Antisemitizmus Fomenka je jasný z jeho diela Nová Chronologia, ktoré má presvedič všetkých, že všetci sme vlastne Rusi a história je preto zle napísaná. Nová chronológia oprávnene vyvolala prudký odpor ruských historikov, ako aj vedcov z iných disciplín, pretože Fomenkove teórie sú bezcenné fantázie, ktoré pre štúdium dejín nemajú nijakú vážnu hodnotu. Anatolij Fomenko a jeho rasová nenávisť kovaného komunistu. Je zrejmé, že Fomenko mal dostatočné postavenie v rukách komunistických mocností, ktoré mali bez ujmy prežiť ideologický útok na jeho teórie.

Ale jeho popularita v Rusku si vyžadovala, aby tamojší historici študovali Novú chronológiu z dvoch dôvodov: po prvé, aby vyvrátili jej odporné skreslenia histórie, a po druhé, aby vysvetlili, prečo taký nezmysel dosiahol v Rusku také obrovské publikum.

Kniha – Charles Halperin, False Identity and Multiple Identities in Russian History: The Mongol Empire and Ivan the Terrible
Charles Halperin, False Identity and Multiple Identities in Russian History: The Mongol Empire and Ivan the Terrible

Novej chronológii sa mimo Ruska venovala pomerne malá odborná pozornosť. Čas, energia a publikácie venované v Rusku vyvráteniu Fomenka samy osebe oprávňujú západný záujem o polemiku o novej chronológii ako znaku post-sovietskej ruskej historiografie. a kultúru. Bohužiaľ, aby sme ocenili, prečo sú ruskí historici takí rozveselení pri zmienke o Fomenkovom mene a prečo popularita Novej chronológie vyvoláva v ruských akademických kruhoch taký šok, že je potrebné predstaviť bez ozdôb rozsiahly précis tejto verzie ruských dejín.

Fomenko, Nová chronológia, Ruská dezinformácia

Potom môžeme identifikovať súvislosti medzi novou chronológiou a prvkami ruskej historiografie a ruských intelektuálnych dejín, ktoré kanibalizoval v zložení svojej roztrieštenej rozprávky.

Preskúmame čo vyvracia jeho metódy a závery a zaoberá sa 3 dôvodmi jeho popularity.

Fomenko a Nosovskii tvrdia, že ich závery sú presvedčivé pri používaní metód prírodovedy, po prvé, pri analýze astronomických údajov v klasických textoch, predovšetkým pri Ptolemaiovom Almageste, a po druhé, pri použití počítačov na vykonávanie štatistických analýz kroník vo svetle teórie pravdepodobnosti a systémovej analýzy. Tieto techniky využívajú Morozov a Postnikovov prístup k chronológii.


Pripomenieme, že Ptolemaiovci v Egypte boli Gréci a Macedónci po Alexandrovi Veľkom, takže to boli rusi. Kleopatra bola Ruska ako vyšitá.


Ruské dejiny desiateho až dvanásteho storočia sú teda prízrakom dejín moskovitov od štrnásteho do šestnásteho storočia. Účelom takejto dynastickej duplikácie bolo samozrejme dosiahnuť legitimitu vytvorením „starodávnej“ virtuálnej minulosti. Fomenko a Nosovskii trvajú na tom, že ich rekonštrukcia chronológie v celom rozsahu vychádza logicky a neúprosne z ich predbežného (prirodzeného) vedeckého výskumu.

Fomenko a Nosovskii odmietajú archeologické datovanie založené na uhlíku-14 a dendrochronológii tvrdením, že uhlík-14 je presný iba v rozpätí tisícročí a že chronológia dendrochronológie vychádza zo starej prednovonej chronológie.

Listy brezovej kôry nájdené vo Veľkom Novgorode sú datované použitím letokruhov v polenách používaných na „dláždenie“ ulíc mesta, aby sa zvýšila úroveň ulice, aby sa vyrovnala stúpajúcej úrovni dvorov v bytových domoch spôsobenej hromadením odpadu. Každá vrstva ulice je teda relatívne, ale aj absolútne datovaná artefaktmi, ktoré sa v nej nachádzajú.

Keďže súčasné mesto známe ako Veľký Novgorod nezískalo ulice dláždené cementom až do devätnásteho storočia, listy z brezovej kôry pochádzajú skutočne zo šestnásteho až devätnásteho storočia, nie od jedenásteho do šestnásteho storočia.

Pre datovanie rukopisov Fomenko a Nosovskii sú z podozrenia rovnako podozrivé pomocné historické disciplíny ligranológia (vodoznaky) a paleografia (rukopis). Odmietnutím týchto techník preventívne vyvracali dôkazy, ktoré by boli v rozpore s ich novou chronológiou.

Fomenko netrvá na tom, že nová chronológia vznikla úplne s ním; predovšetkým príspevky Nikolaja Morozova a Michaila Postnikova sú vždy uvádzané ako predchodcovia. Nikolai Morozov bol členom ľudovej vôle (Narodnaia volia), ruskej revolučnej teroristickej organizácie z devätnásteho storočia, ktorý za svoje aktivity slúžil dvadsaťpäť rokov v samoväzbe.

Vo väzení mal na čítanie iba Bibliu. Po prepustení začal Morozov zverejňovať svoj názor, že chronológia starovekých dejín bola výrazne chybná. Jeho metódou bolo analyzovať astronomické udalosti spomenuté v klasických zdrojoch. Po revolúcii v októbri 1917 sa stal hrdinom a dal sa na dráhu vedca.

Viac z úcty k biografii ako k štipendiu dosiahol členstvo v Akadémii vied. V 20. rokoch 20. storočia publikoval veľkú štúdiu raného kresťanstva, ktorá poprela, že by Ježiš vôbec existoval.

Komunistické úrady jeho knihy srdečne privítali, pretože veľmi dobre zapadali do sovietskej ateistickej propagandy.

Fomenko chváli Morozova za metodologické využitie astronómie pri revízii chronológie, ktorú Nová chronológia prijala v celku. Morozov sa však nikdy nezaoberal ruskými dejinami a jeho revidovaná chronológia podľa Fomenka nešla dosť ďaleko.

Oveľa neskôr sa na Moskovskej štátnej univerzite (MGU), matematik Michail Postnikov, opäť začal zaujímať o Morozovove teórie, ku ktorým sa čoskoro pridal aj jeho kolega Fomenko. Po spoluautorstve niektorých článkov sa rozišli a spoločnosť Fomenko v skutočnosti prevzala franšízu.

Pred rokom 1991 uspel iba v publikovaní článkov o využívaní astronómie, matematiky, štatistiky a teórie pravdepodobnosti pri uskutočňovaní chronológie. Jeho masívna samizdatová monografia objasňujúca jeho historické teórie mohla byť publikovaná až po rozpade Sovietskeho zväzu.

Do tej doby Fomenko dosiahol dostatočný ohlas ako legitímny matematik, ktorému bol udelený status riadneho akademika v Ruskej akadémii vied. Pád Sovietskeho zväzu vytvoril publikačné a kultúrne podmienky v ktorých sa mohla nová chronológia šíriť nielen v oveľa širšom meradle, ale aj v ktorých konšpiračné teórie a ezoterické poznatky nachádzali oveľa väčší ohlas.

Spolu so svojím mladším kolegom, ďalším matematikom z MGU, Glebom Vladimirovičom Nosovskim, začal Fomenko vydávať sériu monografií vo veľkých nákladoch, ktoré priniesli virtuálne hnutie. Zatiaľ čo niektorí kritici pripisujú Fomenkovu popularizáciu Nosovským, je nepochybné, že Fomenko je vedúcim partnerom v podniku a Nová chronológia je označená jeho menom.

Byzantská ríša zahrnula tému (provinciu) do „Ruska“. (Fomenko a Nosovskii používajú výraz „Rusko“ na opísanie Kyjevskej / Kyjevskej Rusi). Štátnym náboženstvom Byzantskej ríše bolo kresťanstvo. Pravoslávie a katolicizmus sa diferencovali až v sedemnástom a osemnástom storočí, keď sa objavil aj judaizmus, islam a budhizmus.

Odkedy Rus ‘prestúpil na kresťanstvo v jedenástom 6. storočí, nebolo to teda tisícročie neskoro po vstupe do kresťanského sveta, ale bola to jedna z prvých krajín, ktorá prijala kresťanské náboženstvo.

Traja mágovia z východu boli v skutočnosti „Mongoli“, to sú Rusi (Rusi, východní Slovania) vrátane svätého Vladimíra.

Traja mágovia boli v skutočnosti „Mongoli“

Fomenko a Nosovskii tvrdia, že všetky tradičné dejiny pred rokom 1000 n. l. sa nikdy nestali, ani na starovekom Blízkom východe vrátane Egypta, ani v starej Číne, ani v Grécku, ani v Ríme vrátane Rímskej ríše, ani vo Veľkých migráciách, ani v Hunoch, nie Vikingovia.

Tento prázdny čas nastal globálne v Európe, Ázii a Afrike. To, čo dnes nazývame históriou sveta pred rokom 1000, je všetko fantóm vymyslený v sedemnástom a osemnástom storočí. Fiktívna je tiež veľká história od 1 000 do 1 600, ktorá sa skladá z duplicitných fantómových dynastií vytvorených pre tendenčné politické účely v sedemnástom a osemnástom storočí.

Hoci kresťanstvo existovalo pred jedenástym storočím, Ježiš Kristus žil v jedenástom storočí v Konštantínopole v Byzantskej ríši, nie v Jeruzaleme v Palestíne.

Keby Ježiš žil v jedenástom storočí, potom by Nový zákon nemohol existovať pred jedenástym storočím.

Pretože jediný spôsob, ako mohol Starý zákon „predvídať“ udalosti v Novom zákone bolo to, že Starý zákon bol napísaný po Novom zákone, a tak logicky musí Starý zákon pochádzať najskôr od jedenásteho storočia. Fomenko a Nosovskii datujú niektoré knihy Písma až do šestnásteho alebo sedemnásteho storočia.

V štrnástom storočí začali Rusi vytvárať svetovú ríšu, ktorú dnes nazývame Mongolská ríša. Výraz „mongolský“ sa nevzťahuje na ľudí známych ako Mongoli v Mongolsku, ale je skreslením gréckeho slova megalion, ktoré znamená „skvelý“.

„Mongolská ríša“ bola vlastne „veľká ríša“. Veľké impérium pozostávalo z civilnej vlády a profesionálnej armády.

Profesionálna armáda zvaná Horda pozostávala predovšetkým z Rusov a sekundárne z tureckých národov pôvodných z ruskej stepi. Členovia Hordy boli všetci známi ako kozáci. Na svojom vrchole Veľká ríša zahŕňala prakticky celú Áziu, Európu a severnú Afriku vrátane strednej Ázie, Mongolska, Mandžuska, Číny, Kórey a Japonska na východe; Egypt a Blízky východ na juh; prakticky v celej Európe vrátane Nemecka, Talianska, Francúzska a Anglicka na západ.

Ruskí vládcovia, takzvaní mongolskí cháni, boli pochovaní v pyramídach v údolí Gízy a v egyptskom Luxore, kde sa ich mená neskôr pretvorili na mená staroegyptských faraónov.

Jednotlivci, ktorí sa v súčasnosti prezentujú ako cháni, boli v skutočnosti Rusi: Chinggis Khan bol veľknieža Iurii Danilovič, Batu (Batyi, ruské slovo batia, „otec“), bol veľknieža Iaroslav.

Takzvaní vládcovia Európy boli v tomto období guvernérmi Veľkej ríše; ich dynastická história je neskorší vynález.

Slávna bitka na Kulikovom poli, v ktorej údajne moskovský veľkoknieža Dmitrii Donskoj porazil Emira Mamai zo Zlatej hordy, bola v skutočnosti náboženskou bitkou v občianskej vojne, ktorá postavila Donskoi-Tokhtamysha v mene apoštolského kresťanstva proti Mamai-Ivanovi Vasil’evičovi Vel’iaminovovi v mene cisárskeho kresťanstva. Po svojom víťazstve urobil Donskoi z apoštolského kresťanstva štátne náboženstvo celej Veľkej mongolskej ríše. Bitka sa viedla tam, kde teraz stojí mesto Moskva.

V pätnástom a šestnástom storočí sa Veľká ríša rozšírila po mori do Nového sveta; Severnú a Južnú Ameriku kolonizovali nie Španielsko a Portugalsko, ale kozácke šiky ruskej-hordy a jej ríše.

„Osmani“, ktorí dobyli Konštantínopol v 15. storočí, nepochádzali z Malej Ázie; boli to atamani, teda ruskí kozáci, ktorí postupovali na juh, aby dobyli znovu územie, ktoré sa vzbúrilo proti Veľkej ríši. Rusko kolonizovalo celú Európu. Rusko ovládlo svet.

Kvôli svojej veľkosti sa Veľká ríša, aj keď stále jednotná, administratívne rozdelila na dve jednotky, Rusko a Turecko („Osmanská ríša“). Aj tak to nevydržalo. V šestnástom storočí sa Európa vzbúrila, revolta sa neskôr vykreslila v náboženskej podobe ako reformácia, hoci Luther bol verným synom ríše a čisto náboženským reformátorom, nie politickým rebelom.

Oblasti Európy, ktoré odmietli reformáciu a zostali katolíckymi, mali vyššie percento Rusov v populácii a zostali verní Ríši.

Po ich úspešnej revolte si Európania nepriali pripustiť, že predtým im vládlo Rusko, takže ich história bola prepísaná, je vynájdená a všetky zdroje svedčiace o pravde boli zničené.

Opití Rusi

Existuje jedno mongolské príslovie: „Padlý zápasník môže mať príliš veľa výhovoriek“

V Rusku neprebehlo mongolské dobytie ani tatárske jarmo, neexistovali ani samostatní cháni zlatej hordy. Existovala iba Veľká ríša, ktorej hlavným mestom bol Kostroma. Pri nástupe Ivana IV. teda museli Rusko a Turecko reagovať na „reformačné“ revolty v Európe.


Slovensko ruská spoločnosť Maltézského Rytiera musi milovať Anatolija Fomenka 🙂

Ruský KGBák Putin už oznámil, že občanom Ruska sa môže stať hocikto, potom stači už len referendum a sen slovenských idiotov rusofilov sa konečne splní. Budú mať ruský systém sledovania osôb ORWELL, ruskú ústavu, kde si ani nepípnu čo je sloboda prejavu a názoru.

Hrdinské bliakanie na internete po členoch vlády Slovenskej Oblasti Ruskej Federácie skonči okamžite, alebo v Gulagu na Kolyme 🙂

Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™