Anton Parks a jeho kniha Adam Genesis. Po dlhšej dobe sa vrátime k starému známemu, kvôli slovu Adam. Bolo by ťažké nájsť presnejší názov pre toto dielo bez toho, aby sme riskovali odklon od jeho ústrednej témy, a to stvorenia a vývoja ľudského druhu vďaka mnohonásobným genetickým manipuláciám, ktorých sa stal obeťou rúk z nebeského beštiária.

Anton Parks kniha Adam Genesis

Anton Parks síce píše o Anunnaki, ale pletie to všetko dohromady s reptiliánmi, jaštermi, čo je jeho najväčšia chyba. My nevyzeráme ako reptiliáni, lebo nás stvorili Anunnaki Elohim “Na svoj obraz”. Keby si prečítal niektorú z kníh Maximilliena De Lafaette, tam sú vysvetlivky k obrázkom, ktoré ukazuje. Nikto z nás samozrejme napopiera genetické manipulácie, kým nás vyšolíkali po tisícoch rokoch na Homo Sapiens. Adam Genesis to je také Emuna Elish a Tiamat, alebo prečo je v tisíckach heraldík znak draka, že bol porazeny.
Anton Parks a jeho kniha Adam Genesis. Po dlhšej dobe sa vrátime k starému známemu
Bez akejkoľvek nadbytočnej irónie trváme na tom, že univerzálna terminológia A-DAM GEN-ISIS (“opravte a rozšírte zvieratá”) je čistý sumerský jazyk. Každý odborník na asýriológiu si všimol a potvrdil, že spojenie slovesných foriem GEN alebo GIN (opraviť, poslať) a ISIS (šíriť, plakať) jasne evokuje stvorenie, ako je jeho kvázi latinský homofón Genesis, ktorého význam je „narodenie“.

Tí istí špecialisti na sumerskoakkadský jazyk nebudú môcť spochybniť skutočnosť, že výraz ADAM sa prekladá ako „zvieratá“, „šelmy“, „stáda“… Mohlo by sa však zdať zvláštne, že v tejto slovnej hre, nachádzame spojené sloveso „opraviť” a „Isis”, čo je grécke meno egyptskej bohyne Aset.

V egyptskej mytológii však Aset symbolizuje bohyňu zrodení. V tomto diele a v nasledujúcom uvidíme, že cez niekoľko rôznych tradícií, nájdeme ju zakaždým s rovnakými vlastnosťami a funkciami: univerzálna matka, kúzelníčka a tvorkyňa života. Isis je pani ľudských génov (z gréčtiny: „genos“ „pôvod“). Dobre symbolizuje narodenie (po latinsky genéza) a je to skutočne ona, ktorá opravuje život a šíri ho po celom svete. V celej tejto sérii sa potvrdí, že staroveké jazyky Zeme boli jemne kodifikované pomocou sumerčiny, presnejšie gr. vďaka lexikálnym kombináciám, ktoré ponúka sumersko-akkadčina (ktorú niekedy nazývam sumersko-asýrsko-babylonský jazyk alebo dokonca gina ‘abul-sumerčina). Zistíte, že egyptský jazyk má tiež úžasné možnosti kódovania!

Od vydania “Tajomstvo temných hviezd”, čitatelia nás kontaktovali a požiadali nás o preklady alebo odkazy na slovníky v orientálnych jazykoch. Radi by sme vám pripomenuli, že tieto návody sú dostupné vo všetkých špecializovaných kníhkupectvách, ako napríklad v múzeu Louvre v Paríži alebo na internete. Geuthnerove edície napríklad produkujú veľmi dobré sumerské a akkadské učebnice.

Každý čitateľ sa teda bude môcť, ak si to želá, odvolať na sumerské, akkadské a egyptské príručky, aby si overil moju prácu a vykonal svoje vlastné preklady. Práve na tento účel sme sa snažili umiestniť lexikálne korešpondencie (prízvuky a číslovanie) pre sumerčinu a akkadčinu. Ide o premiéru tohto druhu práce. Ako boli jazyky v minulosti kódované, bolo jasne popísané v úvode k prvému dielu „Kroniky“, „Tajomstvo temných hviezd“.

V novembri 2005 internetová stránka Karmapolis poskytla rozhovor o obsahu tohto zväzku. Tento rozhovor bol potom celý prevzatý v troch vydaniach časopisu „Nexus France“. Pôvod informácií uverejnených v prvej knihe sa ma samozrejme pýtali. V čase tlače „Tajomstvo temných hviezd“ som nevedel, ako odhaliť pôvod celej tejto histórie. Nebol to channeling ako taký. Vysvetľovanie, že toto všetko sa mi denne dialo asi desať rokov cez nekontrolovateľné „prúdy svetla“ ma veľmi nepotešilo.

Táto situácia ma preverila natoľko, že je pre mňa niekedy ešte ťažké. Tieto udalosti mi obrátili život naruby. Rozhodol som sa pre opatrné ticho, aspoň spočiatku som si myslel, že „tí, čo vedia“, uvidia. Pokiaľ ide o väčšinu ostatných čitateľov, tých, ktorí sú o niečo menej informovaní, predpokladal som, že budú spokojní s týmito informáciami, ktoré sa dajú nájsť v eseji o pôvode ľudstva alebo dokonca ako v románe, keďže príbeh je napísaný v tejto forme. Keď máte dôležité informácie, ktoré musíte komunikovať, všetky procesy sú platné.

Spôsob, ako prepísať túto sériu na dlhú dobu, predstavoval problém. Podarilo sa mi tak zachovať všetku špecifickosť tohto príbehu bez tabu a zachovať tento jedinečný pocit bytia v tele hlavnej postavy, ako v čase recepcie celej tejto ságy. V dôsledku toho som ponechal obsah svojich historicko-mytologických a lingvistických výskumov pre poznámky pod čiarou a pre súbory umiestnené na konci tejto práce v časti „archívy a dekódovanie“. To vysvetľuje, prečo vo zväzkoch tejto série koexistujú dva rôzne štýly písania.

Záujem o tento seriál ma prinútil spoznať skvelých ľudí. Nakoniec som si vďaka pozitívnym reakciám mnohých čitateľov uvedomil, že vesmír „kontaktérov“ nie je vnímaný tak zle, ako som si predstavoval. Dostal som sa aj do kontaktu s narušenými jedincami. Ľudia nás niekedy na stránke kontaktujú a žiadajú o vysvetlenie. Ich reakcie, niekedy až unesené, sú s obrazom prelínania, ktoré seriál vzbudzuje.

Tento príbeh priťahuje aj znepokojuje, otriasa mnohými myšlienkami, ktoré sa doteraz prijímali pod kontrolou odborného názoru, ako aj niektorých autorov, ktorí si mysleli, že prepísali dejiny ľudstva a mali na ne monopol. Kontaktovalo ma viacero psychológov. Zdá sa, že v mojom rozprávaní odhaľujú stopy veľkých morálnych a sociálnych archetypov, ktoré prejavujú rôzne aspekty ľudskej bytosti. Pre niektorých z nich som živou záhadou a pre iných otvorenou knihou prostredníctvom príbehu, ktorý rozprávam.

Vždy sa nájdu ľudia, ktorí si budú myslieť, že som šibnutý a naopak iní, ktorí ma, ako sa už stalo, budú považovať za akéhosi vykupiteľa, reinkarnáciu o Sa’am, postave v príbehu, ktorý som dostal. Moje slová vás nemajú presvedčiť, že by som bol touto bytosťou počas jednej z mojich predchádzajúcich inkarnácií. Je mi jedno, či to tak bolo…

Kto má pravdu? Možno sa čudovať, že toľkým ľuďom je tak zle? Občianska, morálna a duchovná výchova neexistuje, nie striktne povedané v školskom kole, hoci by mala byť vyučoval od útleho veku s cieľom prejaviť čo najväčšiu úctu k blížnemu. Je celkom komické poznamenať, že pojem „duchovný“ má ako synonymá výrazy „zábavný“, „humorný“ – vec vlastne celkom komická. Politické hnutia a náboženské autority využívajú tento všeobecný zmätok na indoktrináciu ľudí a zhromaždenie čo najväčšieho počtu podporovateľov, ich príčiny…

Toto nepochádza z dnešného dňa a iba odráža odveký boj proti dvom odlišným silám z tej istej rodiny, ktorých históriu tu reprodukujem v širokých črtách. Závery, ktoré z toho vyplynú na konci série „Kroniky“, prekvapia najväčších moralizátorov a rádoby duchovných učencov sediacich ticho vo svojom kresle či jaskyni..

V tomto svete sa nám konečne navrhuje, aby sme sa zahrali na povrazochodcov a vytvorili určitú formu neutrality: nebyť ani príliš dobrý, ani príliš zlý… Na tých zlých sa poukazuje s odporom a pohŕdaním – bez toho, aby sme vedeli prečo sú takí, a tí dobrí sú prezentovaní ako fanatici do dobrého slova, ako nežní snílci, ktorí tu na zemi tiež nemajú miesto…

Čo sa týka nestranných, tých, ktorí sa snažia produkovať ako forma neutrality, nie sú ušetrení ani oni, niektorí sú zobrazovaní ako zbabelci a iní ako prvotriedni manipulátori. Niektorí ľudia, ktorí tvrdia, že robili duchovnú prácu, tvrdia, že všetci sme tak trochu manipulatívni, tento sklon je špecifický pre ľudské bytosti.

Takže, ktorému manipulátorovi by ste mali veriť?


Takže tohta Adama, otroka z nás ale urobili Anunnaki Nephilim, nie Elohim.
Ja som tvoj Boh, nebudeš mať iných Bohov, povedal Anunnaki Nephilim, Adonis. Anunnaki Elohim Bohov nemajú a neuznávajú!

Práve títo vraj Padlí Anjeli Nephilim naučili ľudi remeslám, aby sa rozvíjali a zároveň uverili v Boha, ktorí ich to naučil! Dielo bolo dokonané!

Spojenie Padlí Anjeli má ale úplne iný význam. Sú to anjelské bytosti, ktoré prišli “padli” na Zem do tretej dimenzie po zničení Tary v piatej dimenzii a ich DNA sa za milióny rokov zmenilo z 12 vláknovej na 2 vláknovú. Ale to sa stalo pre stovkami miliónov rokov.

Na Zemi sa otočili tisíce iných civilizácii a táto 800.000 rokov stará, nechala svoje stopy v Bermudskom trojuholniku a po celej Zemi zanechali tzv. Archy na ochranu Zeme pred útokmi z vesmíru, ako bol Tunguzský vraj meteorit. O tomto básni chudák Fulford a magor Salla, že sa našli dve na Ukrajine, ale nevie ani prd. Tieto archy sa aktivujú automaticky a to je ten problém magnetizmu Bermudského trojuholníka.

Pri tých pyramídach v Bermudskom trojuholniku sa našlo ich písmo pripomínajúce Ukrajinské Bukvice. V týchto vodných guliach o veľkosti SUV v jednej sále tam plávu ryby, ktoré vôbec nepoznáme. Prežili dodnes.

 v Bermudskom trojuholniku a po celej Zemi zanechali tzv. Archy na ochranu Zeme pred útokmi z vesmíru

Aj tak je celý vesmír len hologram 🙂

Potreby pre psov a doplnky

Potreby pre psov a doplnky


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™