Hunský dobyvateľ Attila, Židia z Chazárie, dalšia kapitola z knihy o Chazaroch, The Jews of Khazaria. Pôvodnú hunskú ríšu založil vo vnútornej Ázii v treťom storočí pred n. l. vojenský veliteľ T’ou-man. Za vlády Mo-tuna, syna T’ou-mana, sa výrazne posilnil a zväčšil. V polovici prvého storočia n. l. sa ríša Hunov rozdelila na severnú a južnú divíziu. Severní Huni sa začali sťahovať na západ po veľkej porážke, ktorú im spôsobili v roku 93 nl Hsien-pi (Mongoli).

Hunský kráľ Attila a povôd Chazarov.

Huni sa do 380. rokov presunuli na západ do južného Ruska a na Krym, pričom ovládli dolné údolie rieky Don a územie obklopujúce Azovské more. Priscus zaznamenal (asi 448), že Akatzirovia (Akatziroi) alebo Akatirovia (Akatiroi) žijúci v blízkosti Čierneho mora boli poddanými Hunov. Napísal, že kráľ Attila dosadil okolo polovice piateho storočia Karidacha (Kuridacha) za kráľa Akatzirov. Akatzirovci tiež boli v tomto období v spojenectve s Alanami. Niektorí historici si mysleli, že Akatzíri môžu byť predkami Chazarov.

Hunský vodca Attila, Židia z Chazárie, Krymskí Huni

Neexistujú však nijaké dôkazy, ktoré by spájali Akatzirov s Chazarmi, aj keď anonymný autor včasno stredovekej kozmografie Ravenna tvrdil práve také spojenie. V každom prípade je „Akatir“ pôvodnou formou Akatziru a Róna-Tas skutočne odhalil údajné spojenie medzi Akatzirmi a Chazarmi.

Oghurské turecké kmene – vrátane Onogurov, Saragurov a Uturghurov (Utigurov) – prešli cez rieku Volgu a do Európy sa dostali okolo roku 463. Predtým Oghuri žili na západnej Sibíri a v strednej Ázii, ale utrpeli porážku z rúk Sabíri a boli nútení migrovať. Oghurickí Onogurovia sa usadili pozdĺž povodí Don a Kuban na severe Kaukazu, ako aj v stepných krajinách na sever od rieky Kuban až po rieku Don. Podľa Petra Golden boli Oghuri členmi kmeňového zväzu T’ieh-le, ktorý sa spomína v čínskych zdrojoch.

Títo oghurickí nováčikovia sa zjavne miešali s Akatzirmi a Hunmi. Vedci skutočne považovali Onogurov, Utigurov a Kutrigurov na Kryme a Phanagorii za Hunov. Huni ešte počas šiesteho storočia ovládali časti európskych stepných krajín, vrátane Krymu. Jeden z húnskych kráľov na Kryme, menom

Grod, sa usiloval o spojenectvo s byzantským cisárom Justiniánom I.

Grod prijal kresťanstvo v roku 528 a roztavil mnoho pohanských modiel, ktoré premenil na strieborné a elektrické mince. Krymskí Huni neboli spokojní s Grodom, preto ho zabili a dosadili za nového kráľa Mougela, jeho pohanského brata. Dôležitým dôsledkom tejto zmeny velenia bolo, že Mougel zvrátil Grodovu pro-byzantskú politiku.

Zvyšky Hunov zostali vo východných pontských stepiach a na severnom Kaukaze dlhé roky a niektorí sa odvážili do Rumunska. Je zaujímavé, že Christian z Stavelotu považoval židovských Gazari žijúcich v „Gog a Magog“ za Hunov.

Toto je však pravdepodobne druhové použitie slova Hun. Jeden z prvých faktických odkazov na Chazarov je z roku 555, keď anonymný autor napísal dodatok k sýrskemu prekladu gréckych cirkevných dejín „Zachariáša Rétora“, ktorý napísal biskup Zachariáš z Mityleny v roku 569. V r. tento dodatok, Chazari („ksr“) boli uvedení medzi trinástimi nomádskymi kmeňmi žijúcimi v stanoch severne od pohoria Kaukaz.

Constantin Zuckerman varoval, že títo Chazari nemusia nevyhnutne bývať v oblasti severného Kaukazu, ale môžu potenciálne žiť ďalej na sever od nej. Zuckerman poukázal na to, že z iných písomných prameňov a z archeológie existujú náznaky, že títo Chazari „museli nomádovať západne od južného toku hrebeňa Uralu: na severozápadnom okraji rodiaceho sa turkického kaganátu, na okraji Finno- Ugrický svet a na hranici lesa a stepi a že chazarská expanzia na juh začína až o storočie neskôr.


Teraz sa zasmejeme ako sa stal z Attilu Rus, lebo asi každý človek na Zemi je pôvodom Rus, ktorý pricválál z Fomenkovej Ruskej ríše, Ćíny, Kitai 🙂

Držte si opasky a masky, toto stojí zato, srandy kopec

chronologia.org/en/seven5

Asi preto teraz Orbán propaguje ruský Sputnik 5. Nie preto, že celú energetickú sieť má napojenú iba na Rusko, ale preto “Lebo je Rus” 🙂

Aj nejaký ten Orbini predá Slovensko Kremľu, kedy a ako samu zachce. Orbini dodnes nezistil, že prečo večne ožatí Moskoviti pijú ako dúhy a prečo sa po svete hovorí “piješ ako Rus”. Na Slovensku sa žial Bohu nanešťastie pre Orbiniho, toľko nepije. Spotreba alkoholu rastie exponenciálne až za hranicou dnešnej Ukrajiny.

Keby všetky národy, ktoré tito diletanti označujú za ruské takto pili, tak nás aj ten vraj svetový terorista číslo jeden na svete Trump, dávno odporne vojensky dobyje, až budeme kvíkať USA hymnu. My z tohto webu by sme boli radi, lebo my sme Trumpovci 🙂

Akurát asi pre mesiacom otvorili v rusku zase komunistické záchytky, pre tú večne ožratú ruskú svoloč.

Keď Orbini opisuje hranice ruského štátu, označuje za ruskú provinciu Ugariu alebo Ugru. Dnes to poznáme ako Maďarsko. Orbini dodáva, že táto zem je rodiskom Hunov, a hovorí nám, ako sa Rusi vydali z tejto provincie a dobyli mnoho „najlepších krajín v Európe“ na čele s Attilom.

Preto možno Hunov a ich slávneho náčelníka Attilu označiť za Rusov.

Niekto by si mohol myslieť, že je to nadbytočné a zjavne Orbiniho fantázia – avšak Žigmund Herberstein, historik veľkej autority a autor knihy s názvom „Poznámky k moskovským záležitostiam“ uvádza presne to isté. Ako sme spomenuli v CHRON4, kapitole 5: 2.2, Herberstein spomína Yougru vo svojom zozname ruských provincií (Suzdal, Kostroma, Perm atď.).

Píše:

„Rusi aspirujú na toto meno a vyslovujú ho ako„ youhra “(a rodným obyvateľom tejto krajiny hovoria Yuhrichi). Je to práve Yougra, z ktorej pochádzali Maďari, ktorí dobyli mnoho európskych krajín na čele s Attilom. Moskovčania sú na toto meno veľmi hrdí, pretože vidia, ako ich údajní vazali kedysi devastovali väčšiu časť Európy “.

Máme obviniť aj Herbersteina z fantazírovania? Preto nemožno tvrdenie Orbiniho zameniť stranou ako výplod jeho fantázie. Je toho ešte viac – a naša rekonštrukcia poskytuje vynikajúce vysvetlenie uvedeného nároku. Kvôli úplnosti citujeme text Orbiniho:

„Ruské kráľovstvo začína od rieky Don a od Meotského mora na východe; pokrýva celé územie medzi litovskými a riekami Pevtse a Polna, od pruskej Livónie a Poľska na západe; od rieky Tir alebo Dnestra a Sarmatského pohoria na juhu; toto územie zahŕňa Yougoria alebo Yougra, provinciu, odkiaľ pochádzajú Huni, ktorí dobyli Poľsko a mnoho ďalších európskych krajín pod vedením Attilu.

Rusi sú veľmi hrdí na to, že ich poddaní kedysi dobyli najkrajšie krajiny v Európe

“Vidíme starodávny portrét Attilu zo slávnej Kozmografie S. Munstera, údajne publikovanej v roku 1550. Musíme venovať pozornosť kozáckemu (alebo otomansky = atamánskemu) turbanu na Attilovej hlave, ktorý je v dokonalom súlade s našou rekonštrukciou. Vandali, ktorí spustošili Rím v údajnom roku 455, boli tiež slovanského pôvodu.

Attila ideš, Orbán zbal si švestky a spakuj sa do Izraela. Žiadne Veľké Maďarsko sa nechystá, lebo to bude Veľké Rusko.
A tie tvoje kydy o maďarizácii stoja akurát za sračku, si Rus a nie Maďar, Zárva!

Az apád mindenit, Fomenko, Orbini urak 🙂


A na záver si dáme tú moju, Žiarislav, Sloveni 7526.

Elektrický bicykel GT E

Elektrický bicykel GT E-Pantera Dash Gunmetal M Horský


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™