Náš starý známy Jacques Vallee neverí, že UFO sú len vesmírne lode nejakej rasy mimozemských návštevníkov a má pravdu. Jedným z najvýznamnejších výskumníkov v tejto oblasti je Jacques Vallee, počítačový vedec a astronóm francúzskeho pôvodu, ktorý sa UFO venuje už desaťročia. Vallee nie je len uznávaným vedcom, ale aj vizionárskym mysliteľom, ktorý spochybnil konvenčné predpoklady o povahe a pôvode UFO.

Momentálne vo vojensko-vedeckom svete zase prebieha “vojna”, kto prvý predstaví pravdu o UFO a mimozemšťanoch. Lenže Vatikán vládne ďalej tak ťahá za nitky všetkými možnými zbraňami, aby drahí cyrilometodejci nezošaleli. 98% UFO sú pozemské, žiadni mimozemšťania.

Imho jediným spôsobom je, oficiálne predstaviť technológiu, ktorá bola získaná reverzným inžinierstvom.

Potom sa to bude sypať, lenže ľudia zistia, že tieto technológie sme získali od šedivákov, žijúcich milióny rokov pred nami na Zemi. Žiadna iná civilizácia tu nie je, okrem niekoľkých Anunnaki, ktorí ale čakajú na svoje prebudenie zo spánku samádi.

Napíšeme článok z júla 2023, lebo tu máme aj bývalého Pentagon, Davida Gruscha, ktorý tvrdí, že sme určite v kontakte s mimozemšťanmi a ublížili ľuďom.

Toto tvrdenie môžeme kľudne brať za bernú mincu, lebo vieme, že nás klonovaním “dokončili” Anunnaki Nephilim a nie Elohim. Otázkou je či David Grusch o tom vie.

Varuje, že by sme sa nemali dostať do pasce interpretácie fenoménu UFO z hľadiska našich vlastných očakávaní alebo túžob, ale radšej zostať otvorení a kritickí. Vallee nás tiež vyzýva, aby sme vyvinuli novú vedeckú paradigmu, ktorá dokáže vysvetliť multidimenzionálnu povahu reality a možnosť iných foriem inteligencie a vedomia, ktoré presahujú naše vlastné.

Jacques Vallee neverí, že UFO sú len vesmírne lode
nejakej rasy mimozemských návštevníkov

Vallee neverí, že UFO sú len vesmírne lode nejakej rasy mimozemských návštevníkov. Táto predstava je príliš zjednodušená na to, aby vysvetlila ich vzhľad, frekvenciu ich prejavov prostredníctvom zaznamenanej histórie a štruktúru informácií, ktoré si s nimi vymieňali počas kontaktu.

Je jedným z mála výskumníkov, ktorí navrhli vedecký prístup k vyšetrovaniu UFO, založený na hypotéze, že nejde o mimozemské vesmírne lode, ale skôr o prejavy vyššej inteligencie, ktorá pôsobí v dimenziách mimo našej fyzickej reality.

Vallee tvrdí, že UFO sú prejavmi doteraz nepoznanej úrovne vedomia, nezávislého od človeka, ale úzko spojeného so Zemou. Navrhuje, že UFO môžu byť oknami do paralelného vesmíru, inej dimenzie, kde žijú iné ľudské rasy. Tiež špekuluje, že UFO môžu byť projekcie vyšších bytostí, ktoré sa môžu zhmotňovať a dematerializovať podľa ľubovôle.

Valleeho hypotéza je založená na jeho rozsiahlej analýze pozorovaní UFO, únosov a fyzických stôp. Zistil, že UFO vykazujú vzorce správania, ktoré sú v súlade s určitou formou inteligencie a komunikácie, ale nie nevyhnutne s fyzickou realitou. Poznamenal tiež, že UFO sa často objavuje v súvislosti so symbolickými udalosťami, ako sú náboženské vízie, vojny, psychické javy a okultné rituály.

Ako príklad uvádza prípad z portugalskej Fatimy, kde boli v roku 1917 tisíce ľudí svedkami série zjavení Panny Márie a veľkolepého zobrazenia svetiel na oblohe.

Vallee tvrdí, že táto udalosť nebola zázrakom, ale zinscenovaným javom organizovaným neznámou inteligenciou, aby ovplyvnila ľudské presvedčenie.

100 bodov, pravda!!

Ďalším príkladom je prípad Rendlesham Forest v Anglicku, kde sa v roku 1980 niekoľko vojenských osôb stretlo s plavidlom trojuholníkového tvaru, ktoré pristálo v lese. Vallee tvrdí, že tento incident nebol návštevou mimozemšťanov, ale manipuláciou ľudského vnímania nehumánnou agentúrou na testovanie ľudských reakcií.

Tretím príkladom je prípad Skinwalker Ranch v Utahu, kde v 90. rokoch 20. storočia jedna rodina zažila sériu bizarných javov, ako je zmrzačený dobytok, aktivita poltergeistov a pozorovanie rôznych tvorov a predmetov. Vallee naznačuje, že toto miesto nebolo hotspotom paranormálnych aktivít, ale laboratóriom pre tajomnú silu, ktorá experimentovala s ľudskými emóciami a očakávaniami.

Vallee tvrdí, že UFO sú súčasťou väčšieho fenoménu, ktorý nazýva „kontrolný systém“. Definuje to ako „zvláštnu silu, ktorá ohýba [ľudské bytosti] absurdnými spôsobmi a núti ich hrať úlohu v bizarnej hre klamu“.

Verí, že táto sila manipuluje s ľudským vnímaním a vedomím za nejakým neznámym účelom a že to tak mohlo byť počas celej histórie.

Prečo padajú UFO

Jacques Vallee si myslí, že havárie UFO nie sú náhodné udalosti, ale skôr zámerné udalosti, ktoré slúžia na konkrétny účel pre tajomných návštevníkov.

Vallee začína poukazom na to, že dôkazy o haváriách UFO sú veľmi slabé a často protichodné. Tvrdí, že väčšina údajných miest havárie nebola nikdy riadne vyšetrená ani overená nezávislými odborníkmi a že mnohí svedkovia a informátori, ktorí tvrdia, že videli alebo manipulovali s mimozemskými telami alebo úlomkami, sú nespoľahliví alebo majú postranné úmysly.

Poznamenáva tiež, že fyzikálne vlastnosti údajného mimozemského plavidla a materiálov sú nekonzistentné a nezlučiteľné so zákonmi fyziky a inžinierstva. Tvrdí, že tieto anomálie nie sú spôsobené naším nedostatkom pochopenia, ale skôr zámernou manipuláciou nášho vnímania inteligenciou UFO.

Podľa Valleeho, UFO inteligencia nemá záujem s nami komunikovať priamo, ale skôr o vytvorenie zložitého a záhadného scenára, ktorý spochybňuje naše predpoklady a presvedčenia o realite.

Verí, že havárie UFO sú súčasťou tohto scenára a že sú navrhnuté tak, aby vyvolali rôzne reakcie rôznych skupín ľudí, ako je zvedavosť, strach, hrôza, skepticizmus, popieranie alebo fascinácia. Hovorí, že tieto reakcie sú súčasťou prebiehajúceho experimentu, ktorý inteligencia UFO vykonáva na ľudskom vedomí a kultúre, a že môžu mať hlboké dôsledky pre náš budúci vývoj.

Vallee na záver uvádza, že nevie, aký je konečný cieľ alebo motív inteligencie UFO, ale je presvedčený, že nie je nepriateľská alebo benevolentná, ale skôr ľahostajná k nášmu blahu.

Varuje, že by sme sa nemali dostať do pasce interpretácie fenoménu UFO z hľadiska našich vlastných očakávaní alebo túžob, ale radšej zostať otvorení a kritickí. Vallee nás tiež vyzýva, aby sme vyvinuli novú vedeckú paradigmu, ktorá dokáže vysvetliť multidimenzionálnu povahu reality a možnosť iných foriem inteligencie a vedomia, ktoré presahujú naše vlastné.


Na hlúposti z exopolitics Dr. Sallu neveríme a nech si strčia Elenu do zadku aj s Andromeďanmi Colliera 🙂

Ak chcete vedieť viac o tzv. UFO, tak jedna z kníh je táto:

Maximillien de Lafayette, Ak chcete vedieť viac o tzv. UFO, tak jedna z kníh je táto

Maximillien de Lafayette: Nemecké UFO apokalypsa nad Amerikou. UFO tretia svetová vojna. Časť 1 (Mimozemské, vnútrozemské, nemecké, kanadské a americké UFO: Pôvod, triedy, projekty). Urývky nájdete v adresári 2022. Alebo časopis:

UFOS & SUPERNATURAL MAGAZINE. Issue 3 (Monthly Magazine of the Occult, Supernatural, Extraterrestrials & Unexplained Mysteries) Kindle Edition

Dr. Hawking: “Nechajte mimozemšťanov na pokoji, dávajte si pozor, ak stretnete mimozemšťana.”

Elektrický bicykel GT E

Elektrický bicykel GT E-Pantera Dash Gunmetal M Horský


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™