František Bardon a Aleister Crowley čo majú spoločné, keď to napíše Leo. Ako nám Leo vytĺkol z hlavy celý Hermetizmus aj s Blavatskou a spol. Komplet všetci infikovaní Jezuitmi a Iluminátmi Vatikánu na oblbnutie ľudi. Čo napíše Leo je berná minca, lebo sa v tých kruhov pohyboval na najvyšších miestach a teraz je z neho Trumpovec.

Nikde nanájdete lepšie informácie o Iluminátoch, Slobodomurároch…. ktorý je “Zlý a Dobrý” a celej tej svorke Jezuitov infikovaných do všetkých tajných spoločnosti v rámci ich prísahy vetou “prijmem akékoľvek náboženstvo”!! Preto sú všade 🙂

František Bardon

Tak čo nám píše: Pred časom som mal diskusiu o Franzovi Bardonovi s mojím priateľom Seanom Stoneom z RT (tiež slobodomurár). Neskôr som sa rozhodol vo svojej knihe venovať niekoľko riadkov o jeho práci, aby som objasnil niekoľko bodov k tomuto záhadnému členovi okultného sveta. Narodil sa v Sudetoch, dnes Česká republika, neďaleko Troppau v roku 1909 a zomrel v roku 1958, keď bol v policajnom zaistení vo vtedajšom sovietskom Československu.

Jeho matka povedala, že František Bardon bol od počiatku vždy zvláštna postava. Narodil sa mŕtvy a po mnohých pokusoch o resuscitáciu ho pôrodná asistentka dokázala vrátiť späť do života. Bol synom mystika menom Viktor, učeník teozofa Karla Weinfurtera, zakladateľa v roku 1891 u Gustáva Meyrinka z lóže Modrej hviezdy v Prahe. Teosofický vplyv Bardona nikdy neopustil, čo je v jeho dielach neustále pripomínané.

Medzi 20. a 30. rokmi sa stal v Nemecku známym ako kúzelník a iluzionista v populárnych šou, možno po úspechu renomovaného iluzionistu Erika Jana Hanussena. Často cestoval medzi Prahou, Rakúskom a Nemeckom, kde získal väčšinu svojich poznatkov v ezoterickej oblasti, hlavne v iluminátskych skupinách Friedricha W. Quintschera a Franza Sattlera, prvé bolo ovplyvnené učením Pascala Beverly Randolpha Ordo Templi Orientis.

Pani Otti Votavová, bývalá učeníčka Weinfurterovej a verná Bardonova sekretárka, mala za úlohu prepisovať jeho knihy, ktoré jej nadiktoval nja magnetofón, ktorý je čiastočne zodpovedný za šírenie nepravdepodobných legendárnych správ o Bardonovi. Tieto informácie stále podporuje teozofická skupina, ktorá vlastní obchodné práva na svoje knihy a je pevne v rukách elity.

Z dôvodov, ktoré mi unikajú, vytvorila Votavová legendu pomocou domnelých väzieb medzi Adolfom Hitlerom a ezoterickou skupinou Friedricha W. Quintschera a Františka Bardona. Vraj že sám Führer chcel Bardonovu magickú spoluprácu počas vojny. Bardon zjavne odmietol napriek tomu, že bol strašne mučený. Pravda alebo lož, Bardon skončil v koncentračnom tábore a vďaka spojeneckému bombardovaniu dokázal uniknúť.

Aleister Crowley, Hermetizmus

Votavová napísala o Quintscherovi cválajúcu fantáziu, ktorá nie je úplne správna. Jej najväčším falzifikátom bolo identifikovať skupinu Quintscherovcov (ktorá pre niektoré reaserchery bola vlastne pobočkou OTO) s údajnou Der Freimaurer Orden des Goldenen Centuriums (FOGC), tajomnou a tajnou sektou iluminátov spojenou s Bardonom, o ktorej uviedla, že je bratstvo 99 lóží, každý s 99 členmi, venované čiernym magickým praktikám. Jeho existencia by sa historicky dokázala medzi rokmi 1840 a 1933 a jeho členom by bol sám Adolf Hitler.

Nepodarilo sa mi zistiť platnosť takýchto obvinení. Niektorí ľudia, dokonca aj študenti, ktorí testovali a overovali účinnosť Bardonovho života zastávali názor, že tento detail Bardonovho života bol pravdepodobne výmyslom, ktorý vytvorila príliš horliva Ota Votavová.

V niektorých ohľadoch nezáleží na tom, či je príbeh pravdivý alebo nie. Ak však popierame tento príbeh ako fantazijný, uzatvárame tiež jednu z mála informácií, ktoré máme o Bardonovej magickej kariére. Rovnako, ak popierame tento príbeh, potom už nemáme životaschopné vysvetlenie toho, ako sa z pekla stal Franz Bardon takým dokonalým mágom. Úlohou bolo poskytnúť alternatívny prostriedok k Bardonovmu meteorickému a mladistvému vzostupu k ovládnutiu mágie. Zdá sa, že Bardon bol pre niektorých normálny zasvätený, ale pre iných určite nebol.

Najbezpečnejším a najpriamejším prístupom je pokúsiť sa zistiť, kto by Bardonovými „nadriadenými“ mohli byť a teda to, od koho sa poučil. Počul som niektoré z najfantastickejších príbehov, mnohé z nich menej uveriteľné ako dokonca aj legendy o Bardonových magických schopnostiach. Podľa týchto ľudí bol Bardon bez overenia členom takmer každého okultného rádu, ktorý v tom čase pôsobil v Nemecku. Niektorí z nich sa málo zaujímajú o faktické dátumy Bardonovho vývoja, pretože jeho členstvo sa pripisujú rádom, ktoré sú súčasťou siete Iluminátov a je ťažké ich vážne preskúmať.

Konšpiračné teórie teda naznačujú, že bol dokonca členom skupiny F.O.G.C. Lodge, ktorý bol samozrejme znevažovaný v jeho pokusoch o životopis Frabatto kúzelník. Bol slobodomurárom, bol protimurárom, bol rosekruciánom, bol satanistom, pohanom, závislým od sexuálnej mágie.

Bez priamych odkazov na Quintschera napísala Votavová, ktorá sa vydávala za Bardona, že toto bratstvo vlastní mimoriadny elektronický stroj s názvom Tepaphon, ktorý je schopný zabíjať na diaľku pomocou elektromagnetických prúdov. Syn Quintschera vyhlásil Tegtmeierovi, že tento stroj, ktorého skutočné meno bolo jednoducho Tepa, v skutočnosti existoval a vynašiel ho presne jeho otec.

Je to jednoducho „elektrické zariadenie na diaľkové magické manipulácie, ktorého cieľom je fotografia osoby. Toto Votavovej preháňanie má určitý základ v realite. Syn Quintscher vždy vyhlásil Tegtmeierovi spoľahlivého svedka, ktorý mu povedal, že keď sa Franz Bardon pozrel na rukopis kúzelníka Frabata, prišlo mu tak zle, že definitívne zakázal ďalšie publikovanie.

Rozčúlil sa kvôli príliš mnohým zjaveniam? Alebo príliš veľa odpadu?

Údajné spojenie medzi Hitlerom a Bardonom však nemožno poprieť po fotografickom porovnaní, ktoré nedávno navrhol francúzsky vedec známy ako Evisul a ktoré ukázalo, že František Bardon mohol vzhľadom na podobnosť symbolov na klopách dokonca patriť k nacistickej strane.

Keď sa František Bardon po vojne vrátil do krajiny pôvodu, stal sa známym ako liečiteľ a praktik alternatívnej medicíny, zatiaľ čo oficiálne hral rolu odborníka na rukopis. Mal tiež vzťahy s ľuďmi za železnou oponou, napríklad s pani Máriou Pravicou z Grazu, ktorá bola tiež učeníčkou Weinfurterovej, a práve ona ako prvá rozšírila na Západe spisy Františka Bardona. Často cestovala do Prahy, kde sa Bardon stretol s členmi mystickej skupiny, ktorí nasledovali Weinfurtera známeho ako majster Arion. Tu Bardon, v kuchyni svojho bytu, vyvolal entity spomenuté neskôr v jednej zo svojich kníh.

Rukou kreslil do vzduchu pečate entít, ktoré pre túto transcendentálnu postavu vyvolali sériu duchovnejších javov. Počas evokácie Bardon vyvalil oči a vstúpil do stavu bezvedomia. Cvičenia sa cvičili samostatne, čo sa javí ako menej ezoterické a asketické a bolo to bližšie k praktikám podvodníka.

Tieto magické praktiky nakoniec priviedli tajnú políciu komunistického režimu k jeho uväzneniu v roku 1958. Počas mesiacov väzenia sa jeho zdravotný stav zhoršil (trpel pankreatitídou) a zomrel v nemocnici. Jeho smrť vyústila do ďalšej legendy, kde vo väzení spáchal samovraždu, aby sa nedostal do Ruska, kde sa KGB veľmi zaujímala o paranormálne javy, ktoré dokázal prejaviť a kde by podstúpil nespočetné a vyčerpávajúce experimenty.

Pečate subjektov a popis odvodil čiastočne z učenia jeho priateľa, predtým spomínaného Quintschera Friedricha Wilhelma (1893 – 1945), ktorý bol nadšencom a podporovateľom Crowleyho a členom O.T.O., ktorý ich získal v roku 1931 pomocou Josepha Schustera, média známeho ako Silias.

Známy nemecký okultista Adolf Hemberger, známy ako Klingsor, skutočne našiel medzi papiermi, ktoré zanechal Quintscher, rukopis s hlavičkou „František Bardon“, dôkaz, že Bardon dostal pôžičky od Quintschera, ktorý bol s Bardonom zjavne v kontakte. Quintscher patril medzi najvplyvnejšie osobnosti iluminátskej skupiny s názvom „Order of Mental Builders“, ktorej jadrom bola magicko psychická evokácia a sexuálne praktiky, ktoré demonštrujú zamilovanosť Quintschera týmto O.T.O. štýlom.

Podľa správy švajčiarskeho učenca Petra Königa (Das OTO Phänomen, 100 Jahre und ihre Maghische Geheimbünde Protagonisten vom 1895 – 1994) napísal Bardon v 30. rokoch 20. storočia Aleisterovi Crowleymu žiadosť o povolenie na preklad do českého jazyka, Magická teória a prax.

Bardonovu nepublikovanú korešpondenciu, ktorá sa pokúša spojiť s jednou z najlegendárnejších a najkontroverznejších postáv iluminátov, v súčasnosti vedie rakúsky vedec, píše König. Všetky dôležité predmety a dokumenty, ktoré zaistili v čase jeho posledného zatknutia komunistami, vrátane 960 kníh, ktoré mal sa rodine nikdy nevrátili, povedala jeho manželka.

Jeho nepublikované diela mohli byť v tajných archívoch KGB. Nakoniec jeho telo exhumovali pre druhú pitvu a polícia prinútila rodinu, aby oznámila jeho smrť. Jeho hrob je možné vidieť na cintoríne v Opave, meste na severe Českej republiky na rieke Opava.

Diela Franza Bardona neboli publikované v plnom rozsahu a existuje veľa nejasných bodov, napríklad jeho pravdepodobné členstvo v sekte s názvom H’abrat zerech alebo boh’er (Potomkovia pravekého svetla), ktorá je prítomná v Prahe. Nerobili judaizmus, ale ako posvätný jazyk používali židovský jazyk na vzývanie a obrady, aby napravili údajné iniciačné nedostatky západných jazykov. Fakt, ktorý by vysvetľoval veľa Bardonových vyhlásení o Kabale.

Skúmanie komparatívnych charakteristík entít, ktoré použil, ich mien a ich pečatí, vás prinúti vážne si myslieť, že tieto entity nepochádzajú z inej planetárnej sféry, ale iba z astrálnej roviny Zeme.

Nájdeme ich v akejsi skladačke entít prítomných v Hornej aj v Dolnej ríši, pripravených na to, aby ich kúzelník ovládol a vyvolal, ako sprostredkovateľa určitých Elementárnych duchov, trpaslíkov, Ondina, Salamandrov a ďalších zdanlivo cudzích bytostí. bytosti, ktoré sú nám blízke, a dôkaz o jeho dôvere v čiernu mágiu. V jeho práci sú prítomné dôležité démonické entity: Aschmunadai (Asmodeus), Lilitha (Lilith) a Asamarc (Asamarac).

Je zrejmé, že Bardon mieša karty a hrá s temnými silami.

Bardonove nezrovnalosti bokom, je to ďalšia postava temnej strany iluminátov, ktorá pôsobila v tieni Crowleyho.

Vplyv Aleistera Crowleyho na súčasné magické hnutia sa zjavne začal už dávno, ešte pred začiatkom toho, čo dnes nazývame „novopohanstvo“, ktoré v poslednej dobe zažíva kolosálne zrýchlenie. Aj z mojich osobných skúseností za posledných jedenásť rokov som zaznamenal nárast záujmu o ezoteriku, nové náboženské kulty, slobodomurárstvo a všetko, čo sa točí okolo iluminátov a novopohanstva všeobecne.

Ešte pred niekoľkými rokmi, ak by ste vstúpili do ezoterického obchodu, priemerný zákazník, ktorého ste stretli, by striktne rešpektoval klišé tarotového čítania dievčat s wiccanským pohľadom alebo dlhovlasého chlapíka oblečeného v čiernom od O.T.O.

Dnes nájdeme buď vášho suseda, ktorý sa zaujíma o naturopatiu, alebo študenta, ktorý cvičí bojové umenia a miluje jogu a meditáciu, plus všetkých druhov ľudí, ktorí majú normálny život, ale postupne sa nasávajú do jedného tak či onak, do pasce New Age, ktorá otvára svet okultizmu a mágie s K, tou, ktorú propagoval Crowley.

V tejto súvislosti bol Edward Alexander Crowley, známejší ako Aleister Crowley, jednou z postáv, ak nie kľúčovou postavou uskutočňujúcou túto zmenu, ktorú si ilumináti vytvorili v posledných desaťročiach, aby lepšie ovládali ľudstvo.

To všetko samozrejme pred dramatickým zlomom v roku 2020 a to, čo by mohlo byť konečnou vojnou a pre mnohých možný vzostup Jeho cisárskeho veličenstva Ježiša Krista Mesiáša.

Support Your Local Leo Lyon Zagami 🙂

František Bardon a Aleister Crowley čo majú spoločné, keď to napíše Leo

Vybavenie kupleni, sanita baterie, sprchy


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™