Thovt – projekt lidstvo a celá kolekcia knih Thovta

Na Slovensku vyšli mnohé knihy a rešpektovanou autorkou je hlavne Kerstin Simoné. My vám nemôže na silu nič nuťiť čo máte čitať, ale knihy tejto autorky sú veľmi dobré a výborne sa čitajú. Thovt – projekt lidstvo a celá kolekcia Thovta.
Thovt - projekt lidstvo a celá kolekcia Thovta

Veľmi osobtnou kapitolou je postava skoro neznámeho Františka Bardona. Jeho živiotopis je plný utrpenia a zúfalý počas komunistického režimu.

František Bardon je považovaný za jedného z najväčších mágov 20. storočia. Vytvoril zasväcovacia sústavu kombináciou klasickej mágie, kabaly a jogy. Vystupoval ako duchovný vodca pod menom majster Frabato, vďaka svojim jasnovidným schopnostiam pomáhal pátrať po stratených osobách a predmetoch, najmä v povojnovom obodobí. Je považovaný za inkarnáciu mága Herma Trismegista. Napísal niekoľko kníh o mágii a zasvätenie, ktoré boli preložené do väčšiny európskych jazykov.

František Bardon
Zomrel v okovách komunistického lágri. V tej dobe bol schopný vyliečiť napr. Aj rakovinu v druhom štádiu. To spôsobilo, že na neho zamerali svoju pozornosť komunisti. Nepáčili sa im výsledky jeho práce ani odmeny, ktoré dostával od svojich mnohokrát solventných pacientov. Vyhlásili ho za šarlatána a uväznili. V komunistickom žalári v Brne tiež František Bardon zomrel 10. 7. 1958 na zápal pankreasu. Dozorcovia si vtedy vraj mysleli, že bolesti simuluje. František Bardon napísal niekoľko kníh, ktoré boli preložené do väčšiny európskych jazykov. Odborníci z oblastí mystiky a hermetiky ho vyhlasujú za jedného z dvoch najväčších mágov dvadsiateho storočia.

Učebnice vysoké magie
Autor: František Bardon

Bohovia a bohyne starovekého Egypta boli nevyhnutnou fázou každodenného života ľudí. Potom už nie je ohromujúce, že v egyptskom panteóne bolo vyše 2000 božstiev. Niektoré mená týchto božstiev sú dobre známe: Isis, Osiris, Horus, Amun, Ra, Hathor, Bastet, Thoth, Anubis a Ptah, zatiaľ čo mnoho ďalších oveľa menej. Známejší bohovia sa stali kráľovskými božstvami, zatiaľ čo iní boli spájaní s presným miestom alebo v niektorých prípadoch s rituálom alebo úlohou. Napríklad bohyňa Qebhet je málo známe božstvo, ktoré duším bez života poskytovalo chladnú vodu, keď čakali na súd v posmrtnom živote.

Bohovia prešli z animistického systému dôvery k systému, ktorý bol relatívne antropomorfný a plný magie. Heka bol bohom mágie a liekov, ktoré však bývali dodatočnou prvotnou silou, ktorá predchádzala všetkým rôznym bohom, ktorí umožnili akt príchodu a udržali smrteľný aj božský život. Ústrednou hodnotou egyptskej tradície bol ma’at – súlad a rovnováha – zastúpený pomocou bohyne toho istého titulu a jej bieleho pštrosieho peria, a to bolo kedysi Heka, ktorá zmocnila Ma’ata rovnako ako všetky ostatné božstvá. Heka bola kedysi prejavom heka (mágie), ktorú je potrebné chápať ako bylinné zákony, ktoré sa dnes považujú za nadprirodzené, ale pre Egypťanov boli určite také, ako fungoval svet a vesmír. Bohovia zariadili ľuďom všetky správne dary, ale dovolila im to heka.

Všetci títo bohovia mali mená, charakterové osobnosti a vlastnosti, nosili jedinečný druh oblečenia, držali rôzne objekty ako posvätné, predsedali ich vlastným doménam vplyvu a reagovali nesmierne individualistickými spôsobmi na udalosti. Každé božstvo malo svoju vlastnú blízkosť informácií, ale často sa spájalo s niekoľkými oblasťami ľudského života.
——————————————————————————-
Viac informácii na webe www.ancient.eu

Na preklad použity Google translator

Elektrický bicykel GT E

Elektrický bicykel GT E-Pantera Dash Gunmetal M Horský


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™