Rok 2022 je rokom, kedy Anunnaki Elohim plánujú návrat a očistiť ju od kontaminácie Aliens-Grays, teda šedivákov. Tento rok má veľký zmysel ak je zakódovaný a dekódovaný v hebrejčine. Kniha nám hovorí, že existujú dva spôsoby interpretácie kódu 2022. Anunnaki Elohim plánujú návrat na Zem. Najprv ale musíte vedieť rozdiel medzi Anunnkai Elohim a Anunnaki Nephilim. Anunnaki Nephilim EL sa zjavil Abrahámovi a povedal mu: Ja som tvoj Boh a nebudeš mať iných! Tak začalo náboženské masové vraždenie na rozkaz Yahweho, Zabite ich všetkých!

Anunnaki Elohim plánujú návrat na Zem v roku 2022

1 – Prvý výklad: Vezmite číslo 2022 a preložte ho do hebrejskej abecedy. Pamätajte, že hebrejčina sa číta sprava doľava a postupujte podľa čísel v tomto poradí. Toto vám dáva slovo: 2022 = בבאב 2 je ב, druhé písmeno hebrejskej abecedy. Z 0 sa stáva א, pretože: 0 = Nekonečný = Boh = Jediný. א je prvé písmeno v hebrejskej abecede, konkrétne The One. Toto slovo sa foneticky číta b’bab a znamená ba-Ba’ab: V Ba’ab. Ba’ab znamená: Hviezdna brána Anunnaki. Z tejto hviezdnej brány vesmírne lode Anunnaki vstupujú a opúšťajú galaxie, oblohu, mnohopočetné vesmíry, paralelné dimenzie a vesmír. Aj z tohto Ba’abu človek opúšťa náš fyzický svet, aby vstúpil do dimenzie mimozemšťanov.

Výklad a význam: Keď vstúpite do roku 2022, automaticky vstúpite do Ba’abu oslobodenia, ale iba ak nie ste kontaminovaní, alebo ak sa pokúsite, hneď teraz, očistiť.

2 – Druhá interpretácia: Pridajte čísla, ktoré sa objavia v roku 2022; 2 + 0 + 2 + 2 = 6. Podľa Ulemy a „Knihy Rama-Dosh“ číslo 6 znamená: Oslobodenie.

Výklad a význam: Oslobodenie od kontaminácie a kontroly Šedých. Tajný kód roku 2022. V „Knihe Rama-Dosh“ bolo slovo „Carbon“ použité na označenie zdroja života a prvého prvku, ktorý Anunnaki Elohim použili na genetické vytvorenie ranej ľudskej rasy. Všetko je prepojené.

Ulema, ktorí sú správcami Anunnaki „Knihy Ramadosh“, vysvetlili, že číslo „6“ je tajným kódom roku 2022. Je to životne dôležité číslo, pretože predstavuje 6 smerov, ktoré ľudstvo pozná: sever, juh, východ, západ, dole a hore.

V roku 2022 pribudnú ďalšie dva smery či dimenzie. A ľudská rasa v roku 2022 pochopí povahu týchto 2 dodatočných dimenzií, ktoré nie sú veľmi vzdialené od fyzickej štvrtej dimenzie, v ktorej žijeme. Piata dimenzia by sa mohla považovať za priestorovú trampolínu a šiesta dimenzia je cieľ alebo stretnutie ľudskej rasy s Anunnaki.

Číslo 6: „6“ ako päťuholníkové pyramídové číslo je v Anunnaki rukopise vysvetlené ako jedno zo šiestich hlavných mimozemských horúcich miest na Zemi. Ďalších päť je: 1-Baalbeck, 2-Arwad, 3-Tyre, 4-Nippur, 5-Malta.

Charakteristika čísla 6: 6 je dokonalé číslo, tiež „trojuholníkové“ číslo. Je to geometrická hodnota slova „priestor“ v jazyku Ana’kh, v jazyku Anunnaki, a „Duch“ vo fenickom jazyku. V gréckych orakulách je to „Delta“. Táto geometrická forma a jej číselná hodnota sú tiež „logom“ Anunnaki, pretože predstavujú trojuholník.

Trojuholník bol zobrazený na uniformách amerického vojenského personálu a vedcov, ktorí pracujú na „Čiernych projektoch“ a mimozemskom reverznom inžinierstve na tajných základniach a genetických laboratóriách v Spojených štátoch. Mnoho zasvätených osôb a vysokopostavených vojenských mužov uviedlo, že videli odznak v tvare „trojuholníka“ na mnohých havarovaných diskoch UFO uložených na tajných vojenských základniach v Spojených štátoch.

Tu stojí za zmienku, že chemický prvok uhlík má atómové číslo 6.

O kontaktoch šedivákov s rôznymi vládami na Zemi sme písali v článkoch o Anunnaki a ich vyslankyne na Zem Anbar Anati, aby varovala zinteresovaných v projektoch ako Dulce, aby skončili spoluprácu so šedivákmi. Žiaľ neskončili lebo dostali od šedivákov technológie, ktorými sa snažia ovládať tento svet. A tak Šedí dosiahli takmer úplnú kontrolu nad ľudstvom. Žiadna debilná chazar mafia idiota Fulforda.

Úryvok z Dulce a spomeňte si na nové objavy laserom rezaných kráv po celom svete v roku 2021!

Tieto detaily boli rýchlo hotové a na ôsmu úroveň sme použili bočný výťah. Tu experimentovali s manipuláciou s nervovým systémom rôznymi prostriedkami. Umožňovalo im to spôsobiť choroby a dokonca smrť na diaľku.

“Obávam sa, že nemôžete vstúpiť na miesto, kde sú držaní poddaní,” povedal Grey.

„Tieto subjekty sú väčšinou šialené, nebezpečné a veľmi náchylné na zmeny vo svojej rutine. Ak vstúpime, mohli by sme zničiť niektoré experimenty.”

Poschodie deväť, kam sme boli pozvaní vstúpiť, obsahovalo uskladnenie úplne dospelých tvorov a tkanív v kadiach, všetky mŕtve. To zahŕňalo nádrže plné embryí v rôznych štádiách vývoja, ktoré čakali na použitie. Miesto bolo udržiavané rovnako čisté ako zvyšok areálu, ale zápach chemikálií bol ohromujúci.

Výskumníci boli schopní zaznamenávať sny na špecializovaných strojoch; sny boli študované ako súčasť veľkého pokročilého štúdia psychickej sily a javov. „Akonáhle budeme v tomto výskume pokročilejší, budeme mať úplnú moc nad ostatnými rasami.“ povedal Grey!

Jednoducho som tam nemohla dlho zostať a plukovník Jones, ktorý dovtedy neprejavoval žiadne emócie, sa zrazu zmenil a objavil sa vo svojej skutočnej, šedej podobe.

Potrebovala som čas. Najprv som strávila pár dní strávením toho, čo som videla. Spravila som sa neviditeľným a odišla som z hotela na hodiny skúmania. Chodila som po uliciach, chodila som metrom, chodila som autobusmi, navštevovala som múzeá, obchody, úrady, nemocnice, domovy dôchodcov, školy a iné.

Všade, kam som prišila, som videla Greys v zmenenej forme.

Kniha Ramadosh, číslo 6, nové dimenzie


Chudák Putinov kamarát Schwáb je len bohapustý odvar toho, čo máme vlastne na Zemi medzi nami! Šediváci tu boli milióny rokov pred príchodom Anunnaki.
Tu stoji za zmienku ešte Fomenko, ktorý vraví, že nás oklamali o tisíc rokov, teda že dnes máme len rok 1021. Lenže sondy Anunnaki Elohim sú už tu!

Anne Wojcicki maže menej ako proruskí debili na hlavných správach 🙂

Potreby pre psov a doplnky

Potreby pre psov a doplnky


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™