Tancujúci boh Shiva pred Cernnom a jej poslanie ako to napísal Leo Lyon Zagami. Veľa sa hovorilo o interdimenzionálnych svetoch, dokonca aj v mainstreamových médiách. Internet je plný rôznych názorov chytrákov, tak uvedieme originálnejši pohľad na vec od človeka, ktorý sa v tom vyzná, slobodomurár Leo Lyon Zagami. Iluminát a slobodomurár nie je to isté. Aby čitateľ mal lepši prehľad o Leo Lyon Zagamim nájde to na adrese

Zdá sa, že vedecká komunita aktívne pracuje na konkrétnej možnosti vytvorenia umelých interdimenzionálnych dverí bez ohľadu na možné dôsledky. Najmä rastúce obavy z experimentov, ktoré sa uskutočňujú v CERN-e. Väčšina z vás, ktorá počula o CERN-e, počula o LHC (Large Hadron Collider), najväčšom vedeckom prístroji s priemerom viac ako 20 míľ a fungujúcom pod suverénnym územím dvoch krajín (Švajčiarsko, Francúzsko).
Cern
Leo Lyon Zagami socha Shivu a veľký hadrónový urýchľovač. Bol stvorený na objavenie PIATEJ dimenzie s možnosťou vytvorenia brány do iných vesmírov. Toto je niekoľko výňatkov z ich oficiálnych webových stránok, ktoré uvádzajú ich budúce zámery: „Aj keď to môže znieť ako sci-fi, ak existujú ďalšie dimenzie, mohli by vysvetliť, prečo sa vesmír rozpína ​​rýchlejšie, ako sa očakávalo a prečo je gravitácia slabšia ako ostatné sily prírody. “

Tancujúci Shiva, Cern

Ako to dosiahnu? CERN hovorí, že: „Jednou z možností by bolo nájsť dôkazy o časticiach, ktoré môžu existovať, iba ak sú skutočné ďalšie rozmery. Teórie, ktoré naznačujú ďalšie dimenzie, predpovedajú, že rovnako ako atómy majú nízkoenergetický základný stav a excitované vysokoenergetické stavy, v iných dimenziách by existovali aj ťažšie verzie štandardných častíc. “

Takže pomocou LHC na vytváranie mikroskopických čiernych dier a ďalších vedeckých diablírov chce CERN dosiahnuť prístup k viacrozmernej realite. Samozrejme, preniknúť vesmírom pri hľadaní odpovedí nemusí byť koniec koncov taký dobrý nápad.

Bizarné obrázky oblačných útvarov sa v skutočnosti objavili nad veľkým hadrónovým urýchľovačom (LHC) v CERN-e 24. júna 2016, na slávnosť SVETA Jána Krstiteľa, kľúčový moment v slobodomurárskom roku.


Ten dátum je NATO-m najdôležitejši, nie Vianoce, Veľká Noc, ale Ján Krstiteľ, drahí veriaci. Lebo ujo Ján Krstiteľ bol oveľa “múdrejši” ako ujo Ježiško a on pokstil ježiška a nie naopak! Preto Vatikán plný Maltézských rytierov a Jezuitov, dodnes stále ignoruje jeho osobu. Prečo tomu tak je skúste si vygoogliť, socha Alberta Pikeho a pod ňou je “statue” Mária Magdaléna. Maltézski rytieri potĺkajúci sa po Slovensku, nikdy nechceli tomuto štátu dopriať nič, akurát tak Marinu Abramovič, lebo … v Ráde sú aj takí! Ach jaj 🙂


Podobne aj na medzinárodnom Saucer Day, na počesť stretnutia Kennetha Arnolda 24. júna 1947 s deviatimi predmetmi podobnými tanieru, ktoré boli spozorované nad štátom Washington.

Cern, oblaky
A táto udalosť, ktorá sa objavila vďaka brilantnej fotografii v médiách, mohla byť v skutočnosti šokujúcim dôkazom toho, že najväčší experiment sveta sa posúva ďalej v otváraní portálu do inej dimenzie a pomáha tak uľahčiť možnú inváziu mimozemšťanov. A čo sa deje s ľudskou obeťou, ktorá sa odohrala v areáli CERN-u pred sochou Šivu, len o pár týždňov neskôr, čo sa pohodlne ignorovalo ako žart?

Aj keď si to mnohí možno nemyslia, Shiva je v skutočnosti hinduistický boh stvorenia, smrti a zničenia. Keď sa Shiva spojí so svojou manželkou Kali, sú vykreslení ako šelma skazy a čas smrti, keď sa kombinujú ako Voltron počas tantrického sexu, čo dobre poznali praktici Aleister Crowley a ďalší okultisti z Iluminátov.

Socha symbolizujúca Shivov kozmický tanec stvorenia a zničenia, ktorú dala CERN-u indická vláda na oslavu dlhej asociácie výskumného centra s Indiou, ale tiež niečo oveľa zlovestnejšie spojené s hnutím New Age, predovšetkým Fritjof Capra a jeho medzinárodný bestseller Tao of Physics (1975), ktorý predstavuje zaujímavé paralely medzi teóriami novej fyziky a tradičnými formami mystiky, čím argumentuje, že súčasná veda v súčasnosti dokazuje staré náboženské predstavy.

Pri výbere obrazu Šivu Nataradžu indická vláda uznala hlboký význam metafory Šivovho tanca ku kozmickému tancu subatomárnych častíc, ktorý pozorujú a analyzujú fyzici CERN-u. O paralele medzi Shivovým tancom a tancom subatomárnych častíc sa prvýkrát zmienil Fritjof Capra v článku s názvom Tanec Šivy: Hinduistický pohľad na hmotu vo svetle modernej fyziky, ktorý bol publikovaný v roku 2009 v hlavných publikách Main Currents in Modern Thought.

Šivov vesmírny tanec sa potom stal ústrednou metaforou v Caprovom fyzikálnom Tao. Špeciálna doska vedľa sochy Shivu v CERN-e v skutočnosti vysvetľuje význam metafory Shivovho kozmického tanca niekoľkými citátmi z The Tao of Physics. Tu je text tabuľky:

Ananda K. Coomaraswamy, ktorá videla nad neprekonateľný rytmus, krásu, moc a milosť Nataradža, o nej kedysi napísala: „Je to najjasnejší obraz činnosti Boha, akou sa môže pochváliť každé umenie alebo náboženstvo.“

Fritjof Capra nedávno vysvetlil, že: „Moderná fyzika ukázala, že rytmus stvorenia a ničenia sa neprejavuje iba na prelome ročných období a pri zrode a smrti všetkých živých tvorov, ale je tiež podstatou anorganickej hmoty”

A to pre moderných fyzikov je potom Shivov tanec tancom subatomárnej hmoty. Je to skutočne tak, ako to uzavrela Capra: „Pred stovkami rokov indickí umelci vytvorili vizuálne obrazy tancujúcich Shivas v nádhernej sérii bronzových sôch. V našej dobe fyzici použili najpokročilejšiu technológiu na vykreslenie vzorov kozmického tanca. Metafora kozmického tanca tak zjednocuje starú mytológiu, náboženské umenie a modernú fyziku.

Teraz sme si overili, že medzi CERNom, interdimenzionálnymi portálmi, okultnými aktivitami a ROSWELL INCIDENTOM je neviditeľné vlákno. Môžeme potvrdiť, že nie sme sami v multi-vesmíre, ale čo sa stane, keď džina vyjde z fľaše?

Osvojenie si teozofických aspektov Roswell Memoranda 6751 by nám mohlo pomôcť pri našej snahe nielen porozumieť, ale aj chrániť sa pred týmto veľkým zlom, ktoré je rozpútané ľudstvom.

V citovanom Memorande BSRA, teraz Memorandum 6751, ktoré sa nachádza v trezore FBI, zostavenom Meade Layneom (1882-1961) a jeho spolupracovníkmi z ctihodnej Borderland Sciences Research Foundation, sa v súvislosti s týmito entitami uvádza:


Časť diskov nesie posádky, iné sú pod diaľkovým ovládaním.
Ich misia je pokojná. Návštevníci uvažujú o usadení sa na tejto planéte.
Títo návštevníci sú podobní človeku, ale majú oveľa väčšiu veľkosť.
Nie sú to ľudia na Zemi, ale vychádzajú z ich vlastného sveta.
Nepochádzajú z planéty, ako používame toto slovo, ale z éterickej planéty, ktorá sa prelína s tou našou a ktorá pre nás nie je vnímateľná.
Telá návštevníkov a ich stroje sa automaticky zhmotňujú pri vstupe do vibračnej rýchlosti našej hustej hmoty.
Disky obsahujú určitý druh žiarivej energie alebo lúča, ktorý ľahko rozloží každú útočiacu loď. Znova vstúpia do éterickej vôle a tak jednoducho zmiznú z našej vízie bez stopy.
Región z ktorého pochádzajú, nie je „astrálna rovina“, ale zodpovedá Lokasu alebo Talasu. Študenti ezoterických záležitostí tieto pojmy pochopia.
Pravdepodobne sa k nim nedá dostať rádiom, ale pravdepodobne k nim možno dôjsť radarom. ak je možné pre tento prístroj navrhnúť signálny systém.


Po deviatich bodoch dodatok spresňuje, že: „Lokas majú oválny tvar, skladanú dĺžku, oválny s kovom alebo zliatinou, ktorá ešte nie je známa, predná klietka obsahuje ovládacie prvky, stredná časť laboratórium; zadná časť obsahuje výzbroj, ktorá sa v podstate skladá zo silného energetického prístroja, možno z lúča. “

Lokas alebo Talas sú výrazy a koncepty hinduistického pôvodu, ktoré na Západe zaviedla Theosofická spoločnosť a potvrdzujú, že Layne bol stále veľmi blízko k svojim teozofickým koreňom. To naznačuje, že nadprirodzené prostriedky, prostredníctvom ktorých Layne získal informácie z Memoranda, pochádzali z jeho okultného prostredia v sieti iluminátov. Koncept Lokasa bol prijatý teozofiou a možno ho nájsť v spisoch Blavatskej a G. de Puruckera. Existuje tiež odkaz na kamaloku (svet túžob) ako na akúsi astrálnu rovinu alebo dočasný stav po ukončení života, podľa učenia Blavatskej, Leadbeatera a Steinera.

V memorande Meade Layne tiež varuje pred veľkou zodpovednosťou orgánov:

„Poskytujeme informácie a varovania a nemôžeme viac robiť. Nech sa s novými ľuďmi zaobchádza so všetkou láskavosťou. Pokiaľ nebudú disky pochopené naša kultúra a veda si nemôžu poradiť. Veľká zodpovednosť spočíva na niekoľkých autoritách, ktoré sú schopné pochopiť túto záležitosť “

Zdá sa, ako tiež poznamenal Allen H. Greenfield, že veľa skupín zapojených do Nového svetového poriadku, ako napríklad Maltézski rytieri, je zapojených do súkromného obchodu a spolupráce medzi mimozemskými silami pochybných motivácií a pozemskými vládami a priemyselnými skupinami.


A teraz platí aký je ten svet malý, lebo tento film je môj obľúbený a pozná ho aj Leo Lyon Zagami, zase tu máme Proxima Centauri. Prečo letela táto loď práve tam?!!


Leo Lyon Zagami píše – K multidimenzionálnym démonickým entitám existuje film, ktorý odporúčam nazvať Event Horizon, britsko-americký horor sci-fi, ktorý sa v kinách distribuuje už v roku 1997 a ktorý režíroval Paul WS Anderson a ktorý sa odohráva predovšetkým na hviezdnej lodi s názvom „Horizonty udalostí“

Príbeh je viacmenej taký: V roku 2047 je prijatý tiesňový signál z Event Horizon, hviezdnej lode, ktorá zmizla počas letu na Proxima Centauri pred siedmimi rokmi a záhadne sa znovu objavila na rozpadajúcej sa obežnej dráhe okolo Neptúna. Event Horizon sa spontánne objaví na obežnej dráhe okolo Neptúna.

Pri hľadaní známok života na lodi sa záchranná posádka dozvedela, že Horizont udalostí boli zodpovedné za testovanie experimentálneho motora, ktorý otvoril trhlinu v časopriestorovom kontinuu a umožnil nepriateľskej interdimenzionálnej démonickej entite na palube lode.

Toto ma prinútilo spomenúť na experimenty s veľkým hadrónovým urýchľovačom v CERN-e. Posádka objaví experimentálny gravitačný pohon, prekvapenie, vytvorí umelú čiernu dieru (presne to, čo sa snažia dosiahnuť v CERN-e) a slúži na premostenie dvoch bodov v časopriestore, čím sa skráti čas cesty na astronomické vzdialenosti. Posádka však čoskoro objaví videozáznam toho, ako sa posádka Event Horizon zbláznila a navzájom zmrzačila.

Modlime sa, aby sa to v CERNe nikdy nestalo! Záznam videa sa končí záberom kapitána Event Horizon, ktorý si zjavne vyškriabal svoje vlastné oči, pridržal ich pred kamerou a po latinsky povedal: liberate tuteme ex inferis („zachráňte sa pred peklom“).

Možno by mali tento film premietnuť v CERN-e, aby im pripomenuli možné nebezpečenstvá hrania sa s viac dimenziálnou realitou.

Leo Lyon Zagami: The Invisible Master: Secret Chiefs

Potreby pre psov a doplnky

Potreby pre psov a doplnky


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™