Z histórie našej rasy podľa Anunnaki Ulema, trezor zakázaných vedomostí a najväčších tajomstiev vesmíru. Maximillien de Lafayette. Táto kapitola tu chýbala ako soľ a chýba ich ešte viac, ktoré pekne vyvracajú bludy písané Vatikánom v stokrát prepisovanej Biblii. Lenže niektoré veci v Biblii sú také úžasné, že ak človek vie slovenčinu, tak stačí tak málo, aby to prečítal správne.

História ľudskej rasy, Anunnaki, Trezor zakázaných vedomostí tajomstiev vesmíru

História v Rajskej záhrade, ale ešte lepšie to vyzerá pri stvorení človeka. Stačí sa naučiť, že názvy “subjektov” sa nesmú miešať, potom by Biblia zostala absolútnym nezmyslom aj keď ním je. Ale keďže na Zemi neexistovala iná civilizácia ako Anunnaki a my ľudia, okrem šedivákov, tak príbehy v Biblii museli mať svoj základ tam, kde je história našej rasy a Anunnaki.

Napríklad slovo Pán sa nesmie zamieňať slovom Boh z jednoduchého dôvodu, Pán je Pán a Boh je Boh, aspoň to hovorí zdravý rozum. Bodka!

Takže Kniha Genesis aj s Petrom Gabrielom live concert, 4 ako ochutnávka. Kain a Ábel: Eva povedala: „S pomocou Pána som porodila muža.“ Neskôr mu porodila brata Ábela. Ábel držal stáda a Kain obrábal pôdu.

„S pomocou Pána som porodila muža.“ “Neskôr mu porodila brata Ábela.” Nie je tam ani slovo Adam a ani slovo Boh a ani Pán Boh.

Na chytrákov necháme, kto mohol byť ten Pán 🙂


Ulema Ghandar, Maximillien de Lafayette

História ľudskej rasy, hovorí ctihodný majster, Ulema Ghandar:

• Nebojte sa byť ponižovaní alebo ponižovaní výrazom „ako o tom rozhodli Anunnaki“.

• Neexistuje žiadny dôvod myslieť si, že sme otrokmi mimozemskej skupiny.

• Niekedy, možno vždy, sú nevyhnutné zásadné rozhodnutia inteligentnejšej, vyspelejšej a zodpovednejšej skupiny alebo elity, aby sa zachoval poriadok, mier a spravodlivosť vo vesmíre, v našich životoch tu na Zemi, v našich spoločnostiach a dokonca aj v naše vzťahy s ostatnými. V opačnom prípade budú naše životy a stabilita našej existencie vážne ohrozené a chaos naruší všetky formy pokroku, šťastia a úspechu v našom úsilí.

• V dôsledku toho musia rozhodnutia pochádzať od tých, ktorí sú nad nami, od tých, ktorí sú inteligentnejší ako my, od tých, ktorým na nás skutočne záleží, bezpodmienečne, bez viazanosti.

• Doteraz to ľudia nedokázali, nie sú schopní.

• Pokiaľ tu na planéte Zem máme súťaže na trhoch, rôzne chápanie toho, čo je správne a čo nie, pokiaľ máme toľko rôznych náboženstiev, z ktorých každé tvrdí, že je to najpravdivejšie náboženstvo, a pokiaľ ako používanie agresie na presviedčanie ostatných, na zastrašovanie iných, na vládnutie nad druhými a na ochranu záujmov na osobnej úrovni alebo na úrovni štátu, pokiaľ nás ovládajú tieto pravidlá a rozdiely Ľudská rasa medzi nami zostane negatívne ovplyvnená, chamtivá, násilná, sebecká, materialistická a neschopná hľadať a dosiahnuť šťastie, mier a konečnú pravdu.

• Len Anunnaki sú schopní a oprávnení udržiavať zákon, poriadok, mier a stabilitu pre nás, pre naše rodiny, pre naše deti a pre našu budúcnosť.

Anunnaki to vedia najlepšie, pretože vytvorili všetky formy života na Zemi; od najmenších rýb v oceánoch po najväčšiu myšlienku alebo koncept, ktorý si ľudská bytosť dokáže predstaviť.

• Stvorili nás pred tisíckami rokov, dávno predtým, ako človek použil slovo „Boh“ a nasledoval akékoľvek náboženstvo.

• Tu hovorím výlučne o Anunnaki, a nie o iných mimozemských rasách, a je ich veľa v celom vesmíre.

• Pokiaľ ide o naše miesto, úlohu a budúcnosť v krajine vesmíru a najmä náš vzťah k Stvoreniu, Stvoriteľovi alebo Stvoriteľom, život po smrti a naše možné existencie v iných svetoch, medzi Anunnaki je veľký rozdiel.

• Pretože nás Anunnaki formovali fyzicky aj duševne, pozerali sa na nás ako na svoj drahocenný výtvor. Tu medzi nami a nimi existuje priamy vzťah. V skutočnosti sa časť z nás podobá na časť z nich.

• Na druhej strane, mimozemské rasy, ktoré s nami na žiadnej úrovni a z akéhokoľvek dôvodu nemali nič spoločné, nás považovali za menejcenný druh; v mnohých ohľadoch menejcenný.

• Títo „cudzí mimozemšťania“ sa teda menej starajú o nás, o naše rodiny a o kontinuitu ľudskej spoločnosti.

• V dávnej minulosti títo „cudzí mimozemšťania“ veľmi krátko interagovali s ranými formami, skorými kvázi ľuďmi a skorými “kategóriami” ľudských bytostí.

• Nič skvelé z toho nevyšlo. Ani sa neunúvali nás niečo naučiť.

• Naučili by ste hmyz, ako napísať symfóniu, ako postaviť nemocnicu alebo ako zasadiť ružovú záhradu? Nie, nechceli by ste, pretože veríte, že hmyz nie je schopný učiť sa a vytvárať také krásne a inteligentné skutky.

• No, presne takto sa mimozemšťania pozerali na našich predkov a ironicky pokračujú v premýšľaní o nás všetkých. Nie sme hodní ničoho, pretože na galaktickej mape majú ľudia tak málo čo ponúknuť kozmu. Toto nie je negatívny postoj. To nie je pesimizmus. Toto je fakt.

• Ale Anunnaki vôbec nezdieľajú názory iných mimozemských rás. Pre nich znamenáme veľa, ale do určitej miery.

• Ale tu musím byť k vám úplne úprimný, najdrahší priatelia a študenti. Pozrite sa okolo seba, všetko, čo vidíte, má minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Pozrite sa na všetky tieto krásne rastliny na poliach. Ich minulosťou sú semená. Ich súčasnosť je to, čo vidíte. Ich budúcnosťou je oplodniť zem, alebo sa stať niečím iným tým, že sa zmenia na niečo nové, iné, inú organickú substanciu atď.

• No, toto nebol prípad ľudí, keď sa ľudia prvýkrát objavili na Zemi. Existuje spústa názorov a predstáv o pôvode na Zemi.

• Niektoré z prvých ľudských rás zmizli z mnohých dôvodov. Iní prežili a relatívne sa vyvinuli do inteligentnejších druhov.

• Iní sa stali nami, bez ohľadu na to, ako nás veda nazýva.

• Ľudská kategória, ktorá prežila a stala sa nami, je v podstate akousi genetickou zmesou zviera-človek.

• Áno, boli sme a stále sme genetickým vzorcom.

• A ako viete, vzorec na existenciu nepotrebuje minulosť, na začiatku iba myšlienku, po ktorej nasledujú výskumy a experimenty, vedúce k vytvoreniu niečoho nového.

• Presne toto sa nám stalo; ako a prečo vznikli rané formy ľudí a vyvinuli sa do niečoho iného, ​​bez určitej a dobre predpísanej budúcnosti.

• Všetko, čo vo vesmíre vidíte, pochádza z niečoho iného. Nie nevyhnutne z rovnakého materiálu alebo rovnakej látky.

• Nič v Donia (Svet) sa neobjaví bez dôvodu. Nič v Donii nepochádza z ničoho, okrem počiatku samotného vesmíru. A o tom budem hovoriť neskôr. Vždy a vždy majte na pamäti, že všetko má svoj pôvod.

• A tento pôvod, alebo ako to nazývame „Zdroj“, je tiež to, čo nazývame v našej štúdii „Khalek“ (Stvoriteľ).

• Tvorca je v skutočnosti „Tvorcovia“.

• V slabej mysli ľudí to, čo sa zdalo (našim predkom, prorokom a tvorcom našich náboženstiev na Zemi) skutočným, jedinečným a jediným Bohom, bolo v skutočnosti „najsilnejším“ a najmocnejším bohom zo všetkých, odstrániť iných bohov a presvedčiť našich predkov, že je nad všetkými bohmi; jediný; a tvorca ľudských bytostí a vesmíru.

• Zasiahnutí strachom a obmedzení vo vedomostiach, vede a histórii vesmíru, naši predkovia prijali tohto „boha“ ako skutočného boha vesmíru a tvorcu.

• Pravdou je, že „Pôvod“, „Zdroj“ a „Stvoriteľ“ ľudí a život, ako ho dnes poznáme, sú v skutočnosti jedno a to isté: Tvorcovia.

• Slovo „Tvorcovia“ znamená tí, ktorí vytvorili život na Zemi. V iných dimenziách sa nazývajú inak.

• „Tvorcovia“ boli veľmi vyspelou mimozemskou elitou, ktorá cestovala po mnohých častiach vesmíru. Presnejšie by bolo slovo „Multiverse“. A Zem je jedna „vrstva“ alebo jedna jediná dimenzia „Multiverse“.

• Preto je mimoriadne dôležité veriť v „Stvoriteľa“, či už v jednotnom alebo množnom čísle.

• Pozeráte sa na svoje náramkové hodinky a okamžite si uvedomíte, že existuje výrobca hodiniek. Pozeráte sa na auto, na ktorom jazdíte, a chápete, že existuje automobilová továreň. Keď sa teda pozriete na svoje telo, mali by ste pochopiť, že existuje tvorca tela.

• Potom začnime s týmto tvojím telom, na ktoré sa teraz pozeráš. Toto vaše telo je vyrobené z kozmického prachu. Všetko, čo vidíte na Zemi a okolo Zeme, je vyrobené z kozmického prachu. Tento kozmický prach môžete nazvať ako len chcete; Kozmické žiarenie, plyny, molekuly, častice, uhlík, protón, neutrón, atómy, bublina atď.

• Kozmický prach bol vytvorený zrážkou niekoľkých vrstiev alebo vesmírnych bublín na začiatku času a priestoru. Časť tohto kozmického prachu dopadla na Zem. Kozmický prach na Zemi produkoval všetky druhy vecí; hory, skaly, zvláštne a archaické formy života, rastliny, oblaky a áno, prvotné a rané formy tvorov, ktoré sa pohybovali alebo kráčali po päťdesiatich, štyroch, troch a bez nôh.

• Niektoré boli živočíšne rastliny; niektoré boli zvieratá; niektoré boli niečo iné; a iné zvieratá a zvieratá-ľudia. Všetky boli vyrobené a pochádzajú z kozmického prachu explodovaného vesmíru.

• V tom momente histórie, času a priestoru a ďalej nemali „Stvoriteľ“, „Stvoritelia“ a Boh, ktorého poznáme, nič spoločné s ľuďmi, ranými ľuďmi a zvieratami – ľudskými formami života.

• Inými slovami, ľudskú rasu (od jej ranej archaickej formy až po súčasnosť) stvorili nie „Stvoritelia“, „Stvoriteľ“, „židovsko-kresťansko-moslimský Boh“.

• A to platí aj pre všetky mimozemské rasy a ich biotopy. Mimozemšťania ako my boli tiež stvorení kozmickým prachom az neho. Ale sú iní ako my, fyzicky, emocionálne, psychologicky a mentálne.

• Takže keď bola Zem vytvorená a počas veľmi ranej existencie a nasledujúcich fáz Zeme boli vytvorené aj niektoré formy zvierat a ľudí.

• Prví ľudia mali množstvo kategórií. Každá kategória mala iný tvar. Každý tvar závisel od jeho pôvodu, miesta vzniku.

• Napríklad ľudia alebo kvázi ľudia, ktorí prišli z mora, vyzerali veľmi odlišne od ich náprotivkov, ktorí prišli zo súše.

• Niektorí ľudia alebo kvázi ľudia boli plazy. Minimálne kvázi ľudia s tvárou archaického nevyvinutého človeka s dlhým chvostom.

• Niektorí chodili po troch nohách. Niektorí chodili po štyroch nohách a podobne. Ak chcete, nazvite ich robotmi alebo pohyblivými tvormi.

• Boli zmiešanou a zodpovedajúcou súčasťou ekológie a krajiny Zeme.

• A keďže „konduit“ alebo „informačná služba“ neboli pôvodnou súčasťou ich organickej alebo bioorganickej látky, budúcnosť alebo dôvod reprodukcie neboli potrebné, aj keď v mnohých prípadoch materiály, látky a druhy sa môžu množiť bez inteligencie.

• Ale práve to robí prvotný a definitívny rozdiel medzi ľuďmi a inými živými formami (životnými formami).

• V tom čase v histórii žilo na Zemi 37 rôznych kvázi ľudí (napoly zvieratá – napoly ľudia). Niektorí vážení Ulema navrhujú 47 rôznych druhov.

• Na iných planétach, v rôznych galaxiách, vo vzdialených dimenziách sa život vyvíjal inak.

• Boli vytvorené rôzne druhy životných foriem. Niektoré formy života boli mimozemšťania. A niektorí z týchto mimozemšťanov boli alebo sa stali vysoko vyspelými. Nie všetky. Niektorí mimozemšťania, ktorí žili na planétach podobných Zemi, vyzerali ako moderní ľudia, ale nie úplne.

• Niektorí boli obri, iní boli nízkeho vzrastu a ďalšie skupiny boli príšerne vyzerajúce stvorenia.

• Jediné tri rasy, ktoré s nami zdieľali nejaké podobnosti, boli Lýrania, Anunnaki a Igigi, ktoré boli spomenuté v Knihe Ramadosh a v babylonských hlinených doskách.

• V rokoch 450 000 až 460 000 pred Kristom sa nad Zemou vznášala obrovská Anunnaki materská loď a početné vesmírne lode.

• Najprv leteli nad Madagaskarom, Brazíliou, Austráliou a strednou Afrikou. Potom začali skenovať krajiny na Blízkom východe.

• Obrovská materská loď zostane nehybne vo vzduchu, niekoľko tisíc stôp ďaleko od povrchu Zeme. A veľké množstvo malých lietajúcich strojov by vyletelo spod brucha materskej lode a smerovalo k Zemi. Boli pilotované Anunnaki.

• Ich úlohou bolo skúmať Zem, skenovať krajiny a vody a lokalizovať určité minerály, prírodné zdroje a niektoré bohaté vodné látky, ktoré sa nachádzajú iba v moriach a oceánoch Zeme.

• Anunnaki v sprievode svojich spojencov Igigi pristáli v Phinikya (Fénícia; moderný Libanon).

• Obrovská materská loď zostala na oblohe a začala obiehať Zem. Malé vesmírne lode pristáli na Zemi. Materská loď fungovala aj ako sprostredkovateľská vesmírna stanica medzi Zemou, Mesiacom a Marsom. Majte na pamäti, že pred návštevou Zeme si Anunnaki už vytvorili kolónie na Mesiaci a na Marse.

• Niektoré stopy týchto kolónií a menšie dôkazy o prehistorickej civilizácii Anunnaki sú stále viditeľné na Mesiaci a na Marse.

• Hneď ako Anunnaki a Igigi pristáli v Fénícií, začali kolonizovať oblasť a budovať osady. Osady pozostávali z pohyblivých (mobilných) prefabrikovaných obytných jednotiek a ubikácií. Môžete im zavolať, ak chcete montované domy Náčelník Anunnaki, ktorý mal na starosti kolónie v Phinikya, sa volal Aa-kim-Lu.

Jeho ďalšie mená boli Anoon Elah-Im; Anu. Il-Ohiim; Anu-Ela-Kim.

• Niektoré z prvých veľkých nálezov Anunnaki a Igigi boli Maha’riti; Ourjouwan a Zaa’-faran.

• Anunnaki a Igigi strávili mnoho rokov v Phinikya; vybudovali obrovské mestá, bytové zariadenia a laboratóriá. Potom zistili, že Zem je mimoriadne bohatá na prírodné zdroje a rýchlo si uvedomili, že na ťažbu tohto bohatstva potrebujú väčší tím pracovníkov.

• Pred rokmi Anunnaki pri skúmaní ďalších oblastí na Zemi objavili silne stavané tvory na Madagaskare, Brazílii, Austrálii a strednej Afrike. Niektoré z týchto tvorov boli zvieratá, polovica ľudí-zvierat a ďalšie boli plazy.

• Tu vám musím pripomenúť, že Anunnaki tieto stvorenia nevytvorili. Boli tu na Zemi, dávno predtým ako Anunnaki a Igigi zostúpili na Zem.

• Anunnaki sa teda vrátili na Madagaskar, Brazíliu, Austráliu a strednú Afriku a hľadali tieto tvory ako potenciálnych pracovníkov. Už viete, čo nasledovalo. Chytili tie hrozne vyzerajúce stvorenia a pokúsili sa ich domestikovať, presne tak, ako to urobili ľudia, keď chytili divé kone a psy. A tak ich hromadne chytili a priviezli do Saydoon, Tyrahk, Kadmosh, Adonakh, Ilayshlim a Markadash, ich kolónií na Blízkom východe.

• Tie archaické stvorenia neboli vôbec inteligentné. V dôsledku toho neboli schopní splniť žiadnu úlohu, ktorá by vyžadovala inteligenciu alebo čo i len minimálne pochopenie toho, čo mali robiť.

• Igigi sa rozhodol vytvoriť (vyrobiť) stvorenia schopné niesť a vykonávať ťažkú ​​prácu a nepretržitú fyzickú prácu. No, to, čo vytvorili, nebolo to, v čo dúfali. V skutočnosti ich stvorenia vyzerali otrasnejšie ako ich predchodcovia a správali sa a pohybovali sa ako zdeformované zvery. Stručne povedané, experimenty s tvorbou Igigi boli úplným zlyhaním.

• Potom zasiahli Anunnaki a po mnohých pokusoch, pokusoch a omyloch a nových genetických experimentoch sa im podarilo vytvoriť uspokojivé plemeno alebo druh ľudí.

• Aby to dosiahli, museli zabiť Igigiho, vziať mu krv, zmiešať ju s pozemskými prvkami, zmiešať celú vec s mokrým Tourabom (hlinou) a vdýchnuť do formy. Tento genetický postup bol jedným z niekoľkých a rozmanitých genetických experimentov a metód vykonávaných a používaných viacerými bohmi a bohyňami Anunnaki.

• Kniha Ramadosh a akkadské hlinené tabuľky nám hovoria o iných procesoch a prvkoch, ktoré Anunnaki použili na vytvorenie ľudí.

• Niektoré experimenty boli vykonané na Chimiti (trubica; nádoby). Niektoré experimenty vyžadovali impregnáciu žien Anunnaki.

• Niektoré experimenty vyžadovali semeno Anunnaki mužov. Niektoré experimenty vyžadovali aktualizáciu existujúcej kvázi ľudskej bytosti.

• Kniha a hlinené tabule nám dokonca poskytujú mená mužov a žien z Anunnaki, ktorí vytvorili našich predkov.

• Ale až do tohto momentu v histórii tvory vyrobené Anunnaki zostali na robotickej úrovni. O niekoľko rokov neskôr Anunnaki vylepšili svoje stvorenia pridaním 13 schopností do ich mozgu. Toto pridanie umožnilo raným ľuďom komunikovať so svojimi tvorcami.

• Tieto schopnosti sa nazývajú Fik’r-ra-ma (Veľká časť porozumenia a reakcie.)

• O niekoľko rokov neskôr Anunnaki pridali niektoré (nám neznáme) vodné baktérie, ako sú huby, veľmi potrebné na vývoj určitých orgánov raných ľudí.

• Anunnaki naďalej využívali Zem, budovali ďalšie kolónie a pridávali nové mestá susediace so Saydoon, Tyrahk, Kadmosh, Adonakh, Ilayshlim a Markadash. Medzi nové veľké mestá patrili Baalbeck, Anfa, Sippar, Nippur, aby sme vymenovali aspoň niektoré.

• Anunnaki a Igigi zostali na Zemi státisíce rokov. A potom, z dôvodov, ktorým celkom nerozumieme, opustili svoje operácie a mestá na Zemi. Aspoň vo Fenícii, Babylone, Mezopotámii a okolitých oblastiach.

• Potom, po rokoch, sa Anunnaki a Igigi znovu prišli na Zem. Tentoraz sa však Anunnaki rozhodli vytvoriť vyspelejšiu ľudskú rasu.

• Nazvali tú rasu Bašár. Stalo sa to okolo roku 300 000 pred Kristom.

• Okolo 125 000-100 000 pred n. l. Anunnaki vytvorili rané ľudské ženy a nazývali ich „Ženy svetla“; boli to rané ženské formy na Zemi.

• O tisíce rokov neskôr ľudia, ktorí žili na Arabskom polostrove a v krajinách hraničiacich s Perziou, Spojenými arabskými emirátmi a Indiou, začali tieto ženy nazývať „Ženy svetla“ a tie, ktorým bolo dovolené „miešať sa s nimi sa nazývali „Synovia alebo deti svetla“.

• Z tejto ranej rasy ožili všetci ľudia. Žido-kresťanský Boh nemal nič spoločné so stvorením ľudskej rasy. Inými slovami, Boh, ktorého dnes poznáme, ctíme a bojíme sa, nás nestvoril. Dokonca ani slovo alebo výraz „Boh“ neexistovali v raných štádiách existencie ľudskej kvázi spoločnosti na Zemi.

• Okolo roku 65 000 pred Kristom vytvorili Anunnaki konečnú podobu (fyzicky a duševne) ľudí. Táto konečná podoba sa v priebehu vekov veľmi nezmenila. V podstate to zostalo rovnaké až do súčasnosti.

• Z dôvodov, ktoré poznáme a ktoré nevieme s istotou sa Anunnaki nahnevali na ľudskú rasu a najvyšší boh/pán Anunnaki sa rozhodol vymazať ľudskú rasu z povrchu Zeme. Mytológia Anunnaki nám hovorí, že Anunnaki vytvorili lavíny tsunami (Veľká povodeň), ktoré zmenili a zmenili geografiu a umiestnenie krajín a hôr na Zemi a zabili takmer každého.

• Niektorí ľudia boli zachránení, pretože skupina elít Anunnaki zasahovala v mene našich predkov a varovala ich pred nadchádzajúcim plánom zničenia najvyššieho boha/pána Anunnaki.

• Zem bola znovu osídlená a v mnohých oblastiach Blízkeho východu a Stredného východu boli vybudované nové mestá.

• Patrili sem krajiny Perzského zálivu, Hadarmoot, Bahrajn, Katar, Kuvajt, Arabský polostrov, Turecko – Anatólia, Sumer – Mezopotámia – Babylon, Fenícia, Úrodný polmesiac, Sýria, Jordánsko a Palestína atď…

• Od roku 65 000 pred Kristom do roku 7 000 pred Kristom sa na Zemi udialo veľa vecí.

• Čo nás tu však skutočne zaujíma, je vznik novej rasy ľudí.

K tomuto vzniku došlo okolo 5 000 až 6 000 pred n. l.

• V tom čase v histórii a po prvý raz v dejinách ľudstva sa očividne objavila ľudská rasa s rozvinutou mysľou, znalosťami umenia a vedy, schopnosťou zaznamenávať historické udalosti, s nástrojmi na stavbu miest a rozvoj poľnohospodárstva, z ničoho nič.

• Žiadny antropológ alebo teológ sa nezdá byť schopný vysvetliť chýbajúce spojenie medzi touto novou ľudskou rasou a predchádzajúcou rasou a náhlym rozvojom civilizácií na Zemi.

• Boli postavené pyramídy. Boli postavené výnimočné mestá ako Baalbeck. Všade prekvitali obrovské plantáže a poľnohospodárske farmy. Bolo počuť niekoľko súvislých jazykov. Boli formulované zákony, ktorými sa riadili spoločnosti, mestské štáty a vzdialené národy. Všade sa objavovali organizované náboženstvá, panteóny, božstvá, bohoslužobné rituály a kňazské obsadenie. A žiadnemu historikovi ani antropológovi sa nepodarilo vysvetliť náhly výskyt a pôvod kultúry, jazykov a civilizácie ľudstva.

• Práve v tom čase v histórii sa Anunnaki konečne dali dohromady a rozhodli sa vytvoriť novú ľudskú rasu, schopnú fungovať, uvažovať a chápať, čo je správne a čo zlé.

• Práve v tomto veľmi špecifickom časovom intervale bol zaznamenaný prvý deň histórie ľudstva. Pretože, to bol moment, keď nás Anunnaki stvorili na svoj obraz pomocou svojej vlastnej DNA.

• To vysvetľuje, kedy, prečo a ako sa z kvázi-ľudí stali cez noc inteligentní ľudia a zrazu ožili mestá, umenie, veda, hudba, poézia a ľudská dráma. Nebola to ani evolúcia, ani to, že Boh požiadal Abraháma, aby obetoval svojho syna, ktorý stvoril človeka. Ale genetický výtvor človeka Anunnaki.

• Ak to bol Boh, tak prečo Bohu trvalo tak dlho, kým nás stvoril? Vytvoriť primerane vyzerajúcu ľudskú rasu? Veda, archeológia a antropológia nám dokázali, že ľudstvo nebolo stvorené pred päťtisíc rokmi. A kostry a pozostatky ľudí, ktorí žili pred miliónmi rokov, neboli na obraz Boha Abraháma, Ježiša a Mohammada. Boli to polovičné zvieratá.

• A ak to bola evolúcia, ako potom môžeme vysvetliť náhly „objav“ jazykov a civilizácií bez priameho spojenia od roku 7 000 pred Kristom s počiatkami ľudí na Zemi?

• Prečo ľudia, ktorí žili pred rokom 7 000 pred Kristom, nemohli normálne rozprávať? Nepodarilo sa postaviť pyramídy? Nedalo sa písať? Nepochopili ste ľudskú anatómiu? A zrazu, bez postupného a systematického vývoja a postupného napredovania, začnú rozprávať všelijakými jazykmi, stavajú obrovské mestá, plavia sa po oceánoch a dokonale rozumejú anatómii a astronómii?

• Prečo?

• Kvôli okamžitému a náhlemu zásahu Anunnaki. Katapultovali náš vývoj v krátkom čase.

Ani Boh, ani evolúcia nemali nič spoločné s vytvorením modernej ľudskej rasy.


Ak ste to zvládli dočítať až sem, tak ďakujeme. Skúste si odpovedať na otázku, kto bol ten Pán od ktorého mala Eva Abéla a Kaina. Lebo Genesis “o tom potom Bééééla” píše 25:

“Adam sa znova miloval so svojou manželkou a ona mu porodila syna a dala mu meno Seth.”
Tu je presne popísané “kto s kým”, nebol to ani Pán ani Boh.

P.S. Predbehli sme síce príbeh o tom potom Rebre, ako sme spomínali, ale budem sa snažiť to sem doklepať, lebo rok 2022 a návrat Anunnaki, je tu len taký fukot.
Videli ste už rodiť muža?? Nevideli, to ani kuffa nedokáže 🙂

Archanjel Gabriel podľa Anunnaki Ulema, bola žena, lebo len žena je nositeľkou života!

Potreby pre psov a doplnky

Potreby pre psov a doplnky


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™