Archanjel Gabriel a jeho význam. Napíšeme to rovno, ako žena Anunnaki bola prvá, ktorá experimentovala s kópiami človeka, neskôr nazývaného Adamah, Adamu, Adam. Ešte raz, bola to žena, nie muž. Gabriel ako žena Anunnaki bola prvou bohyňou, ktorá experimentovala s kópiami ľudí vytvorených z hliny nájdenej v starovekom Iraku.

Tu si ide vylámať zuby celý Vatikán a drahí ortodoxní kresťania katolíci, ktorí ale nikdy v kostole neboli, lebo tu majú aj tú hlinu. Čiže žiadny vatikánsky anjel Gabriel s krídlami, lebo Anunnaki nemajú krídla. Stvorili nás na svoj obraz, preto ani my nemáme krídla ako Red Bull.

Archanjel Gabriel bola žena Anunnaki, Maximillien De Lafayette

Teda môžme začať ako to vlastne bolo. Je to z kníh Anunnaki od Maximilliena De Lafayette, ktorí je v tomto obore jednotka. Sám vždy uvádza, že spústa chytrákov ktorí vykladajú Sumer a Anunnaki píše úplne nezmysly, lebo neovládajú vtedajšie jazyky a jazyk Anakh. Preto sú ich preklady úplné nezmysly. Konečne si to napíšeme pekné po poriadku. Kto nepozná Anunnaki, tak nevie, že u nich vždy vládol matriarchát, lebo pre nich je žena nositeľkou života. To je veľmi dôležité pri výkladoch a ich porozumení. Kto nevie čo je život človeka a považuje ženy za sliepky, tak nech toto ďalej nečíta.

Začneme menom Gab’r (Ga’br): Odkaz na množstvo významov na jazykovej, náboženskej a metafyzickej úrovni. Najčastejšie sa spája s Angelom Gabrielom. Slovo „Gab-r“ sa foneticky vyslovovalo Gab’er. Prví Arabi to prijali ako „Al Jaber“, čo znamená veľa vecí vrátane: sily, autority, moci, vládnutia. Z „Al Jaber“ boli odvodené dôležité slová, podstatné mená a prídavné mená.

Napríklad slovo „Jabbar“ znamená: mocný, mocný, schopný, obrovský, obri, ako obri (Nephilim, Anakim, Anunnaki) spomínaní v Biblii a v akkadských, babylonských a sumerských eposoch.

Jababira je množné číslo slova „Jabbar“.

Po konvertovaní Arabov na islam sa „Al Jaber“ stal „Al Jabbar“, jedným z atribútov a mien Alaha (Boha).

V Ana’kh znamená slovo „Jabba-r-oout“ presne to isté v ranej aramejčine a modernej arabčine: autorita, moc, vláda.

Je veľmi zrejmé, že jazyk Ana’kh hlboko ovplyvnil východné a západné jazyky.
V našich západných slovníkoch (latinčina, anglosačina, francúzština a románske jazyky) nachádzame nápadné podobnosti; Gab’r sa stal guvernérom vo francúzštine, angličtine a gubernátorom v latinčine.

Sumerský Gabriel bol tiež známy pod rôznymi menami podľa sumerských textov, ako napríklad „Nin-Hour-sagh“, čo znamená pani guvernérka hory, vyvýšenej oblasti rajskej záhrady.

Gabriel ako žena Anunnaki bola prvá, ktorá experimentovala s kópiami človeka, neskôr nazývaného Adamah, Adamu, Adam.

Ako je definované v „Encyklopédii Anunnaki“; Gab’r (Ga’r) je Anunnaki osobnosť s mocnými silami a zásadným vplyvom na stvorenie ľudskej rasy.

Z Gab’r (Ga’r) bolo odvodené hebrejské slovo Gabriel (Anjel Gabriel) a arabský ekvivalent Gib-rail (Gibrayel, Gib-ra’il).

Gabra’il “Gabriel”:

Meno postavy Anunnaki s mocnými schopnosťami, ktorá zohrala hlavnú a prvotnú úlohu pri stvorení ľudskej rasy. Skladá sa z dvoch slov:

a-Gab alebo Gabra, čo znamená sila, moc, moc.

b-Il (El), čo znamená boh, stvoriteľ, pán, pán.
Tak sa význam stáva tvorivou silou. Inými slovami, človek, ktorý má moc tvoriť.


Teraz to dôležité klamstvo z Biblie, že Eva bol stvorená z Adamovho rebra. Videli ste už rodiť muža? Nevideli!


Gabra’il „Gabriel“ bol tiež nazývaný „Nin-il“ a „Nin-ti“. V ana’kh, sumerskom a babylonskom jazyku slovo „Ti“ znamená „rebro“.

„Nin-ti“ tiež znamená „dáma rebier“, „dáma života“ a „dáma stvorenia“. Gabriel sa tiež nazýva „Gab“ a „Gab-r-il“.

Počas prvého genetického experimentu vytvoril Gabriel 7 rôznych typov Homo sapiens pomocou DNA primitívnych bytostí a DNA Anunnaki. Gabrielove originálne výtvory neboli veľmi úspešné. Neskôr Gabriel použil najneočakávanejší genetický zdroj na vytvorenie konečnej kópie moderného človeka.

Zmiešal krv Igigi so zemskou hlinou, aby vytvoril kvázi ľudskú formu života, ktorá sa bude nazývať Adamah.

Podľa kozmogónie Ana’kh bol Adam, muž, vytvorený z rebra Gabriela, ženy Anunnaki; „dámy rebra“.

Gab znamená ochrankyňu, guvernérku alebo guvernantku. To vysvetľuje prečo a ako bol anjel Gabriel zobrazený v Písme ako strážca rajskej záhrady. V starovekých textoch Sumerov, Akkadov a civilizácií susedných krajín na Blízkom a Strednom východe bol „Gab-r“ guvernérom „Janat Adan“.

V rôznych semitských jazykoch, „Janat“ znamená raj a/alebo záhradu a Eden je Idin, Edin a Adan a znamená vysoký alebo vyvýšený. Hebrejské slovo Gan, čo znamená záhrada, je odvodené z asýrskych a aramejských slov Gan, Ganta a Gentaa, čo znamená park, záhrada. Takto sme dostali Garden of Eden; z asýrskeho, proto aramejského Genta Edenu.


Všetko to pokračuje k stvoreniu života Ježiša Krista a k nepoškvrnenému počatiu Panny Márie o ktorom sme písali minule, že Panna Mária bola umelo oplodnená Gabrielom anjelom, Archanjelom Gabrielom a tak dookola. Preto aj dôkaz, že Archanjel Gabriel podľa Biblie musela byť žena, je vysvetlený v texte.

Gabriel je nositeľkou života „dáma života“ a „dáma stvorenia“ a vložila nový život do tela Panny Márie.

Môžte špekulovať koľko chcete, ale Vatikán a spústa iných náboženstiev nemajú radi ženy, Evy, jedine z dôvodu, lebo odhryzla zo Stromu Poznania a zmúdrela aj s Adamom.

Dodnes títo náboženskí sfanatizovaní idioti nepochopili, že život im dala ŽENA, ich matka! Výkričník! Malleus Maleficarum!

Všetky texty z Biblie sú vlastne kópiou Anunnaki kozmológie, lebo žiadne iné informácie pisatelia ani nemohli mať 🙂
Ale sú dôkladne prepísané, aby zmiatli čitateľa. Navyše tupý farár klame v kázni až sa práši, lebo vôbec tomu nerozumie.

Potreby pre psov a doplnky

Potreby pre psov a doplnky


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™