Indiánske legendy o rase bielych obrov. Veľká biela indiánska rasa trápi vedecký výskum. Profesor Ralph Glidden a múzeum v meste Avalon. Relikvie nájdené na Santa Cataline. Veľká pohrebná urna vyrobená z prírodného kameňa tak zručne, ako by bola vyrezaná sústruhom, vážila 134 libier a obsahovala kostru malého dievčatka, bola nájdená zakopaná na Cataline spolu so šesťdesiatimi štyrmi malými deťmi nahromadenými v radoch po štyroch. Legendy a pravda o obroch.

Legendy a mýty indiánov o rase obrov, Bieli indiáni

Koncom 20. rokov 20. storočia malo Gliddenovo múzeum problémy a on sa pokúsil podnietiť záujem spriadaním senzačných príbehov o svojom výskume Santa Catalina: našiel dôkazy o rase obrov na ostrove.


Ako sčítaní vieme, že indiáni vítali Kolumbusa ako návrat veľkého bieleho brata. Za odmenu ich Kolumbus a jeho zgerba Katolíckej Isabely Kastílskej vyvraždil. Kotlebovi a kuffovi kresťania katolíci, ktorí potom prichádzali z Európy do Ameriky v tom pokračovali z toľko propagovanej lásky k blížnemu svojmu.

Zrušte konečne celibát, kuffa už má mozole na rukách!

Aj indiáni Hopi majú legendu o návrate Veľkého Bieleho brata, ale majú aj The Hopi Prophecy Rock. Apači a iní indiáni Pueblo, ako sú Zunis a Hopi, majú legendy o svojich predkoch, ktorí sa vynorili z podzemného sveta, zvyčajne po nejakej katastrofickej udalosti, ako keby cyklus v čase alebo ďalší reštart v naprogramovaných realitách ľudského experimentu, vždy spojené s hviezdnymi bohmi alebo hviezdnymi ľuďmi, ktorí ich sem priniesli z vesmíru.

Hovoria o Hadích ľuďoch (metafora pre ľudskú DNA) a Mravčích ľuďoch (sivých mimozemšťanoch), ktorí ich chránili pod povrchom. Fyzická realita je metaforou pre „pod povrchom“. Povzniesť sa hore znamená vrátiť sa do vyššieho vedomia cez Zadnú dieru (Oko času) alebo Hviezdnu bránu ľudského stvorenia.

Proroctvo Hopi hovorí o návrate Modrej Kachiny alebo Hviezdnych ľudí na konci tohto cyklu času. Skutočný Pahana je stratený biely brat Hopiov. Väčšina verzií hovorí, že Pahana alebo Starší brat odišli na východ v čase, keď Hopi vstúpili do Štvrtého sveta a začali svoju migráciu. Hopiovia však hovoria, že sa znova vráti a pri jeho príchode budú bezbožní zničení a na svet nastúpi nový vek mieru, Piaty svet.

Juj koľko podobností so šedivákmi (sivých mimozemšťanoch) Maximilliena De Lafayette a našim textom o vyššej úrovni vedomia po Veľkom Slnečnom záblesku. Náhody neexistujú! Ďakujem nášmu trolovi, ktorý sa zaujíma o staré civilizácie za tento nápad pre článok. Všetko so všetkým súvisí! Šediváci sú už vlastne pozemšťania, lebo tu žijú už milióny rokov pred Homo Sapiens a považujú Zem za svoju planétu.


Glidden bol presvedčený, že „bieli Indiáni“ kedysi obývali Santa Catalina; objavil indiánsku mapu, ktorá viedla k legendárnemu podkrovnému Chrámu boha Slnka, ktorý bol rozsahom väčší ako Stonehenge. Gliddenova povesť bola čoskoro zničená a v roku 1950 bol nútený zavrieť svoje múzeum. Počas posledných osemnástich rokov svojho života však Glidden naďalej šíril správy o svojich objavoch. Tvrdil, že odhalil „tajnú históriu“ ostrova Catalina, ktorú odmietol prezradiť, kým nedostane zaplatené za jeho zbierku kostrových pozostatkov a artefaktov.

Catalina poskytuje exempláre, ktoré vypovedajú o odlišnej rase minulého veku.

Našla sa starodávna zubná kefka, pudrenka. Ralph Glidden pri svojej výskumnej práci na ostrove objavil zubnú kefku vyrobenú zo žiabrov rejnoka a prášky z kameňa, toaletné predmety, ktoré používali Indiáni z kmeňa Pimugna na ostrove Santa Catalina celé generácie predtým, ako bieli muži zaviedli štandardné výrobky z drogérie. Obe relikvie domorodej márnosti sa našli medzi ostatnými domácimi pokladmi v hroboch náčelníkov. Pán Glidden tvrdí, že nikdy nenašiel pokazený zub v hlave Indiána z Normanského ostrova.

Tajomné detské hroby na ostrove Catalina. Bolo pred 3000 rokmi zabitých šesťdesiatštyri malých mačiatok, aby ich pochovali okolo pohrebnej urny detskej princeznej? Obrovská pohrebná urna vytesaná z kameňa, v ktorej bola kostra malého dievčatka skrčeného vo vzpriamenej polohe s kosťami prstov z jej malých ručičiek zovretých nad okrajom vykladaným vampumom, ktorý na ostrove Catalina našiel Ralph Glidden, kurátor Catalina Museum of the Channel Indians, vedci uznávajú ako jeden z najúžasnejších a najvýznamnejších nedávnych archeologických nálezov na juhozápade Tichého oceánu.

Po celé veky legenda o rase bielych Indiánov priťahovala ľudí. Existujú títo Indiáni? Nech už je odpoveď akákoľvek, Ralph Glidden, majiteľ Indiánskeho múzea na ostrove Catalina, má dokumentárne aj fyzické indície, že Bieli Indiáni obývali reťazec ostrovov na pobreží južnej Kalifornie. Spájaniu ich histórie venoval viac ako tridsaťpäť rokov a exhumoval viac ako 6000 kostrových pozostatkov Indiánov z Normanských ostrovov. Glidden sa vybral na Normanské ostrovy po perly. Zostal vykopávať kostry.

Steny Catalina múzea lemované kosťami indiánov, pozostatkami dávno stratenej rasy. Keď kostry začnú hrkotať v skrini Ralpha Gliddena, ktorá sa nachádza na jednom z kopcov Catalina, ozve sa hrozný raketový útok. Faktom je, že rachotí len asi 2000 kostier alebo ich častí. Na vrchu Glidden Hill, kde veľký nápis v červenom okrovom písme označuje malý biely domček ako Catalina Museum, sú v dobre usporiadaných debnách vyložené neoceniteľné pamiatky na staroveký kmeň bielych Indiánov, ktorí kedysi obývali ostrov Catalina.

Samotné múzeum, je lemované ľudskými kosťami. Rámy okien sú kosti prstov, parapety, kosti prstov na nohách, veľké rozety zdobia stropy, to sú ľudské lopatky, kosti drieku tvoria výstuhy políc, na ktorých spočívajú škeriace sa lebky vznešených indických náčelníkov.

Steny Catalina múzea lemované kosťami indiánov

Ralph Glidden

Antropológ Clemente W. Meighan napísal: „Moje skúsenosti s archeológiou Catalina sa začali začiatkom 50. rokov. Keď som prišiel do Cataliny, múzeum Glidden bolo pre verejnosť zatvorené a bolo niekoľko rokov, údajne kvôli nejakému sporu, ktorý mal Glidden s mesto cez živnostenské oprávnenia. Samotné múzeum však zostalo neporušené a mohol som ho navštíviť pri viacerých príležitostiach.

Pre archeológa to nebol príjemný zážitok na jednej strane tam bolo veľa krásnych a nezvyčajných artefaktov z Cataliny a iných ostrovov, ktoré vzbudili záujem. Žiaľ, dokumentácia bola prakticky nulová, nič nebolo katalogizované, hrobové partie a ľudské kosti boli nenávratne pomiešané dohromady a zbierka bola klasickým príkladom získavania predmetov pri zničení všetkých kontextových údajov.

Catalina poskytuje exempláre, ktoré vypovedajú o odlišnej rase minulého veku

Legendy o obroch máme aj v Afganistane!

Potreby pre psov a doplnky

Potreby pre psov a doplnky


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™