Miesto narodenia Ježiša Krista, ako pátral prezident John Fitzgerald Kennedy po dokumentoch a možno svojich koreňoch, lebo mu asi zasvätenci v oblasti mimozemských civilizácii v USA nič nedovolili. Tak sa asi rozhodol pátrať na vlastnú päsť, lebo ako vieme ide o Pokrvné línie Svätého Grálu a ich rodín, ktoré vládnu v USA. O Kennedyovcoch sme písali, že patria k trom najvýznamnejším a asi preto po jednom zomierajú. Ten posledný je antivaxer. No čo už, Marilyn sa mu neušla 🙂

Miesto narodenia Ježiša Krista, John Fitzgerald Kennedy, Libanon, Al Kaslik

John Fitzgerald Kennedy musel niekde vyčítať z dostupnej literatúry niečo o Anunnaki a Feničanoch, lebo ako vieme Ježiš Kristus bol Feničan a nie žid, ako sa tým chvália slovenské katolícke noviny. Tu stojí ešte na výsmech tvrdenie, že kresťanstvo má korene v judaizme. To je totálna blbosť od tých čo nikdy nečítali Starý Zákon a Bibliu, ktorý je plný vraždenia, zabíjania, mučenia a ponižovania žien.

Mojžišove a Abrahámové bludy o vraždení sa týkali jedine národa izraelitov na konkrétnom území a nie všetkých židov na Zemi. To pekne dokázal práve Eusebius. Navyše Mojžišove tabuľky sa rozbili, keď schádzal z hory. Žiadnych 10 prikázaní neexistovalo! Iba šialený Jahve prikáže Abrahámovi zabiť vlastného syna.

Sprostí kresťania si zobrali zo Starého zákona zabíjanie, ako príklad pri Križiackych výpravách do Jeruzalema, kde povraždili z lásky k blížnemu svoju všetko čo tam živé a moslimské našli. Pod rovnakým heslom “Zabite ich všetkých”, sa vybúrili na Kataroch. Aj tá hláška “Zabite ich všetkých” pochádza zo Starého Zákona. Čuduj sa svete ako dobre vyhovuje aj láskyplným kresťanom katolíkom ako debil kotleba.

Akurát aj KGBák Putin, ktorý žije podľa Starého Zákona vypisuje bludy po internete o židovských hodnotách a tradíciach, ktoré podľa neho ako debila, inšpirovali celé generácie. Tak to aj vidno na dnešnom Dzeržinského rusku, červený teror ako za starých čias židov Lenina a Stalina. Veď Rusi dodnes tvrdia, že Ježiško sa narodil na Kryme a tam je pochovaná jeho Mother of Invention so Zappom! Ježiš bol teda Rus!


Tak čo to vlastne robil John Fitzgerald Kennedy v Libanone o ktorom vieme, že patril Féničanom. V Libanone v kláštore Al Kaslik.
John Fitzgerald Kennedy v Libanone sa pýtal patriarchu Paula Boutrosa, Maximilien de Lafayette
Maximillien de Lafayette: Maronitský kňaz otec Hanna Saloum mi doslovne povedal, že prezident Kennedy sa pýtal patriarchu Paula Boutrosa Meouchiho na „Kláštorné dokumenty Al Kaslik“, ktoré

obsahovali otrasné informácie týkajúce sa mimozemšťanov a najmä odhalenia mimozemskej rasy týkajúce sa Ježiša Krista.


O tomto píšu aj knihy Radu Cinamara o Bucegi ako to bolo pri ukrižovaní Ježiša Krista a tých dvoch lietajúcich tanieroch, ktoré tam urobli doslovnú paniku a totálny zmätok. Vôbec nie tak, ako to opisuje Vatikán, ale to už poznáme. Práve tie dva UFO boli totiž “nespokojné”, čo to ľudia vlastne urobili ich vyslancovi na Zemi.
Dokazuje tento obraz, že pri ukrižovaní Ježiša boli prítomní MIMOZEMŠŤANCI?

Otec Saloum dodal: „Prezident Kennedy bol len zvedavý a patriarcha mu o tejto téme niečo povedal, ale odkázal na sýrsky dokument a na arabský zvitok, v ktorom sa spomínala prítomnosť mimozemskej rasy, ktorá komunikovala s ľuďmi z Levanty.“

Pokračoval „Som si plne vedomý toho, že kláštor Al Kaslik má preloženú kópiu pôvodných záznamov zo stretnutia mimozemšťanov s Američanmi, kde sa americkí biskupi venovali otázkam Ježiša Krista, kresťanstva a iným náboženským záležitostiam počas stretnutí s mimozemšťanmi v Amerike.”

Storočia pred cudzincami Prepisy odhalili modernému svetu určité spojenie ľudskej rasy s mimozemšťanmi alebo s bytosťami z planét mimo našej slnečnej sústavy, s Cirkvou na Blízkom východe a na Strednom východe a s niektorými ranými lekármi a otcami Východu. / Pravoslávna cirkev mala vo svojom vlastníctve zvitky, ktoré obsahovali odkazy na dva mimoriadne dôležité dokumenty:

Dokument č. 1: Po Zemi sa potulovali rôzne ľudské rasy, ktoré neboli uznané alebo „zaznamenané“ v tradičnej histórii. Podľa týchto zvitkov asi 300 000 rokov pred vytvorením miest „Žien svetiel“ obývalo Zem štyridsaťšesť rôznych rás ľudí a kvázi ľudí.

Najväčší počet týchto tvorov bol nájdený v Afrike, na Madagaskare, v Indonézii, Brazílii a Austrálii. Tieto rasy vymreli nie kvôli hladomoru, ekologickým katastrofám alebo vojnovým činom, ale kvôli rozpadu samotných molekúl a zloženia ich buniek.
Tieto rasy vymreli kvôli rozpadu samotných molekúl a zloženia ich buniek
Zvitky odhalili, že niektoré z týchto druhov nestvoril Boh, a Anunnaki, bohovia a bohyne Mezopotámie, vytvorili „konečnú podobu“ ľudských bytostí „vylepšením“ niektorých z tých archaických kvázi ľudských tvorov.

Dokument č. 2: Zvitok napísaný ranou formou aramejčiny obsahoval pasáž, ktorá odkazovala na oblasť medzi Sidonom a Týrom vo Fenícii ako miesto narodenia Ježiša Krista.

Obsahoval aj odsek, ktorý ubezpečoval, že Ježiš nebol Žid, ale rímsko-fenický občan. Zhodou okolností alebo možno prekvapivo nám mimozemšťan, ktorého sme stretli v roku 1947, povedal, že Ježiš Kristus bol v skutočnosti fénický liečiteľ, a nie Žid.

A Eusebius, biskup z Césarey v Palestíne, mal genealogické záznamy o zvyškoch Anunnakov, ktorí sa stali Sýrčanmi, a spornú fenickú genealógiu Ježiša Krista.

Na Antiochijskom koncile v roku 363 n. l. chcel biskup Eusebius vo svojej „Teofánii“ upozorniť členov koncilu na tieto témy. Žiaľ, nenašli sa žiadne ďalšie informácie ani súvisiace dokumenty o tom, čo sa v Rade stalo.

V sýrskych rukopisoch Zachariáša z Mitylene, ktorý si často dopisoval s Eupraxiom, sa našli dva jeho listy, ktoré odkazovali na fénický etnický pôvod Ježiša Krista a na Anunnakov ako predkov ašusko-sýrskeho ľudu. Biskup Proterius sa pokúsil tieto listy zničiť.

Našťastie boli vyrobené dve samostatné ručne písané kópie uvedených listov, ako to diktovala dobová tradícia, a boli uložené v trezore pisára. Tieto listy sa znovu objavili v roku 1957 pri osobnej akvizícii kardinála Meouchiho, patriarchu maronitskej cirkvi v Libanone.

Po Meouchiho smrti boli tieto listy uložené v tajných trezoroch kláštora Al Kaslik v Libanone.

Otec Hanna Saloum, chránenec mocného Ignáca Ziadeho, maronitského arcibiskupa z Bejrútu, mi dal vedieť, že arcibiskup Ziade mu povedal, že zvitky a listy, ktoré spomínajú rodokmeň Ježiša ako Feničana a zaznamenávajú jeho „priama Pokrvná línia bola prvýkrát objavená v Jeruzaleme templárskymi rytiermi a stala sa najvzácnejším majetkom Jacquesa de Molay, veľmajstra rádu templárov.

Jasne sa zdá, že mimozemšťan, arcibiskup Ziade, biskup Eusebius, Zachariáš z Mitylene a kardinál Meouchi boli na rovnakej vlne.!!

Maximillien de Lafayette, Radu Cinamar, Bucegi


Ako skončil Jacques de Molay to máme na tomto webe napísané od Freddyho Silvu! Umučili ho k smrti veľavážení kresťania katolíci.

Tu som si dal trochu námahu a vypátral zase, že všetko so všetkým súvisí – v Al Kasliku majú, prvú knihu vytlačenú v arabskom svete a bola dvojjazyčná, žaltár v malom 260 stránok, ktoré boli vytlačené v Maronitskom kláštore svätého Antonína na Qozhaya v roku 1610 a šesť kópii žaltára prežilo a jedna je práve v Al Kaslik. To by ešte nebolo všetko, ale dva obrázky hovoria sami za seba, prepytujem ten obrázok.
Al Kaslik
To je Coat of Arms biskupov a fialový je Jezuitský, asi nemali fialovú farbu!

Coat of Arms

Pokrvné línie Svätého Grálu v Maronitskom kláštore


Pre našich trolov, nečítajte exopolitics Sallu samá xujina od Fulforda a podobné sračky!! Tí magori len teraz objavili Dmitrijeva z roku 1968 o zmenách v slnečnej sústave. Narazili sme do energetického pásu, Aštar Šaran o tom dodnes nevedel 🙂 🙂

JUST CH. a Anunnaki!! Tej Schwab Antarktide neverí ani Giza Death Star!

Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™