ teda v okamihu, keď sa mení z pokojového stavu do stavu rastu.

Očakával podobné zvýšenie dýchania v rakovinových bunkách. Ale na svoje počudovanie zistil pravý opak. Nádor potkana, s ktorým pracoval, spotreboval podstatne menej kyslíka ako normálne tkanivá zdravých potkanov.

“Tento výsledok sa zdal taký prekvapujúci,” napísal, “že sa zdá byť oprávnený predpoklad, že v nádore chýba vhodný materiál na spaľovanie.”

Warburg teda pridal do kultivačného média rôzne živiny, stále však očakával dramatický nárast spotreby kyslíka. Namiesto toho, keď pridal glukózu, dýchanie nádoru úplne prestalo! A pri pokuse zistiť, prečo sa to stalo, zistil, že sa v kultivačnom médiu hromadí obrovské množstvo kyseliny mliečnej. Tumor v skutočnosti produkoval úplne dvanásť percent svojej hmotnosti v kyseline mliečnej za hodinu. Za jednotku času produkoval 124-krát viac kyseliny mliečnej ako krv, 200-krát viac ako žabí sval v pokoji a osemkrát viac ako žabí sval, ktorý pracoval na hranici svojej kapacity.

Nádor konzumoval glukózu, dobre, ale nevyužíval na to kyslík. V ďalších experimentoch na iných druhoch rakoviny u zvierat a ľudí Warburg zistil, že to všeobecne platí pre všetky rakovinové bunky a pre žiadne normálne bunky. Táto jedinečná skutočnosť zapôsobila na Warburga ako nanajvýš dôležitá a kľúčová k príčinnej súvislosti s touto chorobou.

Extrakcia energie z glukózy bez použitia kyslíka, čo je typ metabolizmu nazývaný anaeróbna glykolýza – nazývaný tiež fermentácia – je vysoko neefektívny proces, ktorý sa v malom rozsahu uskutočňuje vo väčšine živých buniek, ale stáva sa dôležitým, až keď nie je k dispozícii dostatok kyslíka.

Napríklad bežci počas šprintu tlačia svoje svaly, aby využívali energiu rýchlejšie, ako im môžu ich pľúca dodať kyslík. Ich svaly dočasne vyrábajú energiu anaeróbne (bez kyslíka) a vytvárajú kyslíkový dlh, ktorý sa spláca po ukončení šprintu a zastavení prehltnutia vzduchu. Aj keď je schopná v prípade núdze rýchlo dodať energiu, anaeróbna glykolýza produkuje oveľa menej energie pre rovnaké množstvo glukózy a ukladá kyselinu mliečnu do tkanív, ktoré je potrebné likvidovať.

Warburg objavil v roku 1923 to, že rakovinové bunky sa v tomto zásadnom ohľade líšia od normálnych buniek vo všetkých vyšších organizmoch: udržiavajú vysokú mieru anaeróbnej glykolýzy a produkujú veľké množstvo kyseliny mliečnej aj za prítomnosti kyslíka. Tento objav, nazývaný Warburgov efekt, je základom pre diagnostiku a stanovenie štádia rakoviny v súčasnosti pomocou pozitrónovej emisnej tomografie alebo PET skenovania.

Pretože anaeróbna glykolýza je neúčinná a spotrebováva glukózu obrovskou rýchlosťou, PET vyšetrenia môžu ľahko nájsť nádory v tele rýchlejšou absorpciou rádioaktívnej glukózy. A čím je nádor malígnejší, tým rýchlejšie prijíma glukózu.

Všetky zložité organizmy musia mať kyslík, aby si udržali svoje vysoko diferencované formy. Bez kyslíka sa vrátia k nediferencovanejšej jednoduchej forme rastu, aká existovala výlučne na tejto planéte predtým, ako bol vo vzduchu kyslík.

Príčinným faktorom vzniku nádorov, nie je nič iné ako nedostatok kyslíka.”

Do roku 1942 mohol dekan Burk z Národného onkologického ústavu oznámiť, že to bola pravda, viac ako 95 percentách rakovinových tkanív, ktoré vyšetroval.
Avšak rozsiahle použitie PET skenovania na diagnostiku a stanovenie štádia rakoviny človeka katapultovalo Warburgov efekt späť na hlavnú fázu výskumu rakoviny. Nikto teraz nemôže poprieť, že rakovina žije v anaeróbnom prostredí a že sa pri svojom raste spolieha na anaeróbny metabolizmus.

Aj molekulárni biológovia, ktorí sa kedysi zameriavali výlučne na teóriu onkogénu, nakoniec zisťujú, že existuje súvislosť medzi nedostatkom kyslíka a rakovinou.

Bol objavený proteín, ktorý existuje vo všetkých bunkách – faktor indukovaný hypoxiou (HIF) – ktorý sa aktivuje za podmienok s nízkym obsahom kyslíka a ktorý následne aktivuje mnoho génov potrebných pre rast rakoviny. Ukázalo sa, že experimentálna inhibícia dýchania rakovinových buniek alebo ich jednoduché zbavenie kyslíka mení expresiu stoviek génov, ktoré sa podieľajú na malígnej transformácii a rakovinovom raste.

Poškodenie dýchania spôsobuje, že rakovinové bunky sú invazívnejšie; obnovenie normálneho dýchania ich robí menej invazívnymi. Pretože rakovinové bunky prosperujú v neprítomnosti kyslíka, deprivácia kyslíka poskytuje začínajúcim rakovinovým bunkám výhodu prežitia.

Akýkoľvek environmentálny faktor, ktorý poškodzuje dýchanie, teda či už mal Warburg pravdu a priamo spôsobuje malígnu transformáciu, alebo či majú pravdu skeptici a poskytuje iba prostredie, v ktorom má rakovina výhodu oproti normálnym bunkám – nevyhnutne zvýši mieru rakoviny.

Elektrická energia, ako sme videli, je taký faktor.

Andy zomrel podobne ako tie deti v kresťanskom Vatikáne. Kto by predsa uveril, že Boh a Vatikán zabíja. Poirot: No, No, No 🙂

Arzén je respiračný jed, ktorý spôsobuje rakovinu. Uretán je narkotikum, ktoré inhibuje dýchanie a spôsobuje rakovinu. Keď implantujete cudzí predmet pod pokožku, spôsobuje rakovinu, pretože blokuje krvný obeh, hladujú susedné tkanivá kyslíka.

Elektrický bicykel GT E

Elektrický bicykel GT E-Pantera Dash Gunmetal M Horský


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™