Agenda OSN 21, Trvalo udržateľného rozvoja je akčný plán implementovaný na celom svete na inventarizáciu a kontrolu všetkej pôdy, všetkej vody, všetkých minerálov, všetkých rastlín, všetkých zvierat, všetkých stavieb, všetkých výrobných prostriedkov, všetkej energie, všetkého vzdelania, všetkých informácií a všetkých ľudských bytosti vo svete. INVENTÁR A KONTROLA – Rosa Koire

Nová kniha o Agende 21 a jej dôsledkoch pre život
Behind the Green Mask: U.N. Agenda 21 Paperback – September 2, 2011

Tak ako pán Močiar, prijali sme Agendu 21 v roku 1994 do Slovenskej legislatívy, prijali? Drbnutý Smerák Hranol ju len rozširoval celých 12 rokov v kuse.
Vzhľadom na to, že táto politika Agendy 21 je obsiahnuté vo všetkých všeobecných plánoch miest a okresov, je dôležité, aby ľudia vedeli, odkiaľ tieto politiky pochádzajú. Zatiaľ čo mnoho ľudí podporuje OSN v jej úsilí o „mierotvorbu“, takmer nikto nevie, že má veľmi špecifické politiky využívania pôdy, ktoré by chceli implementovať vo všetkých mestách, krajoch, štátoch a krajinách. Špecifický plán sa nazýva Agenda 21 OSN pre trvalo udržateľný rozvoj, ktorý má svoj základ v Komunitárstve. Väčšina ľudi už počula o trvalo udržateľnom rozvoji, ale do veľkej miery nevie o Agende 21 a absolútne nič a už vonkoncom nie kde sú zašité tie správne direktivy. Potom sa len čudujú!!

Podobnosť GREEN Agendy 21 s COVID GREEN čiste náhodná???

The crisis has put a hole in the finances earmarked for the Green Deal, too. The EU’s economy commissioner, Paolo Gentiloni, has warned that an expected shortfall of €800 billion in private investment over the next two years, caused by the currently unfolding economic crisis, would have been spent getting the Green Deal off the ground. Going even further, he said that an uneven recovery could pose an “existential threat” to the EU itself.

Na smiech ako sa to podobá!! Teraz už určite všetci zozelenáme, hlavne ten idiot Timmermans:)))))

Ľudské bývanie, ako sa tu dnes hovorí, je obmedzené na pozemky v rámci hraníc mestského rastu v meste. Povolené sú iba určité stavebné návrhy. Vidiecky majetok je čoraz obmedzenejší, pokiaľ ide o to, na čo sa môže na ňom použiť. Aj keď okresy hovoria, že podporujú poľnohospodárske využitie, na vyrobu vlastných potravín, poľnohospodárske trhy atď. skutočnosť bude úplne inde a iná. V skutočnosti existuje toľko nariadení, ktoré obmedzujú využívanie vody a pôdy (existujú malebné koridory, vnútrozemské vidiecke chodby, koridory Baylands, územné plány, konkrétne plány, plány obnovy, obrovské poplatky, pokuty), ktoré poľnohospodári úplne strácajú. Krajské cesty nie sú spevnené. S nahou je, aby ľudia odstúpili od pôdy, stali sa závislejšími v mestách. Dostať sa z predmestí do miest. Z ich súkromných domov a bytov v panelákoch, pekne po kope. Z ich osobných automobilov a na bicykle.

Bicykle? Kolesá. Čo s tým súvisí? Skupiny na obhajobu bicyklov sú teraz veľmi silné. Fantastické slovo pre lobovanie, ovplyvňovanie a možno silné vyzbrojovanie verejnosti a politikov. Čo je to spojenie s cyklistickými skupinami? Národné skupiny ako Complete Streets, Thunderhead Alliance a ďalšie majú školiace programy, ktoré svojich členov učia, ako vyvíjať nátlak na prestavbu a školia kandidátov na úrad. Nejde len o cyklistické pruhy, ale o premenu miest a vidieckych oblastí na „udržateľný model“.

Cieľom je mestský rozvoj s vysokou hustotou bez parkovania pre osobné automobily. To znamená, že celé mestá musia byť zbúrané a prestavané na obraz trvalo udržateľného rozvoja. Cyklistické skupiny sa v tomto pláne používajú ako „šokové jednotky“.

Toto sťahovanie do veľkých miest vymyslel ruský idiot Lenin a začal likvidovať kulakov, aby sa presťahovali do miest, kde je šialená komunistická lumpen proletariát robotnícka trieda najľahšie ovládaná policajnými zložkami s represiami!!
————–
Rodina George Floyda poslala list globalistickej OSN, aby požiadala o pomoc pri odzbrojovaní policajných dôstojníkov v Spojených štátoch amerických. Viete čo to znamená? Totálna ANTIFA anarchia na uliciach miest po vedením ľavicových debilov ako sú Bláha a SMERáci na Slovensku:)))
———————
V Agende 21 si už mestá nemôžu dovoliť rozširovať služby mimo svojich hlavných oblastí. Ľudia si pomaly nebudú môcť dovoliť rodinné domy. Nebude si môcť dovoliť súkromné autá. Bude závislejší. Viac obmedzení. Ľahšie sledovateľní a monitorovateľní cez napr. kontolu tváre softwérom, ktorý tak miluju činsky dilinovia a ich priaznivci na Slovensku! Hodvábneá SPY Face Detect cesta do záhuby!

…inventarizáciu a kontrolu všetkej pôdy, všetkej vody, všetkých minerálov, všetkých rastlín, všetkých zvierat, všetkých stavieb, všetkých výrobných prostriedkov, všetkej energie, všetkého vzdelania, všetkých informácií a všetkých ľudských bytosti vo svete:)))

Tento plán je celoživotný plán. Zahŕňa vzdelávací systém, energetický trh, dopravný systém, vládny systém, zdravotnícky systém, výrobu potravín a ďalšie. Plánuje sa obmedziť výber, obmedziť finančné prostriedky, zúžiť slobody a zbaviť hlasu občana. Jedným zo spôsobov je použitie techniky na „dosiahnutie konsenzu“. Ďalšou možnosťou je infiltrácia komunitných skupín alebo skutočné začatie susedských združení s ručne vybranými „vodcami“. Ďalšou možnosťou je pripraviť budúcich kandidátov na miestne úrady, sponzorovanie mimovládnych skupín, ktoré chodia do škôl a školia deti. Ďalšou možnosťou je ponúknuť federálne a súkromné ​​granty a financovanie programov miest, ktoré túto agendu podporujú. Ďalšou je výchova novej generácie územných plánovačov, aby si vyžadovali nový urbanizmus. Ďalším je previesť továrne na iné použitie, zaviesť energetické opatrenia, ktoré penalizujú výrobu a stanoviť ciele spotreby energie na úroveň pred rokom 1985.

Ďalším cieľom je umožniť neregulované prisťahovalectvo, aby sa znížila životná úroveň a vyčerpali miestne zdroje.

UPLATŇOVANIE AGENDY 21 A VYHODNOCOVANIA UKAZOVATEĽOV TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Poslani bez právneho vzdelania a skúsenosti v SK parlamente schváli po straníckej linií všetko čomu ani nerozumejú. Stači ked jeden debil zavelí, lebo zákony čitať sa treba naučiť. A ani nevedia, že čo vlastne po stranickej línii schválili a aké to bude mať následky pre ich vlastné rodiny – debili!!

Toto je naschvál tak vymyslené aby poslancom mohol byť hocikto bez príslušného vzdelania / vraj zástupca ľudi /:))))))))))))))))))))) Potom schváli a hlasuje za debilinu ako je on sám, lebo dôležitý je poslanecký plat, však debilné kotlebáky:))))))))))))

Nová kniha o Agende 21 a jej dôsledkoch pre život

Agenda 21 je čistý ľavicový extrémistický komunistický paškvil Komunardov od Bastily, ale tí sa všetci navzájom našťastie povešali, sťali pod gilotínami a pozabíjali medzi sebou. A čo táto dnešná svoloč chránená cez OSN a WHO?????!!!!!!!! Podpísali ste, podpísali, schváli??!!

A vraj Coronavirus a sociálny dištanc 10 metrov od seba, aby ste mali veľa miesta v meste, okolo seba:)))))))))))

A čo Covid?? Ten prinesie ešte väčšiu globalizáciu!

COVID Action Platform – As the International Organization for Public-Private Cooperation, the World Economic Forum is mobilizing all stakeholders to protect lives and livelihoods.

Dramatické šírenie COVID-19 narušilo životy, živobytie, komunity a podniky na celom svete. Všetky zainteresované strany, najmä globálne podnikanie, sa musia bezodkladne spojiť, aby minimalizovali svoj vplyv na verejné zdravie a obmedzili svoj potenciál ďalšieho narušenia životov a ekonomík na celom svete. Súčet mnohých individuálnych akcií však nebude dostatočnou odpoveďou. Riziko a dosah tejto bezprecedentnej krízy môžu potenciálne zmierniť iba koordinované opatrenia zo strany podnikov v kombinácii s globálnou spoluprácou viacerých zúčastnených strán – vo výnimočnom rozsahu a rýchlosťou.

“Šírenie COVID-19 si vyžaduje globálnu spoluprácu medzi vládami, medzinárodnými organizáciami a podnikateľskou komunitou. Táto spolupráca viacerých zúčastnených strán je v centre pozornosti misie Svetového ekonomického fóra ako Medzinárodná organizácia pre spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom.”:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


Ked ftáčika chytajú, pekne mu spievajú – Now is the time for a ‘great reset’ :))))))))))))))))))))

Now is the time for a 'great reset'

5G World Economic Forum:

World Economic Forum:)))))))))))))))))))

Už rozumiete tomu, World Economic Forum “Great reset after Covid 19, GREEN DEAL???

SMILE

Vybavenie kupleni, sanita baterie, sprchy


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™